Overzicht
kerkdiensten
Algemene
informatie
kerkdiensten
Oppas en
kinder-
nevendienst
Kerkdienst
beluisteren
Catechese
Gespreks-
groepen
Senioren-
werk
Liturgie-
commissie

De liturgiecommissie organiseert bijzondere erediensten, in nauw overleg met de predikant.
Het doel hiervan is gemeenteleden actief te betrekken in de eredienst.

De commissie bestaat uit: Nicoline Ploeg, Carina Roelofsen, Elly Waaijenberg (aanspreekpunt) en Ria Ortse.

Vragen en suggusties kunnen worden gestuurd naar liturgie@gereformeerdekerkharskamp.nl.