Overzicht
kerkdiensten
Algemene
informatie
Oppas en
kindernevendienst
Kerkdienst
beluisteren of
terugluisteren

Welkom op de site van de Gereformeerde Kerk (PKN) te Harskamp.

Dankdag, 2 november - Danken = delen

Op 2 november vieren wij dankdag en dat willen wij delen met elkaar.
Wij willen u/jou vragen op woensdag 2 november en zondag 6 november fruit en chocolade mee te nemen naar de kerk. Aan het einde van de dienst willen wij u/jou een zakje mee kunnen geven met wat fruit en chocolade dat u kunt brengen bij iemand die het nodig heeft. Kunnen wij op uw/jullie medewerking rekenen?

Hieronder een overzicht van de kerkdiensten:

Dienst Voorganger,
bijzonderheden
Kindernevendienst (methode "Vertel Het Maar")
16 okt 10.00 uur ds. J.W. Wind
uit Westervoort
Tekst: Genesis 41
Onderwerp: De droom van de farao
toelichting kindernevendienst,
klik hier voor informatie t.a.v. het kinderlied.
23 okt 10.00 uur Ds.H.K.Wolters
uit Barneveld
Tekst: Gen. 42
Onderwerp: Jozefs broers in Egypte
toelichting kindernevendienst,
klik hier voor informatie t.a.v. het kinderlied.
30 okt 10.00 uur Ds. Pilkes -van Delft
uit Rhenen
Tekst: Gen. 43-45
Onderwerp: Jozef maakt zich bekend aan zijn broers
toelichting kindernevendienst,
klik hier voor informatie t.a.v. het kinderlied.
Dankdag
2 nov 19.30 uur
Ds.T.Werner Geen kindernevendienst
Dopen
6 nov 10.00 uur
Ds. T. Volgenant-Beima
Koffiedrinken
Tekst: Genesis 46-47
Onderwerp: Jakob gaat naar Egypte
klik hier voor informatie t.a.v. het kinderlied.
Heilig Avondmaal
13 nov 10.00 uur
Ds.O.Doorn
uit Nijkerk
Tekst: Genesis 49
Onderwerp: Het sterven van Jakob
klik hier voor informatie t.a.v. het kinderlied.
Afsluiting
Kerkelijk jaar

20 nov 10.00 uur
Ds.T.Volgenant-Beima Tekst: Genesis 50:22-26
Onderwerp: Jozefs dood
klik hier voor informatie t.a.v. het kinderlied.
Eerste Advent
27 nov 10.00 uur
Ds.H.K.Wolters
uit Baarneveld
Tekst: Genesis 38/Matteüs 1:3
Onderwerp: Tamar
klik hier voor informatie t.a.v. het kinderlied.
Tweede Advent
4 dec 10.00 uur
Ds.D.de Jong
uit Voorthuizen
Koffiedrinken
Tekst: Jozua 2/ Matteüs 1:5
Onderwerp: Rachab
klik hier voor informatie t.a.v. het kinderlied.
Derde Advent
11 dec 10.00 uur
ds. P. ‘t Hoen Tekst: Ruth/ Matteüs 1:5
Onderwerp: Ruth
klik hier voor informatie t.a.v. het kinderlied.
Vierde Advent
18 dec 10.00 uur
Ds.O.Doorn
uit Nijkerk
Tekst: 2 Samuël 11/Matteüs 1:6
Onderwerp: Batseba
klik hier voor informatie t.a.v. het kinderlied.
Kerstdienst voor en door kinderen
18 dec 18.30 uur
Ds.T.Volgenant-Beima Geen kindernevendienst
Kerstfeest
25 dec 10.00 uur
Ds.T.Volgenant-Beima Tekst: Lucas 2/Matteüs 1:16
Onderwerp: Maria
klik hier voor informatie t.a.v. het kinderlied.
Oudejaarsavond
31 dec 19.30 uur
Ds.T.Werner Geen kindernevendienst


16 oktober - De droom van de farao
Twee volle jaren nadat Jozef de droom van de bakker en de schenker had uitgelegd krijgt de farao zelf een droom. Hij droomde dat hij aan de Nijl stond. Er kwamen zeven mooie dikke koeien uit het water lopen. Ze gingen grazen in het gras. Toen kwamen er zeven magere koeien uit de Nijl lopen en die zeven magere koeien aten de vette koeien op, maar werden er niet dikker op. Toen werd hij wakker en viel weer in slaap en kreeg nog een droom. Zeven mooie, rijpe korenaren schoten op. En zeven andere aren kwamen op; die waren heel dun en zat heel weinig aan. En toen slokten die dunne aren de mooie aren op, maar ze werden er niet mooier op. De farao was radeloos. ‘Wat betekent nou die droom?’ Hij vroeg het aan alle geleerden en magiërs maar die konden het niet uitleggen. Toen zei de schenker. ‘Ik had een tijd terug ook een droom en Jozef heeft hem uitgelegd en het kwam precies uit zoals hij gezegd had.’ Daarop gaf de farao het bevel om Jozef uit de gevangenis te halen. Hij werd geschoren en kreeg schone kleren. Jozef zei de farao: ‘Ik heb een droom gehad en niemand kan hem uitleggen. Ik heb gehoord dat jij ze kan uitleggen.’ De farao vertelde aan Jozef zijn droom over de koeien en de aren. Jozef begint te vertellen met hulp van God: ‘U hebt tweemaal hetzelfde gedroomd. Die zeven koeien en aren zijn zeven jaren. We zullen zeven hele goede jaren krijgen. Er zal overvloed zijn van al het eten, maar daarna zullen er zeven hele slechte jaren aankomen waar we zullen verhongeren omdat er geen eten is. U moet iemand aanstellen die de zeven goede jaren eten laat opslaan zodat we de zeven magere jaren doorkomen.’ De farao luisterde naar Jozef en stelde Jozef aan tot zijn rechterhand. De droom van de farao kwam uit, maar door het optreden van Jozef kon Egypte de zeven magere jaren doorkomen en kwamen zelfs mensen uit andere landen eten bij hun kopen omdat zij geen eten hadden.
Zo geeft God Jozef het goede na zoveel verdriet en Hij helpt de Egyptenaren om tijdens een hongersnood te kunnen leven.
Het is mooi als wij gelukkig zijn en gewaardeerd worden (dat wil iedereen). Laat Gods liefde zien in de kerk en jouw omgeving!

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.23 oktober - Jozefs broers in Egypte
Weet je nog dat Jozefs zijn broers hem verkocht hadden en Jozef slaaf werd. Nu is er geen eten in de landen om Egypte heen maar in Egypte is genoeg dankzij Jozef. En wie wonen er buiten Egypte: de broers van Jozef.
Jakob hoorde dat er Egypte graan te koop was. Hij zei tegen zijn zonen: ‘Ik heb gehoord dat er in Egypte graan te krijgen is. Ga ernaartoe en koop daar graan voor ons, zodat we niet van de honger omkomen.’ Tien van Jozefs broers gingen op weg. Benjamin bleef thuis, want zijn vader Jakob was bang dat hem iets zou overkomen. In Egypte aangekomen moesten ze bij Jozef graan kopen, maar ze herkenden hem niet. Jozef wel die zag dat het zijn broers, maar zei niks. ‘Waar komen jullie vandaan?’ zei Jozef. We komen uit Kanaän en willen voedsel kopen.’ ‘Jullie zijn spionnen, jullie zijn hier gekomen om te kijken wat de zwakke plekken zijn van het land.’ ‘Nee heer, antwoorden ze, we zijn eerlijke mensen. We zijn met z’n twaalven van dezelfde man uit Kanaän. Eén van ons is nog bij onze vader en één iemand is er niet meer.’ ‘Ik blijf erbij dat jullie spionnen zijn’ zei Jozef. Jozef liet zijn broers gevangen nemen. Na drie dagen zei hij tegen hen. ‘Als jullie werkelijk eerlijke mensen zijn, moet één van jullie hier gevangen blijven. De anderen gaan terug om je gezin te eten geven en komen jullie terug met de jongste broer om te bewijzen dat jullie de waarheid hebben gesproken.’ De broers gingen met het graan naar huis, maar Simeon moest blijven. Die had Jozef uitgekozen als gevangene. Thuis gekomen vertelden ze Jakob hun vader het hele verhaal. Toen ze de zakken met graan open maakte kwamen ze erachter dat hun geld voor het graan weer in de zakken zat. Hierdoor werden ze bang. Jakob ook en wilde niet hebben dat zijn zoon Benjamin met hun meeging. Jozef is er niet meer, Simeon is er niet meer en nu willen jullie ook Benjamin nog bij me weghalen. Als hem onderweg iets overkomt dan zal ik van verdriet sterven.
Vind je sorry zeggen moeilijk? En wat doe je als een ander jou laat merken dat hij ergens spijt van heeft? Vergeet je het dan of blijft het altijd in je achterhoofd? De broers van Jozef komen graan bij hem kopen, maar hij kan niet verder gaan alsof er niets gebeurd is. Hebben ze er spijt van dat ze hem hebben verkocht? En laten ze dat ook merken door zich nu anders te gedragen? Jozef wil uitproberen of ze van hun fouten geleerd hebben. Daarom is hij zo streng. Jozef houdt nog van hen (hij wil het geld voor het graan niet aannemen) en wil heel graag met hen verder leven.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.30 oktober - Jozef maakt zich bekend aan zijn broers
Het graan dat Jozefs broers hadden meegenomen naar Egypte was allemaal op. ‘Kunnen jullie niet weer naar Egypte gaan om graan te halen?’ zei Jakob. ‘Dat kan alleen als we Benjamin mee mogen nemen.’ Na veel wikke en wegen gaat Jakob uiteindelijk akkoord. De broers gaan op weg met geschenken voor Jozef en het dubbele aan geld voor het graan, want hun geld lag de vorige keer nog in de graanzakken. Bij Jozef aangekomen nodigt Jozef ze uit voor een maaltijd bij hem thuis, want hij zag dat Benjamin was meegekomen. Daar gaven ze Jozef de geschenken en Jozef verwend ze met veel eten. De volgende dag gaan de broers weer naar huis met hun zakken vol met graan. De broers zijn net op weg als de hofmeester van Jozef hen inhaalt. De beker van Jozef was weg en zij worden beschuldigd. ‘Hoe kunnen jullie de beker van mijn heer meenemen’ zei de hofmeester. ‘Wij hebben niks meegenomen. We zouden niet durven.’ De man doorzoekt de graanzakken van de broers. Bij Benjamin wordt de beker gevonden. De broers snappen er niks van. Zij hadden niks gedaan. Ze gingen weer terug naar Egypte en kwamen bij Jozef. ‘Hoe kunnen jullie.’ zei Jozef. Benjamin zal mijn slaaf worden. Dit wilde de broers niet laten gebeuren. Hun vader zal dit niet overleven dat Benjamin niet meer terug komt. ‘Kunnen wij niet allemaal slaaf van u worden?’ ‘Nee!, zei Jozef. De rest gaat gewoon terug naar huis.’ Toen legde Juda één van de broers van Jozef uit hoe belangrijk Benjamin is voor zijn vader en waarom hij niet gelijk mee ging en hoe moeilijk het was om hem mee te krijgen. ‘Neem mij maar als slaaf want ik kan het niet aanzien dat hij zal sterven van verdriet.’ Daarna riep Jozef: ‘Laat iedereen weggaan.’ Hierop gingen alle dienaren van Jozef weg en was hij alleen met zijn broers. ‘Ik ben het Jozef. Leeft mijn vader nog?’ De broers waren verstijfd van schrik. Maar daarna omhelsden ze elkaar. ‘Ga onze vader halen en vertel hem dat ik leef. Neem de rest van de familie en al je bezittingen mee want jullie mogen bij mij in de buurt komen wonen en ik zal zorgen dat jullie niets te kort komen.’ De broers gingen op weg en vertelden hun vader dat Jozef leeft. Hij wilde het eerst niet geloven, maar na het hele verhaal vertelt te hebben wilde hij zo snel mogelijk naar Jozef toe.
Dat de beker van Jozef in de graanzak van Benjamin zit is niet toevallig. Dit heeft Jozef zelf gedaan. Hij wilde de broers testen. Juda offert zich op voor Benjamin, omdat hij het idee had om Jozef als slaaf te verkopen. Hij heeft nog iets goed te maken. Jozef ziet hoeveel Juda van zijn vader en Benjamin houdt. Zijn liefde is bewezen en neemt Jozef geen wraak, maar toont zijn liefde aan zijn broers. Liefde van twee kanten. Nu kunnen ze weer één familie zijn.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.