Overzicht
kerkdiensten
Algemene
informatie
kerkdiensten
Oppas en
kinder-
nevendienst
Kerkdienst
beluisteren
Catechese
Gespreks-
groepen
Senioren-
werk
Liturgie-
commissie

Welkom op de site van de Gereformeerde wijkgemeente Harskamp (PKN).

Pinksteren 2021 - openluchtdienst

Wereldwijd beleven we ingrijpende tijden en zijn we beperkt in ons doen en laten. Wat kunnen we dan snakken naar bewegingsvrijheid, uitzicht, hoop. Met Pinksteren vieren we dat er hoop is, omdat Gods Geest bij ons is. Daarom maken wij van het pinksterfeest een feest van hoop en we nodigen iedereen uit om dit met ons mee te vieren.

Om met jong en oud dit feest te kunnen vieren houden we een openluchtdienst op ons kerkplein, op 23 mei om 10.00 uur.
Het ensemble “Waaijenberg” hoopt weer de muzikale bijdrage te verzorgen.

Het thema is: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet! Na de hemelvaart is Jezus niet meer bij ons…maar toch ook wel. Want de Geest is gekomen. Een slechte ruil, zeggen sommigen. Jezus kon je zien, aanraken, over hem kun je een film maken. Maar over de Geest? Waar zie je de Geest?
Met de input van ideeën en suggesties van gemeenteleden en de inspiratie van Gods Geest, hopen we samen dit feest van hoop vorm te geven.

De dienst zal niet te beluisteren zijn via KerkdienstGemist.


Hieronder een overzicht van de kerkdiensten met de gemaakte afspraken:

O P E N L U C H T D I E N S T
23 mei 10.00 uur Ds. Ds. T.Volgenant-Beima uit Ugchelen,
Kindernevendienst De Geest vervult gelovigen ( Handelingen 2:1-13 ) toelichting
30 mei 10.00 uur Ds. T.Volgenant-Beima uit Ugchelen,
Kindernevendienst De geboorte van Ismaël ( Genesis 16 ) toelichting
6 juni 10.00 uur Ds. J Koning uit Reeuwijk, Koffiedrinken
Kindernevendienst Verbond tussen God en Abraham ( Genesis 17 ) toelichting
13 juni 10.00 uur Ds. W.van Iperen uit Barneveld, Heilig Avondmaal
Kindernevendienst God belooft opnieuw Abram een zoon ( Genesis 18:1-15 ) toelichting
20 juni 10.00 uur Ds. T.Volgenant-Beima uit Ugchelen,
Kindernevendienst Abraham bidt voor Sodom en Gomorra ( Genesis 18:16-33 ) toelichting
27 juni 10.00 uur Ds. J Koning uit Reeuwijk,
Kindernevendienst Lot wordt gered uit Sodom ( Genesis 19 ) toelichting
4 juli 10.00 uur Dhr .J.Kroon uit Barneveld, Koffiedrinken
Kindernevendienst Volhouden in je geloof ( Jakobus 1:1-2 en 12-18 )
11 juli 10.00 uur Ds. T.Volgenant-Beima uit Ugchelen,
Kindernevendienst Wat je gelooft moet je doen ( Jakobus 1:19-27 )
18 juli 10.00 uur Ds. J Koning uit Reeuwijk,
Kindernevendienst Let goed op wat je zegt ( Jakobus 3:1-12 en 4:11- 12 )
25 juli 10.00 uur Dhr. A.Vaartjes uit Amerongen,
Kindernevendienst Afhankelijk van God ( Jakobus 4:13-17 en 5:12 )
1 augustus 10.00 uur Ds. T.Beima-Volgenant uit Ugchelen, Koffiedrinken
Kindernevendienst Ik hou van de Bruidegom ( Hooglied 1:1-8 )
8 augustus 10.00 uur Kapt. J.van Dijk uit Veenendaal,
Kindernevendienst De Bruidegom komt terug ( Hooglied 2:8-17 )
15 augustus 10.00 uur Ds. A.Haaima uit Ermelo,
Kindernevendienst De Bruidegom is niet hier ( Hooglied 3:1-11 )
22 augustus 10.00 uur Dhr. C.Hoogendoorn uit Amersfoort,
Kindernevendienst De Bruidegom houdt van ons ( Hooglied 4:16-5:1 )
29 augustus 10.00 uur Ds. K.Dijk uit Duiven,
Kindernevendienst Isaak wordt geboren ( Genesis 21:1-7 )
5 september 10.00 uur Ds. T.Volgenant-Beima uit Ugchelen, Koffiedrinken
Kindernevendienst Hagar en Ismaël weggestuur d ( Genesis 21:8-21 )
12 september 10.00 uur Ds. F.Kuipers uit Nunspeet, Heilig Avondmaal
Kindernevendienst Abrahams geloof op de proef gesteld ( Genesis 22 )
19 september 10.00 uur Ds. H.K.Wolters uit Barneveld,
Kindernevendienst Isaak krijgt Rebekka als vrouw ( Genesis 24 )
26 september 10.00 uur Ds. D. de Jong uit Voorthuizen,
Kindernevendienst Jakob en Ezau ( Genesis 25:19-34 )
3 oktober 10.00 uur Ds. C.Oosterveen uit Barneveld, Koffiedrinken
Kindernevendienst Jakob bedriegt zijn vader ( Genesis 27:1-40 )
10 oktober 10.00 uur Dhr. J.Kroon uit Barneveld,
Kindernevendienst Jakob vlucht naar Charan ( Genesis 27:41-28:22 )
17 oktober 10.00 uur Dhr. C.Hoogendoorn uit Amersfoort,
Kindernevendienst Het visioen van de paarden ( Zacharia 1:7-17 )
24 oktober 10.00 uur Ds. H.K.Wolters uit Barneveld,
Kindernevendienst Het visioen van horens en de smeden ( Zacharia 2:1-5 )
31 oktober 10.00 uur Ds. T.Volgenant-Beima uit Ugchelen,
Kindernevendienst Het visioen van de hogepriester ( Zacharia 3:1-10 )
3 november 19.30 uur Ds. O.Doorn uit Nijkerk, Dankdag
Geen kindernevendienst
7 november 10.00 uur Ds. T.Volgenant-Beima uit Ugchelen, Koffiedrinken
Kindernevendienst Het visioen van de vrouw in het meelvat ( Zacharia 5:5-11 )
14 november 10.00 uur Ds. F.Kuipers uit Nunspeet, Heilig Avondmaal
Kindernevendienst Het visioen van de strijdwagens ( Zacharia 6:1-8 )
21 november 10.00 uur Ds. T.Volgenant-Beima uit Ugchelen, afsluiting Kerkelijk jaar
Kindernevendienst De tempel wordt herbouwd ( Zacharia 6:9-15 )
28 november 10.00 uur Ds. O.Doorn uit Nijkerk, 1ste Advent
Kindernevendienst Ruth komt in Kanaän ( Ruth 1 )
5 december 10.00 uur Dhr. J.Kroon uit Barneveld, 2de Advent
Kindernevendienst Ruth en Boaz ontmoeten elkaar ( Ruth 2 )
12 december 10.00 uur Dhr. C.Hoogendoorn uit Amersfoort, 3de Advent
Kindernevendienst Ruth zoekt Gods hulp ( Ruth 3 )
19 december 10.00 uur Ds. K.Dijk uit Duiven, 4de Advent
Kindernevendienst God zegent Ruth en Boaz ( Ruth 4 )
23 december 19.30 uur Ds. T.Volgenant-Beima uit Ugchelen, kinderkerstfeest
Kindernevendienst De grote Zoon van Ruth geboren ( Lucas 2:1-20 )
25 december 10.00 uur Ds. T.Volgenant-Beima uit Ugchelen, 1e Kerstdag
Kindernevendienst o_57 ( t_57 )
31 december 10.00 uur Kapt. J.van Dijk uit Veenendaal, oudejaarsdienst
Kindernevendienst o_58 ( t_58 )


23 mei – De geest vervult gelovigen
Heb je wel eens iemand uit een ander land horen praten? Die kun je niet verstaan. Sommige mensen kunnen ook meerdere talen spreken. Bijvoorbeeld als ze in een ander land geboren zijn of familie hebben wonen in een ander land. De taal die je als eerste leert noemen ze je moedertaal. Vandaag gebeurt er iets wonderlijks. De geest van God komt in de mensen. (Hij komt in hun wonen. Nu is God altijd bij hun. De Geest woont ook in jou. Zo is God nog dichter bij jou.) Iedereen gaat ineens in hun moedertaal praten.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.30 mei – De geboorte van Ismaël
Soms word je iets beloofd, maar je moet er even op wachten. Bijvoorbeeld je krijgt een ijsje met het avond eten. Eigenlijk wil je dat ijsje nu al, maar het duurt nog even voordat je gaat eten. Dus ga je vragen of het ijsje nu al mag. Je kunt gewoon niet wachten. Je blijft maar zeuren in de hoop dat je het ijsje krijgt. En als dat niet lukt bedenkt je een plan om je ijsje eerder te kunnen krijgen. Bijvoorbeeld door heel lief te doen, of juist heel ondeugend. Vandaag gaat het verhaal over Abram en Sarai. God heeft hun beloofd dat ze een kindje zouden krijgen, maar Sarai kan niet meer wachten. Ze bedenkt een plan, maar of dat nu zo’n goed idee was.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.6 juni– Verbond tussen God en Abram
Je kunt bijna vanaf iedere plaats op de wereld bellen met elkaar. Even verbinding maken met thuis. Soms lukt het ook niet, je hebt geen bereik of de verbinding valt opeens weg. Dat is vervelend. Vandaag sluiten God en Abraham samen een verbond. Een verbinding die altijd zal blijven.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.13 juni– God maakt Abraham en Sara blij met een zoon
Vandaag krijgen Abraham en Sara bezoek van drie mannen. Zij brengen Gods boodschap dat ze over een jaar een zoon hebben. Abraham die bijna honderd is, zegt: ‘Daar ben ik te oud voor.’ En Sara, die niet veel jonger is, begint te lachen van ongeloof. Ze gelooft er niks van. Maar een jaar later krijgen ze een kind. Een prachtig geschenk van God. Je kunt hem inderdaad vertrouwen. Hij doet wat hij zegt.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.20 juni– Abraham bidt voor Sodom en Gomorra
In je bidden kun je God bedanken voor wat Hij jou geeft. Je kunt ook vagen om iets dat jij nodig hebt of heel graag wil. Maar je kunt ook bidden voor iemand anders die het moeilijk heeft of gevaar loopt. Omdat hij ziek is of verdrietig is. Jij vindt dat erg en wil graag helpen, maar dat kun jij niet. God kan dat wel. Abraham vraagt God om geduld met de mensen van Sodom, maar eigenlijk ook om het redden van zijn neef Lot die daar woont. Hij wil graag dat God hem en zijn gezin en andere onschuldige mensen niet zou straffen. Zou God naar hem luisteren?

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.27 juni– Lot wordt gered uit Sodom
Lot was in Sodom gaan wonen, omdat zijn kuddes daar veel eten en drinken hadden. Hij kon daar rijk worden. Dat vond hij belangrijker dan dichtbij God leven. Nu loopt hij gevaar. De Heer geeft Lot nog een kans. Twee engelen waarschuwen hem: ‘Laat alles achter en begin een nieuw leven. Je moet Hem nu vertrouwen en kiezen voor Hem.’ Zal Lot dit doen?

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.