Overzicht
kerkdiensten
Algemene
informatie
Oppas en
kindernevendienst
Kerkdienst
beluisteren of
terugluisteren

Welkom op de site van de Gereformeerde Kerk (PKN) te Harskamp.

Hieronder een overzicht van de kerkdiensten:

Dienst Voorganger,
bijzonderheden
Kindernevendienst (methode "Vertel Het Maar")
22 jan 10.00 uur Ds.O.Doorn
Tekst: Johannes 4:1-42
Onderwerp: Jezus spreekt met een Samaritaanse vrouw
toelichting
.
29 jan 10.00 uur Drs. R van Riezen
Tekst: Johannes 4:46-54
Onderwerp: Jezus geneest de zoon van een hoveling
toelichting
.
5 feb 10.00 uur Ds.T.Volgenant-Beijma
Koffiedrinken
aftreden kerkenraadsleden
Tekst: Matteüs 5:13-16
Onderwerp: Het zout en het licht voor de wereld
toelichting
.
12 feb 10.00 uur Ds.A.Pilkes-van Delft
Tekst: Matteüs 5:17-26
Onderwerp: Jezus legt de Wet uit.
toelichting
.
19 feb 10.00 uur Ds.H.K.Wolters
Tekst: Matteüs 6:25-34
Onderwerp: Laat uw leven niet bepalen door zorgen

.
26 feb 10.00 uur Ds.T.Werner
Tekst: Marcus 12:37b-44
Onderwerp: Jezus bij de offerkist

.
5 mrt 10.00 uur Ds.Visser-Sonneveld
Koffiedrinken
Tekst: Marcus 14:1-11
Onderwerp: Jezus gezalfd met nardusolie

.
8 mrt 19.30uur Ds.A.Haaima
Biddag
Tekst: Jesaja 60:1-9
Onderwerp: De HEER zegent zijn volk

.
12 mrt 10.00 uur Ds.O.Doorn
Tekst: Marcus 14:12-25
Onderwerp: Jezus viert Pesach

.
19 mrt 10.00 uur Ds.T.Volgenant-Beijma
Heilig Avondmaal
m.m.v. catechisanten
Tekst: Marcus 14:32-42
Onderwerp: Jezus in Getsemane

.
26 mrt 10.00 uur Ds.P.t'Hoen
Tekst: Marcus 14:43-65
Onderwerp: Jezus wordt gearresteerd

.
2 apr 10.00 uur Ds.H.K.Wolters
Tekst: Marcus 15:1-15
Onderwerp: Jezus wordt ondervraagd door Pilatus

.
9 apr 10.00 uur Ds.W.van Iperen
Tekst: Marcus 15:22-47
Onderwerp: Jezus wordt gekruisigd

.
14 apr 19.30 uur Ds.T.Werner
Goede Vrijdag
Geen kindernevendienst
.
16 apr 10.00 uur Ds.T.Volgenant-Beijma
1e Paasdag
Tekst: Marcus 16:1-7
Onderwerp: Het lege graf van Jezus

.
23 apr 10.00 uur Dhr J,Kroon
Tekst: Exodus 1
Onderwerp: Israël wordt onderdrukt in Egypte

.
30 apr 10.00 uur Ds.A.Pilkes-van Delft
Tekst: Exodus 2:1-10
Onderwerp: Mozes wordt geboren

.
7 mei 10.00 uur Ds.T.Volgenant-Beijma
Koffiedrinken
Tekst: Exodus 2:11-22
Onderwerp: Mozes vlucht naar Midjan

.
14 mei 10.00 uur Dhr.R.Verkaik
Tekst: Exodus 2:23-3:2
Onderwerp: God roept Mozes naar Egypte

.
21 mei 10.00 uur Ds.H.K.Wolters
Tekst: Marcus 16:9-11
Onderwerp: Maria is ooggetuige

.
25 mei 9.00 uur Dhr.J.Lotterman
Hemelvaartsdag
Tekst: Marcus 16:14-20
Onderwerp: De discipelen worden uitgezonden

.
28 mei 10.00 uur Ds.K.Dijk
Tekst: Titus 1:5-9
Onderwerp: De opdracht van Titus

.
4 jun 10.00 uur Drs. R van Riezen
Pinksteren
Tekst: Titus 2:11-15
Onderwerp: De boodschap van de Redder

.
11 jun 10.00 uur Ds.H.K.Wolters
Tekst: Exodus 4:1-31
Onderwerp: Het teken dat de HEER door Mozes spreekt

.
18 jun 10.00 uur Ds.K.A.E. de Waard
Heilig Avondmaal
Tekst: Exodus 5:1-6:12
Onderwerp: Mozes en Aäron bij de farao

.
25 jun 10.00 uur Dhr J,Kroon
Tekst: Exodus 6:28-7:25
Onderwerp: De eerste plaag: water wordt bloed

.
2 jul 10.00 uur Ds.T.Volgenant-Beijma
Koffiedrinken
Tekst: Exodus 8:1-10:29
Onderwerp: Farao geeft zich niet over

.
9 jul 10.00 uur Ds.Visser-Sonneveld
Tekst: Exodus 12:1-28
Onderwerp: Het Pesachfeest

.
16 jul 10.00 uur Ds.H.K.Wolters
Tekst: Exodus 12:29-42
Onderwerp: Israël bevrijd uit Egypte

.
23 jul 10.00 uur Ds.K.Dijk
Tekst: Jeremia 1:1-19
Onderwerp: De HEER is bij zijn profeet Jeremia

.
30 jul 10.00 uur Ds.T.Werner
Tekst: Jeremia 7:1-15
Onderwerp: De straf voor Juda's zonde

.
6 aug 10.00 uur Ds.T.Volgenant-Beijma
Koffiedrinken
Tekst: Jeremia 13:1-11
Onderwerp: Het teken van de linnen gordel

.
13 aug 10.00 uur Ds.O.Doorn
Tekst: Jeremia 18-19
Onderwerp: Jeremia bij de pottenbakker

.
20 aug 10.00 uur Ds.E.S.A.v.Buuren
Tekst: Jeremia 23:1-8
Onderwerp: Jeremia kondigt een nieuwe herder aan

.
27 aug 10.00 uur Ds.E.S.A.v.Buuren
Tekst: Jeremia 23:33-24:10
Onderwerp: Jeremia en de last van de HEER

.
3 sep 10.00 uur Ds.K.Dijk
Koffiedrinken
Tekst: Jeremia 32:1-44
Onderwerp: Jeremia koopt een akker

.
10 sep 10.00 uur Ds.A.Haaima
Heilig Avondmaal
Tekst: Jeremia 36:1-32
Onderwerp: De boekrol van Jeremia verbrand

.
17 sep 10.00 uur Ds.H.K.Wolters
Tekst: Jeremia 38:1-13
Onderwerp: Jeremia in de waterkelder

.
24 sep 10.00 uur Ds.T.Volgenant-Beijma
Startzondag
Tekst: Jeremia 42:1-43:7
Onderwerp: De vlucht van de Judeeërs naar Egypte

.
1 okt 10.00 uur Ds.W.van Iperen
Koffiedrinken
Tekst: Lucas 7:11-17
Onderwerp: De jongen uit Naïn

.
8 okt 10.00 uur Ds.A.Pilkes-van Delft
Tekst: Lucas 17:11-19
Onderwerp: Tien melaatsen worden rein

.
15 okt 10.00 uur Ds.K.A.E. de Waard
Tekst: Lucas 18:1-8
Onderwerp: Volhouden bij de rechter

.
22 okt 10.00 uur Ds.H.K.Wolters
Tekst: Matteüs 9:1-8
Onderwerp: Jezus geneest een verlamde

.
29 okt 10.00 uur Ds.T.Volgenant-Beijma
Tekst: Matteüs 22:1-14
Onderwerp: De gelijkenis van het bruiloftsmaal

.
1 nov 19.30 uur Ds,G.H.Fredrikze
Dankdag
Tekst: Psalm 126
Onderwerp: Juichend de oogst binnenhalen

.
5 nov 10.00 uur Ds.O.Doorn
Koffiedrinken
Tekst: Lucas 19:1-10
Onderwerp: Jezus ontmoet Zacheüs

.
12 nov 10.00 uur Ds.T.Volgenant-Beijma
Heilig Avondmaal
Tekst: Lucas 20:9-19
Onderwerp: De gelijkenis van de wijnbouwers

.
19 nov 10.00 uur Ds.H.K.Wolters
Tekst: Lucas 20:20-26
Onderwerp: Belasting betalen

.
26 nov 10.00 uur Ds.T.Volgenant-Beijma
afsluiting Kerkelijk jaar
Tekst: Lucas 21:25-33
Onderwerp: Wees waakzaam

.
3 dec 10.00 uur Ds.P.t'Hoen
1ste Advent/Koffiedrinken
Tekst: Jona 1
Onderwerp: Jona vlucht voor Gods opdracht

.
10 dec 10.00 uur Ds.K.Dijk
2de Advent
Tekst: Jona 2
Onderwerp: Jona wordt gered

.
17 dec 10.00 uur Ds.E.Overeem
3de Advent
Tekst: Jona 3
Onderwerp: Jona voert zijn opdracht uit

.
24 dec 10.00 uur Ds.A.Haaima
4de Advent
Tekst: Jona 4
Onderwerp: Jona en de wonderboom

.
24 dec 18.30 uur Kinderkerstfeest Geen kindernevendienst
.
25 dec 10.00 uur Ds.T.Volgenant-Beijma
1e Kerstdag
Tekst: Lucas 2:1-20
Onderwerp: Jezus wordt geboren

.


22 januari - Jezus spreekt met een Samaritaanse vrouw
In de Bijbel was de bron een ontmoetingsplaats. Iedereen moest water halen, anders kwam je de hete dag niet door. Bij de bron met schoon water vertelde men elkaar wat voor belangrijks, fijns of verdrietigs was gebeurd. Je kon er ook leuke meisjes en jongens tegenkomen, dus verliefd worden.
Jezus zit bij de bron uit te rusten. Toen kwam er een Samaritaanse vrouw water putten. Men wil niet meer haar praten, omdat ze niet netjes leeft. De Samaritaanse vrouw wil het liefst alleen zijn, alleen maar water halen en verder niets. Jezus zei tegen haar: ‘Geef mij wat te drinken.’ Dat is ongewoon, want Samaritanen en Joden gaan niet met elkaar om. Jezus praat gewoon met haar, ook al doen andere Joden dat niet. Hij gaat met iedereen om. Jezus zegt zelfs dat Hij deze vrouw wil helpen om weer blij te leven. ‘U kunt mij water geven, maar Ik geef u de bron van Gods liefde, die niet even maar voor altijd je dorst lest. Door Hem wordt haar leven weer goed en krijgt het weer zin.’ Dit wil de Samaritaanse vrouw wel. Ze gaat met vergeving en blij naar huis en vertelt iedereen enthousiast over haar gesprek met Jezus. Ze brengt haar dorpsgenoten bij de Bron. Ook zij ontmoeten Jezus. Zo kwamen veel Samaritanen tot geloof.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.29 januari - Jezus geneest de zoon van een tuinman
Jezus was weer in het land Galilea in de plaats Kana. De plek waar hij van water wijn had gemaakt. Er was daar een tuinman uit Kafarnaüm. Zijn zoon was ziek. Omdat hij gehoord had dat Jezus uit Judea naar Galilea was teruggekeerd, was hij naar hem toe gekomen. Hij vroeg Jezus of hij met hem mee wilde gaan om zijn zoon die op sterven lag te genezen. Jezus zei tegen hem: ‘Als jullie geen tekenen en wonderen zien, geloven jullie niet!’ Maar de tuinman drong aan: ‘Heer, ga toch mee, voordat mijn kind sterft.’ ‘Ga maar naar huis,’ zei Jezus, ‘uw zoon leeft.’ De man geloofde wat Jezus tegen hem zei en ging weg. En terwijl hij onderweg was, kwamen zijn dienaren hem al tegemoet om te zeggen dat zijn kind in leven was. Hij vroeg hun sinds wanneer het beter met hem was gegaan. Ze zeiden: ‘Gisteren, een uur na de middag, is de koorts verdwenen. Dat was precies het moment dat Jezus tegen hem gezegd had ‘uw zoon leeft’. Hij kwam tot geloof, hij en al zijn huisgenoten.
God is koning en woont in de hemel, niet op aarde. Hoe kan Hij van zo’n afstand voor alles en iedereen op aarde zorgen? En als we dit verhaal lezen: hoe kan Jezus zonder mee te gaan opdracht geven dat de zoon van de tuinman geneest? Dat is nu Gods macht. Hij is niet gebonden aan onze aardse wetten en kan overal zijn werk doen. Daarom is Hij altijd dichtbij jou. Dat moet je natuurlijk wel eerbiedig geloven. De vader van de zieke jongen doet dat en ziet het resultaat. God zorgt als een goede koning voor heel zijn volk.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.5 februari - Het zout en het licht voor de wereld
In Matteüs staat het volgende: ‘Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt.
Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.’
Christenen lijken op licht en op zout. Ze hebben van Jezus geleerd wat een goed leven is. Jezus zegt: houd dat niet voor jezelf, maar laat het zien en proeven aan de mensen om je heen. Probeer in iedere situatie licht en smaak te brengen. Niet apart gaan staan en neerkijken op anderen, maar in wat jij doet Gods adviezen voor een goed leven opvolgen. Jij bent niet beter dan zij, maar het licht en de smaak van God zullen de mensen om je heen vast en zeker waarderen. De ene keer door te troosten, een andere keer door te helpen en weer een andere keer door te zeggen dat iets niet goed is in Gods ogen (dat mag ook!). Zo wordt je zelf gelukkig, maar geef je ook andere mensen licht in hun leven.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.12 februari - Jezus legt de wet uit
Over regels kun je eindeloos discussiëren; wat mag wel en wat mag niet? Zijn er ook uitzonderingen? Zo is het ook met de wet uit het Oude Testament. Jezus krijgt van Farizeeën het verwijt dat Hij de wet niet serieus neemt, dat Hij een te ruime uitleg daaraan geeft. Jezus antwoordt daarop, dat Hij juist heel precies de wet wil doen. Zo precies, dat Hij de bedoeling van God daarin zoekt, zijn liefde. Een voorbeeld: je mag natuurlijk een ander mens niet vermoorden. God bedoelt daarmee dat je hem ook niet dood mag wensen. Ook om woorden die pijn doen is God boos en verdrietig. Iemand het kwade toewensen is eigenlijk net zo erg als iemand kwaad doen. Want het is tegen de liefde van God als je in gedachten of met je mond iemand kwaad doet. Christenen horen met alles, hun hart, hun mond en hun handen, te denken, zeggen en doen wat goed is voor God en de naaste. Maak ruzies dus snel weer goed en laat het niet uit de hand lopen! Zo precies komt het in Gods wet!

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.