Overzicht
kerkdiensten
Algemene
informatie
kerkdiensten
Oppas en
kinder-
nevendienst
Kerkdienst
beluisteren
Catechese
Gespreks-
groepen
Senioren-
werk
Liturgie-
commissie

Welkom op de site van de Gereformeerde wijkgemeente Harskamp (PKN).

8 december 2019 - Tweede Advent
2deAdvent2019a
Liturgisch bloemstuk
2deAdvent2019b
Kindernevendienstproject
2dAdvent2019c

Hieronder een overzicht van de kerkdiensten:

15 dec 10. 00 uur ds. Dhr. van Riezen, 3de Advent
kindernevendienst: De gerechtigheid van de HEER ( Micha 6:1-8 ) toelichting
21 dec 18. 30 uur ds. T. Volgenant-Beijma, Gezinskerstviering
geen kindernevendienst
22 dec 10. 00 uur ds. E.S.A. van Buuren , 4de Advent
kindernevendienst: Gods trouw aan zondige mensem ( Micha 7:1-7 en 18-20 ) toelichting
25 dec 10. 00 uur ds. T. Volgenant-Beijma, 1e Kerstdag
kindernevendienst: De Messias komt ( Micha 5:1-4en Lucas 2:1-7 ) toelichting
29 dec 10. 00 uur ds. O. Doorn,
kindernevendienst: Simeon en Hanna ontmoeten Jezus ( Lucas 2:33-40 ) toelichting
31 dec 19. 30 uur drs. T. Werner, oudejaarsdienst
geen kindernevendienst
2020

5 Januari 10.00 uur Ds..T. Volgenant-Beima, nieuwjaarswensen
Kindernevendienst Magiërs uit het Oosten bezoeken Jezus ( Matteüs 2:1-12 ) toelichting
12 Januari 10.00 uur Ds.. F.W.Kuipers,
Kindernevendienst Jezus laat zich dopen ( Matteüs 3:13-17 )
19 Januari 10.00 uur Ds..T.P.de Jong, Heilig Avondmaal
Kindernevendienst Jezus roept zijn eerste discipelen ( Matteüs 4:12-22 )
26 Januari 10.00 uur Ds..T. Volgenant-Beima,
Kindernevendienst De ballingen mogen terug naar hun land ( Ezra 1-3:7 )
2 februari 10.00 uur Dhr. A. Vaartjes uit Amerongen, Koffiedrinken
Kindernevendienst Verzet tegen de herbouw van de tempel ( Ezra 3-4 )
9 februari 10.00 uur Ds.. F.W.Kuipers,
Kindernevendienst Haggaï en Zacharia en de voltooing van de tempel ( Ezra 5-6 )
16 februari 10.00 uur Ds..T. Volgenant-Beima,
Kindernevendienst Ezra vraagt trouw aan Gods geboden ( Ezra 7-10 )
23 februari 10.00 uur Ds.. A.Pilkes van Delft,
Kindernevendienst De intocht van Jezus in Jeruzalem ( Matteüs 21:1-11 )
1 Maart 10.00 uur Ds..D.de Jong, Koffiedrinken
Kindernevendienst Jezus veegt het tempelplein schoon ( Matteüs 21:12-17 )
8 Maart 10.00 uur Ds..T. Volgenant-Beima, catechesedienst
Kindernevendienst Boze Farizeeën en een dankbare vrouw ( Matteüs 26:1-16 )
11 Maart 19.30 uur Ds.. O.Doorn, Biddag
Kindernevendienst Wat is echt belangrijk? ( Mt. 6:19-23 )
15 Maart 10.00 uur Ds.. O.Doorn,
Kindernevendienst Jezus veroordeeld door de Joodse Raad ( Matteüs 26:57-68 )
22 Maart 10.00 uur Ds..A.Haaima, Heilig Avondmaal
Kindernevendienst Pilatus spreekt geen recht ( Matteüs 27:11-14 en 19-26 )
29 Maart 10.00 uur Ds..T. Volgenant-Beima,
Kindernevendienst Jezus aan het kruis bespot ( Matteüs 27:33-44 )
5 April 10.00 uur ds. Dhr.J.Kroon,
Kindernevendienst Jezus sterft en zijn graf wordt bewaakt ( Matteüs 27:45-56 en 62-66 )
10 April 19.30 uur ds. mevr. L. Klomp, Goede Vrijdag
Kindernevendienst ( )
12 April 10.00 uur Ds..T. Volgenant-Beima, Pasen
Kindernevendienst Jezus opgestaan uit de dood ( Matteüs 28:1-10 )
19 April 10.00 uur Ds..J.P.Koning,
Kindernevendienst Israël komt in Mara en Elim ( Exodus 15:22-16:27 )
26 April 10.00 uur Ds..H.K.Wolters,
Kindernevendienst God geeft zijn volk manna ( Exodus 16:1-17:7 )
3 Mei 10.00 uur Ds..K.Santing, Koffiedrinken
Kindernevendienst Israël vecht tegen Amalek ( Exodus 17:8-16 )
10 Mei 10.00 uur Ds..K.Dijk,
Kindernevendienst De HEER is een heilig God ( Exodus 19 )
17 Mei 10.00 uur Ds..H.K.Wolters,
Kindernevendienst Leven naar Gods geboden ( Exodus 20 )
21 Mei 9.00 uur Ds..A.Haaima, Hemelvaartsdag
Kindernevendienst Jezus gaat weg, maar komt eens terug ( Johannes 16:16-24 )
24 Mei 10.00 uur Ds..T. Volgenant-Beima,
Kindernevendienst Jezus bidt voor ons ( Johannes 17:1-13 )
31 Mei 10.00 uur Ds..J.P.Koning, Pinksteren
Kindernevendienst Petrus maakt duidelijk wie Jezus is ( Handelingen 2:1-4, 22-24 en 37-40 )
7 Juni 10.00 uur Ds..T. Volgenant-Beima, Koffiedrinken
Kindernevendienst God vernieuwt zijn verbond met Israël ( Exodus 24:1-8 )
14 Juni 10.00 uur Ds.. A.Pilkes van Delft, Heilig Avondmaal
Kindernevendienst De ark in de tabernakel ( Exodus 25:10-22 en 26:31-37 )
21 Juni 10.00 uur Ds..J.P.Koning,
Kindernevendienst Israël maakt een gouden kalf ( Exodus 32 )
28 Juni 10.00 uur ds. Dhr.J.Kroon,
Kindernevendienst God toont zijn heiligheid ( Exodus 33:12-23 en 40:34-38 )
5 Juli 10.00 uur Ds..J.P.E.Breure, Koffiedrinken
Kindernevendienst Jezus geeft ons rust ( Matteüs 11-25-30 )
12 Juli 10.00 uur Ds..J.P.Koning,
Kindernevendienst Gelijkenis van de ingezaaide akker ( Matteüs 13:1-9 )
19 Juli 10.00 uur Ds.. O.Doorn,
Kindernevendienst Gelijkenis van het onkruid tussen het koren ( Matteüs 13:24-36 )
26 Juli 10.00 uur Ds.. E.S.A. van Buuren,
Kindernevendienst Gelijkenissen van parel en sleepnet ( Matteüs 13: 44-52 )
2 Augustus 10.00 uur Ds..T. Volgenant-Beima, Koffiedrinken
Kindernevendienst Jezus voedt vijfduizend man ( Matteüs 14:13-21 )
9 Augustus 10.00 uur Ds..K.Dijk,
Kindernevendienst Jezus in de storm op het meer ( Matteüs 14:22-33 )
16 Augustus 10.00 uur Ds.. E.S.A. van Buuren,
Kindernevendienst Een Kanaänitische vrouw gelooft in Jezus ( Matteüs 15:21-28 )
23 Augustus 10.00 uur Ds.. O.Doorn,
Kindernevendienst David verslaat Goliat ( 1 Samuël 17 )
30 Augustus 10.00 uur Ds..K.Santing,
Kindernevendienst Saul wordt bang voor David ( 1 Samuël 18 )
6 September 10.00 uur Ds..T. Volgenant-Beima, Koffiedrinken
Kindernevendienst David moet vluchten voor Saul ( 1 Samuël 19 )
13 September 10.00 uur Ds..H.K.Wolters, Heilig Avondmaal
Kindernevendienst David en Jonatan ( 1 Samuël 20 )
20 September 10.00 uur Ds.. A.Pilkes van Delft,
Kindernevendienst David geholpen door Abimelech ( 1 Samuël 21 )
27 September 10.00 uur ds. Dhr.J.Kroon,
Kindernevendienst David neemt geewn wraak ( 1 Samuël 24 )
4 Oktober 10.00 uur Ds..W.v.Iperen, Koffiedrinken
Kindernevendienst David, Nabal en Abigaïl ( 1 Samuël 25 )
11 Oktober 10.00 uur Ds.. J. Visser-Sonneveldt,
Kindernevendienst Saul gedood door de Filistijnen ( 1 Samuël 31 )
18 Oktober 10.00 uur Ds..T. Volgenant-Beima,
Kindernevendienst De ander vergeven omdat God jou vergeeft ( Mt. 18:21-35 )
25 Oktober 10.00 uur Ds.. E.S.A. van Buuren,
Kindernevendienst De rijke jongeman ( Mt. 19:16-30 )
1 November 10.00 uur Ds..K.Santing, Koffiedrinken
Kindernevendienst Twee heel verschillende zonen ( Mt. 21:28-32 )
4 November 19.30 uur Ds.. O.Doorn, Dankdag
Kindernevendienst Iedereen krijgt een rechtvaardig loon ( Mt. 20:1-16 )
8 November 10.00 uur Ds..T. Volgenant-Beima,
Kindernevendienst Pachters van een wijngaard weigeren de pacht te betalen ( Mt. 21:33-46 )
15 November 10.00 uur Ds.. O.Doorn, Heilig Avondmaal
Kindernevendienst Wijze en dwaze meisjes wachten op de bruidegom ( Mt. 25:1-13 )
22 November 10.00 uur Ds..A.Haaima, afsluiting Kerkelijk jaar
Kindernevendienst Wie hoort bij de Mensenzoon? ( Mt. 25:31-46 )
29 November 10.00 uur Ds.. J. Visser-Solleveldt, 1ste Advent
Kindernevendienst Een engel bij Zacharias ( Lucas 1:5-25 )
6 December 10.00 uur Ds..T. Volgenant-Beima, 2de Advent
Kindernevendienst Een engel bij Maria ( Lucas 1:26-38 )
13 December 10.00 uur Ds..K.Dijk, 3de Advent
Kindernevendienst Een engel bij Jozef ( Matteüs 1:18-25 )
20 December 10.00 uur ds. Dhr.J.Kroon, 4de Advent
Kindernevendienst Jezus is grootser dan de engelen ( Hebreeën 1:1-7 en 13-14 (Extra tekst Joh. 1:14) )
24 December 19.30 uur Gezinskerstviering
Geen kindernevendienst
25 December 10.00 uur Ds.. A.Pilkes van Delft, 1e Kerstdag
Kindernevendienst Engelen in Betlehem ( Lucas 2:1-14 )
27 December 10.00 uur Ds..P.van Veen,
Kindernevendienst Jezus’ vlucht naar Egypte ( Matteüs 2:13-23 )
31 December 19.30 uur Ds..K.Dijk, oudejaarsdienst
Kindernevendienst ( )
`


1 december - De Heer zal koning zijn
Wat vind jij erger, als je vader boos is over iets of als hij zegt dat hij teleurgesteld is in jou? Wat is het verschil? Boos gaat meer over wat fout ging en teleurgesteld over het gevoel daarbij.
God is boos op zijn volk en wil het straffen. Maar Hij is vooral teleurgesteld. Het had zo mooi kunnen zijn in het beloofde land, als mensen van Hem zouden houden en voor elkaar opkomen. Maar nu loopt alles scheef: onrecht en geweld. Micha zegt dat God niet opgeeft.
Hij wil heel zijn schepping redden en daarover koning zijn. Daarom zal de Messias (Jezus) komen. Hij zal zijn volk voorgaan in het geloof. In alles wat =hij doet zal hij een knecht van de Heer zijn. Hij zal het goede voorbeeld geven. Wapens zijn dan niet meer nodig, alleen gereedschap om het land te bewerken, zodat er voedsel zal groeien. Het leven zal prachtig zijn: iedereen bij zijn wijnstok en vijgenboom. God belooft ons een prachtige wereld waarin Hij koning is. Jezus gaat daar voor zorgen.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.8 december - Waarom God soms straft
Op school zijn er regels waar iedereen zich aan moet houden. Waarom zijn die regels er? Als de klas zich er niet aan houdt, moet de juf steeds herhalen: ‘Jullie weten toch wat de regel is?’ Wat gebeurt er als er na een paar waarschuwingen nog steeds klasgenoten zijn die er niet van aantrekken? (Straf. Voor heel de klas?)
Micha herhaalt bij de Israëlieten steeds Gods geboden. De Israëlieten vinden dat maar lastig. ‘En wat een gezeur dat hij ook dreigt met straf als we niet luisteren!, denken ze. Zo is God toch niet, Hij heeft eindeloos geduld. Hij zal ons nooit laten vallen. We kunnen doen wat we willen en hoeven niet te luisteren.’ Micha zegt: ‘God wil altijd je zonden vergeven, als je maar echt berouw hebt en het voortaan beter wilt doen. Het doel van Gods geboden is dat Hij geëerd wordt en dat de liefde die Hij voor ons heeft de ruimte krijgt. Als jij anderen pijn doet of besteelt of op een andere manier slachtoffer laat worden, wil God voor die ander opkomen. Als jullie zo door gaan dan komt de straf echt. Luister dus naar Hem, dan is Hij ook goed voor jullie!’ Israël moet echt veranderen, want hun manier van leven met vijandigheid, roof en onreinheid passen daar niet bij.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.15 december - Iedere dag Gods weg gaan
Hoe kunnen we als mensen gelovig leven? Moeten we enorme offers brengen, zodat we God gunstig stemmen? Als je God iets wilt geven, zoek het dan niet in enorme offers en grote woorden. Zoek het niet in de spectaculaire dingen. Wees trouw naar God en je naaste in jouw leven. Trouw zijn in het kleine in je eigen omgeving is het belangrijkste. Dat lijkt onbelangrijk, maar dat is wat God van ieder van zijn kinderen verwacht. Trouw van velen in het kleine is veel groter en invloedrijker dan wij denken. Dan zien de mensen om jou heen jouw geloof en Gods liefde voor hen.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.22 december - Gods trouw aan zondige mensen
Denk jij dat de wereld ooit nog zal veranderen? Dat alle vervelende en verdrietige dingen zullen verdwijnen? Als je om je heen kijkt, zou je denken van niet. Sommige dingen lijken nooit meer goed te komen.
Micha ziet onrecht en ellende, overal. Hij protesteert en waarschuwt het volk van Israël. Ze moeten God weer lief hebben als de enige God. Dan verdwijnt al het nare. Maar ze protesteren: ‘Dat kan nooit!’
Toch houdt Micha vol. Hij blijft hopen, want God zal luisteren en iets doen. Want voor God is niets onmogelijk, zijn plan om de wereld te redden wordt uitgevoerd. Micha denkt daarbij aan Zijn belofte: Op een dag is er vrede en geluk in het land, dan zal de Heer de schuld vergeven. Dan zal God zich over Israël ontfermen.
Dat vieren we op het Kerstfeest. De koning (Jezus) die ons verlost, die vrede en heil brengt, is gekomen. Hij kwam om alle dingen nieuw te maken. God heeft het beloofd. Er is hoop, voor ieder die gelooft. Dus vol goede moed verder gaan!

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.25 december - De Messias komt
Vandaag is het kerst en lezen we het kerstverhaal. Jezus wordt geboren in een stal in Betlehem. Aan Jezus kun je niet zien dat Hij de Koning wordt die God heeft beloofd. Hij komt niet in een paleis en heeft geen mooie kleren; er lopen geen knechten bij Hem die alles voor Hem doen. Nee, Jezus ligt in een voederbak in een stal, met wat doeken als kleren; dienaren heeft Hij niet. Alleen omdat de engel het heeft gezegd, geloven Jezus en Maria dat Jezus de Messias is. Alleen omdat de engel het tegen de herders zegt gaan zij naar de stal om voor de kleine koning Jezus te knielen. Ze kunnen niet zien dat Jezus Gods koning is, maar moeten geloven dat het waar is.
We hebben te maken met een bijzondere koning. God geeft een koning die niet vecht, maar verzorgt. Hij hielp mensen die zelf hun problemen niet meer konden oplossen door hen op God te wijzen. Hij maakte mensen beter in Gods naam. Hij hielp de mensen om in God te geloven en elkaar te dienen. Tegen zoveel liefde kan geen tegenstander op.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.29 december - Simeon en Hanna ontmoeten Jezus
Vandaag gaan Jozef en Maria naar de tempel. Ze willen graag hun kind in het huis van God brengen. Als vader en moeder danken en bidden ze voor hun kind en geven daarbij een paar duiven aan God. Dat is de gewoonte. Dat doen alle ouders in die tijd. Zoals bij ons ouders hun kindje in een kerk kunnen laten dopen. Dit heb je vast wel eens gezien.
In de tempel was ook Simeon. Hij was een oude man en heeft van God een belofte gekregen: ‘Voor jij sterft zul je met eigen ogen de Verlosser zien.’ Wanneer Jozef en Maria binnen komen in de tempel met hun zoon weet Simeon het zeker. ‘Dit is Hem.’ Hij neemt Jezus in zijn armen en looft God voor het wonder in zijn armen. Maria en Jozef keken verbaasd toe. Maar Simeon zei tegen hen: ‘Uw kind zal een heleboel veranderen in de wereld.’ Daarna kwam Hanna naar hen toe. Hanna was altijd in de tempel om te bidden. Ook zij dankte God voor dit wonder. Zo werd iets wat voor Maria en Jozef heel gewoon was voor Simeon en Hanna heel bijzonder. Na heel lang wachten komt hun belofte uit.

We hebben het feest van Gods komst op aarde gevierd, we weten dat Jezus na zijn werk op aarde weer in de hemel is. Eens komt Hij terug. Kijk jij daarnaar uit? Verlang jij naar die tijd, net als Simeon en Hanna naar het moment dat ze Jezus mochten ontmoeten? Er zijn al bijna 2000 jaar voorbijgegaan sinds die tijd…
God leert ons door deze geschiedenis dat gelovig, hoopvol wachten wordt beloond. Eens is het zover en ontvangen we de grootste verrassing van ons leven. God is in ons midden!

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.5 januari - De wijzen uit het oosten bezoeken Jezus
Een aantal dagen nadat Jezus geboren was, kwamen er wijzen uit het oosten naar Jeruzalem. Ze vroegen aan koning Herodes: ‘Waar is de pasgeboren koning van de joden? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen.’ Koning Herodes schrok hiervan en riep al zijn hogepriesters en schriftgeleerden bij zich. De hogepriesters en schriftgeleerden vertelden hem wat er geschreven stond. Dit vond koning Herodes natuurlijk niet zo leuk. Hij riep in het geheim de wijzen bij zich. Hij wilde alles weten van de ster die ze gezien hadden. En stuurde hen naar Betlehem met de woorden: ‘Stel een nauwkeurig onderzoek in naar het kind. Stuur mij een bericht zodra u het gevonden hebt, zodat ik ook erheen kan gaan om het eer te bewijzen.’ De wijzen gingen op weg. Nu ging de ster die ze gezien hadden voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de plek waar Jezus was geboren. De wijzen waren super blij dat ze het gevonden hadden en gingen naar binnen. Daar vonden ze Maria met haar kind. Ze knielden om hen heen en gaven Hem geschenken. Goud, wierook en mirre.
Die avond kregen de wijzen een droom van God. Ze mochten niet terug gaan naar Herodes. Dit deden ze en namen een andere weg terug naar huis.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.