Overzicht
kerkdiensten
Algemene
informatie
kerkdiensten
Oppas en
kinder-
nevendienst
Kerkdienst
beluisteren
Catechese
Gespreks-
groepen
Senioren-
werk
Liturgie-
commissie

Welkom op de site van de Gereformeerde wijkgemeente Harskamp (PKN).

Zondag 2 augustus mochten we voor het eerst sinds 11 maart weer als gemeente bij elkaar komen, in de openlucht op de parkeerplaats van de kerk. Dominee Volgenant was de voorganger en de muziek werd verzorgt door Wieke en Berthilde Waaijenberg.
Klik hier voor de foto's van deze dienst.


Met ingang van zondag 9 augustus worden de diensten weer om 10.00 uur in de kerk gehouden.

Omdat de ruimte in de kerk beperkt is gelden vanaf dat moment andere regels.

* U bent welkom als u zich voorafgaand aan de dienst heeft opgegeven. Opgeven kan van maandag tot en met donderdag van 18.00 tot 19.30 uur bij voorkeur per mail naar Ria.ortse@gmail.com of telefoonnummer 0318-461994.

* U dient zich te houden aan de aanwijzingen van de coördinatoren
* U dient 1,5 meter afstand te houden
* U wordt verzocht uw handen bij binnenkomst te ontsmetten
* U bent niet welkom als u corona gerelateerde klachten heeft
* U neemt uw eigen liedboek mee, in de kerk zijn geen liedboeken beschikbaar
* Samenzang is niet toegestaan, de organist speelt de liederen en wij zingen in ons hart mee
* Er is oppas aanwezig
* Voor en na de dienst is er geen gelegenheid om koffie te drinken
* Gebruik van de toiletten zo veel mogelijk beperken

De opsommingen klinken streng, maar alleen als we ons hieraan houden beperken we de risico’s zo veel mogelijk en is de kans dat we als gemeente bij elkaar kunnen blijven komen het grootst.

Klik hier voor het gebruiksplan van onze kerk.

Hieronder een overzicht van de kerkdiensten:

9 Augustus 10.00 uur Ds. K. Dijk,
Kindernevendienst Jezus in de storm op het meer ( Matteüs 14:22-33 )
16 Augustus 10.00 uur Ds. E.S.A. van Buuren,
Kindernevendienst Een Kanaänitische vrouw gelooft in Jezus ( Matteüs 15:21-28 )
23 Augustus 10.00 uur Ds. O. Doorn,
Kindernevendienst David verslaat Goliat ( 1 Samuël 17 )
30 Augustus 10.00 uur Ds. K. Santing,
Kindernevendienst Saul wordt bang voor David ( 1 Samuël 18 )
6 September 10.00 uur Ds. T. Volgenant-Beima, Koffiedrinken
Kindernevendienst David moet vluchten voor Saul ( 1 Samuël 19 )
13 September 10.00 uur Ds. H.K. Wolters, Heilig Avondmaal
Kindernevendienst David en Jonatan ( 1 Samuël 20 )
20 September 10.00 uur Ds. A. Pilkes van Delft,
Kindernevendienst David geholpen door Abimelech ( 1 Samuël 21 )
27 September 10.00 uur Dhr. J. Kroon,
Kindernevendienst David neemt geewn wraak ( 1 Samuël 24 )
4 Oktober 10.00 uur Ds. W.v. Iperen, Koffiedrinken
Kindernevendienst David, Nabal en Abigaïl ( 1 Samuël 25 )
11 Oktober 10.00 uur Ds. J. Visser-Sonneveldt,
Kindernevendienst Saul gedood door de Filistijnen ( 1 Samuël 31 )
18 Oktober 10.00 uur Ds. T. Volgenant-Beima,
Kindernevendienst De ander vergeven omdat God jou vergeeft ( Mt. 18:21-35 )
25 Oktober 10.00 uur Ds. E.S.A. van Buuren,
Kindernevendienst De rijke jongeman ( Mt. 19:16-30 )
1 November 10.00 uur Ds. K. Santing, Koffiedrinken
Kindernevendienst Twee heel verschillende zonen ( Mt. 21:28-32 )
4 November 19.30 uur Ds. O. Doorn, Dankdag
Kindernevendienst Iedereen krijgt een rechtvaardig loon ( Mt. 20:1-16 )
8 November 10.00 uur Ds. T. Volgenant-Beima,
Kindernevendienst Pachters van een wijngaard weigeren de pacht te betalen ( Mt. 21:33-46 )
15 November 10.00 uur Ds. O. Doorn, Heilig Avondmaal
Kindernevendienst Wijze en dwaze meisjes wachten op de bruidegom ( Mt. 25:1-13 )
22 November 10.00 uur Ds. T. Volgenant-Beima, afsluiting Kerkelijk jaar
Kindernevendienst Wie hoort bij de Mensenzoon? ( Mt. 25:31-46 )
29 November 10.00 uur Ds. J. Visser-Solleveldt, 1ste Advent
Kindernevendienst Een engel bij Zacharias ( Lucas 1:5-25 )
6 December 10.00 uur Ds. A. Pilkes, 2de Advent
Kindernevendienst Een engel bij Maria ( Lucas 1:26-38 )
13 December 10.00 uur Ds. K. Dijk, 3de Advent
Kindernevendienst Een engel bij Jozef ( Matteüs 1:18-25 )
20 December 10.00 uur Ds. Dhr. J.Kroon, 4de Advent
Kindernevendienst Jezus is grootser dan de engelen ( Hebreeën 1:1-7 en 13-14 (Extra tekst Joh. 1:14) )
24 December 19.30 uur Gezinskerstviering
Geen kindernevendienst
25 December 10.00 uur Ds. T. Volgenant-Beima, 1e Kerstdag
Kindernevendienst Engelen in Betlehem ( Lucas 2:1-14 )
27 December 10.00 uur Ds. P.van Veen,
Kindernevendienst Jezus’ vlucht naar Egypte ( Matteüs 2:13-23 )
31 December 19.30 uur Ds. K.Dijk, oudejaarsdienst
Kindernevendienst ( )
`