Overzicht
kerkdiensten
Algemene
informatie
Oppas en
kindernevendienst
Kerkdienst
beluisteren of
terugluisteren

Welkom op de site van de Gereformeerde wijkgemeente Harskamp (PKN).

Hieronder een overzicht van de kerkdiensten:

Dienst Voorganger,
bijzonderheden
Kindernevendienst (methode "Vertel Het Maar")
26 mrt 10.00 uur Ds.P.t'Hoen
Tekst: Marcus 14:43-65
Onderwerp: Jezus wordt gearresteerd
toelichting
.
2 apr 10.00 uur Ds.H.K.Wolters
Tekst: Marcus 15:1-15
Onderwerp: Jezus wordt ondervraagd door Pilatus
toelichting
.
9 apr 10.00 uur Ds.W.van Iperen
Tekst: Marcus 15:22-47
Onderwerp: Jezus wordt gekruisigd
toelichting
.
14 apr 19.30 uur Ds.T.Werner
Goede Vrijdag
Geen kindernevendienst
.
16 apr 10.00 uur Ds.T.Volgenant-Beijma
1e Paasdag
Tekst: Marcus 16:1-7
Onderwerp: Het lege graf van Jezus

.
23 apr 10.00 uur Dhr J,Kroon
Tekst: Exodus 1
Onderwerp: Israël wordt onderdrukt in Egypte

.
30 apr 10.00 uur Ds.A.Pilkes-van Delft
Tekst: Exodus 2:1-10
Onderwerp: Mozes wordt geboren

.
7 mei 10.00 uur Ds.T.Volgenant-Beijma
Koffiedrinken
Tekst: Exodus 2:11-22
Onderwerp: Mozes vlucht naar Midjan

.
14 mei 10.00 uur Dhr.R.Verkaik
Tekst: Exodus 2:23-3:2
Onderwerp: God roept Mozes naar Egypte

.
21 mei 10.00 uur Ds.H.K.Wolters
Tekst: Marcus 16:9-11
Onderwerp: Maria is ooggetuige

.
25 mei 9.00 uur Dhr.J.Lotterman
Hemelvaartsdag
Tekst: Marcus 16:14-20
Onderwerp: De discipelen worden uitgezonden

.
28 mei 10.00 uur Ds.K.Dijk
Tekst: Titus 1:5-9
Onderwerp: De opdracht van Titus

.
4 jun 10.00 uur Drs. R van Riezen
Pinksteren
Tekst: Titus 2:11-15
Onderwerp: De boodschap van de Redder

.
11 jun 10.00 uur Ds.H.K.Wolters
Tekst: Exodus 4:1-31
Onderwerp: Het teken dat de HEER door Mozes spreekt

.
18 jun 10.00 uur Ds.K.A.E. de Waard
Heilig Avondmaal
Tekst: Exodus 5:1-6:12
Onderwerp: Mozes en Aäron bij de farao

.
25 jun 10.00 uur Dhr J,Kroon
Tekst: Exodus 6:28-7:25
Onderwerp: De eerste plaag: water wordt bloed

.
2 jul 10.00 uur Ds.T.Volgenant-Beijma
Koffiedrinken
Tekst: Exodus 8:1-10:29
Onderwerp: Farao geeft zich niet over

.
9 jul 10.00 uur Ds.Visser-Sonneveld
Tekst: Exodus 12:1-28
Onderwerp: Het Pesachfeest

.
16 jul 10.00 uur Ds.H.K.Wolters
Tekst: Exodus 12:29-42
Onderwerp: Israël bevrijd uit Egypte

.
23 jul 10.00 uur Ds.K.Dijk
Tekst: Jeremia 1:1-19
Onderwerp: De HEER is bij zijn profeet Jeremia

.
30 jul 10.00 uur Ds.T.Werner
Tekst: Jeremia 7:1-15
Onderwerp: De straf voor Juda's zonde

.
6 aug 10.00 uur Ds.T.Volgenant-Beijma
Koffiedrinken
Tekst: Jeremia 13:1-11
Onderwerp: Het teken van de linnen gordel

.
13 aug 10.00 uur Ds.O.Doorn
Tekst: Jeremia 18-19
Onderwerp: Jeremia bij de pottenbakker

.
20 aug 10.00 uur Ds.E.S.A.v.Buuren
Tekst: Jeremia 23:1-8
Onderwerp: Jeremia kondigt een nieuwe herder aan

.
27 aug 10.00 uur Ds.E.S.A.v.Buuren
Tekst: Jeremia 23:33-24:10
Onderwerp: Jeremia en de last van de HEER

.
3 sep 10.00 uur Ds.K.Dijk
Koffiedrinken
Tekst: Jeremia 32:1-44
Onderwerp: Jeremia koopt een akker

.
10 sep 10.00 uur Ds.A.Haaima
Heilig Avondmaal
Tekst: Jeremia 36:1-32
Onderwerp: De boekrol van Jeremia verbrand

.
17 sep 10.00 uur Ds.H.K.Wolters
Tekst: Jeremia 38:1-13
Onderwerp: Jeremia in de waterkelder

.
24 sep 10.00 uur Ds.T.Volgenant-Beijma
Startzondag
Tekst: Jeremia 42:1-43:7
Onderwerp: De vlucht van de Judeeërs naar Egypte

.
1 okt 10.00 uur Ds.W.van Iperen
Koffiedrinken
Tekst: Lucas 7:11-17
Onderwerp: De jongen uit Naïn

.
8 okt 10.00 uur Ds.A.Pilkes-van Delft
Tekst: Lucas 17:11-19
Onderwerp: Tien melaatsen worden rein

.
15 okt 10.00 uur Ds.K.A.E. de Waard
Tekst: Lucas 18:1-8
Onderwerp: Volhouden bij de rechter

.
22 okt 10.00 uur Ds.H.K.Wolters
Tekst: Matteüs 9:1-8
Onderwerp: Jezus geneest een verlamde

.
29 okt 10.00 uur Ds.T.Volgenant-Beijma
Tekst: Matteüs 22:1-14
Onderwerp: De gelijkenis van het bruiloftsmaal

.
1 nov 19.30 uur Ds,G.H.Fredrikze
Dankdag
Tekst: Psalm 126
Onderwerp: Juichend de oogst binnenhalen

.
5 nov 10.00 uur Ds.O.Doorn
Koffiedrinken
Tekst: Lucas 19:1-10
Onderwerp: Jezus ontmoet Zacheüs

.
12 nov 10.00 uur Ds.T.Volgenant-Beijma
Heilig Avondmaal
Tekst: Lucas 20:9-19
Onderwerp: De gelijkenis van de wijnbouwers

.
19 nov 10.00 uur Ds.H.K.Wolters
Tekst: Lucas 20:20-26
Onderwerp: Belasting betalen

.
26 nov 10.00 uur Ds.T.Volgenant-Beijma
afsluiting Kerkelijk jaar
Tekst: Lucas 21:25-33
Onderwerp: Wees waakzaam

.
3 dec 10.00 uur Ds.P.t'Hoen
1ste Advent/Koffiedrinken
Tekst: Jona 1
Onderwerp: Jona vlucht voor Gods opdracht

.
10 dec 10.00 uur Ds.K.Dijk
2de Advent
Tekst: Jona 2
Onderwerp: Jona wordt gered

.
17 dec 10.00 uur Ds.E.Overeem
3de Advent
Tekst: Jona 3
Onderwerp: Jona voert zijn opdracht uit

.
24 dec 10.00 uur Ds.A.Haaima
4de Advent
Tekst: Jona 4
Onderwerp: Jona en de wonderboom

.
24 dec 18.30 uur Kinderkerstfeest Geen kindernevendienst
.
25 dec 10.00 uur Ds.T.Volgenant-Beijma
1e Kerstdag
Tekst: Lucas 2:1-20
Onderwerp: Jezus wordt geboren

.


26 maart - Jezus wordt gearresteerd
Weet je nog van vorige week dat Jezus zei: ‘Het is zover: het ogenblik is gekomen waarop de Mensenzoon wordt uitgeleverd aan de zondaars.’ Het verhaal gaat vandaag verder, want nog voordat Jezus was uitgesproken kwam Judas naar Jezus toe. Judas loopt recht op Jezus af zei: ‘Rabbi’ en geeft hem een kus. Op dat moment wordt Jezus door mensen met knuppels en zwaarden vastgegrepen die ingehuurd waren door de hogepriesters, schriftgeleerden en oudsten. Want dit was het teken die Judas met ze had afgesproken: ‘Degene die ik kus, die is het. Neem hem gevangen en voer hem weg onder strenge bewaking.’ Jezus werd meegevoerd naar het huis van de hogepriesters om zijn straf te horen. De hogepriesters probeerden een goede reden te bedenken waarom ze hem konden doodden, maar iedereen sprak elkaar tegen. Niemand kwam met hetzelfde verhaal. Jezus bleef heel rustig en bleef zwijgen wat ze ook over hem zeiden. Toen vroeg de hogepriester aan hem: Bent u de Messias, de Zoon van de gezegende? Jezus zei: ‘Dat ben ik.’ Dit was het antwoord wat de hogepriester wilde horen. Nu was Jezus schuldig en hij verdiende de doodstraf, want dit kon niet.
Jezus stribbelt helemaal niet tegen. Hij laat het allemaal over zich heen komen, want zegt hij: ‘Dit gebeurt, omdat de Schriften in vervulling moeten gaan.’ Hij spreekt de waarheid, wat de gevolgen daarvan ook zijn. Hij zegt: Ik ben de Mensenzoon, de Messias, Gods Zoon. De priesters vinden dat Gods lastering. Dit betekent dat Jezus met deze uitspraak God heeft beledigd. Zo gaat Jezus een beslissende grens over.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.2 april - Jezus wordt ondervraagd door Pilatus
’s Ochtends in alle vroegte kwamen de hogepriesters, de oudsten en de schriftgeleerden bijeen en leverden ze Jezus uit aan Pilatus. Pilatus vroeg aan Jezus: ‘Bent u de koning van de Joden?’ ‘U zegt het.’ zei Jezus. Jezus kreeg allerlei beschuldigingen te horen maar reageerde nergens op. Ook niet toen Pilatus vroeg: ‘Waarom antwoordt u niet? U hoort toch waar ze u allemaal van beschuldigen?’ Pilatus had de gewoonte om op elk pesachfeest één gevangen vrij te laten. Dit wilde hij ook met Jezus doen, want Pilatus zag geen reden om Jezus te doden. Daarom zei Pilatus tegen het volk: ‘Wilt u dat ik de koning van de Joden vrijlaat?’ Maar de hogepriesters wilde dit niet en lieten het volk zeggen: ‘Weg met hem! Laat Barabbas maar vrij.’ Barabbas was namelijk ook een gevangene die ter dood veroordeeld was omdat hij iemand vermoord had. Al wisten ze dat Barabbas een dief en een moordenaar was, toch wilden ze liever dat Barabbas werd vrijgelaten dan Jezus. Toen zei Pilatus tegen hen: ‘Wat wilt u dan dat ik doe met die man die u de koning van de Joden noemt?’ En de menigte begon te schreeuwen: ‘Kruisig hem!’ ‘Maar wat heeft hij dan misdaan?’ Maar ze schreeuwden nog harder: ‘Kruisig hem!’ En zo gebeurde het. Barabbas werd vrijgelaten en Jezus werd meegenomen om te worden gekruisigd.
Pilatus heeft Jezus ondervraagd en is er van overtuigd dat Hij onschuldig is. Hij begrijpt dat Jezus door de priesters uit jaloersheid wordt beschuldigd. Toch durft Pilatus Jezus niet vrij te laten. Tegenover Jezus zet hij een berucht misdadiger, die zijn straf verdient. Hij hoopt dat ze er zelf voor zullen kiezen dat Jezus vrij moet komen. Ze zullen toch niet voor een boef als Barabbas kiezen? Het plan van Pilatus mislukt. Jezus blijft gevangen en zal aan het kruis komen en Barabbas komt vrij.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.9 april - Jezus wordt gekruisigd
Het is de dag van de kruisiging. Jezus wordt naar Golgotha gebracht en aan het kruis gehangen. Zijn kleren worden verdeeld. Ze dobbelen er zelfs om. De mensen joelen naar Jezus: ‘Ach, kijk nu toch eens! Jij die de tempel afbreekt en in drie dagen weer opbouwt, red jezelf toch door van het kruis af te komen.’ Ook de hogepriesters en schriftgeleerden maakten onder elkaar spottende opmerkingen: ‘Anderen heeft hij gered, maar zichzelf redden kan hij niet; laat die messias, die koning van Israël, nu van het kruis afkomen. Als we dat zien, zullen we geloven!’ Plotseling werd het donker. Jezus roept: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt u me verlaten?’ Daarna blies Jezus zijn laatste adem uit en overleed hij. Een paar uur later wordt Jezus door Jozef van het kruis gehaald en in een graf gelegd en waar hij een steen voor de ingang rolde.
Jezus laat het allemaal over zich heen komen. Hij heeft het heel zwaar en bidt tot zijn Vader, maar vertrouwt op Hem dat het goed komt.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.