Overzicht
kerkdiensten
Algemene
informatie
kerkdiensten
Oppas en
kinder-
nevendienst
Kerkdienst
beluisteren
Catechese
Gespreks-
groepen
Senioren-
werk
Liturgie-
commissie

Welkom op de site van de Gereformeerde wijkgemeente Harskamp (PKN).

Hieronder een overzicht van de kerkdiensten:

15 apr 10.00 uur ds. K.Dijk
Kindernevendienst De eerste zonde ( Genesis 3: 1-14 ) toelichting
22 apr 10.00 uur ds. T.Volgenant-Beijma
Kindernevendienst Kaïn en Abel ( Genesis 4:1-16 ) toelichting
29 apr 10.00 uur ds. J.Visser-Sonneveld
Kindernevendienst Gods opdracht aan Noach ( Genesis 6:5-22 ) toelichting
6 mei 10.00 uur ds. H.Wolters, Koffiedrinken
Kindernevendienst Gods verbond met de mens ( Genesis 8:1-9:17 ) toelichting
10 mei 9.00 uur ds. E.S.A.van Buuren, Hemelvaartsdag
geen kindernevendienst
13 mei 10.00 uur ds. J.Kroon
Kindernevendienst Spraakverwarring in Babel ( Genesis 11:1-10 )
20 mei 10.00 uur ds. J.P,Koning, Pinksteren
Kindernevendienst Spreken over God ( Handelingen 2 )
27 mei 10.00 uur ds. T.Volgenant-Beijma
zangdienst met muzikale begeleiding door "Prijs met Johannes de Heer"
Kindernevendienst Job verliest alles ( Job 1 )
3 jun 10.00 uur ds. D.de Jong
Kindernevendienst Jobs vrienden zitten stil bij hem ( Job 2 )
10 jun 10.00 uur ds. J.P,Koning
Kindernevendienst Job vervloekt zijn geboortedag ( Job 3 )
17 jun 10.00 uur ds. T.Volgenant-Beijma, Heilig Avondmaal
Kindernevendienst Job tot de orde geroepen ( Job 40 )
24 jun 10.00 uur ds. dhr. J. Lotterman
Kindernevendienst Job doet boete en wordt gezegend ( Job 42 )
1 jul 10.00 uur ds. T.Volgenant-Beijma, Koffiedrinken
Kindernevendienst Dankbare kinderen van God ( Efeziërs 1:1-14 )
8 jul 10.00 uur ds. J.P,Koning
Kindernevendienst Gods kerk ( Efeziërs 1:15-23 )
15 jul 10.00 uur ds. K.Santing
Kindernevendienst We leven in CHristus ( Efeziërs 2:1-10 )
22 jul 10.00 uur ds. E.S.A.van Buuren
Kindernevendienst Israël en de volken samen in Christus ( Efeziërs 2:11-22 )
29 jul 10.00 uur ds. J.P,Koning
Kindernevendienst God doet meer dan wij kunnen bidden ( Efeziërs 3:14-21 )
5 aug 10.00 uur ds. T.Volgenant-Beijma, Koffiedrinken
Kindernevendienst Leven voor Christus ( Efeziërs 4:17-32 )
12 aug 10.00 uur ds. A.Haaima
Kindernevendienst Gods wapens voor ons ( Efeziërs 6:10-20 )
19 aug 10.00 uur ds. K.Dijk
Kindernevendienst Gelovige vrienden ver weg van huis ( Daniël 1 )
26 aug 10.00 uur ds. H.Wolters
Kindernevendienst De droom van Nebukadnessar ( Daniël 2 )
2 sep 10.00 uur ds. T.Volgenant-Beijma, Koffiedrinken
Kindernevendienst Nebukadnessar wil aanbeden worden ( Daniël 3 )
9 sep 10.00 uur ds. A.Pilkes -van Delft, Heilig Avondmaal
Kindernevendienst Nebukadnessar verstoten door de mensen ( Daniël 4 )
16 sep 10.00 uur ds. R.van Riezen
Kindernevendienst Feest tot de ondergang ( Daniël 5 )
23 sep 10.00 uur ds. H.Wolters
Kindernevendienst Daniël blijft bidden ( Daniël 6 )
30 sep 10.00 uur ds. T.Volgenant-Beijma, Startzondag,
met Interkerkelijk koor Zimri
Kindernevendienst Visioen van de vier dieren ( Daniël 7:1-14 )
7 okt 10.00 uur ds. J.Kroon , Koffiedrinken
Kindernevendienst Ik ben de eerste en de laatste ( Openbaring 1:9-20 )
14 okt 10.00 uur ds. A.Pilkes -van Delft
Kindernevendienst Christus opent de boekrol ( Openbaring 5:6-14 )
21 okt 10.00 uur ds. T.Volgenant-Beijma
Kindernevendienst Christus brengt de gelovigen Thuis ( Openbaring 7:9-17 )
28 okt 10.00 uur ds. E.S.A.van Buuren
Kindernevendienst De geopende boekrol ( Openbaring 10:1-11 )
4 nov 10.00 uur ds. O.Doorn, Koffiedrinken
Kindernevendienst De satan bedreigt Jezus en zijn kerk ( Openbaring 12:1-18 )
7 nov 19.30 uur ds. E.H.Egberts, Dankdag
geen kindernevendienst
11 nov 10.00 uur ds. W.v .Iperen
Kindernevendienst Babel gestraft voor haar zonde ( Openbaring 18 )
18 nov 10.00 uur ds. K.Dijk, Heilig Avondmaal
Kindernevendienst God eren bij het bruiloftsmaal ( Openbaring 19:1-10 )
25 nov 10.00 uur ds. T.Volgenant-Beijma, afsluiting Kerkelijk jaar
Kindernevendienst Gods nieuwe schepping ( Openbaring 21:1-21 )
2 dec 10.00 uur ds. K.Santing, 1ste Advent/Koffiedrinken
Kindernevendienst Aankondiging van de geboorte van Johannes ( Lucas 1:5-25 )
9 dec 10.00 uur ds. J.Visser-Sonneveld, 2de Advent
Kindernevendienst Aankondiging van de geboorte van Jezus ( Lucas 1:26-38 )
16 dec 10.00 uur ds. H.Wolters, 3de Advent
Kindernevendienst Maria bij Elisabet ( Lucas 1:39-56 )
23 dec 10.00 uur ds. A.Pilkes -van Delft, 4de Advent
Kindernevendienst De geboorte van Johannes ( Lucas 1:57-80 )
24 dec 18.30 uur ds. T.Volgenant-Beijma, Kinderkerstfeest
geen kindernevendienst
25 dec 10.00 uur ds. T.Volgenant-Beijma, 1e Kerstdag
Kindernevendienst De geboorte van Jezus ( Lucas 2:1-20 )
30 dec 10.00 uur ds. T.Werner
Kindernevendienst Simeon en Hanna ontmoeten hun Redder ( Lucas 2: 21-40 )
31 dec 19.30 uur ds. T.Werner, oudejaarsdienst
geen kindernevendienst
6 jan 10. 00 uur ds. Ds. T. Volgenant-Beijma, nieuwjaarswensen
Kindernevendienst Wie zijn gelovig? ( Matteüs 5:1-12 )


15 april - De eerste zonde
Van alle wilde dieren die God had gemaakt was de slang het sluwst (slim en gemeen). Hij vroeg aan de vrouw: ‘Is het waar dat God gezegd heeft dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten?’ De vrouw antwoordde: ‘We mogen de vruchten van alle bomen eten, behalve die van de boom in het midden van de tuin. God heeft ons verboden van die boom te eten. Doen we dat toch dan zullen we sterven.’ ‘Jullie zullen helemaal niet sterven,’ zei de slang. ‘Integendeel, jullie zullen dan net zo wijs zijn als God.’ De vrouw keek naar de boom. Zijn vruchten zagen er heerlijk uit en ze wilde wel net zo wijs zijn als God. Ze plukten een paar vruchten en at ervan. Ook gaf ze een paar vruchten aan haar man en ook hij at ervan. Toen zagen ze opeens dat ze naakt waren. De mens en zijn vrouw maakten van vijgenbladeren kleren die ze aan deden. ’s Avonds liep God door de tuin, maar kon de mens niet vinden. Hij had zich samen zijn vrouw verstopt tussen de bomen. God riep de mens: ‘Waar ben je?’ Hij antwoordde: ‘Ik hoorde u in de tuin en werd bang omdat ik naakt ben; daarom verborg ik me.’ ‘Wie heeft je verteld dat je naakt ben? Heb je soms gegeten van de boom waarvan ik je verboden had te eten?’ De mens legde uit dat zijn vrouw hem een vrucht had gegeven van de boom. ‘Waarom heb je dat gedaan?’ vroeg God. ‘De slang heeft me misleid en toen heb ik ervan gegeten’, zei de vrouw. Dit vond God niet leuk en daarom krijgen de slang en de mens en zijn vrouw een straf. De mens en zijn vrouw moeten het paradijs uit.
Adam en Eva denken dat ze God niet nodig hebben, dat ze het net zo goed weten als Hij. Daarom zetten ze zijn verbod om van die boom te eten aan de kant. Eigenlijk gaan ze met hun rug naar God toe staan: ik luister lekker niet naar U. Dat wilde de slang, de duivel, bereiken. Hij stelt het heel mooi voor: net zo wijs zijn als god, maar dat kan natuurlijk niet. Mensen zijn God niet! Dan is opeens alles anders. Adam en Eva zijn bang voor God, ze schamen zich voor elkaar. God straft hen: ze moeten uit het paradijs vandaan. Maar God laat hun niet los. Hij belooft dat Hij er altijd zal zijn.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.22 april - Kaïn en Abel
Afgelopen weken hebben we het gehad over hoe God de mens en zijn vrouw schiep en dat ze van de verboden vruchten hadden gegeten. Hierdoor kwamen ze erachter dat ze naakt waren.
De mens (Adam) en zijn vrouw (Eva) kregen een zoon. Ze noemde hem Kaïn. Een paar jaar later kreeg Kaïn er een broertje bij. Hij heette Abel. Abel werd herder, Kaïn werd landbouwer. Op een dag bracht Kaïn God een offer van wat hij had geoogst. Ook Abel bracht een offer. Hij koos van alle eerstgeboren dieren van zijn kudde de mooiste uit. God had aandacht voor het offer van Abel, maar niet voor het offer van Kaïn. Dit maakt Kaïn boos. Hij is jaloers. Hij ziet Abel niet als broer en medemens, maar als concurrent. God waarschuwt Kaïn. ‘God houdt ook van jou, hou gewoon veel van Abel en word samen gelukkig. Allebei zijn jullie kinderen van God.’ Maar Kaïn wilde niet luisteren. ‘Laten we het veld in gaan’ zegt Kaïn tegen Abel. Aangekomen in het veld valt Kaïn zijn broer aan en slaat hem dood. Zo boos is hij. Toen vroeg God: ‘Waar is Abel, je broer?’ ‘Dat weet ik niet,’ antwoordde Kaïn. ‘Moet ik soms op hem passen?’ ‘Wat heb je gedaan?’ zei God. God heeft het allang gezien. Kaïn krijgt straf. Hij moet weg van deze plek. Weg van zijn ouders, want wat hij gedaan heeft kan echt niet.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.29 april - Gods opdracht aan Noach
Veel jaar nadat Kaïn was vertrokken kregen Adam en Eva nog een zoon. Die noemde ze Set. Daarna kreeg ze nog een aantal zonen en dochters. Deze zonen en dochters kregen ook allemaal weer kinderen en die kinderen kregen ook weer kinderen. Zo ging het nog een hele tijd door. God was niet zo tevreden over de andere mensen die op de aarde leefde. Die mensen deden allemaal slechte dingen. Ze maakten ruzie en vochten, ze stalen, logen. In die tijd leefde ook Noach. Hij was een man die een voorbeeldig leven leidde en hij had veel contact met God. God zei tegen Noach: ‘Ik heb besloten een einde te maken aan het leven van alle mensen, want de mensen doen allemaal slechte dingen. Maak een ark (grote boot).’ Hij moet 135 meter lang worden, 23 meter breed en 14 meter hoog. De ark moet drie verdiepingen krijgen met verschillende ruimtes. Bovenin moet een raam komen en aan de zijkant een grote deur. En de binnen- en buitenkant moet je bekleden met pek zodat hij niet kan zinken. Ik ga het zo lang laten regenen dat de rivieren overstromen en het water tot aan de bergtoppen zal komen te staan. Maar jij mag in de ark gaan wonen. Samen met je vrouw en zonen en vrouwen van je zonen. En van alle soorten dieren moet je er twee in de ark brengen. Een mannetje en een vrouwtje. Zij zullen samen met jouw in leven blijven. Leg ook een voorraad eten aan zodat iedereen te eten heeft.’ Noach deed precies wat God had voorgedragen en begon met het bouwen van de ark. Dat was nog een hele klus en de mensen om hem heen lachen hem uit. ‘Wat moet je nu met zo’n grote boot, er is hier toch geen water!’ Maar Noach gaat gewoon door en gehoorzaamt God. Dat zouden die mensen eigenlijk ook moeten doen.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.6 mei - Gods verbond met de mens
Noach en zijn familie zitten samen met de dieren in de ark. God heeft het veertig dagen laten regenen. Nu is het droog en zien ze al 150 dagen alleen maar water om zich heen. Dan laat God de wind waaien en begint het water langzaam te zakken. Na een aantal dagen laat Noach een duif los om te kijken of zij al ergens kon gaan landen, maar de duif kan nergens landen en kwam weer terug. Noach wachtte zeven dagen en liet toen de duif weer los. Tegen de avond kwam de duif weer terug met een olijftakje in haar bek. Toen wist Noach dat het water weer verder gezakt was en dat er al bomen en planten begonnen te groeien. Dat is goed nieuws. Weer wachtte Noach zeven dagen en liet de duif weer los. Dit keer kwam de duif niet meer terug. Nu wist Noach dat het water helemaal was verdwenen. Toen zei God tegen Noach: ‘Ga de ark uit, samen met je familie. En laat ook alle dieren die bij je zijn naar buiten.’ Dit deed Noach en hij bouwde een altaar en bracht God een offer. Dit deed God goed. Hij zei tegen Noach: ‘Nooit meer zal dit gebeuren. Als teken hiervan zal ik een boog in de wolken plaatsen.’ Dus als je die boog ziet dan kun je denken aan de belofte die God heeft gedaan. Dat is namelijk de regenboog.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.