Overzicht
kerkdiensten
Algemene
informatie
Oppas en
kindernevendienst
Kerkdienst
beluisteren of
terugluisteren

Welkom op de site van de Gereformeerde Kerk (PKN) te Harskamp.

Dankdag, 2 november - Danken = delen

Op 2 november vierden wij dankdag.
Wij hadden gevraagd fruit en chocolade mee te nemen naar de kerk. Wij zijn dankbaar met het resultaat. Het fruit en chocolade is in zakje gedaan en meegegeven om het te brengen bij iemand die het nodig heeft. Hier werd enthousiast aan meegewerkt.
Voor de dienst van dankdag en de zondag daarop is weer een mooi liturgisch bloemstuk gemaakt. Hieronder een foto van het bloemstuk.
bloemstuk dankdag 2015

Hieronder een overzicht van de kerkdiensten:

Dienst Voorganger,
bijzonderheden
Kindernevendienst (methode "Vertel Het Maar")
Eerste Advent
27 nov 10.00 uur
Ds.H.K.Wolters
uit Barneveld
Tekst: Genesis 38/Matteüs 1:3
Onderwerp: Tamar
toelichting kindernevendienst,
klik hier voor informatie t.a.v. het kinderlied.
Tweede Advent
4 dec 10.00 uur
Ds.D.de Jong
uit Voorthuizen
Koffiedrinken
Tekst: Jozua 2/ Matteüs 1:5
Onderwerp: Rachab
toelichting kindernevendienst, klik hier voor informatie t.a.v. het kinderlied.
Derde Advent
11 dec 10.00 uur
ds. P. ‘t Hoen Tekst: Ruth/ Matteüs 1:5
Onderwerp: Ruth
toelichting kindernevendienst, klik hier voor informatie t.a.v. het kinderlied.
Vierde Advent
18 dec 10.00 uur
Ds.O.Doorn
uit Nijkerk
Tekst: 2 Samuël 11/Matteüs 1:6
Onderwerp: Batseba
klik hier voor informatie t.a.v. het kinderlied.
Kerstdienst voor en door kinderen
18 dec 18.30 uur
Ds.T.Volgenant-Beima Geen kindernevendienst
Kerstfeest
25 dec 10.00 uur
Ds.T.Volgenant-Beima Tekst: Lucas 2/Matteüs 1:16
Onderwerp: Maria
klik hier voor informatie t.a.v. het kinderlied.
Oudejaarsavond
31 dec 19.30 uur
Ds.T.Werner Geen kindernevendienst
1 jan 2017
10.00 uur
Ds.E.H.Egberts
nieuwjaarswensen
Tekst: Johannes 1:40-52
Onderwerp: Jezus roept zijn leerlingen

.
8 jan 10.00 uur Ds.K.Dijk
Tekst: Johannes 2:1-13
Onderwerp: De bruiloft in Kana

.
15 jan 10.00 uur Ds.T.Volgenant-Beijma
Heilig Avondmaal
Tekst: Johannes 3:1-21
Onderwerp: Nicodemus komt bij Jezus

.
22 jan 10.00 uur Ds.O.Doorn
Tekst: Johannes 4:1-42
Onderwerp: Jezus spreekt met een Samaritaanse vrouw

.
29 jan 10.00 uur Drs. R van Riezen
Tekst: Johannes 4:46-54
Onderwerp: Jezus geneest de zoon van een hoveling

.
5 feb 10.00 uur Ds.T.Volgenant-Beijma
Koffiedrinken
Tekst: Matteüs 5:13-16
Onderwerp: Het zout en het licht voor de wereld

.
12 feb 10.00 uur Ds.A.Pilkes-van Delft
Tekst: Matteüs 5:17-26
Onderwerp: Jezus legt de Wet uit.

.
19 feb 10.00 uur Ds.H.K.Wolters
Tekst: Matteüs 6:25-34
Onderwerp: Laat uw leven niet bepalen door zorgen

.
26 feb 10.00 uur Ds.T.Werner
Tekst: Marcus 12:37b-44
Onderwerp: Jezus bij de offerkist

.
5 mrt 10.00 uur Ds.Visser-Sonneveld
Koffiedrinken
Tekst: Marcus 14:1-11
Onderwerp: Jezus gezalfd met nardusolie

.
8 mrt 19.30uur Ds.A.Haaima
Biddag
Tekst: Jesaja 60:1-9
Onderwerp: De HEER zegent zijn volk

.
12 mrt 10.00 uur Ds.O.Doorn
Tekst: Marcus 14:12-25
Onderwerp: Jezus viert Pesach

.
19 mrt 10.00 uur Ds.T.Volgenant-Beijma
Heilig Avondmaal
Tekst: Marcus 14:32-42
Onderwerp: Jezus in Getsemane

.
26 mrt 10.00 uur Ds.P.t'Hoen
Tekst: Marcus 14:43-65
Onderwerp: Jezus wordt gearresteerd

.
2 apr 10.00 uur Ds.H.K.Wolters
Tekst: Marcus 15:1-15
Onderwerp: Jezus wordt ondervraagd door Pilatus

.
9 apr 10.00 uur Ds.W.van Iperen
Tekst: Marcus 15:22-47
Onderwerp: Jezus wordt gekruisigd

.
14 apr 19.30 uur Ds.T.Werner
Goede Vrijdag
Geen kindernevendienst
.
16 apr 10.00 uur Ds.T.Volgenant-Beijma
1e Paasdag
Tekst: Marcus 16:1-7
Onderwerp: Het lege graf van Jezus

.
23 apr 10.00 uur Dhr J,Kroon
Tekst: Exodus 1
Onderwerp: Israël wordt onderdrukt in Egypte

.
30 apr 10.00 uur Ds.A.Pilkes-van Delft
Tekst: Exodus 2:1-10
Onderwerp: Mozes wordt geboren

.
7 mei 10.00 uur Ds.T.Volgenant-Beijma
Koffiedrinken
Tekst: Exodus 2:11-22
Onderwerp: Mozes vlucht naar Midjan

.
14 mei 10.00 uur Dhr.R.Verkaik
Tekst: Exodus 2:23-3:2
Onderwerp: God roept Mozes naar Egypte

.
21 mei 10.00 uur Ds.H.K.Wolters
Tekst: Marcus 16:9-11
Onderwerp: Maria is ooggetuige

.
25 mei 9.00 uur Dhr.J.Lotterman
Hemelvaartsdag
Tekst: Marcus 16:14-20
Onderwerp: De discipelen worden uitgezonden

.
28 mei 10.00 uur Ds.K.Dijk
Tekst: Titus 1:5-9
Onderwerp: De opdracht van Titus

.
4 jun 10.00 uur Drs. R van Riezen
Pinksteren
Tekst: Titus 2:11-15
Onderwerp: De boodschap van de Redder

.
11 jun 10.00 uur Ds.H.K.Wolters
Tekst: Exodus 4:1-31
Onderwerp: Het teken dat de HEER door Mozes spreekt

.
18 jun 10.00 uur Ds.K.A.E. de Waard
Heilig Avondmaal
Tekst: Exodus 5:1-6:12
Onderwerp: Mozes en Aäron bij de farao

.
25 jun 10.00 uur Dhr J,Kroon
Tekst: Exodus 6:28-7:25
Onderwerp: De eerste plaag: water wordt bloed

.
2 jul 10.00 uur Ds.T.Volgenant-Beijma
Koffiedrinken
Tekst: Exodus 8:1-10:29
Onderwerp: Farao geeft zich niet over

.
9 jul 10.00 uur Ds.Visser-Sonneveld
Tekst: Exodus 12:1-28
Onderwerp: Het Pesachfeest

.
16 jul 10.00 uur Ds.H.K.Wolters
Tekst: Exodus 12:29-42
Onderwerp: Israël bevrijd uit Egypte

.
23 jul 10.00 uur Ds.K.Dijk
Tekst: Jeremia 1:1-19
Onderwerp: De HEER is bij zijn profeet Jeremia

.
30 jul 10.00 uur Ds.T.Werner
Tekst: Jeremia 7:1-15
Onderwerp: De straf voor Juda's zonde

.
6 aug 10.00 uur Ds.T.Volgenant-Beijma
Koffiedrinken
Tekst: Jeremia 13:1-11
Onderwerp: Het teken van de linnen gordel

.
13 aug 10.00 uur Ds.O.Doorn
Tekst: Jeremia 18-19
Onderwerp: Jeremia bij de pottenbakker

.
20 aug 10.00 uur Ds.E.S.A.v.Buuren
Tekst: Jeremia 23:1-8
Onderwerp: Jeremia kondigt een nieuwe herder aan

.
27 aug 10.00 uur Ds.E.S.A.v.Buuren
Tekst: Jeremia 23:33-24:10
Onderwerp: Jeremia en de last van de HEER

.
3 sep 10.00 uur Ds.K.Dijk
Koffiedrinken
Tekst: Jeremia 32:1-44
Onderwerp: Jeremia koopt een akker

.
10 sep 10.00 uur Ds.A.Haaima
Heilig Avondmaal
Tekst: Jeremia 36:1-32
Onderwerp: De boekrol van Jeremia verbrand

.
17 sep 10.00 uur Ds.H.K.Wolters
Tekst: Jeremia 38:1-13
Onderwerp: Jeremia in de waterkelder

.
24 sep 10.00 uur Ds.T.Volgenant-Beijma
Startzondag
Tekst: Jeremia 42:1-43:7
Onderwerp: De vlucht van de Judeeërs naar Egypte

.
1 okt 10.00 uur Ds.W.van Iperen
Koffiedrinken
Tekst: Lucas 7:11-17
Onderwerp: De jongen uit Naïn

.
8 okt 10.00 uur Ds.A.Pilkes-van Delft
Tekst: Lucas 17:11-19
Onderwerp: Tien melaatsen worden rein

.
15 okt 10.00 uur Ds.K.A.E. de Waard
Tekst: Lucas 18:1-8
Onderwerp: Volhouden bij de rechter

.
22 okt 10.00 uur Ds.H.K.Wolters
Tekst: Matteüs 9:1-8
Onderwerp: Jezus geneest een verlamde

.
29 okt 10.00 uur Ds.T.Volgenant-Beijma
Tekst: Matteüs 22:1-14
Onderwerp: De gelijkenis van het bruiloftsmaal

.
1 nov 19.30 uur Ds,G.H.Fredrikze
Dankdag
Tekst: Psalm 126
Onderwerp: Juichend de oogst binnenhalen

.
5 nov 10.00 uur Ds.O.Doorn
Koffiedrinken
Tekst: Lucas 19:1-10
Onderwerp: Jezus ontmoet Zacheüs

.
12 nov 10.00 uur Ds.T.Volgenant-Beijma
Heilig Avondmaal
Tekst: Lucas 20:9-19
Onderwerp: De gelijkenis van de wijnbouwers

.
19 nov 10.00 uur Ds.H.K.Wolters
Tekst: Lucas 20:20-26
Onderwerp: Belasting betalen

.
26 nov 10.00 uur Ds.T.Volgenant-Beijma
afsluiting Kerkelijk jaar
Tekst: Lucas 21:25-33
Onderwerp: Wees waakzaam

.
3 dec 10.00 uur Ds.P.t'Hoen
1ste Advent/Koffiedrinken
Tekst: Jona 1
Onderwerp: Jona vlucht voor Gods opdracht

.
10 dec 10.00 uur Ds.K.Dijk
2de Advent
Tekst: Jona 2
Onderwerp: Jona wordt gered

.
17 dec 10.00 uur Ds.E.Overeem
3de Advent
Tekst: Jona 3
Onderwerp: Jona voert zijn opdracht uit

.
24 dec 10.00 uur Ds.A.Haaima
4de Advent
Tekst: Jona 4
Onderwerp: Jona en de wonderboom

.
24 dec 18.30 uur Kinderkerstfeest Geen kindernevendienst
.
25 dec 10.00 uur Ds.T.Volgenant-Beijma
1e Kerstdag
Tekst: Lucas 2:1-20
Onderwerp: Jezus wordt geboren

.


27 november - Tamar
Juda is één van de broers van Jozef. Hij krijgt drie kinderen. Voor zijn oudste zoon Er heeft Juda een vrouw gekozen die Tamar heette. Maar Er overlijdt helaas. Omdat het in die tijd heel belangrijk was om kinderen te krijgen zei Juda tegen zijn tweede zoon Onan: Trouw met de vrouw van je broer. Maar helaas overlijdt hij ook. Nu had Tamar nog steeds geen kinderen. De jongste zoon van Juda Sela was nog te jong om te trouwen en daarom zei Juda tegen Tamar: ‘Nu je opnieuw weduwe bent, moet je maar weer bij je vader gaan wonen, totdat mijn zoon Sela volwassen geworden is.’ En Tamar ging weer bij haar vader wonen. Maar een hele tijd later had Juda zich niet aan zijn belofte gehouden, want Sela was allang volwassen. Als ze Juda tegen komt bedenkt ze een slim plan. Ze bedekt haar hoofd met een sluier zodat Juda niet weet dat zij het is. Tamar wordt zwanger van Juda. Ze krijgt een tweeling die ze Peres en Zerach noemde. Nu heeft ze toch kinderen gekregen.
Kinderen krijgen is niet vanzelfsprekend. Niet alle mensen krijgen kinderen, terwijl ze dat soms graag willen. Tamar wil ook kinderen. In die tijd is dat erg belangrijk. Het is niet alleen makkelijk als je ouder word zodat je kinderen je kunnen helpen, maar vooral een teken van Gods zegen. Het werd als een schande gezien als je geen kinderen kreeg. Ook is het in die tijd normaal dat als je man overlijdt dat je dan trouwt met de broer van je man. En als iemand jou iets beloofd heeft, verwacht je dat hij zich aan zijn belofte houdt. Helaas doet Juda dat niet. Hij dacht alleen maar aan zichzelf. Toch krijgt Tamar kinderen, want God is wel trouw aan zijn belofte.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.4 decemeber - Rachab
God heeft het volk Israel een land beloofd: Kanaän. Hiervoor trekken ze al een hele poos door de woestijn en elke keer moeten ze een stad veroveren. Jozua stuurt twee spionnen erop uit en geeft hun de volgende opdracht: ‘Verken het hele gebied, maar vooral Jericho.’ De mannen vertrokken. In Jericho woont Rachab. Rachab is heel bang voor deze mannen. Ze heeft al veel verhalen gehoord over het volk waar zij bij horen en weet dat ze nu ook haar land gaan innemen. Toch helpt Rachab de spionnen. Ze mogen bij haar overnachten. Maar de koning van Jericho wil het niet laten gebeuren en hij stuurt haar een boodschap: ‘Breng die mannen bij mij, want het zijn spionnen.’ Hierop antwoordde Rachab: ‘Die mannen hebben mijn inderdaad bezocht. Ze zijn al weer vertrokken. Ga ze snel achterna dan haalt u ze nog in.’ De achtervolgers gingen zoeken, maar Rachab had een beetje gelogen. De spionnen zaten namelijk bij haar op het dak. Ze ging naar ze toe en vertelde hen dat ze gezocht werden. Ze vertelt ze ook dat de hele stad bang is voor hen. ‘Kunnen jullie bij de Heer vragen of jullie mij en mijn familie goed zullen behandelen? Ik heb jullie toch ook geholpen.’ Dit willen de spionnen wel doen, maar dan moet Rachab niets van hun plannen verklappen. Rachab woonde in een huis in de stadsmuur. De volgende dag liet ze de spionnen langs een touw door het venster naar beneden zakken. ‘Probeer in de bergen te komen en houd je daar drie dagen schuil dan zullen de achtervolgers je niet vinden.’ Ook kreeg Rachab nog een opdracht. ‘Als wij dit land binnentrekken, moet je zorgen dat je familie in jouw huis is en een rood koord uit het raam laten hangen dan zal je niets gebeuren.’ Rachab deed dit en de spionnen verbleven drie dagen in de bergen waarna ze terugkeerde naar Jozua om verslag uit te brengen.
Iemand helpen is fijn en ook goed om te doen. Je kunt iemand helpen die je kent en aardig vindt, maar je kunt ook anderen helpen die je niet kent. De mannen die in Jericho komen zijn vijanden van de mensen in Jericho. Toch helpt Rachab de mannen, want ze weet dat hun God sterk is. Rachab heeft gekozen voor God en het volk Israël. Daarom redt ze de spionnen en vraagt hun om haar ook te redden als ze de stad Jericho innemen. Met een rood koord uit haar raam moet Rachab bewijzen dat ze voortaan bij de God van Israël wil horen. Haar vertrouwen wordt wel op de proef gesteld, want ze moet wel twee weken wachten tot de stad wordt ingenomen, maar God houdt zich aan zijn belofte en Rachab en haar familie worden gered.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.11 december - Ruth
Ruth woont in het land Moab en is getrouwd. Maar dan sterft haar man ook en ook de man van Orpa haar schoonzusje. Ze blijven samen met Noömi de moeder van de mannen achter. Wie moet er nu voor hen zorgen? Noömi besluit dat ze terug wil gaan naar het land waar zij vandaan komt. Ruth gaat met haar mee, al is dat best wel spannend voor haar reizen naar een vreemd land. Ruth gaat werken op het land van Boaz om geld te verdienen. Boaz weet wat zij allemaal gedaan heeft voor haar schoonmoeder en spreekt de volgende wens uit: ‘Moge de Heer, de God van Israel, onder wiens vleugels je een toevlucht hebt gezocht je daarvoor rijkelijk belonen.’ Boaz zorgt goed voor haar. Ze krijgt genoeg te eten en het eten wat ze over heeft mag ze meenemen naar huis voor Noömi. Op een dag besluit Boaz om het land van Noömi te kopen en ook te gaan trouwen met Ruth. Ruth raakt zwanger en krijgt een zoon die de naam Obed krijgt.
God beschermt Ruth en zorgt goed voor haar, ook door middel van anderen. Ze heeft gekozen voor de God van Israël en ze merkt steeds weer opnieuw dat ze bij Hem veilig is. Hij beschermt haar en haar familie.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.