Overzicht
kerkdiensten
Algemene
informatie
Oppas en
kindernevendienst
Kerkdienst
beluisteren of
terugluisteren

Welkom op de site van de Gereformeerde wijkgemeente Harskamp (PKN).

Hieronder een overzicht van de kerkdiensten:

Dienst Voorganger,
bijzonderheden
Kindernevendienst (methode "Vertel Het Maar")
25 mei 9.00 uur Dhr.J.Lotterman
Hemelvaartsdag
Geen kindernevendienst
.
28 mei 10.00 uur Ds.K.Dijk
Tekst: Titus 1:5-9
Onderwerp: De opdracht van Titus
toelichting
.
4 jun 10.00 uur Drs. R van Riezen
Pinksteren
Tekst: Titus 2:11-15
Onderwerp: De boodschap van de Redder
toelichting
.
11 jun 10.00 uur Ds.H.K.Wolters
Tekst: Exodus 4:1-31
Onderwerp: Het teken dat de HEER door Mozes spreekt
toelichting
.
18 jun 10.00 uur Ds.K.A.E. de Waard
Heilig Avondmaal
Tekst: Exodus 5:1-6:12
Onderwerp: Mozes en Aäron bij de farao
toelichting
.
25 jun 10.00 uur Dhr J,Kroon
Tekst: Exodus 6:28-7:25
Onderwerp: De eerste plaag: water wordt bloed

.
2 jul 10.00 uur Ds.T.Volgenant-Beijma
Koffiedrinken
Tekst: Exodus 8:1-10:29
Onderwerp: Farao geeft zich niet over

.
9 jul 10.00 uur Ds.Visser-Sonneveld
Tekst: Exodus 12:1-28
Onderwerp: Het Pesachfeest

.
16 jul 10.00 uur Ds.H.K.Wolters
Tekst: Exodus 12:29-42
Onderwerp: Israël bevrijd uit Egypte

.
23 jul 10.00 uur Ds.K.Dijk
Tekst: Jeremia 1:1-19
Onderwerp: De HEER is bij zijn profeet Jeremia

.
30 jul 10.00 uur Ds.T.Werner
Tekst: Jeremia 7:1-15
Onderwerp: De straf voor Juda's zonde

.
6 aug 10.00 uur Ds.T.Volgenant-Beijma
Koffiedrinken
Tekst: Jeremia 13:1-11
Onderwerp: Het teken van de linnen gordel

.
13 aug 10.00 uur Ds.O.Doorn
Tekst: Jeremia 18-19
Onderwerp: Jeremia bij de pottenbakker

.
20 aug 10.00 uur Ds.E.S.A.v.Buuren
Tekst: Jeremia 23:1-8
Onderwerp: Jeremia kondigt een nieuwe herder aan

.
27 aug 10.00 uur Ds.E.S.A.v.Buuren
Tekst: Jeremia 23:33-24:10
Onderwerp: Jeremia en de last van de HEER

.
3 sep 10.00 uur Ds.K.Dijk
Koffiedrinken
Tekst: Jeremia 32:1-44
Onderwerp: Jeremia koopt een akker

.
10 sep 10.00 uur Ds.A.Haaima
Heilig Avondmaal
Tekst: Jeremia 36:1-32
Onderwerp: De boekrol van Jeremia verbrand

.
17 sep 10.00 uur Ds.H.K.Wolters
Tekst: Jeremia 38:1-13
Onderwerp: Jeremia in de waterkelder

.
24 sep 10.00 uur Ds.T.Volgenant-Beijma
Startzondag
Tekst: Jeremia 42:1-43:7
Onderwerp: De vlucht van de Judeeërs naar Egypte

.
1 okt 10.00 uur Ds.W.van Iperen
Koffiedrinken
Tekst: Lucas 7:11-17
Onderwerp: De jongen uit Naïn

.
8 okt 10.00 uur Ds.A.Pilkes-van Delft
Tekst: Lucas 17:11-19
Onderwerp: Tien melaatsen worden rein

.
15 okt 10.00 uur Ds.K.A.E. de Waard
Tekst: Lucas 18:1-8
Onderwerp: Volhouden bij de rechter

.
22 okt 10.00 uur Ds.H.K.Wolters
Tekst: Matteüs 9:1-8
Onderwerp: Jezus geneest een verlamde

.
29 okt 10.00 uur Ds.T.Volgenant-Beijma
Tekst: Matteüs 22:1-14
Onderwerp: De gelijkenis van het bruiloftsmaal

.
1 nov 19.30 uur Ds,G.H.Fredrikze
Dankdag
Tekst: Psalm 126
Onderwerp: Juichend de oogst binnenhalen

.
5 nov 10.00 uur Ds.O.Doorn
Koffiedrinken
Tekst: Lucas 19:1-10
Onderwerp: Jezus ontmoet Zacheüs

.
12 nov 10.00 uur Ds.T.Volgenant-Beijma
Heilig Avondmaal
Tekst: Lucas 20:9-19
Onderwerp: De gelijkenis van de wijnbouwers

.
19 nov 10.00 uur Ds.H.K.Wolters
Tekst: Lucas 20:20-26
Onderwerp: Belasting betalen

.
26 nov 10.00 uur Ds.T.Volgenant-Beijma
afsluiting Kerkelijk jaar
Tekst: Lucas 21:25-33
Onderwerp: Wees waakzaam

.
3 dec 10.00 uur Ds.P.t'Hoen
1ste Advent/Koffiedrinken
Tekst: Jona 1
Onderwerp: Jona vlucht voor Gods opdracht

.
10 dec 10.00 uur Ds.K.Dijk
2de Advent
Tekst: Jona 2
Onderwerp: Jona wordt gered

.
17 dec 10.00 uur Ds.E.Overeem
3de Advent
Tekst: Jona 3
Onderwerp: Jona voert zijn opdracht uit

.
24 dec 10.00 uur Ds.A.Haaima
4de Advent
Tekst: Jona 4
Onderwerp: Jona en de wonderboom

.
24 dec 18.30 uur Kinderkerstfeest Geen kindernevendienst
.
25 dec 10.00 uur Ds.T.Volgenant-Beijma
1e Kerstdag
Tekst: Lucas 2:1-20
Onderwerp: Jezus wordt geboren

.


28 mei - De opdracht van Titus
Titus werkt op het eiland Kreta. Hij ontvangt een brief van zijn leermeester Paulus. Hij schrijft het volgende: ‘Ik heb je op Kreta achtergelaten om de resterende zaken te regelen en in elke stad oudsten aan te stellen. Een opziener moet als beheerder van Gods huis keurig zijn: hij mag niet zijn eigen regels bedenken, niet driftig zijn, niet te veel drinken, niet gewelddadig zijn en niet hebzuchtig; hij moet juist gastvrij zijn, goedwillend, nadenkend, rechtvaardig en oog hebben voor een ander. En hij moet zich houden aan de betrouwbare boodschap die staat geschreven in de leer, zodat hij in staat is om anderen te ondersteunen door te helpen en dwarsliggers terecht te wijzen.’
Eigenlijk roept Paulus Titus op om een voorbeeld te zijn voor de mensen op Kreta, door zijn gedrag en door de boodschap die hij uitdraagt.
Heb jij ook ‘voorbeeldfiguren’ waaraan jij je kunt spiegelen? Mensen die je aanspreken door de manier waarop ze geloven. Van wie jij zegt: een echte christen, dat merk je. Proberen vroom (dichtbij God leven) en onberispelijk (in alles God gehoorzaam) te zijn zorgt er ook voor, dat de tegenstander van de Heer, de duivel, geen kans krijgt twijfel over ons te zaaien bij een ander. Hij kan ons gewoon niet beschuldigen. Zo leven moet je steeds weer oefenen: steeds luisteren naar wat de Bijbel ons leert en dat toepassen op ons leven.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.4 juni - De boodschap van de Redder
Geloven is iets moeilijks, schrijft Paulus aan Titus. Natuurlijk moet je je best doen om veel van de Here God te houden en te laten zien dat je in Hem gelooft. Maar als dat nu eens mislukt, wat dan? Bedenk dan dat de Here toch van je blijft houden. Denk maar aan Jezus die juist kwam om wat wij verkeerd deden weg te nemen. God houdt van ons, ondanks alles dat mislukt. Zijn Geest kwam op Pinksteren om ons daaraan te herinneren en om ons te helpen om hoopvol verder te gaan. En Gods Geest zegt: eens komt alles goed. Ik zorg daarvoor en alle kleine dingen die jij doet helpen mee. We zijn op weg naar Gods nieuwe wereld, zonder pijn, verdriet en zonde.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.11 juni - Het teken dat de Heer door Mozes spreekt
Vandaag gaat het verhaal van Mozes verder. God heeft tot Mozes gesproken via een brandende struik. Hij wil dat Mozes het volk Israël gaat bevrijden van de farao. Toch is Mozes nog niet overtuigd dat de Israëlieten naar hem gaan luisteren. ‘Ze zullen me vast niet geloven en niet naar me luisteren. Ze zullen zeggen: ‘De Heer is helemaal niet aan jou verschenen.’’ ‘Wat heb je daar in je hand?’ ‘Een staf.’ ‘Gooi hem op de grond.’ En toen Mozes dat deed veranderde de staf in een slang. Mozes schrok ervan. ‘Grijp de slang bij zijn staart.’ Toen Mozes dat deed veranderde de slang weer in een staf. Ook zei Hij: ‘Steek je hand eens in je kleed.’ Mozes deed dat, en toen hij zijn hand er weer uit trok, zat die onder de uitslag. ‘Steek je hand nog eens in je kleed.’ Mozes deed het en toen hij zijn er opnieuw uit trok, zag hij er weer net zo uit als de rest van zijn huis. ‘Als ze je nu niet geloven na deze twee wondertekenen en ze blijven weigeren naar je te luisteren, dan moet je water uit de Nijl scheppen en dat over het land uitgieten; het water zal op het droge in bloed veranderen.’ Maar Mozes was nog niet overtuigd dat het hem ging lukken. ‘Neemt u mij niet kwalijk, Heer, maar ik ben geen goed spreker.’ De Heer probeerde hem nog te overtuigen dat hij zal helpen, maar het hielp allemaal niks. Toen werd God boos. ‘Je hebt toch een broer. Hij is al onderweg naar je. Vertel hem wat hij moet zeggen, dan zal hij voor je spreken.’ Mozes pakte zijn spullen en ging samen met zijn vrouw en kinderen op weg naar Egypte. Daar overtuigde hij samen met Aäron zijn broer de Israëlieten door de wonderteken te laten zien. De Israëlieten vinden Mozes een goede leider. Ze zien Gods liefde en macht in Mozes. Ze vertrouwen hem en doen wat hij zegt.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.18 juni - Mozes en Aäron bij de farao
Nu Mozes het vertrouwen van de Israëlieten had gewonnen ging hij samen met Aäron zijn broer naar de farao en zei tegen hem: ‘Dit zegt de Heer, de God van Israël: Laat mijn volk gaan, om in de woestijn ter ere van mij een feest te vieren.’ Wie is die Heer, dat ik hem zou gehoorzamen?’ vroeg de farao. ‘Waarom zou ik de Israëlieten laten gaan? Ik ken de Heer niet en de Israëlieten laat ik niet gaan.’ Ze zeiden: ‘De God van de Hebreeën is naar ons toegekomen. Sta ons toe drie dagreizen ver de woestijn in te trekken om de Heer, onze God, daar offers te brengen.’ Maar de koning van Egypte zei: ‘Mozes en Aaron, hoe durft u het volk van zijn werk af te houden?’ Nog diezelfde dag gaf de farao zijn slavendrijvers en de opzichters dit bevel: ‘Jullie mogen het volk geen stro meer geven om stenen te maken, zoals jullie tot nu toe deden; voortaan moeten ze zelf stro gaan zoeken. Maar eis wel evenveel stenen van hen als altijd. Ze zijn lui! Daarom roepen ze dat ze hun God offers willen brengen. Ze moeten harder aan het werk gezet worden, dan hebben ze geen tijd meer om naar zulke verzinsels te luisteren.’ De slavendrijvers en opzichters deden wat de farao hun had opgedragen, maar de Israëlieten gingen dat natuurlijk niet redden om evenveel stenen te maken als ze ook nog eens stro moesten zoeken. De Israëlieten hadden er geen vertrouwen meer in dat God hen zal bevrijden uit de handen van de farao. Mozes snapt er ook niks meer van. Doordat hij naar de farao is gegaan moeten de Israëlieten nog harder werken. God had toch beloofd dat het goed komt. God draagt Mozes op om weer naar de farao te gaan om zijn volk te bevrijden, maar Mozes ziet dat niet zo zitten. ‘Als de Israëlieten al niet meer naar me luisteren; zal de farao dat dan wel doen?’ Maar God antwoordt: Ik verander niet, Israël komt vrij. Geloof dat maar. Met die belofte en geruststelling moet Mozes weer naar het paleis.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.