Overzicht
kerkdiensten
Algemene
informatie
kerkdiensten
Oppas en
kinder-
nevendienst
Kerkdienst
beluisteren
Catechese
Gespreks-
groepen
Senioren-
werk
Liturgie-
commissie

Welkom op de site van de Gereformeerde wijkgemeente Harskamp (PKN).

Terugblik startzondag openluchtdienst 6 september

Kerkdiensten vanaf 9 augustus

13 september geen Heilig Avondmaal

Overzicht van kerkdienstenOp 6 september was de dienst van het startweekend in de openlucht, op de parkeerplaats van de kerk. Dominee Volgenant was de voorganger en de muziek werd verzorgt door Wieke en Berthilde Waaijenberg.
Klik hier voor de foto's van deze dienst.Met ingang van zondag 9 augustus worden de diensten weer om 10.00 uur in de kerk gehouden.

Omdat de ruimte in de kerk beperkt is gelden vanaf dat moment andere regels.

* U bent welkom als u zich voorafgaand aan de dienst heeft opgegeven. Opgeven bij voorkeur per mail via Ria.ortse@gmail.com voor zaterdag 17.00 uur of telefonisch maandag tot en met vrijdag van 18.00 tot 19.30 uur, telefoonnummer 0318-461994.

* U dient zich te houden aan de aanwijzingen van de coördinatoren, zij zijn herkenbaar aan de gele hesjes.
* U dient 1,5 meter afstand te houden
* U wordt verzocht uw handen bij binnenkomst te ontsmetten
* U bent niet welkom als u corona gerelateerde klachten heeft
* U neemt uw eigen liedboek mee, in de kerk zijn geen liedboeken beschikbaar
* Samenzang is niet toegestaan, de organist speelt de liederen en wij zingen in ons hart mee
* Er is oppas aanwezig
* Voor en na de dienst is er geen gelegenheid om koffie te drinken
* Gebruik van de toiletten zo veel mogelijk beperken

De opsommingen klinken streng, maar alleen als we ons hieraan houden beperken we de risico’s zo veel mogelijk en is de kans dat we als gemeente bij elkaar kunnen blijven komen het grootst.

Klik hier voor het gebruiksplan van onze kerk.
De kerkenraad.


Zondag 13 september zouden we na lange tijd samen het Heilig Avondmaal vieren. Ook hiervoor hebben we moeten besluiten dat we geen vorm kunnen vinden waarin risico’s voldoende beperkt worden. De viering van het Heilig Avondmaal zal dus niet doorgaan.
De kerkenraad heeft bovenstaande besluiten met pijn in het hart genomen, helaas hebben we geen andere keus. Wij vragen uw begrip hiervoor.
De kerkenraad.

Hieronder een overzicht van de kerkdiensten:

20 September 10.00 uur Ds. A. Pilkes van Delft,
Kindernevendienst David geholpen door Abimelech ( 1 Samuël 21 ) toelichting
27 September 10.00 uur Dhr. J. Kroon,
Kindernevendienst David neemt geewn wraak ( 1 Samuël 24 ) toelichting
4 Oktober 10.00 uur Ds. W.v. Iperen
Kindernevendienst David, Nabal en Abigaïl ( 1 Samuël 25 ) toelichting
11 Oktober 10.00 uur Ds. J. Visser-Sonneveldt,
Kindernevendienst Saul gedood door de Filistijnen ( 1 Samuël 31 ) toelichting
18 Oktober 10.00 uur Ds. T. Volgenant-Beima,
Kindernevendienst De ander vergeven omdat God jou vergeeft ( Mt. 18:21-35 )
25 Oktober 10.00 uur Ds. E.S.A. van Buuren,
Kindernevendienst De rijke jongeman ( Mt. 19:16-30 )
1 November 10.00 uur Ds. K. Santing, Koffiedrinken
Kindernevendienst Twee heel verschillende zonen ( Mt. 21:28-32 )
4 November 19.30 uur Ds. O. Doorn, Dankdag
Kindernevendienst Iedereen krijgt een rechtvaardig loon ( Mt. 20:1-16 )
8 November 10.00 uur Ds. T. Volgenant-Beima,
Kindernevendienst Pachters van een wijngaard weigeren de pacht te betalen ( Mt. 21:33-46 )
15 November 10.00 uur Ds. O. Doorn, Heilig Avondmaal
Kindernevendienst Wijze en dwaze meisjes wachten op de bruidegom ( Mt. 25:1-13 )
22 November 10.00 uur Ds. T. Volgenant-Beima, afsluiting Kerkelijk jaar
Kindernevendienst Wie hoort bij de Mensenzoon? ( Mt. 25:31-46 )
29 November 10.00 uur Ds. J. Visser-Sonneveldt, 1ste Advent
Kindernevendienst Een engel bij Zacharias ( Lucas 1:5-25 )
6 December 10.00 uur Ds. A. Pilkes, 2de Advent
Kindernevendienst Een engel bij Maria ( Lucas 1:26-38 )
13 December 10.00 uur Ds. K. Dijk, 3de Advent
Kindernevendienst Een engel bij Jozef ( Matteüs 1:18-25 )
20 December 10.00 uur Ds. Dhr. J.Kroon, 4de Advent
Kindernevendienst Jezus is grootser dan de engelen ( Hebreeën 1:1-7 en 13-14 (Extra tekst Joh. 1:14) )
24 December 19.30 uur Gezinskerstviering
Geen kindernevendienst
25 December 10.00 uur Ds. T. Volgenant-Beima, 1e Kerstdag
Kindernevendienst Engelen in Betlehem ( Lucas 2:1-14 )
27 December 10.00 uur Ds. P.van Veen,
Kindernevendienst Jezus’ vlucht naar Egypte ( Matteüs 2:13-23 )
31 December 19.30 uur Ds. K.Dijk, oudejaarsdienst
Kindernevendienst ( )


6 september - David vlucht voor Saul
God heeft koning Saul vertelt dat hij geen koning kan blijven, omdat hij ongehoorzaam is. Vanaf die dag is Saul veranderd. Hij is wantrouwend en vol van haat. Saul ziet in David een gevaar. Zou deze populaire generaal hem misschien opvolgen? Dat nooit! Daarom wil hij hem doden. Maar de zoon van Saul, Jonathan en nog een aantal van zijn hovelingen vinden David heel aardig en hij doet goed zijn werk. ‘Ik ga wel met mijn vader praten’, zegt Jonathan. ‘Dat brengt hem wel op andere gedachten. Je kunt niet iemand doden als daar geen reden voor is.’ Saul is het wel eens met Jonathan. Hij zegt: ‘Zo waar de Heer leeft, zal David niet worden gedood.’ Ondertussen ging de oorlog voort. David vecht tegen de Filistijnen en wint. Maar hierdoor wordt koning Saul gekweld door een kwade geest van de Heer. Als David voor koning Saul muziek speelt, grijpt Saul zijn kans. Hij gooit een speer naar David om hem te kunnen doden. Gelukkig springt David op tijd op zij en komt de speer tegen de muur. David slaat op de vlucht. Maar koning Saul weet hem te vinden en stuurt zijn mannen op hem af. David vlucht op tijd naar een andere plek door een waarschuwing van zijn vrouw. Maar Saul gaat door met zoeken. Als Saul David vindt en zijn mannen op hem afstuurt, grijpt God in. Ze raken onderweg in vervoering van Gods Geest. Hierdoor vergeten ze de opdracht van Saul meteen. Ook als Saul zelf gaat raakt hij in vervoering. Saul denkt alleen aan zichzelf. Hij luistert niet: hij denkt het beter te weten dan iedereen.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.13 september - David en Jonathan
David kon niet langer op zijn schuilplek blijven. Hij ging naar Jonathan toe. ‘Wat heb ik toch verkeerd gedaan, dat je vader mij wil doden?’ Jonathan wist ook niet waarom zijn vader zo deed. Samen bedenken ze een plan om erachter te komen. ‘Morgen is het nieuwe maan. Eigenlijk zou ik dan met de koning samen moeten eten, zei David. ‘Maar als je mij verlof geeft, dan verstop ik me. Als je vader mijn afwezigheid opmerkt, zeg je: ‘David heeft me gevraagd om te mogen afreizen naar zijn vaderstad Betlehem, waar zijn hele familie is voor het offerfeest. Als hij zegt dat het goed is, hoef ik niet bang te zijn, maar als hij boos wordt dan weet je dat hij van plan is om mij te doden. En is het beter dat ik vertrek.’ De mannen spreken een teken af om elkaar de uitslag te vertellen. Jonathan zal drie pijlen laten afsteken en ophalen. Wanneer hij roept: ‘Nee, dichterbij!’ Dan is het goed en mag David weer terugkomen. Maar roept hij: ‘Nee, verderop!’ Dan is het beter dat David vertrekt. En zo gebeurde het. De eerste avond had koning Saul niet echt opgemerkt dat David er niet was, maar de volgende avond zei hij: ‘Waarom is David niet aan de maaltijd verschenen?’ Jonathan vertelde precies wat David hem had opgedragen. Koning Saul werd woedend. Ook Jonathan moest nu oppassen, want de koning vond dat hij tegen hem was en voor David. Hij gooide zelfs zijn speer naar Jonathan toe, toen hij vroeg waarom David dood moest. Jonathan wist genoeg. De volgende morgen ging hij naar de afgesproken plek en liet de drie pijlen afsteken. En riep: ‘Ligt de pijl niet verder weg?’ David wist nu genoeg. Zodra de knecht van Jonathan weg is, komt David tevoorschijn. Hij buigt driemaal voorover en ze kussen elkaar terwijl de tranen over hun wangen lopen. ‘Vaarwel’, zei Jonathan.
David en Jonathan zijn beste vrienden geworden, maar Jonathan is de zoon van koning Saul en die mag David niet. Ze moeten afscheid nemen van elkaar, maar beloven elkaar altijd vrienden te blijven. Dat is echte vriendschap!

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.20 september - David wordt geholpen door Achimelech
David is op de vlucht. Hij kan niet in het paleis blijven, want koning Saul wil hem doden. David vlucht naar priester Achimelech. Hem vertrouwt hij. ‘Waarom bent u alleen, waarom is er niemand bij u?’ vraagt Achimelech. ‘Orders van de koning, antwoordde David. ‘De koning heeft me een opdracht gegeven die niemand mag weten.’ ‘Heeft u misschien iets te eten in huis?’ vraagt David. ‘Ik heb alleen toonbrood wat over is uit de tempel.’ Dit is heel heilig brood en ligt in de tempel als offer voor God. Elke sabbat wordt dit vervangen. David was hier heel blij mee. ‘Hebt u misschien ook een lans of een zwaard? Ik heb niet eens mijn zwaard en andere wapens kunnen meenemen, zoveel haast had ik.’ vroeg David. Ik heb hier alleen het zwaard van de Filistijn Goliat, die u verslagen hebt. Dit is een bijzonder zwaard en David mag het zomaar meenemen. Dat is wel bijzonder. David trekt verder en komt bij een land van de Filistijnen. De mensen zagen David lopen met het wapen van hun Goliath die David had verslagen en zeiden: ‘Is dat niet David, de koning van het land? De hovelingen van de stadsvorst Achis namen David gevangen en brachten hem bij Achis. David was bang dat Achis hem kwaad ging doen, dus deed hij alsof hij gek was. Hij kraste tekens op de deuren van de poorten en kwijlde in zijn baard. ‘Zien jullie niet dat die man gek is? Wat moet die kerel in mijn paleis?’ David wordt weer vrijgelaten en vlucht verder.
Als je grote problemen hebt, waar zoek je hulp? Durf je God ook om hulp te vragen? Hoe doe je dat?

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.27 september – David neemt geen wraak
Koning Saul is nog steeds op zoek naar David. Hij wil hem nog steeds doden. Toen hij hoorde dat David in de woestijn bij Engedi bevond, koos hij drieduizend van zijn beste mannen uit en ging met hen op zoek naar David. Onderweg kwam hij langs een spelonk die door een muurtje was afgeschermd. Saul ging er naar binnen en deed daar gehurkt zijn behoefte. Achter in de spelonk hadden David en zijn mannen zich verstopt. Davids mannen zeiden tegen hem: ‘Dit is je kans! Dood hem! Neem je wraak!’ David stond op en sneed stilletje een reep van Sauls mantel af. Zijn hart bonsde ervan. Hij zei tegen zijn mannen: ‘Ik kan hem niets aandoen. Hij is koning van Gods volk.’ De mannen begrepen hem. Toen Saul was opgestaan en weer naar buiten was gelopen, haastte David zich ook naar buiten. Hij riep: ‘Mijn heer en koning!’ Toen Saul omkeek, knielde David en boog voorover. Hij zei: ‘Waarom luistert u naar al die mensen die zeggen dat ik u kwaad wil doen? Vandaag had ik de kans om u te doden in de spelonk. Mijn mannen zeiden dat ik dit moest doen. Maar ik heb dit niet gedaan, omdat u de koning bent van Gods volk. Kijk zelf maar, ik heb een stuk van uw mantel gesneden, maar ik heb u niet vermoord. Ziet u wel dat ik u niets aan wil doen? Ik heb u niets misdaan, maar u wilt me wel doden.’ Koning Saul barstte in tranen uit. ‘Ik zal je met rust laten. Ook al wilde ik jouw kwaad doen, jij hebt het goede gedaan en mij niet gedood. Nu weet ik zeker dat jij koning zult worden.’
Soms heb je heel weinig tijd om een beslissing te nemen. Moet ik het doen of moet het niet doen? Is dit de kans die met beide handen moet aanpakken of moet die laten lopen? De mensen om je heen geven dan vaak advies. Maar wat denk jijzelf? David kon de verleiding weerstaan en heeft Saul niet gedood. Het scheelde niets! Ken je dat gevoel? Heb je dat ook eens gehad? Gelukkig dat ik daar niet op in ben gegaan. Dat ik daaraan niet heb toegegeven.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.

4 oktober – David, Nabal en Abigaïl
David trekt weer verder met zijn mannen naar de woestijn Paran. Hij kwam bij Karmel. Daar woonde Nabal en zijn vrouw Abigaïl. Nabal was schatrijk, maar hard en gewetenloos. Abigaïl was verstandig en mooi om te zien. Toen David hoorde dat bij Nabal de schapen werden geschoren, stuurde hij tien van zijn knechten naar Nabal met de boodschap: ‘Ik wens u en uw familie alle goeds. Toen uw herders bij ons in de buurt waren, hebben wij hen niet lastiggevallen. We hebben ze beschermd. Nu is het bij u feest. Daarom verzoek ik om ons te geven wat u kunt missen.’ De mannen van David gingen naar Nabal toe en brachten de boodschap over. ‘Wie is die David? Denken jullie heus dat ik mijn brood, water en het vlees dat ik voor mijn scheerders heb laten klaarmaken aan de eerste beste onbekende ga weggeven?’ De mannen van David brachten de boodschap over. David werd woest en riep: ‘Te wapen!’ Daarop ging hij met al zijn mannen op weg naar Nabal om hem en zijn familie te gaan doden. Intussen was Abigaïl (de vrouw van Nabal) door een van de knechten op de hoogte gebracht van het bezoek van Davids mannen. Zij vond het niet goed wat haar man had gedaan. David had hun immers beschermd. Daarom liet ze een feestmaal klaarmaken voor David en zijn mannen en ging op weg naar David. Bij een kloof komt ze David tegen. Abigaïl knielt voor David en zegt: ‘Schenk alsjeblieft geen aandacht aan die domme praatjesmaker van een Nabal. Had ik uw boden maar zelf te woord kunnen staan. U hebt ons beschermd. Aanvaard de geschenken die ik voor u en uw mannen heb meegebracht en vergeef me dat ik heb gefaald.’ David nam het feestmaal aan en zei: ‘Ga gerust naar huis; ik heb uw verontschuldigingen aanvaard. Ook wil ik u bedanken. U heeft een oorlog voorkomen. Dit had God niet zo gewild.’ Abigaïl ging naar huis en vertelde de volgende dag aan haar man wat ze had gedaan. Nabal zakte in elkaar en tien dagen later overleed hij. Toen David dit hoorde, stuurde hij een boden naar Abigaïl en vroeg haar ten huwelijk.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.

11 oktober – Saul gedood door de Filistijnen
Heb je wel eens verdriet? Moet je soms ergens om huilen? Wat doe je als je moet huilen? David heeft ook verdriet. Hij heeft gehoord dat koning Saul en zijn vriend Jonatan zijn gestorven. Ze zijn gedood in de oorlog. Saul luisterde niet meer naar God. Hij vond zichzelf belangrijker dan zijn God. Dan gaat het vroeg of laat mis. David huilt en eet niet. Hij verscheurt zijn kleren. Zijn beste vriend is er niet meer! Hij vertelt over zijn verdrietige gevoel. Hij schrijft een lied over Jonatan en Saul en alles wat zij voor mooie dingen hebben gedaan. Dat helpt hem. Het geeft hem troost. Misschien vind je het raar dat David ook verdriet heeft om Saul. Die heeft David lang bedreigd en achtervolgd. David is dankbaar voor wat Saul allemaal heeft gedaan. Hij ziet hem als Gods knecht. Ken jij liederen of muziek die jou troost geven?

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.