Overzicht
kerkdiensten
Algemene
informatie
kerkdiensten
Oppas en
kinder-
nevendienst
Kerkdienst
beluisteren
Catechese
Gespreks-
groepen
Senioren-
werk
Liturgie-
commissie

Voor de senioren binnen onze wijk worden er per jaar diverse activiteiten georganiseerd, o.a. rond sinterklaas, kerst, Pasen en een reisje.

De seniorencommissie bestaat uit: Janny Verweij en Elly van Omme