Overzicht
kerkdiensten
Algemene
informatie
kerkdiensten
Oppas en
kinder-
nevendienst
Kerkdienst
beluisteren
Catechese
Gespreks-
groepen
Senioren-
werk
Liturgie-
commissie

Zondag begint de eredienst (kerkdienst) om 10:00 uur.

De erediensten verlopen meestal volgens een traditioneel stramien. De predikanten hebben een grote mate van vrijheid bij de invulling. De kerkenraad geeft op hoofdlijnen aan waar de predikanten rekening mee dienen te houden. Zo zijn er afspraken over het lezen van de wet, zingen of lezen van de geloofsbelijdenis, kindernevendiensten, projecten in advents- en veertig dagen tijd etc.

We zingen uit het "Nieuwe Liedboek" (Liedboek, Zingen en bidden in huis en kerk).

Na afloop van de diensten zijn er mogelijkheden met elkaar in contact te komen. Zo is er koffiedrinken na de dienst op de eerste zondag van de maand.

Een aantal keren per jaar viert de gemeente het Heilig Avondmaal, opengesteld voor een ieder die de Here lief heeft. Voor hen die geen wijn willen of mogen drinken, is er druivensap.


Voorbede
In iedere kerkdienst wordt er voorbede gedaan. Vaak worden deze door een predikant zelf geformuleerd, gebaseerd op wat hij/zij in het leven van alledag tegen komt. Vanuit onze gemeente is de vraag gekomen of er een mogelijkheid geboden kan worden om voorbede verzoeken in te dienen. De kerkenraad vond dit een mooie gedachte en heeft besloten om hier invulling aan te gaan geven.
voorbede

De verzoeken kunnen op twee manieren worden ingediend:
1. E-mail sturen naar scriba@gereformeerdekerkharskamp.nl, uiterlijk vrijdagavond.
2. Briefje (liggen in de kerk) in de bijbehorende bus doen, uiterlijk 5 minuten voor aanvang van de dienst.

De verzoeken worden met de voorganger besproken. Natuurlijk kunnen we als kerkenraad geen garantie bieden dat verzoeken te allen tijde worden ingewilligd. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat de predikant geen mogelijkheid heeft om hieraan op een goede manier invulling te geven.