Overzicht
kerkdiensten
Algemene
informatie
kerkdiensten
Oppas en
kinder-
nevendienst
Kerkdienst
beluisteren
Catechese
Gespreks-
groepen
Senioren-
werk
Liturgie-
commissie

Welkom op de site van de Gereformeerde wijkgemeente Harskamp (PKN).

Pinksteren 2020

Op zondagmorgen 31 mei wordt u uitgenodigd de kerkdienst te beluisteren vanuit onze kerk. Voor kinderen is er een filmpje van Vertel het maar, zie hieronder in de orde van dienst.

Ouderling van dienst: Kees Jochemsen.
Lector: Philien Jochemsen
Gedicht: Rian Seffinga
Kindermoment: Vince Waaijenberg
Voorganger: ds. Tineke Volgenant – Beima
Muziek en samenzang vnl. uit de Pinksterdienst van 2019, uit onze eigen kerk

U kunt zondag om 10.00 uur luisteren, maar natuurlijk ook op een ander moment.

Collecte:
U kunt het bedrag overmaken op IBANnummer NL11 INGB 0000 8675 84 t.n.v. Protestantse Gemeente Ede.
Bij de omschrijving kunt u aangeven welk bedrag u voor welke doelen wilt bestemmen, bijvoorbeeld:
Harskamp 31-5-2020
1e coll. Diaconie Meet Inn 2,-
2e coll. KIA Pinksterzending Marokko KIA 2,-
3e coll. Kinderproject 2,-
4e coll. Voedselbank 5,-
Klik hier voor het collecteroosster van 2020.

Orde van dienst:
- Orgelspel - Mededelingen door de ouderling van dienst, Kees Jochemsen - Zingen: psalm 106 : 1 - Stilte - Bemoediging en groet - Gebed - Overgang - Zingen: 686 : 1, 2 en 3 - Moment voor de kinderen, Vince Waaijenberg - Voor de kinderen een filmpje met verwerkingsmaterialen:
film_vhm.png
Op de website van Vertel het maar staat meer informatie en een overzicht.

coronakerk02.jpg

- Zingen:683 : 1,2,3 en 4
- Schriftlezing: Handelingen 2 : 1-6, 14 – 16, 22 – 24, 33, 36 – 42 door Philien Jochemsen
- Zingen: 675 : 1
- Preek
- Zingen: ELB 148
- Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart. Heilige - Geest van God, vul opnieuw mijn hart. Vul mij opnieuw, vul mij opnieuw. Heilige Geest, vul opnieuw mijn hart.
- Gedicht: Rian Seffinga
- Gebed
- Collecte: 1e diakonie (Meet Inn), 2e Kerk in Aktie (Pinksterzending)
Denk ook aan: Kindercollecte en Voedselbank)

- Slotzang: ELB 125 : 1 en 3

Geprezen zij de Heer, die eeuwig leeft.
Die vol ontferming ieder troost en alle schuld vergeeft.
Die heel het aards gebeuren, vast in handen heeft.

Hem zij de glorie, want Hij die overwon,
zal nooit verlaten wat, Zijn hand begon.
Halleluja, geprezen zij het Lam,
dat de schuld der wereld, op zich nam.

Hij doet ons dankbaar, schouwen in het licht,
dat uitstraalt van het kruis, dat eens voor ons werd opgericht.
En voor ons oog verrijst, een heerlijk vergezicht.

Hem zij de glorie, want Hij die overwon,
zal nooit verlaten wat, Zijn hand begon.
Halleluja, geprezen zij het Lam,
dat de schuld der wereld, op zich nam.

- Zegen

Van de kerkenraad

Beste gemeenteleden,

Deze week ontving de kerkenraad het "Protocol kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten" zoals opgesteld door de PKN. Hierin is aangegeven aan welke regels en voorwaarden moet worden voldaan bij het houden van kerkdiensten.
De kerkenraad is tot de conclusie gekomen dat het in onze situatie helaas niet mogelijk is om met ingang van 1 juni weer diensten in de kerk te gaan houden.

* Tot 1 juli zullen we daarom doorgaan met de huidige vieringen.
* We gaan onderzoeken of het met ingang van 1 juli wel weer mogelijk zal zijn. Wij zullen u hierover tijdig informeren.Hieronder een overzicht van de kerkdiensten:

15 Maart t/m 28 juni AFGELAST i.v.m. Corona-maatregelen
5 Juli 10.00 uur Ds. J.P.E. Breure, Koffiedrinken
Kindernevendienst Jezus geeft ons rust ( Matteüs 11-25-30 )
12 Juli 10.00 uur Ds. J.P. Koning,
Kindernevendienst Gelijkenis van de ingezaaide akker ( Matteüs 13:1-9 )
19 Juli 10.00 uur Ds. O. Doorn,
Kindernevendienst Gelijkenis van het onkruid tussen het koren ( Matteüs 13:24-36 )
26 Juli 10.00 uur Ds. E.S.A. van Buuren,
Kindernevendienst Gelijkenissen van parel en sleepnet ( Matteüs 13: 44-52 )
2 Augustus 10.00 uur Ds. T. Volgenant-Beima, Koffiedrinken
Kindernevendienst Jezus voedt vijfduizend man ( Matteüs 14:13-21 )
9 Augustus 10.00 uur Ds. K. Dijk,
Kindernevendienst Jezus in de storm op het meer ( Matteüs 14:22-33 )
16 Augustus 10.00 uur Ds. E.S.A. van Buuren,
Kindernevendienst Een Kanaänitische vrouw gelooft in Jezus ( Matteüs 15:21-28 )
23 Augustus 10.00 uur Ds. O. Doorn,
Kindernevendienst David verslaat Goliat ( 1 Samuël 17 )
30 Augustus 10.00 uur Ds. K. Santing,
Kindernevendienst Saul wordt bang voor David ( 1 Samuël 18 )
6 September 10.00 uur Ds. T. Volgenant-Beima, Koffiedrinken
Kindernevendienst David moet vluchten voor Saul ( 1 Samuël 19 )
13 September 10.00 uur Ds. H.K. Wolters, Heilig Avondmaal
Kindernevendienst David en Jonatan ( 1 Samuël 20 )
20 September 10.00 uur Ds. A. Pilkes van Delft,
Kindernevendienst David geholpen door Abimelech ( 1 Samuël 21 )
27 September 10.00 uur Dhr. J. Kroon,
Kindernevendienst David neemt geewn wraak ( 1 Samuël 24 )
4 Oktober 10.00 uur Ds. W.v. Iperen, Koffiedrinken
Kindernevendienst David, Nabal en Abigaïl ( 1 Samuël 25 )
11 Oktober 10.00 uur Ds. J. Visser-Sonneveldt,
Kindernevendienst Saul gedood door de Filistijnen ( 1 Samuël 31 )
18 Oktober 10.00 uur Ds. T. Volgenant-Beima,
Kindernevendienst De ander vergeven omdat God jou vergeeft ( Mt. 18:21-35 )
25 Oktober 10.00 uur Ds. E.S.A. van Buuren,
Kindernevendienst De rijke jongeman ( Mt. 19:16-30 )
1 November 10.00 uur Ds. K. Santing, Koffiedrinken
Kindernevendienst Twee heel verschillende zonen ( Mt. 21:28-32 )
4 November 19.30 uur Ds. O. Doorn, Dankdag
Kindernevendienst Iedereen krijgt een rechtvaardig loon ( Mt. 20:1-16 )
8 November 10.00 uur Ds. T. Volgenant-Beima,
Kindernevendienst Pachters van een wijngaard weigeren de pacht te betalen ( Mt. 21:33-46 )
15 November 10.00 uur Ds. O. Doorn, Heilig Avondmaal
Kindernevendienst Wijze en dwaze meisjes wachten op de bruidegom ( Mt. 25:1-13 )
22 November 10.00 uur Ds. T. Volgenant-Beima, afsluiting Kerkelijk jaar
Kindernevendienst Wie hoort bij de Mensenzoon? ( Mt. 25:31-46 )
29 November 10.00 uur Ds. J. Visser-Solleveldt, 1ste Advent
Kindernevendienst Een engel bij Zacharias ( Lucas 1:5-25 )
6 December 10.00 uur Ds. A. Pilkes, 2de Advent
Kindernevendienst Een engel bij Maria ( Lucas 1:26-38 )
13 December 10.00 uur Ds. K. Dijk, 3de Advent
Kindernevendienst Een engel bij Jozef ( Matteüs 1:18-25 )
20 December 10.00 uur Ds. Dhr. J.Kroon, 4de Advent
Kindernevendienst Jezus is grootser dan de engelen ( Hebreeën 1:1-7 en 13-14 (Extra tekst Joh. 1:14) )
24 December 19.30 uur Gezinskerstviering
Geen kindernevendienst
25 December 10.00 uur Ds. T. Volgenant-Beima, 1e Kerstdag
Kindernevendienst Engelen in Betlehem ( Lucas 2:1-14 )
27 December 10.00 uur Ds. P.van Veen,
Kindernevendienst Jezus’ vlucht naar Egypte ( Matteüs 2:13-23 )
31 December 19.30 uur Ds. K.Dijk, oudejaarsdienst
Kindernevendienst ( )
`