Overzicht
kerkdiensten
Algemene
informatie
kerkdiensten
Oppas en
kinder-
nevendienst
Kerkdienst
beluisteren
Catechese
Gespreks-
groepen
Senioren-
werk
Liturgie-
commissie

Voor jongeren tussen 10 en 18 jaar is er de catechese.
Je bent van harte welkom!

Samen met jullie willen we praktisch met het geloof bezig zijn.
We gebruiken hiervoor materiaal van JOP ( jongprotestant.protestantsekerk.nl).
JOP = Jeugdwerk Jong Protestant in Nederland
De catecheseavonden zijn op zondagavond in de kerk van 18.30 uur tot 20.00 uur, volgens schema.
Jellie Wilgenburg.