Organisatie
Predikant
Wijk kerkenraad
Wijkkas & Collecterooster

Functie Naam
Aftredend per
Voorzitter
Vacant
Scriba (verstuur mail) dhr. J. van de Hoef sept. 2019
Predikant (verstuur mail) ds. T. Volgenant-Beima
Ouderling
. Harskamp noord en
. Harskamp centrum
dhr. K. Jochemsen sept. 2019
Ouderling
. Wekerom en
. Harskamp zuid
mevr. E. Veldman - van den Hoek sept. 2020
Ouderling
. Otterlo
mevr. J. Verweij - Hordijk jan. 2022
Diaken dhr. A. Ortse
sept. 2018
Diaken dhr. D.A. P. Hols sept. 2022
Diaken dhr. A.J. Ploeg okt. 2021
Jeugdouderling Vacant
Ouderling-kerkrentmeester dhr. H. van Omme sept. 2022