Overzicht
kerkdiensten
Algemene
informatie
kerkdiensten
Oppas en
kinder-
nevendienst
Kerkdienst
beluisteren
Catechese
Gespreks-
groepen
Senioren-
werk
Liturgie-
commissie

Welkom op de site van de Gereformeerde wijkgemeente Harskamp (PKN).

Met ingang van zondag 30 mei a.s. zullen we weer diensten in de kerk houden met maximaal 30 personen, daarbij zullen de regels gelden waar we ons ook vorig jaar aan hebben gehouden:

U bent van harte welkom indien u zich heeft aangemeld. Aanmelden voor voor de dienst kan weer bij Ria Ortse, bij voorkeur per app naar nummer 06-10570730
Als dit niet lukt dan kan het per mail naar riaortse@gmail.com
Aanmelden voor zaterdag 17.00 uur.
Geef ook duidelijk aan met hoeveel personen u komt en of er kinderen meekomen voor oppas of kindernevendienst.

* U wordt dringend geadviseerd om bij binnenkomst en verlaten van de kerk een MONDKAPJE te dragen (Voor wie geen mondkapje heeft zijn er in de kerk ook een aantal aanwezig).
* Uw dient uw JAS mee te nemen naar uw zitplaats.
* U dient zich te houden aan de aanwijzingen van de coördinatoren, zij zijn herkenbaar aan de gele hesjes.
* U dient 1,5 meter afstand te houden
* U wordt verzocht uw handen bij binnenkomst te ontsmetten
* U bent niet welkom als u corona gerelateerde klachten heeft
* U neemt uw eigen liedboek mee, in de kerk zijn geen liedboeken beschikbaar
* Samenzang is niet toegestaan, de organist speelt de liederen en wij zingen in ons hart mee
* Er is oppas aanwezig EN KINDERNEVENDIENST
* Voor en na de dienst is er geen gelegenheid om koffie te drinken
* Gebruik van de toiletten zo veel mogelijk beperken

De opsommingen klinken streng, maar alleen als we ons hieraan houden beperken we de risico’s zo veel mogelijk en is de kans dat we als gemeente bij elkaar kunnen blijven komen het grootst.

Klik hier voor het gebruiksplan versie 3.1 van 4 oktober 2020 van onze kerk.
De kerkenraad.

Hieronder een overzicht van de kerkdiensten met de gemaakte afspraken:

13 juni 10.00 uur Ds. W.van Iperen uit Barneveld
Kindernevendienst God belooft opnieuw Abram een zoon ( Genesis 18:1-15 ) toelichting
20 juni 10.00 uur Ds. T.Volgenant-Beima uit Ugchelen,
Kindernevendienst Abraham bidt voor Sodom en Gomorra ( Genesis 18:16-33 ) toelichting
27 juni 10.00 uur Ds. J Koning uit Reeuwijk,
Kindernevendienst Lot wordt gered uit Sodom ( Genesis 19 ) toelichting
4 juli 10.00 uur Dhr .J.Kroon uit Barneveld, Koffiedrinken
Kindernevendienst Volhouden in je geloof ( Jakobus 1:1-2 en 12-18 )
11 juli 10.00 uur Ds. T.Volgenant-Beima uit Ugchelen,
Kindernevendienst Wat je gelooft moet je doen ( Jakobus 1:19-27 )
18 juli 10.00 uur Ds. J Koning uit Reeuwijk,
Kindernevendienst Let goed op wat je zegt ( Jakobus 3:1-12 en 4:11- 12 )
25 juli 10.00 uur Dhr. A.Vaartjes uit Amerongen,
Kindernevendienst Afhankelijk van God ( Jakobus 4:13-17 en 5:12 )
1 augustus 10.00 uur Ds. T.Beima-Volgenant uit Ugchelen, Koffiedrinken
Kindernevendienst Ik hou van de Bruidegom ( Hooglied 1:1-8 )
8 augustus 10.00 uur Kapt. J.van Dijk uit Veenendaal,
Kindernevendienst De Bruidegom komt terug ( Hooglied 2:8-17 )
15 augustus 10.00 uur Ds. A.Haaima uit Ermelo,
Kindernevendienst De Bruidegom is niet hier ( Hooglied 3:1-11 )
22 augustus 10.00 uur Dhr. C.Hoogendoorn uit Amersfoort,
Kindernevendienst De Bruidegom houdt van ons ( Hooglied 4:16-5:1 )
29 augustus 10.00 uur Ds. K.Dijk uit Duiven,
Kindernevendienst Isaak wordt geboren ( Genesis 21:1-7 )
5 september 10.00 uur Ds. T.Volgenant-Beima uit Ugchelen, Koffiedrinken
Kindernevendienst Hagar en Ismaël weggestuur d ( Genesis 21:8-21 )
12 september 10.00 uur Ds. F.Kuipers uit Nunspeet, Heilig Avondmaal
Kindernevendienst Abrahams geloof op de proef gesteld ( Genesis 22 )
19 september 10.00 uur Ds. H.K.Wolters uit Barneveld,
Kindernevendienst Isaak krijgt Rebekka als vrouw ( Genesis 24 )
26 september 10.00 uur Ds. D. de Jong uit Voorthuizen,
Kindernevendienst Jakob en Ezau ( Genesis 25:19-34 )
3 oktober 10.00 uur Ds. C.Oosterveen uit Barneveld, Koffiedrinken
Kindernevendienst Jakob bedriegt zijn vader ( Genesis 27:1-40 )
10 oktober 10.00 uur Dhr. J.Kroon uit Barneveld,
Kindernevendienst Jakob vlucht naar Charan ( Genesis 27:41-28:22 )
17 oktober 10.00 uur Dhr. C.Hoogendoorn uit Amersfoort,
Kindernevendienst Het visioen van de paarden ( Zacharia 1:7-17 )
24 oktober 10.00 uur Ds. H.K.Wolters uit Barneveld,
Kindernevendienst Het visioen van horens en de smeden ( Zacharia 2:1-5 )
31 oktober 10.00 uur Ds. T.Volgenant-Beima uit Ugchelen,
Kindernevendienst Het visioen van de hogepriester ( Zacharia 3:1-10 )
3 november 19.30 uur Ds. O.Doorn uit Nijkerk, Dankdag
Geen kindernevendienst
7 november 10.00 uur Ds. T.Volgenant-Beima uit Ugchelen, Koffiedrinken
Kindernevendienst Het visioen van de vrouw in het meelvat ( Zacharia 5:5-11 )
14 november 10.00 uur Ds. F.Kuipers uit Nunspeet, Heilig Avondmaal
Kindernevendienst Het visioen van de strijdwagens ( Zacharia 6:1-8 )
21 november 10.00 uur Ds. T.Volgenant-Beima uit Ugchelen, afsluiting Kerkelijk jaar
Kindernevendienst De tempel wordt herbouwd ( Zacharia 6:9-15 )
28 november 10.00 uur Ds. O.Doorn uit Nijkerk, 1ste Advent
Kindernevendienst Ruth komt in Kanaän ( Ruth 1 )
5 december 10.00 uur Dhr. J.Kroon uit Barneveld, 2de Advent
Kindernevendienst Ruth en Boaz ontmoeten elkaar ( Ruth 2 )
12 december 10.00 uur Dhr. C.Hoogendoorn uit Amersfoort, 3de Advent
Kindernevendienst Ruth zoekt Gods hulp ( Ruth 3 )
19 december 10.00 uur Ds. K.Dijk uit Duiven, 4de Advent
Kindernevendienst God zegent Ruth en Boaz ( Ruth 4 )
23 december 19.30 uur Ds. T.Volgenant-Beima uit Ugchelen, kinderkerstfeest
Kindernevendienst De grote Zoon van Ruth geboren ( Lucas 2:1-20 )
25 december 10.00 uur Ds. T.Volgenant-Beima uit Ugchelen, 1e Kerstdag
Kindernevendienst o_57 ( t_57 )
31 december 10.00 uur Kapt. J.van Dijk uit Veenendaal, oudejaarsdienst
Kindernevendienst o_58 ( t_58 )


13 juni– God maakt Abraham en Sara blij met een zoon
Vandaag krijgen Abraham en Sara bezoek van drie mannen. Zij brengen Gods boodschap dat ze over een jaar een zoon hebben. Abraham die bijna honderd is, zegt: ‘Daar ben ik te oud voor.’ En Sara, die niet veel jonger is, begint te lachen van ongeloof. Ze gelooft er niks van. Maar een jaar later krijgen ze een kind. Een prachtig geschenk van God. Je kunt hem inderdaad vertrouwen. Hij doet wat hij zegt.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.20 juni– Abraham bidt voor Sodom en Gomorra
In je bidden kun je God bedanken voor wat Hij jou geeft. Je kunt ook vagen om iets dat jij nodig hebt of heel graag wil. Maar je kunt ook bidden voor iemand anders die het moeilijk heeft of gevaar loopt. Omdat hij ziek is of verdrietig is. Jij vindt dat erg en wil graag helpen, maar dat kun jij niet. God kan dat wel. Abraham vraagt God om geduld met de mensen van Sodom, maar eigenlijk ook om het redden van zijn neef Lot die daar woont. Hij wil graag dat God hem en zijn gezin en andere onschuldige mensen niet zou straffen. Zou God naar hem luisteren?

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.27 juni– Lot wordt gered uit Sodom
Lot was in Sodom gaan wonen, omdat zijn kuddes daar veel eten en drinken hadden. Hij kon daar rijk worden. Dat vond hij belangrijker dan dichtbij God leven. Nu loopt hij gevaar. De Heer geeft Lot nog een kans. Twee engelen waarschuwen hem: ‘Laat alles achter en begin een nieuw leven. Je moet Hem nu vertrouwen en kiezen voor Hem.’ Zal Lot dit doen?

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.