Organisatie
Predikant
Wijk kerkenraad
Wijkkas & Collecterooster

De Gereformeerde wijkgemeente Harskamp ( PKN) is een wijkgemeente van de Protestantse Gemeente Ede. De Protestantse Gemeente Ede bestaat uit de volgende wijken:

De Wijkkerkenraad Harskamp vergadert als regel op de eerste dinsdag van de maand in de kerkenraadkamer, aanvang 19.30 uur. Een keer per twee maanden vergaderen de pastorale ouderlingen voorafgaande aan de kerkenraadvergadering. Klik hier voor de samenstelling van de wijkerkenraad.

Binnen de Protestantse Gemeente Ede heeft Harskamp een samenwerking met de Gereformeerde Wijkgemeente Beatrixkerk. De Combi komt onregelmatig, naar wens en behoefte, bij elkaar. Het is een platform om activiteiten, erediensten en pastoraat meer op elkaar af te stemmen.

De Gereformeerde wijkgemeente Harskamp maakt als wijkgemeente deel uit van de Classicale vergadering Veluwe.