Overzicht
kerkdiensten
Algemene
informatie
kerkdiensten
Oppas en
kinder-
nevendienst
Kerkdienst
beluisteren
Catechese
Gespreks-
groepen
Senioren-
werk
Liturgie-
commissie

Welkom op de site van de Gereformeerde wijkgemeente Harskamp (PKN).

Welkom op Alpha

We nodigen je uit om op maandag 11 maart op de open avond van Alpha te komen. Je hoort dan meer en je bent vrij om te besluiten of je mee wilt doen!

alpha.png
Wat is Alpha? Met anderen op zoek gaan naar de zin van het leven. Je ontmoet nieuwe mensen. Je eet met elkaar en je praat met elkaar over het christelijk geloof. Wat houdt dat geloof in? Leidt God mijn leven? Wie is Jezus? Waarom bidden we? Misschien heb je vragen over je geloof of over je leven en wil je er graag met anderen over in gesprek. Dat kan bij Alpha. Het is leerzaam, persoonlijk en gezellig.

Hoe werkt het? Alpha duurt 8 avonden. Om 18:30 uur beginnen we met samen in een ongedwongen sfeer te eten. Daarna volgt het thema, bijvoorbeeld: “Hoe kun je zeker zijn van je geloof?" Na de inleiding of een Alpha film over dit onderwerp praten we er met elkaar over door in een kleine groep. Wees welkom!
Wil je deze nieuwe uitdaging aangaan? Je bent van harte welkom. Misschien is het leuk om samen te gaan met familie, vriend(in), collega.

Wanneer en Waar? Maandagavond van 18.30 uur – 21.30 uur
Op 11 en 25 maart, 8 en 15 april, 6, 13, 20 en 27 mei.
Alpha wordt gehouden in de Gereformeerde Kerk, Beatrixlaan 2 te Harskamp. Welkom!!
Meer weten: mail predikant@gereformeerdekerkharskamp.nl
of bel: 055 - 5331731

Hieronder een overzicht van de kerkdiensten:

3 mrt 10. 00 uur ds. A. Pilkes-van Delft, Koffiedrinken
kindernevendienst: Gelijkenis van de verloren zoon ( Lucas 15:11-32 ) toelichting
10 mrt 10. 00 uur ds. T. Volgenant-Beijma,
kindernevendienst: De rijke jongen ( Lucas 18:18-34 ) toelichting
13 mrt 19. 30 uur ds. G.J.M. Baalbergen, Biddag
kindernevendienst: Geen paniek, God zorgt voor ons ( Matteüs 6:25-34 )
17 mrt 10. 00 uur ds. K. Dijk,
kindernevendienst: Jezus gevangengenomen in Getsemane ( Lucas 22:39-53 ) toelichting
24 mrt 10. 00 uur ds. H.K. Wolters, Heilig Avondmaal
kindernevendienst: Petrus wil Jezus niet meer kennen ( Lucas 22:54-62 ) toelichting
31 mrt 10. 00 uur ds. T. Volgenant-Beijma
Dienst met catechisanten
Thema: “Op reis”
De dienst wordt gebeamerd.
Muzikale medewerking door Wieke, Berthilde en Willize.
kindernevendienst: Pilatus en Herodes (nadruk op Barabbas) ( Lucas 23:1-25 ) toelichting
7 apr 10. 00 uur ds. O. Doorn,
kindernevendienst: Simon van Cyrene ( Lucas 23:26-32 )
14 apr 10. 00 uur ds. E.S.A. van Buuren ,
kindernevendienst: Jezus gestorven en begraven ( Lucas 23:33-53 )
19 apr 19. 30 uur ds. E. Egberts, Goede Vrijdag
geen kindernevendienst
21 apr 10. 00 uur ds. T. Volgenant-Beijma, Pasen
kindernevendienst: Jezus is opgewekt ( Lc. 24:1-10 )
28 apr 10. 00 uur ds. H.K. Wolters,
kindernevendienst: Abram door God geroepen ( Genesis 12 )
5 Mei 10. 00 uur ds. J.P. Koning, Koffiedrinken
kindernevendienst: Abram en Lot gaan uit elkaar ( Genesis 13 )
12 Mei 10,00 uur ds. D. de Jong ,
kindernevendienst: Abram bevrijdt Lot ( Genesis 14 )
19 Mei 10. 00 uur ds. T. Volgenant-Beijma,
kindernevendienst: God sluit een verbond met Abram ( Genesis 15 )
26 Mei 10. 00 uur ds. J.P. Koning,
kindernevendienst: Een andere Trooster dan Jezus ( Johannes 14:15-31 )
30 Mei 9. 00 uur ds. E.S.A. van Buuren , Hemelvaartsdag
kindernevendienst: Een vruchtbaar leven door Jezus ( Johannes 15:1-8 )
2 jun 10. 00 uur ds. Dhr J. Kroon,
kindernevendienst: Gehaat vanwege Jezus ( Johannes 15:18-27 )
9 jun 10. 00 uur ds. T. Volgenant-Beijma, Pinksteren
kindernevendienst: Getuigen van Jezus ( Johannes 20:19-23/Hand. 2 )
16 jun 10. 00 uur ds. A. Pilkes-van Delft, Heilig Avondmaal
kindernevendienst: Opnieuw geboren (nadruk vs. 1-16) ( Johannes 3:1-21 )
23 jun 10. 00 uur ds. J.P. Koning,
kindernevendienst: De demonen verliezen de strijd ( Lucas 8:26-39 )
30 jun 10. 00 uur ds. DSTP. de Jong,
kindernevendienst: Jezus volgen ( Lucas 9:51-62 )
7 jul 10. 00 uur ds. T. Volgenant-Beijma, Overstapdienst en koffiedrinken
kindernevendienst: Jezus stuurt 72 leerlingen op pad ( Lucas 10:1-20 )
14 jul 10. 00 uur ds. J. P. Koning,
kindernevendienst: Gelijkenis van de barmhartige Samaritaan ( Lucas 10:25-37 )
21 jul 10. 00 uur ds. Dhr J. Kroon,
kindernevendienst: Jezus bij Marta en Maria ( Lucas 10:38-42 )
28 jul 10. 00 uur ds. K. Dijk,
kindernevendienst: Bidden tot een liefdevolle God ( Lucas 11:1-13 )
4 aug 10. 00 uur ds. T. Volgenant-Beijma, Koffiedrinken
kindernevendienst: Echte rijkdom ( Lucas 12:13-21 )
11 aug 10. 00 uur ds. T. Werner,
kindernevendienst: Een geloof dat groeien kan ( Kolossenzen 1:1-14 )
18 aug 10. 00 uur ds. O. Doorn,
kindernevendienst: Lijden voor Christus ( Kolossenzen 1:24-2:3 )
25 aug 10. 00 uur ds. K. Dijk,
kindernevendienst: Met Christus gestorven en opgestaan ( Kolossenzen 2:6-12 en 3:1-4 )
1 sep 10. 00 uur ds. T. Volgenant-Beijma, Koffiedrinken
kindernevendienst: Een nieuw leven door Christus ( Kolossenzen 3:5-17 )
8 sep 10. 00 uur ds. H.K. Wolters, Heilig Avondmaal
kindernevendienst: Christen zijn in een niet-christelijke wereld ( Kolossenzen 3:18-4:6 )
15 sep 10. 00 uur ds. A. Haaima,
kindernevendienst: De geboorte van Samuël ( 1 Samuël 1:1-2:10 )
22 sep 10. 00 uur ds. G.J.M. Baalbergen,
kindernevendienst: Eli’s zonen leven slecht ( 1 Samuël 2:11-36 )
29 sep 10. 00 uur ds. T. Volgenant-Beijma, Startzondag
kindernevendienst: De HEER roept Samuël ( 1 Samuël 3 )
6 okt 10. 00 uur ds. E. Egberts, Koffiedrinken
kindernevendienst: De Filistijnen veroveren de ark van de HEER ( 1 Samuël 4 )
13 okt 10. 00 uur ds. A. Pilkes-van Delft,
kindernevendienst: De Ark bij de Filistijnen ( 1 Samuël 5 )
20 okt 10. 00 uur ds. T. Volgenant-Beijma,
kindernevendienst: De Ark komt terug naar Israël ( 1 Samuël 6 )
27 okt 10. 00 uur ds. F.W. Kuipers,
kindernevendienst: Saul gezalfd tot koning ( 1 Samuël 9-10 )
3 nov 10. 00 uur ds. Dhr J. Kroon, Koffiedrinken
kindernevendienst: Saul bevrijdt Jabes ( 1 Samuël 11 )
6 nov 19. 30 uur ds. O. Doorn, Dankdag
kindernevendienst: Een dankbare gemeente in Christus ( 2 Johannes )
10 nov 10. 00 uur ds. P. 'tHoen,
kindernevendienst: Saul wordt ongehoorzaam ( 1 Samuël 13 )
17 nov 10. 00 uur ds. K. Santing, Heilig Avondmaal
kindernevendienst: Jonatan vertrouwt o0p de HEER ( 1 Samuël 14 )
24 nov 10. 00 uur ds. T. Volgenant-Beijma, afsluiting Kerkelijk jaar
kindernevendienst: David gezalfd tot koning ( 1 Samuël 16 )
1 dec 10. 00 uur ds. K. Santing, 1ste Advent/Koffiedrinken
kindernevendienst: Het volk van de HEER ( Micha 2:6-13 )
8 dec 10. 00 uur ds. K. Dijk, 2de Advent
kindernevendienst: De HEER is koning op de Sion ( Micha 4:1-8 )
15 dec 10. 00 uur ds. Dhr. van Riezen, 3de Advent
kindernevendienst: De gerechtigheid van de HEER ( Micha 6:1-8 )
22 dec 10. 00 uur ds. E.S.A. van Buuren , 4de Advent
kindernevendienst: Gods trouw aan zondige mensem ( Micha 7:1-7 en 18-20 )
24 dec 18. 30 uur ds. T. Volgenant-Beijma, Kinderkerstfeest
geen kindernevendienst
25 dec 10. 00 uur ds. T. Volgenant-Beijma, 1e Kerstdag
kindernevendienst: De Messias komt ( Micha 5:1-4en Lucas 2:1-7 )
29 dec 10. 00 uur ds. O. Doorn,
kindernevendienst: Simeon en Hanna ontmoeten Jezus ( Lucas 2:33-40 )
31 dec 19. 30 uur drs. T. Werner, oudejaarsdienst
geen kindernevendienst
`


3 maart - Gelijkenis van de verloren zoon
Iedereen wil naar de verhalen luisteren van Jezus. Maar zowel de Farizeeën als de schriftgeleerden zeiden morrend tegen elkaar: ‘Die man ontvangt zondaars en eet met hen.’ Daarop vertelde Jezus hen een gelijkenis: Iemand had twee zonen. De jongste van hen zei tegen zijn vader: ‘Vader, mag ik vast mijn deel van de erfenis.’ De vader verdeelde zijn geld en spullen. Een paar dagen later vertrok zijn jongste zoon. Hij feestte erop los en gaf al zijn geld uit. Al gauw was zijn geld op. Toen kwam er een zware hongersnood in het land en om aan geld te komen ging hij werken. Hij mocht de varkens gaan hoeden, maar nog steeds had hij honger. Op een dag zei hij tegen zichzelf: ‘De knechten van mijn vader hebben het nog beter dan dat ik het nu heb. Ik ga terug naar mijn vader en zeg tegen hem: ‘Vader, ik ben niet goed bezig geweest en ik ben het niet waard om nog uw zoon te zijn. Mag ik alsjeblieft als knecht voor u werken?’’ De jongen ging terug naar huis en toen zijn vader zag dat hij eraan kwam rende hij op hem af en pakte hem stevig vast. De jongen zei tegen zijn vader: ‘Ik ben niet goed bezig geweest. Ik ben het niet waard om uw zoon te zijn.’ Maar de vader was zo blij dat hij zijn zoon terug had dat hij zijn grootste kalf liet slachten en organiseerde een feest.
De andere zoon die op het land aan het werk was hoorde via zijn knechten wat er op hun erf aan de hand was en ging woedend naar zijn vader: ‘Al jarenlang werk ik hard voor u en ik ben nooit ongehoorzaam geweest. En nu komt mijn broertje terug en wordt er een feestmaal voor hem georganiseerd terwijl hij al zijn geld heeft uitgegeven! En ik heb nog nooit een feestmaal gekregen.’ Zijn vader zei tegen hem: ‘Mijn jongen, jij bent altijd bij me, en alles wat van mijn is, is van jou. Maar we moeten wel feest vieren, want je broer was verloren en is teruggevonden.’
De vader in de gelijkenis is God. Hij is een van zijn kinderen kwijt. Mensen kunnen niet zonder God; dat heeft de jongen in het buitenland zonder geld en eten goed door. Het is een afgang, maar … Dan blijkt de vader niet boos te zijn op hem. Hij is blij. Geen straf, maar een feest. God is blij met mensen die het verkeerd deden, maar terug willen komen naar Hem.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.



10 maart - De rijke jongen
Een belangrijke man vraagt aan Jezus: ‘Wat moet ik doen om voor altijd bij God te horen?’ Jezus antwoord: ‘U kent de geboden; pleeg geen overspel, pleeg geen moord, steel niet, lieg niet, toon eerbied voor uw vader en moeder.’ ‘Dat doe ik allemaal.’ zei de man. ‘Oké, zegt Jezus, er ontbreekt nog één ding. Verkoop alles wat u hebt en verdeel de opbrengst onder de armen, en dan mij volgen.’ Toen de man dat hoorde werd hij verdrietig. Hij was namelijk zeer rijk en nu moest hij alles wat hij had opgegeven.
In welke winkel kun je vrede kopen? En waar kun je gezondheid kopen? Nergens natuurlijk. Vrede, gezondheid, liefde en geluk kun je niet kopen. Je kunt je best ervoor doen: geen ruzie maken, goed voor jezelf zorgen, proberen vrolijk en goed te leven zoals God dat wil. Dat legt Jezus uit aan een belangrijke man. Maar de man schrikt: alles opgeven voor Jezus? Zijn spullen, zijn mooie huis, zijn werk? Dan is hij arm. Hij begrijpt nog niet dat je met alle spullen zonder Jezus arm bent. En dat je met het geloof in Jezus rijk bent, zelfs al heb je bijna niets.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.



17 maart - Jezus gevangen genomen in Getsemane
Jezus gaat naar de olijfberg en zijn leerlingen volgen hem. Op de berg zegt hij: ‘Bid dat jullie niet in verleiding komen.’ Jezus loopt een stukje bij hen vandaan en knielt neer om te bidden. Jezus is bang, maar toch zegt hij: ‘Vader, laat niet wat ik wil, maar wat u wilt gebeuren.’ Daarna loopt Jezus terug naar zijn leerlingen. Hij zag dat ze in slaap waren gevallen en hij zei: ‘Waarom slapen jullie? Sta op en bid dat jullie niet in verleiding komen.’ Op datzelfde moment komt er een grote groep mensen met zwaarden en knuppels aanlopen. Judas loopt voorop. Hij is één van de twaalf leerlingen van Jezus. Judas komt naar Jezus toe om hem een kus te geven, want dit was het teken dat ze hadden afgesproken. Zo weten de soldaten wie ze moeten oppakken. Maar Jezus zegt tegen hem: ‘Judas, lever je de Mensenzoon uit met een kus?’ De leerlingen zien dit gebeuren en willen Jezus helpen: ‘Heer, zullen we er met het zwaard op los slaan?’ En één van de leerlingen begint al te zwaaien met een zwaard. Maar Jezus zegt: ‘Houd daarmee op. Zo is het genoeg!’ Hij kijkt de hogepriesters en tempelwachters aan en zegt: ‘U doet net of ik een misdadiger bent met uw zwaarden en knuppels. Ik kom gewoon met u mee. Dagelijks was ik bij u in de tempel, en toen hebt u niets gedaan. Maar dit is het uur dat het moet gebeuren.’ De mannen grijpen Jezus vast en nemen hem mee. Jezus verzet zich niet, maar gaat vrijwillig mee. Dat heeft Hij zijn vader beloofd.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.



24 maart - Petrus wil Jezus niet meer kennen
De mannen nemen Jezus mee naar het huis van de hogepriesters en Petrus volgt hen. Ze steken een vuur aan midden op de binnenplaats en gaan eromheen zitten. Petrus gaat er ook bij zitten, want hij wil Jezus niet alleen laten. Een dienstmeisje ziet Petrus zitten en vraagt: Jij hoort toch ook bij hem? Maar Petrus ontkent: ‘Ik ken hem niet eens!’ Even later ziet iemand anders Petrus zitten en zegt: Jij bent ook een van hen!’ Maar Petrus antwoord: ‘Welnee man, helemaal niet.’ Ongeveer een uur later zegt iemand: ‘Jazeker, jij was ook in zijn gezelschap, hij komt immers ook uit Galilea.’ ‘Ik weet niet waar je het over hebt.’ zegt Petrus. Op dat moment begint er een haan te kraaien. Jezus draait zich om en kijkt Petrus aan. Ineens herinnert Petrus zich de woorden van Jezus: ‘Nog voor er vannacht een haan heeft gekraaid zul je mij driemaal verraden.’ Petrus loopt huilend weg.
Heeft een vriend of vriendin jou wel eens teleurgesteld? Doordat hij iets vervelends over je zei? Of doordat ze niet deed wat ze je beloofd had? Dat geeft een verdrietig, misschien wel boos gevoel. Is dat nu een vriend? Wat zal Jezus hebben gedacht over zijn discipelen? Zijn dat nu vrienden of niet? Judas heeft Jezus verraden. En Petrus zegt tot drie keer toe, dat hij niet bij Jezus hoort. Hij zal wel bang geweest zijn, maar toch…. Dan ben je geen echte vriend. Hoe moet Jezus zich gevoeld hebben toen hij hoorde dat Petrus tot drie keer toe zegt dat hij Hem niet kent. Hij draait zich om naar Petrus. Petrus begrijpt als hij de haan hoort, direct: ik zit helemaal fout. Hij huilt en vlucht weg.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.



31 maart - Pilatus en Herodes
Jezus wordt naar Pilatus gebracht die uitspraak moet doen of Jezus schuldig is. ‘We hebben vastgesteld dat deze man ons volk van het rechte pad afbrengt en de mensen ervan weerhoudt belastingen aan de keizer te betalen en dat hij van zichzelf zegt de messiaanse koning te zijn.’ Pilatus vraagt aan Jezus: ‘Bent u de koning van de Joden?’ ‘U zegt het’, zei Jezus. ‘Ik vind niets waaraan deze man schuldig is.’ zei Pilatus. Maar de mensen bleven volhouden en roepen dat Jezus gestraft moet worden. Toen besefte Pilatus dat Jezus uit Galilea komt en dat dit onder het gezag van Herodes valt. En dus stuurde hij de mensen met Jezus naar Herodes. Herodes was blij Jezus te zien, want hij had veel over hem gehoord en wilde het nu zelf met eigen ogen zien, maar op alle vragen die hij stelde gaf Jezus geen antwoord. Hier kon Herodes niets mee en hij stuurde hem weer terug naar Pilatus. Pilatus probeert de mensen te overtuigen dat hij niets kan vinden waarom Jezus de doodstraf verdient. Dus zegt hij: ‘Ik weet niet waarvoor ik hem moet veroordelen dus ik laat hem daarom vrij.’ Maar de mensen waren het er niet mee eens. Ze schreeuwde: ‘Weg met hem! Laat Barabbas vrij!’ Want hij was verplicht om op elk pesachfeest één gevangene vrij te laten. Pilatus wilde dit helemaal niet. Hij mocht Jezus wel, maar de mensen bleven schreeuwen: ‘Kruisig hem, kruisig hem!’ Pilatus probeert het nog eens. ‘Wat voor kwaad heeft die man dan gedaan?’ Maar de mensen blijven roepen dat Jezus gekruisigd moet worden. Uiteindelijk besluit Pilatus naar de mensen te luisteren en laat Barabbas, die vast zat voor moord, vrij en Jezus, die alleen maar goede dingen heeft gedaan, wordt meenomen om te worden gekruisigd. Wat oneerlijk!

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.