Overzicht
kerkdiensten
Algemene
informatie
kerkdiensten
Oppas en
kinder-
nevendienst
Kerkdienst
beluisteren
Catechese
Gespreks-
groepen
Senioren-
werk
Liturgie-
commissie

Welkom op de site van de Gereformeerde wijkgemeente Harskamp (PKN).

3 november Catechese
Kerstkaarten schrijven voor het goede doel
website vriendenvandehoop.nl/kerstkaarten


Kerstkaarten Kerstkaarten

Hieronder een overzicht van de kerkdiensten:

17 nov 10. 00 uur ds. K. Santing, Heilig Avondmaal
kindernevendienst: Jonatan vertrouwt o0p de HEER ( 1 Samuël 14 ) toelichting
24 nov 10. 00 uur ds. T. Volgenant-Beijma, afsluiting Kerkelijk jaar
kindernevendienst: David gezalfd tot koning ( 1 Samuël 16 ) toelichting
1 dec 10. 00 uur ds. K. Santing, 1ste Advent/Koffiedrinken
kindernevendienst: Het volk van de HEER ( Micha 2:6-13 )
8 dec 10. 00 uur ds. K. Dijk, 2de Advent
kindernevendienst: De HEER is koning op de Sion ( Micha 4:1-8 )
15 dec 10. 00 uur ds. Dhr. van Riezen, 3de Advent
kindernevendienst: De gerechtigheid van de HEER ( Micha 6:1-8 )
21 dec 18. 30 uur ds. T. Volgenant-Beijma, Gezinskerstviering
geen kindernevendienst
22 dec 10. 00 uur ds. E.S.A. van Buuren , 4de Advent
kindernevendienst: Gods trouw aan zondige mensem ( Micha 7:1-7 en 18-20 )
25 dec 10. 00 uur ds. T. Volgenant-Beijma, 1e Kerstdag
kindernevendienst: De Messias komt ( Micha 5:1-4en Lucas 2:1-7 )
29 dec 10. 00 uur ds. O. Doorn,
kindernevendienst: Simeon en Hanna ontmoeten Jezus ( Lucas 2:33-40 )
31 dec 19. 30 uur drs. T. Werner, oudejaarsdienst
geen kindernevendienst
2020

5 Januari 10.00 uur Ds..T. Volgenant-Beima, nieuwjaarswensen
Kindernevendienst Magiërs uit het Oosten bezoeken Jezus ( Matteüs 2:1-12 )
12 Januari 10.00 uur Ds.. F.W.Kuipers,
Kindernevendienst Jezus laat zich dopen ( Matteüs 3:13-17 )
19 Januari 10.00 uur Ds..T.P.de Jong, Heilig Avondmaal
Kindernevendienst Jezus roept zijn eerste discipelen ( Matteüs 4:12-22 )
26 Januari 10.00 uur Ds..T. Volgenant-Beima,
Kindernevendienst De ballingen mogen terug naar hun land ( Ezra 1-3:7 )
2 februari 10.00 uur Dhr. A. Vaartjes uit Amerongen, Koffiedrinken
Kindernevendienst Verzet tegen de herbouw van de tempel ( Ezra 3-4 )
9 februari 10.00 uur Ds.. F.W.Kuipers,
Kindernevendienst Haggaï en Zacharia en de voltooing van de tempel ( Ezra 5-6 )
16 februari 10.00 uur Ds..T. Volgenant-Beima,
Kindernevendienst Ezra vraagt trouw aan Gods geboden ( Ezra 7-10 )
23 februari 10.00 uur Ds.. A.Pilkes van Delft,
Kindernevendienst De intocht van Jezus in Jeruzalem ( Matteüs 21:1-11 )
1 Maart 10.00 uur Ds..D.de Jong, Koffiedrinken
Kindernevendienst Jezus veegt het tempelplein schoon ( Matteüs 21:12-17 )
8 Maart 10.00 uur Ds..T. Volgenant-Beima, catechesedienst
Kindernevendienst Boze Farizeeën en een dankbare vrouw ( Matteüs 26:1-16 )
11 Maart 19.30 uur Ds.. O.Doorn, Biddag
Kindernevendienst Wat is echt belangrijk? ( Mt. 6:19-23 )
15 Maart 10.00 uur Ds.. O.Doorn,
Kindernevendienst Jezus veroordeeld door de Joodse Raad ( Matteüs 26:57-68 )
22 Maart 10.00 uur Ds..A.Haaima, Heilig Avondmaal
Kindernevendienst Pilatus spreekt geen recht ( Matteüs 27:11-14 en 19-26 )
29 Maart 10.00 uur Ds..T. Volgenant-Beima,
Kindernevendienst Jezus aan het kruis bespot ( Matteüs 27:33-44 )
5 April 10.00 uur ds. Dhr.J.Kroon,
Kindernevendienst Jezus sterft en zijn graf wordt bewaakt ( Matteüs 27:45-56 en 62-66 )
10 April 19.30 uur ds. mevr. L. Klomp, Goede Vrijdag
Kindernevendienst ( )
12 April 10.00 uur Ds..T. Volgenant-Beima, Pasen
Kindernevendienst Jezus opgestaan uit de dood ( Matteüs 28:1-10 )
19 April 10.00 uur Ds..J.P.Koning,
Kindernevendienst Israël komt in Mara en Elim ( Exodus 15:22-16:27 )
26 April 10.00 uur Ds..H.K.Wolters,
Kindernevendienst God geeft zijn volk manna ( Exodus 16:1-17:7 )
3 Mei 10.00 uur Ds..K.Santing, Koffiedrinken
Kindernevendienst Israël vecht tegen Amalek ( Exodus 17:8-16 )
10 Mei 10.00 uur Ds..K.Dijk,
Kindernevendienst De HEER is een heilig God ( Exodus 19 )
17 Mei 10.00 uur Ds..H.K.Wolters,
Kindernevendienst Leven naar Gods geboden ( Exodus 20 )
21 Mei 9.00 uur Ds..A.Haaima, Hemelvaartsdag
Kindernevendienst Jezus gaat weg, maar komt eens terug ( Johannes 16:16-24 )
24 Mei 10.00 uur Ds..T. Volgenant-Beima,
Kindernevendienst Jezus bidt voor ons ( Johannes 17:1-13 )
31 Mei 10.00 uur Ds..J.P.Koning, Pinksteren
Kindernevendienst Petrus maakt duidelijk wie Jezus is ( Handelingen 2:1-4, 22-24 en 37-40 )
7 Juni 10.00 uur Ds..T. Volgenant-Beima, Koffiedrinken
Kindernevendienst God vernieuwt zijn verbond met Israël ( Exodus 24:1-8 )
14 Juni 10.00 uur Ds.. A.Pilkes van Delft, Heilig Avondmaal
Kindernevendienst De ark in de tabernakel ( Exodus 25:10-22 en 26:31-37 )
21 Juni 10.00 uur Ds..J.P.Koning,
Kindernevendienst Israël maakt een gouden kalf ( Exodus 32 )
28 Juni 10.00 uur ds. Dhr.J.Kroon,
Kindernevendienst God toont zijn heiligheid ( Exodus 33:12-23 en 40:34-38 )
5 Juli 10.00 uur Ds..J.P.E.Breure, Koffiedrinken
Kindernevendienst Jezus geeft ons rust ( Matteüs 11-25-30 )
12 Juli 10.00 uur Ds..J.P.Koning,
Kindernevendienst Gelijkenis van de ingezaaide akker ( Matteüs 13:1-9 )
19 Juli 10.00 uur Ds.. O.Doorn,
Kindernevendienst Gelijkenis van het onkruid tussen het koren ( Matteüs 13:24-36 )
26 Juli 10.00 uur Ds.. E.S.A. van Buuren,
Kindernevendienst Gelijkenissen van parel en sleepnet ( Matteüs 13: 44-52 )
2 Augustus 10.00 uur Ds..T. Volgenant-Beima, Koffiedrinken
Kindernevendienst Jezus voedt vijfduizend man ( Matteüs 14:13-21 )
9 Augustus 10.00 uur Ds..K.Dijk,
Kindernevendienst Jezus in de storm op het meer ( Matteüs 14:22-33 )
16 Augustus 10.00 uur Ds.. E.S.A. van Buuren,
Kindernevendienst Een Kanaänitische vrouw gelooft in Jezus ( Matteüs 15:21-28 )
23 Augustus 10.00 uur Ds.. O.Doorn,
Kindernevendienst David verslaat Goliat ( 1 Samuël 17 )
30 Augustus 10.00 uur Ds..K.Santing,
Kindernevendienst Saul wordt bang voor David ( 1 Samuël 18 )
6 September 10.00 uur Ds..T. Volgenant-Beima, Koffiedrinken
Kindernevendienst David moet vluchten voor Saul ( 1 Samuël 19 )
13 September 10.00 uur Ds..H.K.Wolters, Heilig Avondmaal
Kindernevendienst David en Jonatan ( 1 Samuël 20 )
20 September 10.00 uur Ds.. A.Pilkes van Delft,
Kindernevendienst David geholpen door Abimelech ( 1 Samuël 21 )
27 September 10.00 uur ds. Dhr.J.Kroon,
Kindernevendienst David neemt geewn wraak ( 1 Samuël 24 )
4 Oktober 10.00 uur Ds..W.v.Iperen, Koffiedrinken
Kindernevendienst David, Nabal en Abigaïl ( 1 Samuël 25 )
11 Oktober 10.00 uur Ds.. J. Visser-Sonneveldt,
Kindernevendienst Saul gedood door de Filistijnen ( 1 Samuël 31 )
18 Oktober 10.00 uur Ds..T. Volgenant-Beima,
Kindernevendienst De ander vergeven omdat God jou vergeeft ( Mt. 18:21-35 )
25 Oktober 10.00 uur Ds.. E.S.A. van Buuren,
Kindernevendienst De rijke jongeman ( Mt. 19:16-30 )
1 November 10.00 uur Ds..K.Santing, Koffiedrinken
Kindernevendienst Twee heel verschillende zonen ( Mt. 21:28-32 )
4 November 19.30 uur Ds.. O.Doorn, Dankdag
Kindernevendienst Iedereen krijgt een rechtvaardig loon ( Mt. 20:1-16 )
8 November 10.00 uur Ds..T. Volgenant-Beima,
Kindernevendienst Pachters van een wijngaard weigeren de pacht te betalen ( Mt. 21:33-46 )
15 November 10.00 uur Ds.. O.Doorn, Heilig Avondmaal
Kindernevendienst Wijze en dwaze meisjes wachten op de bruidegom ( Mt. 25:1-13 )
22 November 10.00 uur Ds..A.Haaima, afsluiting Kerkelijk jaar
Kindernevendienst Wie hoort bij de Mensenzoon? ( Mt. 25:31-46 )
29 November 10.00 uur Ds.. J. Visser-Solleveldt, 1ste Advent
Kindernevendienst Een engel bij Zacharias ( Lucas 1:5-25 )
6 December 10.00 uur Ds..T. Volgenant-Beima, 2de Advent
Kindernevendienst Een engel bij Maria ( Lucas 1:26-38 )
13 December 10.00 uur Ds..K.Dijk, 3de Advent
Kindernevendienst Een engel bij Jozef ( Matteüs 1:18-25 )
20 December 10.00 uur ds. Dhr.J.Kroon, 4de Advent
Kindernevendienst Jezus is grootser dan de engelen ( Hebreeën 1:1-7 en 13-14 (Extra tekst Joh. 1:14) )
24 December 19.30 uur Gezinskerstviering
Geen kindernevendienst
25 December 10.00 uur Ds.. A.Pilkes van Delft, 1e Kerstdag
Kindernevendienst Engelen in Betlehem ( Lucas 2:1-14 )
27 December 10.00 uur Ds..P.van Veen,
Kindernevendienst Jezus’ vlucht naar Egypte ( Matteüs 2:13-23 )
31 December 19.30 uur Ds..K.Dijk, oudejaarsdienst
Kindernevendienst ( )
`


17 nov - Jonatan vertrouwt op de Heer/ Winnen zonder wapens
Geen van de soldaten in Israël heeft nog een zwaard of speer, omdat er geen smid meer mag zijn. Israël lijkt in een uitzichtloze situatie. Hoe kun je nu vechten zonder wapens? Jonatan, de zoon van koning Saul, legt zich daar niet bij neer. Zonder wapens gaat hij op pad. Hij vraagt of de Heer een teken geeft en vecht moedig tegen de vijand. Hij vertrouwt op de Heer die altijd de overwinning kan geven. Het lukt. Jonatan wint. Het leger van Saul krijgt nieuwe moed. Nu zullen zij ook wel kunnen winnen. Maar dan bedenkt koning Saul een nieuwe regel. ‘Je mag niet meer eten totdat de vijand is verslagen.’ Dit kan natuurlijk niet. Als je honger hebt, kun je natuurlijk niet goed werken. Dit weet Jonatan niet en hij eet honing die hij tegen komt. Ook als Jonatan van zijn soldaten de regel van zijn vader hoort, blijft hij gewoon eten. Saul is woest en wil zijn zoon laten doden. Maar hier steken de soldaten een stokje voor. ‘Moet Jonatan sterven, die voor Israël deze grote overwinning heeft behaald? Geen denken aan! Zo waar de Heer leeft, hem mag geen haar worden gekrenkt. Wat hij heeft gedaan, heeft hij bereikt met Gods hulp!’ Dit is de redding van Jonatan. Hij wordt niet gedood.
Geloven betekent gehoorzaam zijn op Gods opdrachten, maar het is meer. Geloven is ook het met God aandurven, op Hem vertrouwen in alle omstandigheden. Jonatan laat zien hoe dat kan door God om hulp te vragen.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.24 november - David tot koning gezalfd
Samuël moet een nieuwe koning zoeken in plaats van Saul. God stuurt hem naar Betlehem. Want één van de zonen van Isaï heeft de Heer uitgekozen als nieuwe koning. Samuël wordt aan alle zonen van Isaï voorgesteld. Elke keer als hij een nieuwe zoon ontmoet denkt hij: ‘Dit moet hem worden.’ Samuël kijk dan vooral naar het uiterlijk. Maar de Heer geeft hem geen bevestiging. Als Samuël alle zonen heeft gehad zegt hij tegen Isaï: ‘Zijn dit alle zonen die u heeft?’ Want Samuël had nog steeds niet degene gevonden die de Heer had uitgekozen. ‘Nee’, antwoordde Isaï. ‘De jongste is er niet bij. Die hoedt de schapen en de geiten.’ ‘Laat hem hier komen.’ Isaï liet hem halen. Het was een knappe jongen met rossig haar en sprekende ogen. En de Heer zei: ‘Hem moet je zalven. Hij is het.’ En zo gebeurde het. Van toen af aan was David gevuld met de geest van de Heer.
David doet gewoon wat hij moet doen. Hij zorgt voor de schapen en geiten op het veld. Even later wordt hij voor de ogen van zijn grote en sterke broers gezalfd tot nieuwe koning. Dat had David niet verwacht. Ook Samuël had hem niet gekozen. Een koning moet toch indruk maken? Wij zijn geneigd om naar iemands uiterlijk te kijken. Zij ziet er mooi uit. Of hij is lang, hij is sterk. Maar God kijkt anders. God kijkt naar binnen bij een mens. Hoe ziet het er daar uit? Is het daar goed, is iemand eerlijk en vol vertrouwen op Hem? Of zit het daar vol leugen, verdriet en jaloezie… Iemand kan er aan de buitenkant heel mooi uitzien, maar van binnen niet geschikt zijn. En ook andersom. Al snel blijkt dat David bijzonder is. Hij brengt met zijn muziek rust in het leven van koning Saul. Die ziek was geworden nadat God hem had verlaten.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.