Overzicht
kerkdiensten
Algemene
informatie
kerkdiensten
Oppas en
kinder-
nevendienst
Kerkdienst
beluisteren
Catechese
Gespreks-
groepen
Senioren-
werk
Liturgie-
commissie

Welkom op de site van de Gereformeerde wijkgemeente Harskamp (PKN).

voedselbank.nl.png
Zoals u weet, houden we rondom Dankdag, al enkele jaren een actie voor de voedselbank in Ede.
Dit jaar gaat helaas alles anders, maar de vraag naar producten en giften blijft.
Daarom willen we er nu een decemberactie van maken!
Inzamelen in de kerk is lastiger, maar kan nog wel!

Er zal een tafel en een collectebus in de kerk staan op zondag 6 en 13 december, waar u uw producten of gift kunt inleveren.

Als u niet in de kerk komt en wel iets wilt geven, kunt u het ook inleveren bij één van de leden van de liturgiecommissie.

In Harskamp bij Elly Waaijenberg, Harderwijkerweg 18
In Wekerom bij Ria Ortse, De Ring 10
In Otterlo bij Nicoline Ploeg, Brummelweg 16

Bent u niet in de gelegenheid om het te komen brengen, dan kunt u een telefonische afspraak maken met Nicoline. Telefoonnummer: 0318-592341

Wij zetten een afsluitbare kist bij onze voordeur neer van 1 t/m 12 december tussen 8:00 en 20:00 uur.
Hier zal ook een collectebusje inzitten.

De volgende producten zijn welkom:
Conserven in blik of pot.
Denk hierbij aan groente, fruit, soep en vis.
Groot en klein formaat.
Maar ook macaroni, spaghetti en rijst zijn welkom.

Helpt u weer mee?

Alvast hartelijk dank!
De liturgiecommissie Harskamp


U bent iedere zondag van harte welkom indien u zich heeft aangemeld. Opgeven bij voorkeur per mail via Ria.ortse@gmail.com voor zaterdag 17.00 uur of telefonisch maandag tot en met vrijdag van 18.00 tot 19.30 uur, telefoonnummer 0318-461994.

* U wordt dringend geadviseerd om bij binnenkomst en verlaten van de kerk een MONDKAPJE te dragen (Voor wie geen mondkapje heeft zijn er in de kerk ook een aantal aanwezig).
* Uw dient uw JAS mee te nemen naar uw zitplaats.
* U dient zich te houden aan de aanwijzingen van de coördinatoren, zij zijn herkenbaar aan de gele hesjes.
* U dient 1,5 meter afstand te houden
* U wordt verzocht uw handen bij binnenkomst te ontsmetten
* U bent niet welkom als u corona gerelateerde klachten heeft
* U neemt uw eigen liedboek mee, in de kerk zijn geen liedboeken beschikbaar
* Samenzang is niet toegestaan, de organist speelt de liederen en wij zingen in ons hart mee
* Er is oppas aanwezig EN KINDERNEVENDIENST
* Voor en na de dienst is er geen gelegenheid om koffie te drinken
* Gebruik van de toiletten zo veel mogelijk beperken

De opsommingen klinken streng, maar alleen als we ons hieraan houden beperken we de risico’s zo veel mogelijk en is de kans dat we als gemeente bij elkaar kunnen blijven komen het grootst.

Klik hier voor het gebruiksplan versie 3.1 van 4 oktober 2020 van onze kerk.
De kerkenraad.

Hieronder een overzicht van de kerkdiensten:

22 November 10.00 uur Ds. T. Volgenant-Beima, afsluiting Kerkelijk jaar
Kindernevendienst Wie hoort bij de Mensenzoon? ( Mt. 25:31-46 ) toelichting
29 November 10.00 uur Ds. T. Volgenant-Beima, 1ste Advent
Kindernevendienst Een engel bij Zacharias ( Lucas 1:5-25 ) toelichting
6 December 10.00 uur Ds. A. Pilkes, 2de Advent
Kindernevendienst Een engel bij Maria ( Lucas 1:26-38 ) toelichting
13 December 10.00 uur Ds. K. Dijk, 3de Advent
Kindernevendienst Een engel bij Jozef ( Matteüs 1:18-25 ) toelichting
20 December 10.00 uur Ds. Dhr. J.Kroon, 4de Advent
Kindernevendienst Jezus is grootser dan de engelen ( Hebreeën 1:1-7 en 13-14 (Extra tekst Joh. 1:14) )
25 December 10.00 uur Ds. T. Volgenant-Beima, 1e Kerstdag
Kindernevendienst Engelen in Betlehem ( Lucas 2:1-14 )
27 December 10.00 uur Ds. P.van Veen,
Kindernevendienst Jezus’ vlucht naar Egypte ( Matteüs 2:13-23 )
31 December 19.30 uur Ds. K.Dijk, oudejaarsdienst
Kindernevendienst ( )
3 januari 2021 10.00 uur Ds. T.Volgenant-Beima uit Ugchelen, nieuwjaarswensen
Kindernevendienst Johannes de Doper ( Marcus 1:1-8 )
10 januari 10.00 uur Ds. A.Haaima uit Ermelo
Kindernevendienst Jezus is sterker dan een onreine geest ( Marcus 1:21-28 )
17 januari 10.00 uur Ds. O.Doorn uit Nijkerk, Heilig Avondmaal
Kindernevendienst Jezus geneest de schoonmoeder van Petrus ( Marcus 1:29-39 )
24 januari 10.00 uur Ds. T.Volgenant-Beima uit Ugchelen,
Kindernevendienst Jezus geneest iemand met huidvraat ( Marcus 1:40-45 )
31 januari 10.00 uur Ds. A.Gilles uit Ede,
Kindernevendienst Een verlamde en vier gelovige vrienden ( Marcus 2:1-12 )
7 februari 10.00 uur Ds. O.Doorn uit Nijkerk, Koffiedrinken
Kindernevendienst Aren plukken op de sabbat ( Marcus 2:23-28 )
14 februari 10.00 uur Ds. T.Volgenant-Beima uit Ugchelen,
Kindernevendienst Ik ben het water dat leven geeft ( Johannes 4:1-30 )
21 februari 10.00 uur Ds. G.Baalbergen uit Bennekom,
Kindernevendienst Ik ben het brood dat leven geeft ( Johannes 6:32-40 )
28 februari 10.00 uur Ds. K.Dijk uit Duiven,
Kindernevendienst Ik ben het licht voor de wereld ( Johannes 8:12-20 )
7 maart 10.00 uur Ds. T.Volgenant-Beima uit Ugchelen, Koffiedrinken
Kindernevendienst Ik ben de goede Herder ( Johannes 10:11-21 )
10 maart 19.30 uur Ds. O.Doorn uit Nijkerk, Biddag
Geen kindernevendienst
14 maart 10.00 uur Ds. F.Kuipers uit Nunspeet,
Kindernevendienst Ik ben de weg, de waarheid en het leven ( Johannes 14:1-13 )
21 maart 10.00 uur Ds. T.Volgenant-Beima uit Ugchelen,
Kindernevendienst Ik ben de ware wijnstok ( Johannes 15:1-8 )
28 maart 10.00 uur Ds. H.K.Wolters uit Barneveld, Heilig Avondmaal
Kindernevendienst Ik ben de opstanding en het leven ( Johannes 11 )
2 april 19.30 uur Ds. O.Doorn uit Nijkerk, Goede Vrijdag
Geen kindernevendienst
4 april 10.00 uur Ds. T.Volgenant-Beima uit Ugchelen, Pasen
Kindernevendienst Jezus opgewekt uit de dood ( Johannes 20:1-18 )
11 april 10.00 uur Ds. O.Doorn uit Nijkerk,
Kindernevendienst Tomas ontmoet Jezus ( Johannes 20:24-31 )
18 april 10.00 uur Ds. T.Volgenant-Beima uit Ugchelen,
Kindernevendienst Een maaltijd met de levende Heer ( Johannes 21:1-14 )
25 april 10.00 uur Dhr. J.Kroon uit Barneveld,
Kindernevendienst Petrus mag apostel van Christus zijn ( Johannes 21:15-23 )
2 mei 10.00 uur Ds. J Koning uit Reeuwijk, Koffiedrinken
Kindernevendienst Petrus zit gevangen, maar wordt bevrijd ( Handelingen 12:5-19 )
9 mei 10.00 uur Ds,A.Pilkes-van Delft uit Rhenen,
Kindernevendienst De hemelvaart van Elia ( 2 Koningen 2:1-18 )
13 mei 9.00 uur Ds. P.t'Hoen uit Ede, Hemelvaartsdag
Kindernevendienst Jezus gaat naar de hemel, maar komt eens terug ( Johannes 16:16-24 )
16 mei 10.00 uur Ds. T.P.de Jong uit Ede,
Kindernevendienst Jezus bidt voor ons ( Johannes 17:1-13 )
23 mei 10.00 uur Ds. K.Dijk uit Duiven, Pinksteren
Kindernevendienst De Geest vervult gelovigen ( Handelingen 2:1-13 )
30 mei 10.00 uur Ds. T.Volgenant-Beima uit Ugchelen,
Kindernevendienst De geboorte van Ismaël ( Genesis 16 )
6 juni 10.00 uur Ds. J Koning uit Reeuwijk, Koffiedrinken
Kindernevendienst Verbond tussen God en Abraham ( Genesis 17 )
13 juni 10.00 uur Ds. W.van Iperen uit Barneveld, Heilig Avondmaal
Kindernevendienst God belooft opnieuw Abram een zoon ( Genesis 18:1-15 )
20 juni 10.00 uur Ds. T.Volgenant-Beima uit Ugchelen,
Kindernevendienst Abraham bidt voor Sodom en Gomorra ( Genesis 18:16-33 )
27 juni 10.00 uur Ds. J Koning uit Reeuwijk,
Kindernevendienst Lot wordt gered uit Sodom ( Genesis 19 )
4 juli 10.00 uur Dhr .J.Kroon uit Barneveld, Koffiedrinken
Kindernevendienst Volhouden in je geloof ( Jakobus 1:1-2 en 12-18 )
11 juli 10.00 uur Ds. T.Volgenant-Beima uit Ugchelen,
Kindernevendienst Wat je gelooft moet je doen ( Jakobus 1:19-27 )
18 juli 10.00 uur Ds. J Koning uit Reeuwijk,
Kindernevendienst Let goed op wat je zegt ( Jakobus 3:1-12 en 4:11- 12 )
25 juli 10.00 uur Dhr. A.Vaartjes uit Amerongen,
Kindernevendienst Afhankelijk van God ( Jakobus 4:13-17 en 5:12 )
1 augustus 10.00 uur Ds. T.Beima-Volgenant uit Ugchelen, Koffiedrinken
Kindernevendienst Ik hou van de Bruidegom ( Hooglied 1:1-8 )
8 augustus 10.00 uur Kapt. J.van Dijk uit Veenendaal,
Kindernevendienst De Bruidegom komt terug ( Hooglied 2:8-17 )
15 augustus 10.00 uur Ds. A.Haaima uit Ermelo,
Kindernevendienst De Bruidegom is niet hier ( Hooglied 3:1-11 )
22 augustus 10.00 uur Dhr. C.Hoogendoorn uit Amersfoort,
Kindernevendienst De Bruidegom houdt van ons ( Hooglied 4:16-5:1 )
29 augustus 10.00 uur Ds. K.Dijk uit Duiven,
Kindernevendienst Isaak wordt geboren ( Genesis 21:1-7 )
5 september 10.00 uur Ds. T.Volgenant-Beima uit Ugchelen, Koffiedrinken
Kindernevendienst Hagar en Ismaël weggestuur d ( Genesis 21:8-21 )
12 september 10.00 uur Ds. F.Kuipers uit Nunspeet, Heilig Avondmaal
Kindernevendienst Abrahams geloof op de proef gesteld ( Genesis 22 )
19 september 10.00 uur Ds. H.K.Wolters uit Barneveld,
Kindernevendienst Isaak krijgt Rebekka als vrouw ( Genesis 24 )
26 september 10.00 uur Ds. D. de Jong uit Voorthuizen,
Kindernevendienst Jakob en Ezau ( Genesis 25:19-34 )
3 oktober 10.00 uur Ds. C.Oosterveen uit Barneveld, Koffiedrinken
Kindernevendienst Jakob bedriegt zijn vader ( Genesis 27:1-40 )
10 oktober 10.00 uur Dhr. J.Kroon uit Barneveld,
Kindernevendienst Jakob vlucht naar Charan ( Genesis 27:41-28:22 )
17 oktober 10.00 uur Dhr. C.Hoogendoorn uit Amersfoort,
Kindernevendienst Het visioen van de paarden ( Zacharia 1:7-17 )
24 oktober 10.00 uur Ds. H.K.Wolters uit Barneveld,
Kindernevendienst Het visioen van horens en de smeden ( Zacharia 2:1-5 )
31 oktober 10.00 uur Ds. T.Volgenant-Beima uit Ugchelen,
Kindernevendienst Het visioen van de hogepriester ( Zacharia 3:1-10 )
3 november 19.30 uur Ds. O.Doorn uit Nijkerk, Dankdag
Geen kindernevendienst
7 november 10.00 uur Ds. T.Volgenant-Beima uit Ugchelen, Koffiedrinken
Kindernevendienst Het visioen van de vrouw in het meelvat ( Zacharia 5:5-11 )
14 november 10.00 uur Ds. F.Kuipers uit Nunspeet, Heilig Avondmaal
Kindernevendienst Het visioen van de strijdwagens ( Zacharia 6:1-8 )
21 november 10.00 uur Ds. T.Volgenant-Beima uit Ugchelen, afsluiting Kerkelijk jaar
Kindernevendienst De tempel wordt herbouwd ( Zacharia 6:9-15 )
28 november 10.00 uur Ds. O.Doorn uit Nijkerk, 1ste Advent
Kindernevendienst Ruth komt in Kanaän ( Ruth 1 )
5 december 10.00 uur Dhr. J.Kroon uit Barneveld, 2de Advent
Kindernevendienst Ruth en Boaz ontmoeten elkaar ( Ruth 2 )
12 december 10.00 uur Dhr. C.Hoogendoorn uit Amersfoort, 3de Advent
Kindernevendienst Ruth zoekt Gods hulp ( Ruth 3 )
19 december 10.00 uur Ds. K.Dijk uit Duiven, 4de Advent
Kindernevendienst God zegent Ruth en Boaz ( Ruth 4 )
23 december 19.30 uur Ds. T.Volgenant-Beima uit Ugchelen, kinderkerstfeest
Kindernevendienst De grote Zoon van Ruth geboren ( Lucas 2:1-20 )
25 december 10.00 uur Ds. T.Volgenant-Beima uit Ugchelen, 1e Kerstdag
Kindernevendienst o_57 ( t_57 )
31 december 10.00 uur Kapt. J.van Dijk uit Veenendaal, oudejaarsdienst
Kindernevendienst o_58 ( t_58 )


1 november – Twee heel verschillende zonen
Jezus geeft les aan de hogepriesters, oudsten en Farizeeën. Hij vertelt hun een gelijkenis. ‘Wat denkt u van het volgende? Iemand had twee zonen. Hij zei tegen de een: ‘Jongen, ga vandaag in de wijngaard aan het werk.’ ‘Ik wil niet!’ zei de zoon. Maar later bedacht hij zich en ging alsnog aan het werk. Tegen zijn andere zoon zei de man hetzelfde. Zijn zoon antwoordde: ‘Ja, vader. Ga ik doen.’ Maar hij ging niet. Wie van de twee heeft nu de wil van zijn vader gedaan?’ vroeg Jezus. De mensen om Jezus heen zeiden: ‘De eerste.’
Wanneer zeg jij ja? Wanneer zeg je nee? Als je ja zegt moet je het ook doen. Wie heeft het in het verhaal volgens jouw goed gedaan? Niet alleen wat je zegt is belangrijk; ook wat je doet. Zeggen dat we van God houden, tot hem bidden en zingen is niet zo moeilijk. Maar gedraag je je daar dan ook naar? Kunnen mensen niet alleen aan je horen dat je gelovig bent, maar dat ook zien en ervaren? Bidden en zingen voor Hem vindt God fijn, maar Hij wil ook dat je doet wat Hij in de Bijbel aan ons vraagt.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.8 november – Druiven uit de wijngaard
Jezus vertelt een gelijkenis: Er was eens een landheer die een wijngaard aanlegde en hem omheinde. Hij groef er een kuil voor de wijnpers en bouwde een uitkijktoren. Toen huurde hij wijnbouwers in om voor zijn wijngaard te zorgen en ging op reis. Tegen de tijd van de druivenoogst stuurde hij zijn knechten naar de wijnbouwers om zijn vruchten in ontvangst te nemen. Want het was immers zijn wijngaard. Maar de wijnbouwers laten dit niet gebeuren. Ze grepen de knechten en mishandelden hen. Daarna stuurde de landheer andere knechten naar de wijngaard, een grotere groep dan eerst, maar met hen deden ze hetzelfde. De landheer dacht na: ‘Voor mijn zoon zullen ze wel ontzag hebben.’ En daarom stuurde hij zijn zoon naar de wijnbouwers toe. Toen de wijnbouwers de zoon aan zagen komen, zeiden ze onder elkaar: ‘Dat is de erfgenaam! Kom op, laten we hem doden en zo zijn erfenis opstrijken!’ Ze grepen hem vast, gooiden hem de wijngaard uit en doodden hem.
Ze zijn hun eigen baas. Kan dat zomaar? Is dat eerlijk? Jezus zegt: de wijngaard is de wereld, de eigenaar is God en Ik ben de Zoon. De wereld is van God. Wij mogen van deze wereld genieten. Wij moeten voor deze wereld zorgen als Zijn knechten en dan mogen wij daarin gelukkig leven.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.15 november – Wijze en dwaze meisjes wachten op de bruidegom
Jezus vertelt een gelijkenis: Het zal met het koninkrijk van de hemel zijn als tien meisjes die hun olielampen hadden gepakt om de bruidegom tegemoet te gaan. Vijf meisjes gingen gelijk op weg, maar de andere vijf vulden ook hun kruiken met olie. Het duurde even voordat de bruidegom kwam en de meisjes werden slaperig. Ze dommelden allemaal in slaap. Midden in de nacht klonk er luid geroep: ‘Daar is de bruidegom! Kom, ga hem tegemoet.’ De meisjes werden wakker en pakten hun olielamp. De vijf meisjes die geen olie bij zich hadden zeiden tegen de anderen: ‘Geef ons eens wat van jullie olie, want onze lampen gaan al uit.’ De wijze meisjes antwoordden: ‘Nee, straks is er nog te weinig voor ons en jullie samen. Zoek liever een verkoper en koop zelf olie.’ Terwijl de dwaze meisjes op zoek gingen naar olie, arriveerden de bruidegom en de wijze meisjes gingen met hem mee naar het bruiloftsfeest. Waarna de deur gesloten werd. Enige tijd later kwamen ook de andere meisjes. Ze riepen: ‘Heer, heer, laat ons binnen!’ Maar hij antwoordde: ‘Ik ken jullie werkelijk niet.’ Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag en op welk tijdstip hij komt.
In deze gelijkenis gaat het eigenlijk over Jezus die terugkeert op de aarde. Eens komt Hij terug. Wij wachten op de Here Jezus die alles nieuw en mooi maakt. Wanneer Jezus terugkomt weten we niet, maar we leren van Jezus’ gelijkenis dat wij altijd klaar moeten staan. De gelijkenis van de tien meisjes laat zien hoe moeilijk het kan zijn. Allemaal wachten ze, maar niet alle tien zijn ze er klaar voor. Jammer, want die missen het feest.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.22 november – De koning en zijn kudde
Heb je wel eens een kudde schapen gezien? Er is altijd een herder in de buurt die oplet. Die herder weet wanneer de schapen moeten eten en drinken en wanneer ze rust nodig hebben. Hij weet wanneer de kudde verder moet trekken. Die herder weet wat goed, maar ook wat slecht voor hen is. Sommige schapen laten zich gemakkelijk onrustig maken. Dan moet de herder ingrijpen. Soms helpen de schapen ook elkaar, maar het is goed dat er een herder is. Die ziet alles en kent de gevaren. Zo’n herder hebben wij ook nodig. Ons leven lang! Christus wil dat voor ons zijn.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.29 november - Een engel bij Zacharias
Tijdens de regering van Herodes woonde er een priester in Judea die Zacharias heette. Zijn vrouw Elisabet en hijzelf hielden zich strikt aan alle geboden en wetten van de Heer. Ze hadden geen kinderen, want Elisabet kon geen kinderen krijgen ook al wilden ze dat heel graag. Toen Zacharias een keer dienst had in de tempel van Jeruzalem, kreeg hij bezoek van een engel. Zacharias schrok toen hij de engel zag. ‘Schrik niet, Zacharias.’ zei de engel. ‘God heeft je gebed verhoord. Je vrouw Elisabet zal zwanger worden. Je zal een zoon krijgen en hem Johannes noemen. Hij zal later voor God werken en een groot profeet worden. Hij zal de mensen weer bij God brengen en ze voorbereiden op de komst van onze Heer.’ Zacharias vroeg aan de engel: ‘Hoe kan ik weten dat het waar is? Ik ben immers een oude man en ook mijn vrouw is al op leeftijd.’ De engel antwoordde: ‘Ik ben Gabriël, een engel van God. Maar omdat je Zijn woorden niet wilt geloven, zul je niet meer kunnen praten totdat je zoon is geboren.’ Zacharias ging naar huis. Hij kon tegen niemand zeggen wat er gebeurd was. Ook niet tegen zijn eigen vrouw. Maar Elisabet zei tegen hem: ‘We krijgen een kind. Daar heeft God voor gezorgd. Die heeft onze gebeden verhoord.’
Is het zo vreemd dat Zacharias Gabriël niet gelooft? Het is wel een heel onverwachte boodschap die hij krijgt. Maar het is wel een boodschap van de engel van God. Dus het moet wel waar zijn. Door het niet te geloven vertrouwt Zacharias God zelf niet. Dat is erg voor een priester die de Schriften zo goed kent en aan het volk Israël moet doorgeven. Daarom mag Zacharias tot de geboorte helemaal niets meer zeggen, als een teken dat het waar is wat de engel van God heeft verteld.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.6 december – Een engel bij Maria
Een paar maanden later zond God de engel Gabriël naar Nazaret, een stadje in Galilea. Daar woonde een meisje die was verloofd met Jozef. Het meisje heette Maria. Gabriël ging haar huis binnen en zei: ‘Gegroet Maria, God heeft jouw uitgekozen.’ Maria schrok bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat de engel bedoelde. ‘Je hoeft niet bang te zijn, Maria. God houdt van je. Hij heeft het goed met je voor. Je zult zwanger worden en een zoon krijgen. Je moet hem Jezus noemen. Hij zal een belangrijke man worden en de mensen zullen hem de Zoon van God noemen.’ Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik ben nog niet getrouwd.’ De engel antwoordde: ‘De heilige Geest zal over je komen, want God zal de vader worden. Luister, ook je familielid Elisabet is zwanger, ondanks haar hoge leeftijd. Zij zal eerder als jou een zoon krijgen. Want voor God is niets onmogelijk.’ Maria zei: ‘Ik doe wat God wil. Laat alles maar gebeuren zoals u zegt.’ Daarna liet de engel haar weer alleen.
Waaraan herken je dat iemand van je houdt? Wat moet die ander doen? Wat juist niet? Gabriël wordt als engel door God gestuurd om Maria te zeggen dat Hij in het bijzonder van haar houdt. Hij heeft dit eenvoudige, jonge meisje uitgekozen om moeder van Jezus te zijn, de zoon van God. Wat bijzonder. Dat is de liefde van God.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.13 december – Een engel bij Jozef
Jozef is een man die probeert zich aan de wetten van God te houden. Maar nu is Maria zwanger en dat terwijl ze niet getrouwd zijn en ze niet bij hem woont. Hij is verdrietig. Jozef denkt: ‘Maria houdt niet meer van mij, maar van iemand anders. En nu ze zwanger is, loopt haar leven in gevaar, want dat kan niet. Omdat ik zoveel van haar hou, zal ik de situatie oplossen. Ik neem de schuld op me en ga in stilte verdwijnen.’ Gods plan lijkt anders te lopen door Jozef. Daarom stuurt God zijn engel weer op pad. Als Jozef ligt te slapen komt de engel in een droom. Hij zegt tegen Jozef: ‘Maria houdt wel van jou. Haar kindje is de Zoon van God en zal de naam Jezus krijgen. Jij mag met Maria trouwen en voor haar en Jezus zorgen.’ Jozef werd wakker en deed wat de engel van de Heer hem had opgedragen. Hij trouwde met Maria en hoe de mensen ook roddelden en spotten. Hij verlaat Maria niet. Hij vertrouwt op God.
Klik hier om terug te keren naar het overzicht.