Overzicht
kerkdiensten
Algemene
informatie
Oppas en
kindernevendienst
Kerkdienst
beluisteren of
terugluisteren

Welkom op de site van de Gereformeerde wijkgemeente Harskamp (PKN).

BBQ en Startzondag

Dit jaar is het thema van het startweekend “Open Huis” en wij willen onze deuren op verschillende manieren openen:

Op zaterdag 23 september is de BBQ. Vanaf 17:00 bent u van harte welkom en om 17:30 steken we de BBQ aan. Kinderen zijn al vanaf 16:00 welkom. Graag opgeven voor 18 september per mail: postmaster@gereformeerdekerkharskamp.nl of via de bus in de kerk.

BBQ

De opdracht voor alle deelnemers aan de BBQ: Neem een voorwerp mee dat iets zegt over jouw leven.

Op zondag 24 september vieren wij gezamenlijk het begin van het nieuwe kerkelijke jaar. Als kerk willen wij graag een “Open Huis” zijn. Wij hopen daarom dat u een vriend, een buur, een kind of een collega wilt uitnodigen om mee te komen naar de dienst. Deze dienst zal begeleid worden met orgel en keyboard. Daarnaast zal het gelegenheidskoor optreden.

Gelegenheidskoor

Bij deze roepen wij onze gemeenteleden op om deel te nemen aan het gelegenheidskoor, wat op de startzondag zal optreden. Op zondag 10 en 17 september willen we direct na de dienst oefenen met de organist. Op zondagmorgen 24 september willen we graag om 9:00 inzingen. U kunt zich opgeven via postmaster@gereformeerdekerkharskamp.nl of direct bij Rian.

Met vriendelijke groet, Rian, Nicoline en CarinaHieronder een overzicht van de kerkdiensten:


Dienst Voorganger,
bijzonderheden
Kindernevendienst (methode "Vertel Het Maar")
17 sep 10.00 uur Ds.H.K.Wolters
Tekst: Jeremia 38:1-13
Onderwerp: Jeremia in de waterkelder
toelichting
.
24 sep 10.00 uur Ds.T.Volgenant-Beijma
Startzondag
Tekst: Zacheus

toelichting
.
1 okt 10.00 uur Ds.W.van Iperen
Koffiedrinken
Tekst: Lucas 7:11-17
Onderwerp: De jongen uit Naïn
toelichting
.
8 okt 10.00 uur Ds.A.Pilkes-van Delft
Tekst: Lucas 17:11-19
Onderwerp: Tien melaatsen worden rein

.
15 okt 10.00 uur Ds.K.A.E. de Waard
Tekst: Lucas 18:1-8
Onderwerp: Volhouden bij de rechter

.
22 okt 10.00 uur Ds.H.K.Wolters
Tekst: Matteüs 9:1-8
Onderwerp: Jezus geneest een verlamde

.
29 okt 10.00 uur Ds.T.Volgenant-Beijma
Tekst: Matteüs 22:1-14
Onderwerp: De gelijkenis van het bruiloftsmaal

.
1 nov 19.30 uur Ds,G.H.Fredrikze
Dankdag
Tekst: Psalm 126
Onderwerp: Juichend de oogst binnenhalen

.
5 nov 10.00 uur Ds.O.Doorn
Koffiedrinken
Tekst: Lucas 19:1-10
Onderwerp: Jezus ontmoet Zacheüs

.
12 nov 10.00 uur Ds.T.Volgenant-Beijma
Heilig Avondmaal
Tekst: Lucas 20:9-19
Onderwerp: De gelijkenis van de wijnbouwers

.
19 nov 10.00 uur Ds.H.K.Wolters
Tekst: Lucas 20:20-26
Onderwerp: Belasting betalen

.
26 nov 10.00 uur Ds.T.Volgenant-Beijma
afsluiting Kerkelijk jaar
Tekst: Lucas 21:25-33
Onderwerp: Wees waakzaam

.
3 dec 10.00 uur Ds.P.t'Hoen
1ste Advent/Koffiedrinken
Tekst: Jona 1
Onderwerp: Jona vlucht voor Gods opdracht

.
10 dec 10.00 uur Ds.K.Dijk
2de Advent
Tekst: Jona 2
Onderwerp: Jona wordt gered

.
17 dec 10.00 uur Ds.E.Overeem
3de Advent
Tekst: Jona 3
Onderwerp: Jona voert zijn opdracht uit

.
24 dec 10.00 uur Mw. L. Klomp-Oosterhof Tekst: Jona 4
Onderwerp: Jona en de wonderboom

.
24 dec 18.30 uur Kinderkerstfeest Geen kindernevendienst
.
25 dec 10.00 uur Ds.T.Volgenant-Beijma
1e Kerstdag
Tekst: Lucas 2:1-20
Onderwerp: Jezus wordt geboren

.
31 dec 10.00 uur Dhr J.Kroon
Tekst: Matteüs 12:38-45
Onderwerp: Jezus is meer dan Jona

.


17 september - Jeremia in de waterkelder
Jeremia blijft verkondigen dat de mensen de stad moeten verlaten. Hij waarschuwt ze namelijk voor wat God hem heeft voorspelt. ‘Dit zegt de Heer: Wie in deze stad blijven, zullen sterven door het zwaard, de honger en de pest, maar wie zich overgeven aan de Chaldeeën zullen het er levend afbrengen. Deze stad wordt in handen gegeven van de koning van Babylonië en zijn leger; hij zal haar innemen.’ De raadsheren zeiden tegen de koning: ‘Die man moet ter dood gebracht worden. Dit mag hij niet zeggen.’ Koning Sedekia antwoordde: ‘Doe met hem wat je wilt; ik kan jullie niet tegenhouden.’ Ze brachten Jeremia naar de waterkelder en stopten hem daarin. In de put stond geen water maar alleen modder. Ebed-Melech, een hoveling hoorde wat ze met Jeremia hadden gedaan en ging naar de koning: ‘Mijn Heer en koning, het is misdadig dat deze mannen Jeremia in een waterkelder hebben gegooid. Waarom moet hij juist daar van honger omkomen? Elders in de stad is ook geen brood meer.’ De koning beval Ebed-Melech: ‘Ga met dertig man naar die waterkelder en haal Jeremia naar boven voordat hij sterft.’ Dit deed Ebed-Melech. Samen met de dertig mannen trokken ze Jeremia met touwen uit de put omhoog. Vanaf dat moment verbleef hij weer in het kwartier van de paleiswacht.
Het moet voor Jeremia steeds weer moeilijk zijn geweest om Gods woorden te blijven vertellen. Niemand wil ernaar luisteren; Jeremia wordt zelfs bedreigd met de doodstraf. Hij lijkt op een vreselijke manier in de modder te moeten sterven. Dan beloont God de trouw van Jeremia. Hij wordt gered en kan zijn werk voortzetten.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.24 september - Open Huis (startzondag)
Misschien heb je er wel eens van gehoord. Een open huis. Bedrijven doen dat vaak. Iedereen die wil mag dan in het bedrijf komen kijken en vaak zie je hoe in dat bedrijf gewerkt wordt. Maar soms zijn er ook een heel aantal kastelen tegelijk die dat doen. Daar mag je ook niet altijd in en op die ene dag wel. Je mag dan het kasteel in en alles van binnen bekijken. Het belangrijkste is bij die open huizen dat iedereen welkom is. Zondag is er Open huis bij ons in de kerk. Iedereen die wil mag komen, want iedereen is welkom bij God. We laten dan zien hoe het bij ons in de kerk gaat. Ook gaan we het hebben over Zacheüs. Misschien ken je hem wel. De mensen vonden het maar raar dat Jezus naar hem thuis ging. Hij was een zondig mens. Zacheüs laat dan zien dat hij ook goed is. Nu hoort hij ook bij Jezus. Dus ken je iemand die wel een keer mee wil, vraag dan of hij/zij een keer met je mee gaat naar de kerk.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.1 oktober - De jongen uit Naïn
Jezus is met zijn leerlingen op weg en iedereen komt naar Hem toe om naar zijn verhalen te luisteren. Jezus ging naar een stad die Naïn heet. Toen hij de poort van de stad naderde, werd er net een overleden iemand naar buiten gedragen, de enige zoon van een weduwe. Een groot aantal mensen vergezelde haar. Toen de Heer haar zag, had hij het met haar te doen en zei: ‘Huil maar niet meer.’ Jezus kwam dichterbij en zei: ‘Jongeman, ik zeg je: sta op!’ De jongen deed zijn ogen open en begon te spreken. Iedereen was verbaasd van dit wonder en loofden God. Iedereen in heel Judea en daarbuiten kreeg te horen wat er gebeurd was.
De wonderen die Jezus doet maken veel indruk. Toen, maar nu nog. Iemand die overleden is wordt ineens weer levend alleen omdat Jezus zegt Sta op. Wat een wonder! Wat bijzonder!

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.