Overzicht
kerkdiensten
Algemene
informatie
Oppas en
kindernevendienst
Kerkdienst
beluisteren of
terugluisteren

Welkom op de site van de Gereformeerde wijkgemeente Harskamp (PKN).

Hieronder een overzicht van de kerkdiensten:

Dienst Voorganger,
bijzonderheden
Kindernevendienst (methode "Vertel Het Maar")
12 feb 10.00 uur Ds.A.Pilkes-van Delft
Tekst: Matteüs 5:17-26
Onderwerp: Jezus legt de Wet uit.
toelichting
.
19 feb 10.00 uur Ds.H.K.Wolters
Tekst: Matteüs 6:25-34
Onderwerp: Laat uw leven niet bepalen door zorgen
toelichting
.
26 feb 10.00 uur Ds.T.Werner
Tekst: Marcus 12:37b-44
Onderwerp: Jezus bij de offerkist
toelichting
.
5 mrt 10.00 uur Ds.Visser-Sonneveld
Koffiedrinken
Tekst: Marcus 14:1-11
Onderwerp: Jezus gezalfd met nardusolie
toelichting
.
8 mrt 19.30uur Ds.A.Haaima
Biddag
Tekst: Jesaja 60:1-9
Onderwerp: De HEER zegent zijn volk

.
12 mrt 10.00 uur Ds.O.Doorn
Heilig Avondmaal
Tekst: Marcus 14:12-25
Onderwerp: Jezus viert Pesach

.
19 mrt 10.00 uur Ds.T.Volgenant-Beijma
m.m.v. catechisanten
Tekst: Marcus 14:32-42
Onderwerp: Jezus in Getsemane

.
26 mrt 10.00 uur Ds.P.t'Hoen
Tekst: Marcus 14:43-65
Onderwerp: Jezus wordt gearresteerd

.
2 apr 10.00 uur Ds.H.K.Wolters
Tekst: Marcus 15:1-15
Onderwerp: Jezus wordt ondervraagd door Pilatus

.
9 apr 10.00 uur Ds.W.van Iperen
Tekst: Marcus 15:22-47
Onderwerp: Jezus wordt gekruisigd

.
14 apr 19.30 uur Ds.T.Werner
Goede Vrijdag
Geen kindernevendienst
.
16 apr 10.00 uur Ds.T.Volgenant-Beijma
1e Paasdag
Tekst: Marcus 16:1-7
Onderwerp: Het lege graf van Jezus

.
23 apr 10.00 uur Dhr J,Kroon
Tekst: Exodus 1
Onderwerp: Israël wordt onderdrukt in Egypte

.
30 apr 10.00 uur Ds.A.Pilkes-van Delft
Tekst: Exodus 2:1-10
Onderwerp: Mozes wordt geboren

.
7 mei 10.00 uur Ds.T.Volgenant-Beijma
Koffiedrinken
Tekst: Exodus 2:11-22
Onderwerp: Mozes vlucht naar Midjan

.
14 mei 10.00 uur Dhr.R.Verkaik
Tekst: Exodus 2:23-3:2
Onderwerp: God roept Mozes naar Egypte

.
21 mei 10.00 uur Ds.H.K.Wolters
Tekst: Marcus 16:9-11
Onderwerp: Maria is ooggetuige

.
25 mei 9.00 uur Dhr.J.Lotterman
Hemelvaartsdag
Tekst: Marcus 16:14-20
Onderwerp: De discipelen worden uitgezonden

.
28 mei 10.00 uur Ds.K.Dijk
Tekst: Titus 1:5-9
Onderwerp: De opdracht van Titus

.
4 jun 10.00 uur Drs. R van Riezen
Pinksteren
Tekst: Titus 2:11-15
Onderwerp: De boodschap van de Redder

.
11 jun 10.00 uur Ds.H.K.Wolters
Tekst: Exodus 4:1-31
Onderwerp: Het teken dat de HEER door Mozes spreekt

.
18 jun 10.00 uur Ds.K.A.E. de Waard
Heilig Avondmaal
Tekst: Exodus 5:1-6:12
Onderwerp: Mozes en Aäron bij de farao

.
25 jun 10.00 uur Dhr J,Kroon
Tekst: Exodus 6:28-7:25
Onderwerp: De eerste plaag: water wordt bloed

.
2 jul 10.00 uur Ds.T.Volgenant-Beijma
Koffiedrinken
Tekst: Exodus 8:1-10:29
Onderwerp: Farao geeft zich niet over

.
9 jul 10.00 uur Ds.Visser-Sonneveld
Tekst: Exodus 12:1-28
Onderwerp: Het Pesachfeest

.
16 jul 10.00 uur Ds.H.K.Wolters
Tekst: Exodus 12:29-42
Onderwerp: Israël bevrijd uit Egypte

.
23 jul 10.00 uur Ds.K.Dijk
Tekst: Jeremia 1:1-19
Onderwerp: De HEER is bij zijn profeet Jeremia

.
30 jul 10.00 uur Ds.T.Werner
Tekst: Jeremia 7:1-15
Onderwerp: De straf voor Juda's zonde

.
6 aug 10.00 uur Ds.T.Volgenant-Beijma
Koffiedrinken
Tekst: Jeremia 13:1-11
Onderwerp: Het teken van de linnen gordel

.
13 aug 10.00 uur Ds.O.Doorn
Tekst: Jeremia 18-19
Onderwerp: Jeremia bij de pottenbakker

.
20 aug 10.00 uur Ds.E.S.A.v.Buuren
Tekst: Jeremia 23:1-8
Onderwerp: Jeremia kondigt een nieuwe herder aan

.
27 aug 10.00 uur Ds.E.S.A.v.Buuren
Tekst: Jeremia 23:33-24:10
Onderwerp: Jeremia en de last van de HEER

.
3 sep 10.00 uur Ds.K.Dijk
Koffiedrinken
Tekst: Jeremia 32:1-44
Onderwerp: Jeremia koopt een akker

.
10 sep 10.00 uur Ds.A.Haaima
Heilig Avondmaal
Tekst: Jeremia 36:1-32
Onderwerp: De boekrol van Jeremia verbrand

.
17 sep 10.00 uur Ds.H.K.Wolters
Tekst: Jeremia 38:1-13
Onderwerp: Jeremia in de waterkelder

.
24 sep 10.00 uur Ds.T.Volgenant-Beijma
Startzondag
Tekst: Jeremia 42:1-43:7
Onderwerp: De vlucht van de Judeeërs naar Egypte

.
1 okt 10.00 uur Ds.W.van Iperen
Koffiedrinken
Tekst: Lucas 7:11-17
Onderwerp: De jongen uit Naïn

.
8 okt 10.00 uur Ds.A.Pilkes-van Delft
Tekst: Lucas 17:11-19
Onderwerp: Tien melaatsen worden rein

.
15 okt 10.00 uur Ds.K.A.E. de Waard
Tekst: Lucas 18:1-8
Onderwerp: Volhouden bij de rechter

.
22 okt 10.00 uur Ds.H.K.Wolters
Tekst: Matteüs 9:1-8
Onderwerp: Jezus geneest een verlamde

.
29 okt 10.00 uur Ds.T.Volgenant-Beijma
Tekst: Matteüs 22:1-14
Onderwerp: De gelijkenis van het bruiloftsmaal

.
1 nov 19.30 uur Ds,G.H.Fredrikze
Dankdag
Tekst: Psalm 126
Onderwerp: Juichend de oogst binnenhalen

.
5 nov 10.00 uur Ds.O.Doorn
Koffiedrinken
Tekst: Lucas 19:1-10
Onderwerp: Jezus ontmoet Zacheüs

.
12 nov 10.00 uur Ds.T.Volgenant-Beijma
Heilig Avondmaal
Tekst: Lucas 20:9-19
Onderwerp: De gelijkenis van de wijnbouwers

.
19 nov 10.00 uur Ds.H.K.Wolters
Tekst: Lucas 20:20-26
Onderwerp: Belasting betalen

.
26 nov 10.00 uur Ds.T.Volgenant-Beijma
afsluiting Kerkelijk jaar
Tekst: Lucas 21:25-33
Onderwerp: Wees waakzaam

.
3 dec 10.00 uur Ds.P.t'Hoen
1ste Advent/Koffiedrinken
Tekst: Jona 1
Onderwerp: Jona vlucht voor Gods opdracht

.
10 dec 10.00 uur Ds.K.Dijk
2de Advent
Tekst: Jona 2
Onderwerp: Jona wordt gered

.
17 dec 10.00 uur Ds.E.Overeem
3de Advent
Tekst: Jona 3
Onderwerp: Jona voert zijn opdracht uit

.
24 dec 10.00 uur Ds.A.Haaima
4de Advent
Tekst: Jona 4
Onderwerp: Jona en de wonderboom

.
24 dec 18.30 uur Kinderkerstfeest Geen kindernevendienst
.
25 dec 10.00 uur Ds.T.Volgenant-Beijma
1e Kerstdag
Tekst: Lucas 2:1-20
Onderwerp: Jezus wordt geboren

.


5 februari - Het zout en het licht voor de wereld
In Matteüs staat het volgende: ‘Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt.
Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.’
Christenen lijken op licht en op zout. Ze hebben van Jezus geleerd wat een goed leven is. Jezus zegt: houd dat niet voor jezelf, maar laat het zien en proeven aan de mensen om je heen. Probeer in iedere situatie licht en smaak te brengen. Niet apart gaan staan en neerkijken op anderen, maar in wat jij doet Gods adviezen voor een goed leven opvolgen. Jij bent niet beter dan zij, maar het licht en de smaak van God zullen de mensen om je heen vast en zeker waarderen. De ene keer door te troosten, een andere keer door te helpen en weer een andere keer door te zeggen dat iets niet goed is in Gods ogen (dat mag ook!). Zo wordt je zelf gelukkig, maar geef je ook andere mensen licht in hun leven.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.12 februari - Jezus legt de wet uit
Over regels kun je eindeloos discussiëren; wat mag wel en wat mag niet? Zijn er ook uitzonderingen? Zo is het ook met de wet uit het Oude Testament. Jezus krijgt van Farizeeën het verwijt dat Hij de wet niet serieus neemt, dat Hij een te ruime uitleg daaraan geeft. Jezus antwoordt daarop, dat Hij juist heel precies de wet wil doen. Zo precies, dat Hij de bedoeling van God daarin zoekt, zijn liefde. Een voorbeeld: je mag natuurlijk een ander mens niet vermoorden. God bedoelt daarmee dat je hem ook niet dood mag wensen. Ook om woorden die pijn doen is God boos en verdrietig. Iemand het kwade toewensen is eigenlijk net zo erg als iemand kwaad doen. Want het is tegen de liefde van God als je in gedachten of met je mond iemand kwaad doet. Christenen horen met alles, hun hart, hun mond en hun handen, te denken, zeggen en doen wat goed is voor God en de naaste. Maak ruzies dus snel weer goed en laat het niet uit de hand lopen! Zo precies komt het in Gods wet!

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.19 februari - Laat je leven niet bepalen door zorgen
Jezus zegt: “Maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Vraag je dus niet bezorgd af: ‘Wat zullen we eten?’of: ‘Wat zullen we drinken? of: ‘Waarmee zullen we ons kleden? Dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die anderen dingen je erbij gegeven worden. Maak je dus geen zorgen over de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last.” In het Bijbelgedeelte van vandaag zegt Jezus dat je je leven niet moet laten bepalen door eten en kleding. Misschien zeg jij: dat doe ik toch niet, want eten en kleren heb ik wel. Dat geldt natuurlijk niet voor iedereen. Je mag Jezus’ woorden voor vandaag zo vertalen: Doe er nu niet alles voor om het beste en mooiste te hebben, want er is iets belangrijkers, namelijk Gods koninkrijk en rechten voor iedereen. Het belangrijkste in het leven is God zelf. Denk aan zijn liefde voor jou. Die is groter dan voor planten en dieren, die zich nooit zorgen maken over eten of kleding. Die liefdevolle God weet wat jij nodig hebt en zal jou zeker niet overslaan bij het uitdelen van zijn goede gaven.
God zorgt voor de vogel, de bloemen en ook voor ons. God zorgt voor dieren en planten. Dan zal Hij er zeker alles aan doen om ons te laten zien dat Hij van ons houdt. Hij zal ons geven wat we nodig hebben. Beloofd is beloofd! Daarom kun je leven zonder zorgen als je op God vertrouwt. Je doet je best bij alles dat je doet, maar als eerste vraag je om Gods liefde en hulp.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.26 februari - Arm en toch rijk
Jezus is in de tempel en gaat tegenover de offerkist zitten. Hij kijkt hoe de mensen er geld in werpen. Veel rijken gooien er veel geld in. Er kwam ook een arme weduwe, die er twee muntjes in gooit. Jezus roept zijn leerlingen bij zich en zei tegen hen: ‘Ik verzeker jullie: deze arme weduwe heeft meer in de offerkist gedaan dan alle anderen die er geld in hebben gegooid, want die hebben gegeven van hun overvloed, maar zij heeft van haar armoede alles gegeven wat ze had, haar hele levensonderhoud.’
Wie in deze geschiedenis zijn rijk en arm? Je zou zeggen: De Farizeeën rijk en de weduwe arm. Maar is dat ook echt zo. De weduwe geeft alles dat ze heeft, eigenlijk meer dan ze kan missen, aan God. Niet omdat het moet van de Farizeeën, maar omdat ze van haar Heer houdt. Dat is liefde. Jezus prijst haar daarvoor. Zij is anders dan de Farizeeën die pronken met wat ze hebben en hoe ze zijn. Zouden zij de armen niet juist moeten helpen?
Als je veel hebt, maar God niet van harte dient, ben je dan rijk? En als je steeds tekort komt, maar God met liefde dient en zeker weet dat Hij je nabij is, ben je dan niet rijk?

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.5 maart - Jezus gezalfd met nardusolie
Jezus is in Betanië in een huis bij een feestmaal. Er komt een vrouw binnen met een flesje met zeer kostbare, zuivere nardusolie. Ze maakt het flesje open en giet het over het hoofd van Jezus. Sommige aanwezigen zeiden tegen elkaar: ‘Waar is deze verkwisting goed voor? Die olie had immers voor meer dan driehonderd denarie verkocht kunnen worden, en dat geld hadden we aan de armen kunnen geven.’ Maar Jezus zei: ‘Laat haar met rust, waarom vallen jullie haar lastig? Ze heeft iets goed voor mij gedaan. Ik zal niet altijd bij jullie zijn. Wat ze kon heeft ze gedaan: ze heeft mijn lichaam nu al met olie gebalsemd, met het oog op mijn begrafenis. Ik verzeker jullie: waar ook maar ter wereld het goede nieuws verkondigd wordt, zal ook verteld worden wat zij gedaan heeft.’
Deze geschiedenis laat zien dat het moeilijk is om algemene regels te maken hoe je moet geloven. Vorige week hoorden we dat we ons bezit moeten delen vanuit de liefde die God geeft en vraagt. De omstanders vinden dat deze vrouw dat niet doet. Ze had het anders, beter moeten doen. Jezus antwoordt dat ze in dit geval goed heeft gehandeld. Hij gaat sterven en mag haar zalving uit dankbaarheid ontvangen. Armen kun je altijd helpen, Jezus zalven voor zijn begrafenis maar één keer.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.