Overzicht
kerkdiensten
Algemene
informatie
kerkdiensten
Oppas en
kinder-
nevendienst
Kerkdienst
beluisteren
Catechese
Gespreks-
groepen
Senioren-
werk
Liturgie-
commissie

Welkom op de site van de Gereformeerde wijkgemeente Harskamp (PKN).


Hieronder een overzicht van de kerkdiensten:

19 Januari 10.00 uur Ds..T.P.de Jong, Heilig Avondmaal
Kindernevendienst Jezus roept zijn eerste discipelen ( Matteüs 4:12-22 ) toelichting
26 Januari 10.00 uur Ds..T. Volgenant-Beima, doopdienst
Kindernevendienst De ballingen mogen terug naar hun land ( Ezra 1-3:7 ) toelichting
2 februari 10.00 uur Dhr. A. Vaartjes uit Amerongen, Koffiedrinken
Kindernevendienst Verzet tegen de herbouw van de tempel ( Ezra 3-4 ) toelichting
9 februari 10.00 uur Ds.. F.W.Kuipers,
Kindernevendienst Haggaï en Zacharia en de voltooing van de tempel ( Ezra 5-6 ) toelichting
16 februari 10.00 uur Ds..T. Volgenant-Beima,
Kindernevendienst Ezra vraagt trouw aan Gods geboden ( Ezra 7-10 ) toelichting
23 februari 10.00 uur Ds.. A.Pilkes van Delft,
Kindernevendienst De intocht van Jezus in Jeruzalem ( Matteüs 21:1-11 )
1 Maart 10.00 uur Ds..D.de Jong, Koffiedrinken
Kindernevendienst Jezus veegt het tempelplein schoon ( Matteüs 21:12-17 )
8 Maart 10.00 uur Ds..T. Volgenant-Beima, catechesedienst
Kindernevendienst Boze Farizeeën en een dankbare vrouw ( Matteüs 26:1-16 )
11 Maart 19.30 uur Ds.. O.Doorn, Biddag
Kindernevendienst Wat is echt belangrijk? ( Mt. 6:19-23 )
15 Maart 10.00 uur Ds.. O.Doorn,
Kindernevendienst Jezus veroordeeld door de Joodse Raad ( Matteüs 26:57-68 )
22 Maart 10.00 uur Ds..A.Haaima, Heilig Avondmaal
Kindernevendienst Pilatus spreekt geen recht ( Matteüs 27:11-14 en 19-26 )
29 Maart 10.00 uur Ds..T. Volgenant-Beima,
Kindernevendienst Jezus aan het kruis bespot ( Matteüs 27:33-44 )
5 April 10.00 uur ds. Dhr.J.Kroon,
Kindernevendienst Jezus sterft en zijn graf wordt bewaakt ( Matteüs 27:45-56 en 62-66 )
10 April 19.30 uur ds. mevr. L. Klomp, Goede Vrijdag
Kindernevendienst ( )
12 April 10.00 uur Ds..T. Volgenant-Beima, Pasen
Kindernevendienst Jezus opgestaan uit de dood ( Matteüs 28:1-10 )
19 April 10.00 uur Ds..J.P.Koning,
Kindernevendienst Israël komt in Mara en Elim ( Exodus 15:22-16:27 )
26 April 10.00 uur Ds..H.K.Wolters,
Kindernevendienst God geeft zijn volk manna ( Exodus 16:1-17:7 )
3 Mei 10.00 uur Ds..K.Santing, Koffiedrinken
Kindernevendienst Israël vecht tegen Amalek ( Exodus 17:8-16 )
10 Mei 10.00 uur Ds..K.Dijk,
Kindernevendienst De HEER is een heilig God ( Exodus 19 )
17 Mei 10.00 uur Ds..H.K.Wolters,
Kindernevendienst Leven naar Gods geboden ( Exodus 20 )
21 Mei 9.00 uur Ds..A.Haaima, Hemelvaartsdag
Kindernevendienst Jezus gaat weg, maar komt eens terug ( Johannes 16:16-24 )
24 Mei 10.00 uur Ds..T. Volgenant-Beima,
Kindernevendienst Jezus bidt voor ons ( Johannes 17:1-13 )
31 Mei 10.00 uur Ds..J.P.Koning, Pinksteren
Kindernevendienst Petrus maakt duidelijk wie Jezus is ( Handelingen 2:1-4, 22-24 en 37-40 )
7 Juni 10.00 uur Ds..T. Volgenant-Beima, Koffiedrinken
Kindernevendienst God vernieuwt zijn verbond met Israël ( Exodus 24:1-8 )
14 Juni 10.00 uur Ds.. A.Pilkes van Delft, Heilig Avondmaal
Kindernevendienst De ark in de tabernakel ( Exodus 25:10-22 en 26:31-37 )
21 Juni 10.00 uur Ds..J.P.Koning,
Kindernevendienst Israël maakt een gouden kalf ( Exodus 32 )
28 Juni 10.00 uur ds. Dhr.J.Kroon,
Kindernevendienst God toont zijn heiligheid ( Exodus 33:12-23 en 40:34-38 )
5 Juli 10.00 uur Ds..J.P.E.Breure, Koffiedrinken
Kindernevendienst Jezus geeft ons rust ( Matteüs 11-25-30 )
12 Juli 10.00 uur Ds..J.P.Koning,
Kindernevendienst Gelijkenis van de ingezaaide akker ( Matteüs 13:1-9 )
19 Juli 10.00 uur Ds.. O.Doorn,
Kindernevendienst Gelijkenis van het onkruid tussen het koren ( Matteüs 13:24-36 )
26 Juli 10.00 uur Ds.. E.S.A. van Buuren,
Kindernevendienst Gelijkenissen van parel en sleepnet ( Matteüs 13: 44-52 )
2 Augustus 10.00 uur Ds..T. Volgenant-Beima, Koffiedrinken
Kindernevendienst Jezus voedt vijfduizend man ( Matteüs 14:13-21 )
9 Augustus 10.00 uur Ds..K.Dijk,
Kindernevendienst Jezus in de storm op het meer ( Matteüs 14:22-33 )
16 Augustus 10.00 uur Ds.. E.S.A. van Buuren,
Kindernevendienst Een Kanaänitische vrouw gelooft in Jezus ( Matteüs 15:21-28 )
23 Augustus 10.00 uur Ds.. O.Doorn,
Kindernevendienst David verslaat Goliat ( 1 Samuël 17 )
30 Augustus 10.00 uur Ds..K.Santing,
Kindernevendienst Saul wordt bang voor David ( 1 Samuël 18 )
6 September 10.00 uur Ds..T. Volgenant-Beima, Koffiedrinken
Kindernevendienst David moet vluchten voor Saul ( 1 Samuël 19 )
13 September 10.00 uur Ds..H.K.Wolters, Heilig Avondmaal
Kindernevendienst David en Jonatan ( 1 Samuël 20 )
20 September 10.00 uur Ds.. A.Pilkes van Delft,
Kindernevendienst David geholpen door Abimelech ( 1 Samuël 21 )
27 September 10.00 uur ds. Dhr.J.Kroon,
Kindernevendienst David neemt geewn wraak ( 1 Samuël 24 )
4 Oktober 10.00 uur Ds..W.v.Iperen, Koffiedrinken
Kindernevendienst David, Nabal en Abigaïl ( 1 Samuël 25 )
11 Oktober 10.00 uur Ds.. J. Visser-Sonneveldt,
Kindernevendienst Saul gedood door de Filistijnen ( 1 Samuël 31 )
18 Oktober 10.00 uur Ds..T. Volgenant-Beima,
Kindernevendienst De ander vergeven omdat God jou vergeeft ( Mt. 18:21-35 )
25 Oktober 10.00 uur Ds.. E.S.A. van Buuren,
Kindernevendienst De rijke jongeman ( Mt. 19:16-30 )
1 November 10.00 uur Ds..K.Santing, Koffiedrinken
Kindernevendienst Twee heel verschillende zonen ( Mt. 21:28-32 )
4 November 19.30 uur Ds.. O.Doorn, Dankdag
Kindernevendienst Iedereen krijgt een rechtvaardig loon ( Mt. 20:1-16 )
8 November 10.00 uur Ds..T. Volgenant-Beima,
Kindernevendienst Pachters van een wijngaard weigeren de pacht te betalen ( Mt. 21:33-46 )
15 November 10.00 uur Ds.. O.Doorn, Heilig Avondmaal
Kindernevendienst Wijze en dwaze meisjes wachten op de bruidegom ( Mt. 25:1-13 )
22 November 10.00 uur Ds..A.Haaima, afsluiting Kerkelijk jaar
Kindernevendienst Wie hoort bij de Mensenzoon? ( Mt. 25:31-46 )
29 November 10.00 uur Ds.. J. Visser-Solleveldt, 1ste Advent
Kindernevendienst Een engel bij Zacharias ( Lucas 1:5-25 )
6 December 10.00 uur Ds..T. Volgenant-Beima, 2de Advent
Kindernevendienst Een engel bij Maria ( Lucas 1:26-38 )
13 December 10.00 uur Ds..K.Dijk, 3de Advent
Kindernevendienst Een engel bij Jozef ( Matteüs 1:18-25 )
20 December 10.00 uur ds. Dhr.J.Kroon, 4de Advent
Kindernevendienst Jezus is grootser dan de engelen ( Hebreeën 1:1-7 en 13-14 (Extra tekst Joh. 1:14) )
24 December 19.30 uur Gezinskerstviering
Geen kindernevendienst
25 December 10.00 uur Ds.. A.Pilkes van Delft, 1e Kerstdag
Kindernevendienst Engelen in Betlehem ( Lucas 2:1-14 )
27 December 10.00 uur Ds..P.van Veen,
Kindernevendienst Jezus’ vlucht naar Egypte ( Matteüs 2:13-23 )
31 December 19.30 uur Ds..K.Dijk, oudejaarsdienst
Kindernevendienst ( )
`


12 januari - Jezus laat zich dopen
Toen je klein was, lieten je ouders je dopen. Hierbij beloofden ze, dat ze jou alles over de Here God zouden vertellen. Maar toen Jezus net op aarde was, ging dat anders. Johannes die voor Jezus geboren is, heeft een taak gekregen. Hij moet gaan vertellen over de Messias die komt. De bevrijder. Hun redder. Jezus. En dat deed hij. Veel mensen gingen hem geloven en daarom lieten ze zich dopen. Johannes doopte de mensen door ze onder te dompelen in de rivier de Jordaan. Dat betekende dat alles wat ze verkeerd hadden gedaan, werd weggewassen en dat ze zich hadden voorgenomen voortaan een beter mens te worden en Gods geboden te gehoorzamen. Op een dag kwam Jezus naar de Jordaan om door Johannes gedoopt te worden. ‘Dat kan toch niet’ zei Johannes tegen hem. ‘Ik zou juist door u gedoopt moeten worden, want u bent belangrijker dan ik.’ Jezus antwoordde: ‘Het is de wil van God.’ Zo doopte Johannes Jezus in de rivier. Toen Jezus uit het water kwam, leek het wel of de hemel zich opende. Een duif (de heilige geest) kwam naar Jezus toe. God zei: ‘Jij bent mijn geliefde zoon. Ik ben trots op je.’
Johannes probeert Jezus tegen te houden, als Hij zich wil laten dopen. Jezus hoeft toch geen nieuw begin te maken? Hij is Gods Zoon, Hij doet altijd gehoorzaam wat God zegt. Toch wil Jezus het graag. Hij wil net als de andere mensen laten zien dat Hij gelooft dat Gods Koninkrijk dichtbij is. Hij gaat nu aan het werk voor Gods Koninkrijk en ziet de doop als het startpunt.Klik hier om terug te keren naar het overzicht.19 januari - Jezus roept zijn eerste discipelen
Jezus gaat naar Galilea, omdat Johannes de Doper gevangengenomen is en roept de mensen op om tot geloof te komen. Toen Hij langs het meer liep, zag hij twee broers, Simon, die Petrus genoemd wordt, en Andreas. Ze wierpen hun net uit in het meer, het waren vissers. Hij zei tegen hen: ‘Kom, volg mij, ik zal van jullie vissers van mensen maken.’ Ze lieten meteen hun netten achter en volgden Hem. Even verderop zag Hij twee andere broers, Jakobus en Johannes. Ze waren met hun vader in hun boot bezig met het herstellen van de netten. Hij riep hen en meteen lieten ze de boot en hun vader achter en volgde hem. ,
Jezus vraagt de mannen om met Hem mee op reis te gaan. Niet voor een paar dagen of weken, maar voor altijd. Ze worden zijn leerlingen en mogen Hem helpen om mensen bij God te brengen.
Als God jou zou vragen iets speciaals te doen dat grote gevolgen heeft, voor even of voor langere tijd, wat zou je dan doen? Ga je door met je dagelijks leven? Wat zou er van Gods kant tegenover staan als Hij je roept? Of is dat niet belangrijk?

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.26 januari - De ballingen mogen terug naar hun land
Wanneer verlang je naar huis? Als het saai is op school of als je niet mee mag doen met spelen. Maar ook als je op vakantie bent geweest is het fijn weer thuis te zijn. Lekker met de vertrouwde dingen om je heen: je eigen bed, speelgoed, vriendjes en buren. Vakantie is leuk, maar niet te lang.
De Israëlieten willen ook graag naar huis. Hun land is veroverd door de Babyloniërs en veel van hen zijn meegenomen. Nu wonen ze al jaren in dat vreemde land. Ze geloven niet meer dat ze ooit nog thuis komen. Ze hebben het nog gevraagd aan de koning en ze hebben gebeden of God hen terug wil brengen. Maar er gebeurt niets.
Dan worden de Babyloniërs door de Perzen verslagen. De koning van Perzië (Cyrus) vindt dat ieder volk in zijn eigen land hoort te wonen. Ze mogen leven zoals ze willen met hun gewoonten en bijzonderheden, maar ook met hun godsdienst. Ze mogen in hun eigen God geloven. Daarom zegt hij: ‘Iedereen mag terug gaan naar zijn eigen land, ik geef jullie geld en materiaal om huizen te bouwen en een tempel voor de Heer.’ Wat zijn de Judeeërs blij! Ze kunnen het bijna niet geloven dat het waar is. God heeft hun gebed verhoord. Ze bedanken God, Hij gaat alles goed maken. Snel gaan ze op weg naar hun eigen land, hun eigen stad Jeruzalem. De Perzen blijven de baas, maar ieder volk krijgt zijn thuis terug.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.2 februari - Verzet tegen de herbouw van de tempel
Soms lukt iets niet. Je wilt iets herstellen, repareren of opnieuw beginnen, maar het lijkt wel of alles tegenzit en iedereen tegen je is. Je bent bang dat het niets meer wordt.
Vorige week hebben we kunnen lezen dat de Israëlieten weer terug mochten naar hun eigen land. Wat zijn de Israëliërs blij. Ze zijn weer terug in hun eigen land. Vol goede moed beginnen ze met het herbouwen van de tempel. De onderkant staat er nog. Eerst herbouwen ze het altaar, zodat ze tot God kunnen bidden en offers aan Hem kunnen brengen. Maar niet iedereen is enthousiast. De mensen die in Kanaän zijn blijven wonen vinden het maar niks. Die willen er niks van weten en hebben niets met het geloof van de Israëlieten. Ze verzinnen allerlei plannetjes om de bouw tegen te houden. Maar de Israëlieten blijven doorbouwen, totdat de bevolking naar de koning een brief stuurt. Er was namelijk ondertussen een andere koning gekomen onder de Perzen, koning Darius. Deze koning heeft niks met het geloof van de Israëlieten en geeft de mensen van Kanaän gelijk. Hij schrijft terug: “Geef de mannen het bevel om de bouw te staken, want deze stad mag niet worden herbouwd totdat ik daartoe opdracht geef.” Hier waren de Kanaänieten heel blij en gingen gelijk naar de Israëlieten met de brief van de koning. En zo wordt de bouw stilgelegd.
Is dan alles voor niets geweest? Zijn ze voor niets teruggekeerd?
God wil je altijd helpen, maar dat betekent niet dat alles wat je doet ook meteen lukt. Israël moet leren om vol te houden. Om ook thuis helemaal op de Heer te vertrouwen. Geloven is niet altijd makkelijk, ook leven met God is niet zonder problemen. En toch zal het goedkomen.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.9 februari - Haggaï en Zacharia en de voltooiing van de tempel
Soms lukt het niet op school, een werkje of een toets. Hoe komt dat? Misschien doe jij niet je best en zit je om je heen te kijken. Dan zegt de juf streng: kom op, doorwerken! Maar misschien snap je het niet goed. Dan legt de juf het nog een keer uit en je doet het eerste stukje samen met haar.
De tempel van God is maar half afgebouwd. De Israëlieten zijn gestopt met bouwen, omdat koning Darius dat heeft verboden. Niemand durft verder te bouwen aan de tempel dus gaan ze maar verder met hun eigen huis. Dan grijpt de Heer in. Hij stuurt profeten, mensen die namens Hem spreken. Het zijn Haggaï en Zacharia. Ze zeggen: ‘Als jullie niet werken aan de tempel en alleen aan jezelf denken, komt die niet af. Trek je niks aan van het verbod, eerst moet Gods huis af.’ De bouwers gehoorzamen en gaan aan het werk. Nog steeds protesteren de andere inwoners tegen de bouw. Maar Haggaï en Zacharia spreken de mensen moed in: ‘Gewoon doorgaan, het gaat lukken, de tempel komt af. God zorgt daar zelf voor.’ Op een dag steunt koning Darius van de Perzen de Israëlieten. Hij heeft namelijk na de protesten van de inwoners de archieven erbij gehaald en gezien wat koning Cyrus hen heeft beloofd. De Israëlieten mogen verder bouwen en de tempel komt af! Ze vieren dankbaar het Pesachfeest en gedenken dat God zijn volk Israël eens heeft bevrijd uit Egypte en nu uit Babel. Een dankbaar feest voor de Heer!

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.16 februari - Ezra komt naar Jeruzalem
Voor de klas staat een juf of meester. Die weet hoe alles moet en wat jullie moeten leren en weten. Maar als de juf/meester er niet is en jullie zitten in de klas, hoe gaat het dan? Even is het misschien nog rustig, maar daarna wordt het onrustiger en gaan sommige kinderen praten en ondeugend doen.
De Perzische koning wil rust en orde in de landen waarover hij heerst. Daarom stuurt hij Ezra naar Jeruzalem, zodat hij daar alles kan regelen en handhaven. Ezra is een schrijver die werkt bij de Perzische koning. Hij weet ook heel veel van de wet van God. God heeft ook een doel met de komst van Ezra naar Jeruzalem. Hij kan daar de mensen vertellen en uitleggen wat er in Gods wetten en regels staat. Ezra gaat met vele helpers richting Jeruzalem. Hij ontdekt dat mensen wel naar de tempel gaan om te offeren en te bidden, maar leven alsof dat alles is dat God vraagt. Er is meer nodig voor een goed leven. Het is belangrijk dat ze iedere dag ervoor kiezen te leven zoals God dat wil. Dat je je bij alles moet afvragen hoe God je daarin dient. Dus ook bij het kiezen van een vrouw (gelooft zij ook echt in God of komt ze met slechte ideeën). Ezra merkt dat God bij hem is. Het volk luistert naar hem en leert van hem. Zo worden ze weer echt Gods volk.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.