Overzicht
kerkdiensten
Algemene
informatie
kerkdiensten
Oppas en
kinder-
nevendienst
Kerkdienst
beluisteren
Catechese
Gespreks-
groepen
Senioren-
werk
Liturgie-
commissie

Welkom op de site van de Gereformeerde wijkgemeente Harskamp (PKN).

Kindecollecte voor Siloam

Zondag 16 februari werd de opbrengst van twee jaar kindercollecte overgedragen aan de stichting Siloam, christelijk oord voor kinderen op Curaçao.

2020kindercollecteopbrengst.png
sing in

Hieronder een overzicht van de kerkdiensten:

16 februari 10.00 uur Ds. T. Volgenant-Beima,
beelden over Siloam, het kindertehuis op Curacao
aanbieden bedrag dat afgelopen 2 jaar is gespaard,
muzikaal begeleid door het trio Waaijenberg
Kindernevendienst Ezra vraagt trouw aan Gods geboden ( Ezra 7-10 ) toelichting
23 februari 10.00 uur Kapt. J. v. Dijk uit Veenendaal,
Kindernevendienst De intocht van Jezus in Jeruzalem ( Matteüs 21:1-11 ) toelichting
1 Maart 10.00 uur Ds. D. de Jong, Koffiedrinken
Kindernevendienst Jezus veegt het tempelplein schoon ( Matteüs 21:12-17 ) toelichting
1 Maart 17.00 uur Sing-inn, thema Liefde
8 Maart 10.00 uur Ds. T. Volgenant-Beima,
Catechesedienst met al thema “De Bijbel”.
Er zal veel inbreng zijn door de catechisanten.
De dienst wordt gebeamerd.
Na afloop drinken we met elkaar een kop koffie/thee/fris met lekkers,
gemaakt door een zorginstelling.
Kindernevendienst Boze Farizeeën en een dankbare vrouw ( Matteüs 26:1-16 ) toelichting
11 Maart 19.30 uur Ds. O. Doorn, Biddag
Kindernevendienst Wat is echt belangrijk? ( Mt. 6:19-23 )
15 Maart 10.00 uur Ds. O. Doorn,
Bevrijdingsdienst
Speciale dienst n.a.v. excursies naar Kamp Amersfoort
In deze dienst werken leden uit onze gemeente mee.
Kindernevendienst Jezus veroordeeld door de Joodse Raad ( Matteüs 26:57-68 )
22 Maart 10.00 uur Ds. A. Haaima, Heilig Avondmaal
Kindernevendienst Pilatus spreekt geen recht ( Matteüs 27:11-14 en 19-26 )
29 Maart 10.00 uur Ds. T. Volgenant-Beima,
Kindernevendienst Jezus aan het kruis bespot ( Matteüs 27:33-44 )
5 April 10.00 uur Dhr. J. Kroon,
Kindernevendienst Jezus sterft en zijn graf wordt bewaakt ( Matteüs 27:45-56 en 62-66 )
10 April 19.30 uur Mevr. L. Klomp, Goede Vrijdag
Kindernevendienst ( )
12 April 10.00 uur Ds. T. Volgenant-Beima, Pasen
Kindernevendienst Jezus opgestaan uit de dood ( Matteüs 28:1-10 )
19 April 10.00 uur Ds. J.P.Koning,
Kindernevendienst Israël komt in Mara en Elim ( Exodus 15:22-16:27 )
26 April 10.00 uur Ds. H.K.Wolters,
Kindernevendienst God geeft zijn volk manna ( Exodus 16:1-17:7 )
3 Mei 10.00 uur Ds. K. Santing, Koffiedrinken
Kindernevendienst Israël vecht tegen Amalek ( Exodus 17:8-16 )
10 Mei 10.00 uur Ds. K. Dijk,
Kindernevendienst De HEER is een heilig God ( Exodus 19 )
17 Mei 10.00 uur Ds. H.K. Wolters,
Kindernevendienst Leven naar Gods geboden ( Exodus 20 )
21 Mei 9.00 uur Ds. A. Haaima, Hemelvaartsdag
Kindernevendienst Jezus gaat weg, maar komt eens terug ( Johannes 16:16-24 )
24 Mei 10.00 uur Ds. T. Volgenant-Beima,
Kindernevendienst Jezus bidt voor ons ( Johannes 17:1-13 )
31 Mei 10.00 uur Ds. J.P. Koning, Pinksteren
Kindernevendienst Petrus maakt duidelijk wie Jezus is ( Handelingen 2:1-4, 22-24 en 37-40 )
7 Juni 10.00 uur Ds. T. Volgenant-Beima, Koffiedrinken
Kindernevendienst God vernieuwt zijn verbond met Israël ( Exodus 24:1-8 )
14 Juni 10.00 uur Ds. A. Pilkes van Delft, Heilig Avondmaal
Kindernevendienst De ark in de tabernakel ( Exodus 25:10-22 en 26:31-37 )
21 Juni 10.00 uur Ds. J.P. Koning,
Kindernevendienst Israël maakt een gouden kalf ( Exodus 32 )
28 Juni 10.00 uur Ds. Dhr. J. Kroon,
Kindernevendienst God toont zijn heiligheid ( Exodus 33:12-23 en 40:34-38 )
5 Juli 10.00 uur Ds. J.P.E. Breure, Koffiedrinken
Kindernevendienst Jezus geeft ons rust ( Matteüs 11-25-30 )
12 Juli 10.00 uur Ds. J.P. Koning,
Kindernevendienst Gelijkenis van de ingezaaide akker ( Matteüs 13:1-9 )
19 Juli 10.00 uur Ds. O. Doorn,
Kindernevendienst Gelijkenis van het onkruid tussen het koren ( Matteüs 13:24-36 )
26 Juli 10.00 uur Ds. E.S.A. van Buuren,
Kindernevendienst Gelijkenissen van parel en sleepnet ( Matteüs 13: 44-52 )
2 Augustus 10.00 uur Ds. T. Volgenant-Beima, Koffiedrinken
Kindernevendienst Jezus voedt vijfduizend man ( Matteüs 14:13-21 )
9 Augustus 10.00 uur Ds. K. Dijk,
Kindernevendienst Jezus in de storm op het meer ( Matteüs 14:22-33 )
16 Augustus 10.00 uur Ds. E.S.A. van Buuren,
Kindernevendienst Een Kanaänitische vrouw gelooft in Jezus ( Matteüs 15:21-28 )
23 Augustus 10.00 uur Ds. O. Doorn,
Kindernevendienst David verslaat Goliat ( 1 Samuël 17 )
30 Augustus 10.00 uur Ds. K. Santing,
Kindernevendienst Saul wordt bang voor David ( 1 Samuël 18 )
6 September 10.00 uur Ds. T. Volgenant-Beima, Koffiedrinken
Kindernevendienst David moet vluchten voor Saul ( 1 Samuël 19 )
13 September 10.00 uur Ds. H.K. Wolters, Heilig Avondmaal
Kindernevendienst David en Jonatan ( 1 Samuël 20 )
20 September 10.00 uur Ds. A. Pilkes van Delft,
Kindernevendienst David geholpen door Abimelech ( 1 Samuël 21 )
27 September 10.00 uur Dhr. J. Kroon,
Kindernevendienst David neemt geewn wraak ( 1 Samuël 24 )
4 Oktober 10.00 uur Ds. W.v. Iperen, Koffiedrinken
Kindernevendienst David, Nabal en Abigaïl ( 1 Samuël 25 )
11 Oktober 10.00 uur Ds. J. Visser-Sonneveldt,
Kindernevendienst Saul gedood door de Filistijnen ( 1 Samuël 31 )
18 Oktober 10.00 uur Ds. T. Volgenant-Beima,
Kindernevendienst De ander vergeven omdat God jou vergeeft ( Mt. 18:21-35 )
25 Oktober 10.00 uur Ds. E.S.A. van Buuren,
Kindernevendienst De rijke jongeman ( Mt. 19:16-30 )
1 November 10.00 uur Ds. K. Santing, Koffiedrinken
Kindernevendienst Twee heel verschillende zonen ( Mt. 21:28-32 )
4 November 19.30 uur Ds. O. Doorn, Dankdag
Kindernevendienst Iedereen krijgt een rechtvaardig loon ( Mt. 20:1-16 )
8 November 10.00 uur Ds. T. Volgenant-Beima,
Kindernevendienst Pachters van een wijngaard weigeren de pacht te betalen ( Mt. 21:33-46 )
15 November 10.00 uur Ds. O. Doorn, Heilig Avondmaal
Kindernevendienst Wijze en dwaze meisjes wachten op de bruidegom ( Mt. 25:1-13 )
22 November 10.00 uur Ds. T. Volgenant-Beima, afsluiting Kerkelijk jaar
Kindernevendienst Wie hoort bij de Mensenzoon? ( Mt. 25:31-46 )
29 November 10.00 uur Ds. J. Visser-Solleveldt, 1ste Advent
Kindernevendienst Een engel bij Zacharias ( Lucas 1:5-25 )
6 December 10.00 uur Ds. A. Pilkes, 2de Advent
Kindernevendienst Een engel bij Maria ( Lucas 1:26-38 )
13 December 10.00 uur Ds. K. Dijk, 3de Advent
Kindernevendienst Een engel bij Jozef ( Matteüs 1:18-25 )
20 December 10.00 uur Ds. Dhr. J.Kroon, 4de Advent
Kindernevendienst Jezus is grootser dan de engelen ( Hebreeën 1:1-7 en 13-14 (Extra tekst Joh. 1:14) )
24 December 19.30 uur Gezinskerstviering
Geen kindernevendienst
25 December 10.00 uur Ds. T. Volgenant-Beima, 1e Kerstdag
Kindernevendienst Engelen in Betlehem ( Lucas 2:1-14 )
27 December 10.00 uur Ds. P.van Veen,
Kindernevendienst Jezus’ vlucht naar Egypte ( Matteüs 2:13-23 )
31 December 19.30 uur Ds. K.Dijk, oudejaarsdienst
Kindernevendienst ( )
`


16 februari - Ezra komt naar Jeruzalem
Voor de klas staat een juf of meester. Die weet hoe alles moet en wat jullie moeten leren en weten. Maar als de juf/meester er niet is en jullie zitten in de klas, hoe gaat het dan? Even is het misschien nog rustig, maar daarna wordt het onrustiger en gaan sommige kinderen praten en ondeugend doen.
De Perzische koning wil rust en orde in de landen waarover hij heerst. Daarom stuurt hij Ezra naar Jeruzalem, zodat hij daar alles kan regelen en handhaven. Ezra is een schrijver die werkt bij de Perzische koning. Hij weet ook heel veel van de wet van God. God heeft ook een doel met de komst van Ezra naar Jeruzalem. Hij kan daar de mensen vertellen en uitleggen wat er in Gods wetten en regels staat. Ezra gaat met vele helpers richting Jeruzalem. Hij ontdekt dat mensen wel naar de tempel gaan om te offeren en te bidden, maar leven alsof dat alles is dat God vraagt. Er is meer nodig voor een goed leven. Het is belangrijk dat ze iedere dag ervoor kiezen te leven zoals God dat wil. Dat je je bij alles moet afvragen hoe God je daarin dient. Dus ook bij het kiezen van een vrouw (gelooft zij ook echt in God of komt ze met slechte ideeën). Ezra merkt dat God bij hem is. Het volk luistert naar hem en leert van hem. Zo worden ze weer echt Gods volk.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.23 februari - De intocht in Jeruzalem
Toen Jezus en zijn leerlingen in de buurt van Jeruzalem kwamen, stuurden hij er twee leerlingen op uit. ‘Ga naar het dorp dat daar ligt. Vrijwel direct zullen jullie er een ezelin zien, die daar vastgebonden staat met haar veulen. Maak de dieren los en breng ze bij me. En als iemand jullie iets vraagt, antwoord dan: “De Heer heeft ze nodig.” Dan zal men ze meteen meegeven.’ De leerlingen gingen op weg en deden wat Jezus hun had opgedragen. Ze brachten de ezelin en het veulen mee, legden er mantels op en lieten Jezus daarop plaatsnemen. En gingen op weg naar Jeruzalem. Veel mensen die Jezus zagen aankomen, spreiden hun mantels op de weg voor Jezus uit. Alsof ze een loper uitlegden voor een vorst. De mensen zwaaiden met palmtakken die ze van de bomen langs de weg plukten en zongen: ‘Hosanna voor de Zoon van David! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hemel!’ Sommige mensen keken raar op van wat er allemaal gebeurde en vroegen: ‘Wie is die man?’ ‘Dat is Jezus, antwoordde ze, de profeet uit Nazaret in Galilea.’
De mensen juichen Jezus toe omdat ze hopen dat hij koning van Israël wordt. En omdat ze zijn woorden over God en zijn wonderen heel mooi en spannend vinden. Ze zijn meer fans dan volgelingen. Maar kloppen hun verwachtingen wel? Jezus zal niet op aarde regeren. Hij zal lijden en sterven en pas daarna, in de hemel bij God de Vader, koning worden. Hij is niet een gewoon mens, maar de zoon van God.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.1 maart - Jezus veegt het tempelplein schoon
Na de intocht ging Jezus de tempel binnen. Daar waren een aantal mensen dieren aan het verkopen. Er stonden geitjes aan een touw en duiven in een kooitje. Het leek wel een markt in plaats van een tempel. Jezus joeg iedereen weg die daar iets kocht of verkocht. Ook gooide Hij de tafels van de geldwisselaars en de stoelen van de duivenverkopers omver. Hij riep: ‘Haal dit allemaal weg! Er staat geschreven in de Boeken: “Mijn huis zal een huis van gebed zijn voor alle mensen.” Maar u, u hebt er een rovershol van gemaakt!’ De mensen vluchten allemaal weg en lieten hun spullen staan. Toen kwam er in de tempel blinden en verlamden naar Jezus toe. Jezus genas hen en de kinderen zongen Jezus toe: ‘Hosanna voor de Zoon van David.” Zo wordt de tempel de woning van de heilige God.
Stoffen en stofzuigen, de stoep vegen, kleren wassen, ramen zemen, een schoon bed. Dat moet regelmatig gebeuren. Anders wordt alles vies en vol vlekken. Dat is niet fijn en mooi. In het bijbelverhaal zien we Jezus ook schoonmaken. Nee, Hij veegt niet in de tempel en maakt geen tafels schoon. Jezus jaagt mensen weg die duiven en andere offerdieren verkopen. En mensen die geld wisselen. Jezus wil niet dat het huis van God wordt gebruikt om handel te drijven en winst te maken. Je offerdier daar kunnen kopen en je geld daar kunnen wisselen voor tempelgeld is misschien wel handig. Maar daar is het niet voor bedoeld. Daar is het niet het belangrijkste wat jij leuk vindt, maar wat God graag wil. De tempel is een plaats om te bidden, om naar God te luisteren en met Hem te praten. In Gods huis is het rustig, daar ben je eerbiedig.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.8 maart - Boze Farizeeën en een dankbare vrouw
De hogepriesters en de oudsten zitten bij elkaar in het paleis. Ze zijn het zat. Wat die Jezus allemaal doet kan niet. Ze beramen een plan om Jezus door middel van een list gevangen te nemen en hem te doden. ‘Maar niet tijdens het Pesach feest,’ zeiden ze, ‘want dan komt het volk in opstand.’
Jezus is samen met zijn leerlingen aan het eten in het huis van Simon. Hij zegt tegen hen: ‘Over twee dagen is het zoals jullie weten, Pesach. Dan wordt de Mensenzoon uitgeleverd om gekruisigd te worden.’ Dan komt er een vrouw naar Jezus toe. Ze had een flesje met zeer kostbare olie bij zich en goot die uit over zijn hoofd. De leerlingen ergerden zich toen ze dit zagen en zeiden: ‘Wat een verspilling! Die olie had duur verkocht kunnen worden, dan hadden we het geld aan de armen kunnen geven.’ Jezus hoorde het en zei: ‘Waarom vallen jullie deze vrouw lastig? Zij heeft iets goeds voor mij gedaan. Want de armen zijn altijd bij jullie, maar ik zal niet altijd bij jullie zijn. Door die olie over mij uit te gieten, heeft ze mijn lichaam voorbereid op het graf.’ Judas trok zijn conclusie: ‘Als Jezus dit goedvindt, kan Hij de Messias nooit zijn.’ Hij besloot de hogepriesters en oudsten te helpen zijn Meester gevangen te nemen. Hij ging naar ze toe: ‘Wat krijg ik van u als ik hem aan u uitlever? De leerling wordt een vijand; zijn liefde slaat om in haat.
Een vrouw loopt zomaar binnen in het huis van Simon om Jezus te zalven. Iedereen mag weten dat Hij heel veel voor haar betekent. Jezus waardeert dat; ze hoeft zich voor haar liefde niet te schamen. Maar juist door dit gebaar knapt er iets bij Judas. Hij is het niet eens met hoe Jezus hierop reageert. Zijn liefde slaat om in haat en besluit de hogepriesters te helpen. Liefde en haat kunnen dichtbij elkaar liggen.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.