Overzicht
kerkdiensten
Algemene
informatie
kerkdiensten
Oppas en
kinder-
nevendienst
Kerkdienst
beluisteren
Catechese
Gespreks-
groepen
Senioren-
werk
Liturgie-
commissie

Welkom op de site van de Gereformeerde wijkgemeente Harskamp (PKN).

Kerkdiensten
Aanstaande zondag kunt u weer een kerkdienst beluisteren.
Dat kan op de website Kerkdienstgemist.nl.
Meer informatie over over de digitale kerkdiensten en andere zaken kunt u lezen in de nieuwsbrief. Wilt u een nieuwsbrief ontvangen: stuur dan een berichtje naar nieuwsbrief@gereformeerdekerkharskamp.nl.

Kindernevendienst - Vertel het maar kindermoment
Voor de kinderen een kindernevendienst-filmpje van Vertel het Maar.
Klik hier om naar het kindermoment op YouTube te gaan.

Siloam, het kinderproject van de kindernevendienst.
Klik hier voor het filmpje van Siloam, het kinderproject van de kindernevendienst.


Collecteren
Omdat collecteren nog steeds erg belangrijk is om samen kerk te kunnen zijn, willen we u graag wijzen op de mogelijkheid om toch uw gaven te kunnen geven. U kunt dit doen door een bedrag over te maken op het onderstaande IBAN-nummer:

NL11 INGB 0000 8675 84 t.n.v. Protestantse Gemeente Ede.

Bij de omschrijving kunt u aangeven per collecte welk bedrag u voor de verschillende doelen wilt geven en geef daarbij ook uw wijk aan. De collectedoelen worden altijd in het kerkblad aangegeven.
Natuurlijk blijven giften voor de kindercollecte en de wijkkas ook erg welkom.


Hieronder een overzicht van de kerkdiensten met de gemaakte afspraken:

18 april 10.00 uur Ds. T.Volgenant-Beima uit Ugchelen,
Kindernevendienst Een maaltijd met de levende Heer ( Johannes 21:1-14 ) toelichting
25 april 10.00 uur Dhr. J.Kroon uit Barneveld,
Kindernevendienst Petrus mag apostel van Christus zijn ( Johannes 21:15-23 ) toelichting
2 mei 10.00 uur Ds. J Koning uit Reeuwijk, Koffiedrinken
Kindernevendienst Petrus zit gevangen, maar wordt bevrijd ( Handelingen 12:5-19 ) toelichting
9 mei 10.00 uur Ds,A.Pilkes-van Delft uit Rhenen,
Kindernevendienst De hemelvaart van Elia ( 2 Koningen 2:1-18 ) toelichting
13 mei 9.00 uur Ds. P.t'Hoen uit Ede, Hemelvaartsdag
Kindernevendienst Jezus gaat naar de hemel, maar komt eens terug ( Johannes 16:16-24 ) toelichting
16 mei 10.00 uur Ds. T.P.de Jong uit Ede,
Kindernevendienst Jezus bidt voor ons ( Johannes 17:1-13 ) toelichting
23 mei 10.00 uur Ds. K.Dijk uit Duiven, Pinksteren
Kindernevendienst De Geest vervult gelovigen ( Handelingen 2:1-13 ) toelichting
30 mei 10.00 uur Ds. T.Volgenant-Beima uit Ugchelen,
Kindernevendienst De geboorte van Ismaël ( Genesis 16 ) toelichting
6 juni 10.00 uur Ds. J Koning uit Reeuwijk, Koffiedrinken
Kindernevendienst Verbond tussen God en Abraham ( Genesis 17 )
13 juni 10.00 uur Ds. W.van Iperen uit Barneveld, Heilig Avondmaal
Kindernevendienst God belooft opnieuw Abram een zoon ( Genesis 18:1-15 )
20 juni 10.00 uur Ds. T.Volgenant-Beima uit Ugchelen,
Kindernevendienst Abraham bidt voor Sodom en Gomorra ( Genesis 18:16-33 )
27 juni 10.00 uur Ds. J Koning uit Reeuwijk,
Kindernevendienst Lot wordt gered uit Sodom ( Genesis 19 )
4 juli 10.00 uur Dhr .J.Kroon uit Barneveld, Koffiedrinken
Kindernevendienst Volhouden in je geloof ( Jakobus 1:1-2 en 12-18 )
11 juli 10.00 uur Ds. T.Volgenant-Beima uit Ugchelen,
Kindernevendienst Wat je gelooft moet je doen ( Jakobus 1:19-27 )
18 juli 10.00 uur Ds. J Koning uit Reeuwijk,
Kindernevendienst Let goed op wat je zegt ( Jakobus 3:1-12 en 4:11- 12 )
25 juli 10.00 uur Dhr. A.Vaartjes uit Amerongen,
Kindernevendienst Afhankelijk van God ( Jakobus 4:13-17 en 5:12 )
1 augustus 10.00 uur Ds. T.Beima-Volgenant uit Ugchelen, Koffiedrinken
Kindernevendienst Ik hou van de Bruidegom ( Hooglied 1:1-8 )
8 augustus 10.00 uur Kapt. J.van Dijk uit Veenendaal,
Kindernevendienst De Bruidegom komt terug ( Hooglied 2:8-17 )
15 augustus 10.00 uur Ds. A.Haaima uit Ermelo,
Kindernevendienst De Bruidegom is niet hier ( Hooglied 3:1-11 )
22 augustus 10.00 uur Dhr. C.Hoogendoorn uit Amersfoort,
Kindernevendienst De Bruidegom houdt van ons ( Hooglied 4:16-5:1 )
29 augustus 10.00 uur Ds. K.Dijk uit Duiven,
Kindernevendienst Isaak wordt geboren ( Genesis 21:1-7 )
5 september 10.00 uur Ds. T.Volgenant-Beima uit Ugchelen, Koffiedrinken
Kindernevendienst Hagar en Ismaël weggestuur d ( Genesis 21:8-21 )
12 september 10.00 uur Ds. F.Kuipers uit Nunspeet, Heilig Avondmaal
Kindernevendienst Abrahams geloof op de proef gesteld ( Genesis 22 )
19 september 10.00 uur Ds. H.K.Wolters uit Barneveld,
Kindernevendienst Isaak krijgt Rebekka als vrouw ( Genesis 24 )
26 september 10.00 uur Ds. D. de Jong uit Voorthuizen,
Kindernevendienst Jakob en Ezau ( Genesis 25:19-34 )
3 oktober 10.00 uur Ds. C.Oosterveen uit Barneveld, Koffiedrinken
Kindernevendienst Jakob bedriegt zijn vader ( Genesis 27:1-40 )
10 oktober 10.00 uur Dhr. J.Kroon uit Barneveld,
Kindernevendienst Jakob vlucht naar Charan ( Genesis 27:41-28:22 )
17 oktober 10.00 uur Dhr. C.Hoogendoorn uit Amersfoort,
Kindernevendienst Het visioen van de paarden ( Zacharia 1:7-17 )
24 oktober 10.00 uur Ds. H.K.Wolters uit Barneveld,
Kindernevendienst Het visioen van horens en de smeden ( Zacharia 2:1-5 )
31 oktober 10.00 uur Ds. T.Volgenant-Beima uit Ugchelen,
Kindernevendienst Het visioen van de hogepriester ( Zacharia 3:1-10 )
3 november 19.30 uur Ds. O.Doorn uit Nijkerk, Dankdag
Geen kindernevendienst
7 november 10.00 uur Ds. T.Volgenant-Beima uit Ugchelen, Koffiedrinken
Kindernevendienst Het visioen van de vrouw in het meelvat ( Zacharia 5:5-11 )
14 november 10.00 uur Ds. F.Kuipers uit Nunspeet, Heilig Avondmaal
Kindernevendienst Het visioen van de strijdwagens ( Zacharia 6:1-8 )
21 november 10.00 uur Ds. T.Volgenant-Beima uit Ugchelen, afsluiting Kerkelijk jaar
Kindernevendienst De tempel wordt herbouwd ( Zacharia 6:9-15 )
28 november 10.00 uur Ds. O.Doorn uit Nijkerk, 1ste Advent
Kindernevendienst Ruth komt in Kanaän ( Ruth 1 )
5 december 10.00 uur Dhr. J.Kroon uit Barneveld, 2de Advent
Kindernevendienst Ruth en Boaz ontmoeten elkaar ( Ruth 2 )
12 december 10.00 uur Dhr. C.Hoogendoorn uit Amersfoort, 3de Advent
Kindernevendienst Ruth zoekt Gods hulp ( Ruth 3 )
19 december 10.00 uur Ds. K.Dijk uit Duiven, 4de Advent
Kindernevendienst God zegent Ruth en Boaz ( Ruth 4 )
23 december 19.30 uur Ds. T.Volgenant-Beima uit Ugchelen, kinderkerstfeest
Kindernevendienst De grote Zoon van Ruth geboren ( Lucas 2:1-20 )
25 december 10.00 uur Ds. T.Volgenant-Beima uit Ugchelen, 1e Kerstdag
Kindernevendienst o_57 ( t_57 )
31 december 10.00 uur Kapt. J.van Dijk uit Veenendaal, oudejaarsdienst
Kindernevendienst o_58 ( t_58 )


18 april – Een maaltijd met de levende Heer
Vandaag verschijnt Jezus opnieuw aan zijn leerlingen. Ze zijn aan het vissen, maar ze vangen helemaal niets. De hele nacht hebben ze de netten uitgehad, maar er zit helemaal niets in. Totdat er een man (Jezus) verschijnt, die zegt: ‘Gooi het net aan de andere kant uit.’ Dan gebeurt er iets wonderlijks.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.25 april – Heb je me lief?
Houd je van me? Dat vraag je niet vaak aan iemand. Dat zegt iemand vaak tegen jou. ‘Ik hou van je.’ Vandaag vraagt Jezus aan Simon Petrus (de man die Jezus verraden heeft): ‘Houd je echt van mij?’ Simon Petrus is in de war. Eerst denkt hij: ‘Vindt Hij mij toch nog goed genoeg om Zijn werk over te nemen? Mag ik heus weer meedoen?’ Maar als Jezus hem nog twee keer dezelfde vraagt stelt, wordt hij bedroefd. Waarom vroeg Jezus hem dit tot drie keer toe? Twijfelde hij eraan? Heeft het iets met zijn verraad te maken? Hij had namelijk drie keer gezegd dat hij Jezus niet kende.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.2 mei Petrus zit gevangen en wordt bevrijd
Petrus zit gevangen. Koning Herodes geeft hem en zijn vrienden de schuld dat er een hongersnood is in zijn land. Hij heeft zelfs al zijn vriend Jakobus gedood. Morgen moet hij voor de rechter komen. Zal hij ook moeten sterven? Ontsnappen kan Petrus niet, want hij zit met kettingen vast aan zijn bewakers en buiten de kerker staan ook bewakers. Maar dan stuurt God een engel en wordt Petrus bevrijd. Hoe is dat nu mogelijk?

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.9 mei – De hemelvaart van Elia
Soms moet je iets doen wat heel lastig is. Op school of thuis. Wat is het fijn als het af is. Je bent dan helemaal trots.
Vandaag horen we over een knecht van God, Elia. Hij heeft al heel lang Gods boodschappen doorgegeven aan het volk Israël. Dat was niet altijd makkelijk, want de Israëlieten wilden niet altijd luisteren. Toch hield Elia vol. Hij heeft geweldig zijn best gedaan. Nu is zijn werk klaar en mag hij bij God uitrusten.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.13 mei Jezus gaat naar de hemel, maar komt eens terug
Als je ouders een paar dagen weg zijn, hoe voel je je dan? Ook al komt er een lieve oppas. Het is toch anders. Maar ze hebben beloofd: overmorgen als je wakker wordt, zijn wij er weer. Daar denk je aan, als je in je bed ligt en misschien een beetje verdrietig bent.
Vandaag gaat Jezus naar de hemel. Nu moeten zijn leerlingen Hem missen, maar Jezus zegt dat ze niet verdrietig moeten zijn. In de hemel zal Hij aan hen blijven denken en eens zal Hij terugkeren. Dan zullen alle verkeerde en verdrietige dingen niet meer bestaan. Jezus zal dan Koning van heel de aarde zijn.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.16 mei – Jezus bidt in de hemel voor ons
Jezus is naar de hemel gegaan. Hij is nu bij God, Zijn Vader. En daar bidt Hij voor ons. Hij denkt aan ons en weet precies wat wij nodig hebben. Jezus vraagt aan God of Hij ons wil helpen in Hem te blijven geloven.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.23 mei – De geest vervult gelovigen
Heb je wel eens iemand uit een ander land horen praten? Die kun je niet verstaan. Sommige mensen kunnen ook meerdere talen spreken. Bijvoorbeeld als ze in een ander land geboren zijn of familie hebben wonen in een ander land. De taal die je als eerste leert noemen ze je moedertaal. Vandaag gebeurt er iets wonderlijks. De geest van God komt in de mensen. (Hij komt in hun wonen. Nu is God altijd bij hun. De Geest woont ook in jou. Zo is God nog dichter bij jou.) Iedereen gaat ineens in hun moedertaal praten.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.30 mei – De geboorte van Ismaël
Soms word je iets beloofd, maar je moet er even op wachten. Bijvoorbeeld je krijgt een ijsje met het avond eten. Eigenlijk wil je dat ijsje nu al, maar het duurt nog even voordat je gaat eten. Dus ga je vragen of het ijsje nu al mag. Je kunt gewoon niet wachten. Je blijft maar zeuren in de hoop dat je het ijsje krijgt. En als dat niet lukt bedenkt je een plan om je ijsje eerder te kunnen krijgen. Bijvoorbeeld door heel lief te doen, of juist heel ondeugend. Vandaag gaat het verhaal over Abram en Sarai. God heeft hun beloofd dat ze een kindje zouden krijgen, maar Sarai kan niet meer wachten. Ze bedenkt een plan, maar of dat nu zo’n goed idee was.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.