Overzicht
kerkdiensten
Algemene
informatie
kerkdiensten
Oppas en
kinder-
nevendienst
Kerkdienst
beluisteren
Catechese
Gespreks-
groepen
Senioren-
werk
Liturgie-
commissie

Welkom op de site van de Gereformeerde wijkgemeente Harskamp (PKN).Hieronder een overzicht van de kerkdiensten:

14 januari, 10.00 uur: ds. K. Dijk
Kindernevendienst gaat over "Jezus bidt" ( Marcus 1:32-39 ) toelichting
21 januari, 10.00 uur: ds. A. Pilkes -van Delft,
Heilig Avondmaal
Kindernevendienst gaat over Jezus roept Levi ( Marcus 2:13-17 ) toelichting
28 januari, 10.00 uur: ds. O. Doorn
Kindernevendienst gaat over Jezus geneest een verschrompelde hand ( Marcus 3:1-6 ) toelichting
4 februari, 10.00 uur: ds. T. Volgenant-Beijma,
Koffiedrinken
Start nieuw project kindercollecte
Kindernevendienst gaat over Jezus predikt het Koninkrijk ( Marcus 4:26-34 ) toelichting
11 februari, 10.00 uur: ds. F. Kuipers
Kindernevendienst gaat over Jezus brengt goedheid en waarheid ( Johannes 1:1-18 ) toelichting
18 februari, 10.00 uur: ds. K. Santing
Kindernevendienst gaat over De dood van Johannes de Doper ( Marcus 6:14-29 )
25 februari, 10.00 uur: ds. A. Haaima
Kindernevendienst gaat over Jezus verheerlijkt op de berg ( Marcus 9:2-10 )
4 maart, 10.00 uur: ds. T. Volgenant-Beijma,
Koffiedrinken,
catechisatiedienst
Kindernevendienst gaat over Jezus reinigt de tempel ( Johannes 2:13-22 )
11 maart, 10.00 uur: ds. O. Doorn
Kindernevendienst gaat over Jezus geeft duizenden mensen te eten ( Johannes 6:1-15 )
14 maart, 19,30 uur: ds. K. Santing, Biddag
Geen kindernevendienst
18 maart, 10.00 uur: ds. O. Doorn uit Nijkerk
Kindernevendienst gaat over Jezus legt zijn sterven uit ( Johannes 12:20-33 )
25 maart, 10.00 uur: ds. A. Pilkes -van Delft,
Heilig Avondmaal
Kindernevendienst gaat over Jezus trekt als koning Jeruzalem binnen ( Johannes 12:12-19 )
30 maart 19.30 uur: ds. E.H. Egberts, Goede Vrijdag
Geen kindernevendienst
1 april, 10.00 uur: ds. T. Volgenant-Beijma, 1e Paasdag
Kindernevendienst gaat over Het wordt licht: Jezus leeft ( Johannes 20:1-10Genesis 1:1-5 )
8 april, 10.00 uur: ds. F. Kuipers
Kindernevendienst gaat over De mens in Gods schepping ( Genesis 2:4b-25 )
15 april, 10.00 uur: ds. K. Dijk
Kindernevendienst gaat over De eerste zonde ( Genesis 3: 1-14 )
22 april, 10.00 uur: ds. T. Volgenant-Beijma
Kindernevendienst gaat over Kaïn en Abel ( Genesis 4:1-16 )
29 april, 10.00 uur: ds. J. Visser-Sonneveld
Kindernevendienst gaat over Gods opdracht aan Noach ( Genesis 6:5-22 )
6 mei, 10.00 uur: ds. H. Wolters,
Koffiedrinken
Kindernevendienst gaat over Gods verbond met de mens ( Genesis 8:1-9:17 )
10 mei, 9.00 uur: ds. E.S.A. van Buuren, Hemelvaartsdag
Geen kindernevendienst
13 mei, 10.00 uur: ds. J. Kroon
Kindernevendienst gaat over Spraakverwarring in Babel ( Genesis 11:1-10 )
20 mei, 10.00 uur: ds. J.P. Koning, Pinksteren
Kindernevendienst gaat over Spreken over God ( Handelingen 2 )
27 meu, 10.00 uur: ds. T. Volgenant-Beijma
Kindernevendienst gaat over Job verliest alles ( Job 1 )
3 juni, 10.00 uur: ds. D. de Jong
Kindernevendienst gaat over Jobs vrienden zitten stil bij hem ( Job 2 )
10 juni, 10.00 uur: ds. J.P. Koning
Kindernevendienst gaat over Job vervloekt zijn geboortedag ( Job 3 )
17 juni, 10.00 uur: ds. T. Volgenant-Beijma,
Heilig Avondmaal
Kindernevendienst gaat over Job tot de orde geroepen ( Job 40 )
24 juni, 10.00 uur: ds. dhr. J. Lotterman
Kindernevendienst gaat over Job doet boete en wordt gezegend ( Job 42 )
1 juli, 10.00 uur: ds. T. Volgenant-Beijma,
Koffiedrinken
Kindernevendienst gaat over Dankbare kinderen van God ( Efeziërs 1:1-14 )
8 juli, 10.00 uur: ds. J.P. Koning
Kindernevendienst gaat over Gods kerk ( Efeziërs 1:15-23 )
15 juli, 10.00 uur: ds. K. Santing
Kindernevendienst gaat over We leven in CHristus ( Efeziërs 2:1-10 )
22 juli, 10.00 uur: ds. E.S.A.van Buuren
Kindernevendienst gaat over Israël en de volken samen in Christus ( Efeziërs 2:11-22 )
29 juli, 10.00 uur: ds. J.P. Koning
Kindernevendienst gaat over God doet meer dan wij kunnen bidden ( Efeziërs 3:14-21 )
5 augustus, 10.00 uur: ds. T. Volgenant-Beijma,
Koffiedrinken
Kindernevendienst gaat over Leven voor Christus ( Efeziërs 4:17-32 )
12 augustus, 10.00 uur: ds. A. Haaima
Kindernevendienst gaat over Gods wapens voor ons ( Efeziërs 6:10-20 )
19 augustus, 10.00 uur: ds. K. Dijk
Kindernevendienst gaat over Gelovige vrienden ver weg van huis ( Daniël 1 )
26 augustus, 10.00 uur: ds. H. Wolters
Kindernevendienst gaat over De droom van Nebukadnessar ( Daniël 2 )
2 september, 10.00 uur: ds. T. Volgenant-Beijma,
Koffiedrinken
Kindernevendienst gaat over Nebukadnessar wil aanbeden worden ( Daniël 3 )
9 september, 10.00 uur: ds. A. Pilkes -van Delft,
Heilig Avondmaal
Kindernevendienst gaat over Nebukadnessar verstoten door de mensen ( Daniël 4 )
16 september, 10.00 uur: ds. R. van Riezen
Kindernevendienst gaat over Feest tot de ondergang ( Daniël 5 )
23 september, 10.00 uur: ds. H. Wolters
Kindernevendienst gaat over Daniël blijft bidden ( Daniël 6 )
30 september, 10.00 uur: ds. T. Volgenant-Beijma, Startzondag
Kindernevendienst gaat over Visioen van de vier dieren ( Daniël 7:1-14 )
7 okt, 10.00 uur: ds. J. Kroon ,
Koffiedrinken
Kindernevendienst gaat over Ik ben de eerste en de laatste ( Openbaring 1:9-20 )
14 okt, 10.00 uur: ds. A. Pilkes -van Delft
Kindernevendienst gaat over Christus opent de boekrol ( Openbaring 5:6-14 )
21 okt, 10.00 uur: ds. T. Volgenant-Beijma
Kindernevendienst gaat over Christus brengt de gelovigen Thuis ( Openbaring 7:9-17 )
28 okt, 10.00 uur: ds. E.S.A. van Buuren
Kindernevendienst gaat over De geopende boekrol ( Openbaring 10:1-11 )
4 nov, 10.00 uur: ds. O. Doorn,
Koffiedrinken
Kindernevendienst gaat over De satan bedreigt Jezus en zijn kerk ( Openbaring 12:1-18 )
7 nov 19.30 uur: ds. E.H. Egberts, Dankdag
Geen kindernevendienst
11 nov, 10.00 uur: ds. W.v. Iperen
Kindernevendienst gaat over Babel gestraft voor haar zonde ( Openbaring 18 )
18 nov, 10.00 uur: ds. K. Dijk,
Heilig Avondmaal
Kindernevendienst gaat over God eren bij het bruiloftsmaal ( Openbaring 19:1-10 )
25 nov, 10.00 uur: ds. T. Volgenant-Beijma, afsluiting Kerkelijk jaar
Kindernevendienst gaat over Gods nieuwe schepping ( Openbaring 21:1-21 )
2 dec, 10.00 uur: ds. K. Santing, 1ste Advent/Koffiedrinken
Kindernevendienst gaat over Aankondiging van de geboorte van Johannes ( Lucas 1:5-25 )
9 dec, 10.00 uur: ds. J. Visser-Sonneveld, 2de Advent
Kindernevendienst gaat over Aankondiging van de geboorte van Jezus ( Lucas 1:26-38 )
16 dec, 10.00 uur: ds. H. Wolters, 3de Advent
Kindernevendienst gaat over Maria bij Elisabet ( Lucas 1:39-56 )
23 dec, 10.00 uur: ds. A. Pilkes -van Delft, 4de Advent
Kindernevendienst gaat over De geboorte van Johannes ( Lucas 1:57-80 )
24 dec, 18.30 uur: ds. T. Volgenant-Beijma, Kinderkerstfeest
Kindernevendienst gaat over ( )
25 dec, 10.00 uur: ds. T. Volgenant-Beijma, 1e Kerstdag
Kindernevendienst gaat over De geboorte van Jezus ( Lucas 2:1-20 )
30 dec, 10.00 uur: ds. T. Werner
Kindernevendienst gaat over Simeon en Hanna ontmoeten hun Redder ( Lucas 2: 21-40 )
31 dec 19.30 uur: ds. T. Werner, oudejaarsdienst
Kindernevendienst gaat over ( )
7 januari10.00 uur: ds. T. Volgenant-Beijma, nieuwjaarswensen
Kindernevendienst gaat over : Jezus wordt (gedoopt) en verzocht ( Marcus 1:9-13 ) toelichting
7 januari10.00 uur: ds. T.Volgenant-Beijma, nieuwjaarswensen
Kindernevendienst gaat over Jezus wordt (gedoopt) en verzocht ( Marcus 1:9-13 )14 januari - Jezus bidt
’s Avonds laat, toen de zon al was ondergegaan, brachten de mensen alle zieken naar Jezus toe. Alle inwoners van de stad hadden zich bij de deur van het huis verzameld. Jezus genas veel mensen van allerlei kwalen. Vroeg in de ochtend stond Jezus op en ging naar buiten. Hij liep naar een eenzame plek om daar te bidden. Simon en de anderen die bij hem waren gingen Jezus achterna. Toen ze hem gevonden hadden zeiden ze tegen hem: ‘Iedereen is naar u op zoek!’ Toen zei hij: ‘Laten we ergens anders heen gaan, naar de dorpen hier in de omtrek, zodat ik ook daar het goede nieuws kan brengen.
Jezus heeft het heel druk. Hij vertelt het goede nieuws, dat God de wereld gaat redden door Hem. Dat dit echt waar is, bewijst Jezus door zieke mensen beter te maken. Vanaf de vroege ochtend totdat de zon ondergaat, zijn er mensen die Jezus om hulp vragen. Daarom bidt Jezus als het nog donker is. Hij dankt God voor alles dat Hij de mensen geeft en bidt om kracht om het vol te houden. Ook vraagt Hij zijn vader om raad: Hoe moet ik het doen? Jezus is op aarde en zijn Vader is in de hemel, toch werken ze samen om het goede nieuws te brengen.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.21 januari - Jezus roept Levi
Jezus ging bij een meer zitten. Een grote mensenmenigte kwam naar hem toe, hij vertelde hen verhalen. Toen Jezus langs het meer liep, zag hij Levi bij het tolhuis zitten. Tollenaar zijn vaak rijk, omdat ze de belasting innen voor de Romeinen en nog wat extra voor zichzelf. Jezus zei tegen hem: ‘Volg mij.’ Jezus vraagt Levi Hem te volgen, om te gaan leven zoals God vraagt. Zou Levi zijn geld op willen geven voor een onzeker leven met Jezus? Ja, want hij begrijpt dat Jezus hem iets kan geven dat hem niet armer, maar rijker maakt: een leven volgens Gods bedoelingen. Levi stond op en volgde hem.
Op een keer was Jezus bij Levi thuis uitgenodigd voor een maaltijd, samen met zijn leerlingen en een groot aantal tollenaars en zondaars. Toen de Farizeese schriftgeleerden zagen dat hij samen met zondaars en tollenaars at, zeiden ze tegen zijn leerlingen: ‘Eet hij met tollenaars en zondaars?’ Jezus hoorde zit en zei tegen hen; ‘Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel; ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.’
Hebben de Farizeeën niet groot gelijk met hun kritiek op Jezus? Hij maakt zichzelf verdacht door met tollenaars en zondaars om te gaan. Dat doet een fatsoenlijke godsdienstleraar niet. En bovendien: moet je nu je rijkdom (ook al is die waarschijnlijk niet helemaal eerlijk verdiend) opgeven om die Jezus te volgen? Hij vertelt prachtig van God en doet wonderen, maar toch…Jezus legt uit dat Hij juist mensen die het verkeerd doen, wil helpen. Hij wil iedereen God liefde geven.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.28 januari - Jezus geneest een man met een verschrompelde hand
Jezus ging naar de synogage. Daar was iemand met een verschrompelde hand. De Farizeeërs letten goed op Jezus want het was sabbat en dan mag je niet werken dus mag Jezus volgens hen ook niet iemand genezen. En als hij dat wel doet dan kunnen ze hem aanklagen. Jezus zei tegen de man met de verschrompelde hand: ‘Kom in het midden staan.’ Aan de anderen vroeg hij: ‘Wat mag men op sabbat doen: goed of kwaad? Een leven redden of het vernietigen?’ De mensen zeiden niks. Jezus keek ze boos aan, maar ook was hij teleurgesteld in ze. Toen zei Jezus tegen de man: ‘Steek uw hand uit.’ De man stak zijn hand uit en er kwam weer leven in. De Farizeeërs verlieten de synagoge en gingen meteen met de Herodianen overleggen hoe ze Jezus uit de weg zouden kunnen ruimen.
Gods bedoeling met de sabbat is niet dat mensen helemaal niets doen, maar dat ze de tijd nemen om te zien hoe goed en gaaf de schepping is. Alles ligt klaar om er iets heel moois van te maken. Je moet Hem daarvoor bedanken en God eren. Maar ook leven zoals God dat wil. God wil gezondheid en genezing, geen ziekte en handicap. Hij wil mensen gelukkig maken. En als Jezus daarvoor een kans krijgt, dan doet Hij dat ook al is het sabbat.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.4 februari - Jezus spreekt over het Koninkrijk
Iedereen wil naar Jezus’ verhalen luisteren. Ook nu zit er weer een grote menigte om hem heen. En Hij zei: ‘Het is met het koninkrijk van God als met een mens die zaad strooit op de aarde. De mens slaapt en staat weer op, dag in dag uit, terwijl het zaad een plantje wordt. Ook al weten wij niet hoe. De aarde zorgt er zelf voor dat het gaat groeien en wanneer het goed is dan halen wij het van het land en gaan het oogsten.’ En Jezus zei: ‘Waarmee kunnen we het koninkrijk van God vergelijken en door welke gelijkenis kunnen we het voorstellen? Het is al een zaadje van de mosterdplant, het kleinste van alle zaden op aarde wanneer het gezaaid wordt. Maar als het na het zaaien opkomt wordt het het grootste van alle planten en krijgt het grote takken, zodat de vogels van de hemel in zijn schaduw kunnen nestelen.’
Een plant groeit, maar als je er bij gaat zitten zie je daar niets van. Het gebeurt onzichtbaar. Het begint met zaad en eindigt met een boom of een plant met bloemen of vruchten. Zo gaat het ook met het Koninkrijk. Je weet hoe het groeit: geloven in Jezus, leven zoals God graag wil. Maar wat er nu precies anders wordt, dat kun je niet zien. Het is Gods grote geheim. Jezus roept ons op om God te vertrouwen. Gods wonderlijke liefde voor ons. Maar eens is het Koninkrijk af.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.11 februari - Het begin van een nieuwe schepping
Je hebt vast wel eens speelgoed dat het niet meer doet. Je vindt het mooi en bent er zuinig op. Wat doe je ermee? Weggooien? Of probeer je het te (laten) maken? Misschien zit er een draadje los of de batterij verkeerd. Als dat is opgelost, dan is het speelgoed weer goed. Een kleinigheidje is zo opgelost, maar wat als de schade niet te herstellen lijkt? God heeft de wereld geschapen. Het werd precies zoals Hij dat wilde. Maar de mensen gingen hun eigen weg, wilde niet naar hem luisteren, met verschrikkelijke gevolgen (ruzie, haat tussen mensen, ziekte). Zou dat nog goed kunnen komen? Ziet God nog iets in zijn kapotte goede schepping? Gelukkig wel. Hij laat de aarde niet in de steek, Hij spreekt opnieuw en stuurt de Here Jezus. Jezus vertelt de mensen wat goed en mooi is. En zij mogen luisteren en weer blij worden.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.