Overzicht
kerkdiensten
Algemene
informatie
kerkdiensten
Oppas en
kinder-
nevendienst
Kerkdienst
beluisteren
Catechese
Gespreks-
groepen
Senioren-
werk
Liturgie-
commissie

Welkom op de site van de Gereformeerde wijkgemeente Harskamp (PKN).

Zondag 19 mei 10.00 uur
Zanggroep “Prijs met Johannes de Heer”

Op zondag 19 mei mogen we in onze dienst weer de zanggroep “Prijs met Johannes de Heer” verwelkomen.
Het thema is: “De gebarsten kruik”.
Als u houdt van het zingen van veel mooie en bekende liederen onder hun bezielende leiding dan mag u deze dienst absoluut niet missen.
Wij zien er naar uit, u ook?

Hieronder een overzicht van de kerkdiensten:

19 Mei 10. 00 uur ds. T. Volgenant-Beijma,
kindernevendienst: God sluit een verbond met Abram ( Genesis 15 ) toelichting
26 Mei 10. 00 uur ds. J.P. Koning,
kindernevendienst: Een andere Trooster dan Jezus ( Johannes 14:15-31 ) toelichting
30 Mei 9. 00 uur ds. E.S.A. van Buuren , Hemelvaartsdag
Geen kindernevendienst
2 jun 10. 00 uur ds. Dhr J. Kroon,
kindernevendienst: Gehaat vanwege Jezus ( Johannes 15:18-27 ) toelichting
9 jun 10. 00 uur ds. T. Volgenant-Beijma, Pinksteren
kindernevendienst: Getuigen van Jezus ( Johannes 20:19-23/Hand. 2 ) toelichting
16 jun 10. 00 uur ds. A. Pilkes-van Delft, Heilig Avondmaal
kindernevendienst: Opnieuw geboren (nadruk vs. 1-16) ( Johannes 3:1-21 )
23 jun 10. 00 uur ds. J.P. Koning,
kindernevendienst: De demonen verliezen de strijd ( Lucas 8:26-39 )
30 jun 10. 00 uur ds. DSTP. de Jong,
kindernevendienst: Jezus volgen ( Lucas 9:51-62 )
7 jul 10. 00 uur ds. T. Volgenant-Beijma, Overstapdienst en koffiedrinken
kindernevendienst: Jezus stuurt 72 leerlingen op pad ( Lucas 10:1-20 )
14 jul 10. 00 uur ds. J. P. Koning,
kindernevendienst: Gelijkenis van de barmhartige Samaritaan ( Lucas 10:25-37 )
21 jul 10. 00 uur ds. Dhr J. Kroon,
kindernevendienst: Jezus bij Marta en Maria ( Lucas 10:38-42 )
28 jul 10. 00 uur ds. K. Dijk,
kindernevendienst: Bidden tot een liefdevolle God ( Lucas 11:1-13 )
4 aug 10. 00 uur ds. T. Volgenant-Beijma, Koffiedrinken
kindernevendienst: Echte rijkdom ( Lucas 12:13-21 )
11 aug 10. 00 uur ds. T. Werner,
kindernevendienst: Een geloof dat groeien kan ( Kolossenzen 1:1-14 )
18 aug 10. 00 uur ds. O. Doorn,
kindernevendienst: Lijden voor Christus ( Kolossenzen 1:24-2:3 )
25 aug 10. 00 uur ds. K. Dijk,
kindernevendienst: Met Christus gestorven en opgestaan ( Kolossenzen 2:6-12 en 3:1-4 )
1 sep 10. 00 uur ds. T. Volgenant-Beijma, Koffiedrinken
kindernevendienst: Een nieuw leven door Christus ( Kolossenzen 3:5-17 )
8 sep 10. 00 uur ds. H.K. Wolters, Heilig Avondmaal
kindernevendienst: Christen zijn in een niet-christelijke wereld ( Kolossenzen 3:18-4:6 )
15 sep 10. 00 uur ds. A. Haaima,
kindernevendienst: De geboorte van Samuël ( 1 Samuël 1:1-2:10 )
22 sep 10. 00 uur ds. G.J.M. Baalbergen,
kindernevendienst: Eli’s zonen leven slecht ( 1 Samuël 2:11-36 )
29 sep 10. 00 uur ds. T. Volgenant-Beijma, Startzondag
kindernevendienst: De HEER roept Samuël ( 1 Samuël 3 )
6 okt 10. 00 uur ds. E. Egberts, Koffiedrinken
kindernevendienst: De Filistijnen veroveren de ark van de HEER ( 1 Samuël 4 )
13 okt 10. 00 uur ds. A. Pilkes-van Delft,
kindernevendienst: De Ark bij de Filistijnen ( 1 Samuël 5 )
20 okt 10. 00 uur ds. T. Volgenant-Beijma,
kindernevendienst: De Ark komt terug naar Israël ( 1 Samuël 6 )
27 okt 10. 00 uur ds. F.W. Kuipers,
kindernevendienst: Saul gezalfd tot koning ( 1 Samuël 9-10 )
3 nov 10. 00 uur ds. Dhr J. Kroon, Koffiedrinken
kindernevendienst: Saul bevrijdt Jabes ( 1 Samuël 11 )
6 nov 19. 30 uur ds. O. Doorn, Dankdag
kindernevendienst: Een dankbare gemeente in Christus ( 2 Johannes )
10 nov 10. 00 uur ds. P. 'tHoen,
kindernevendienst: Saul wordt ongehoorzaam ( 1 Samuël 13 )
17 nov 10. 00 uur ds. K. Santing, Heilig Avondmaal
kindernevendienst: Jonatan vertrouwt o0p de HEER ( 1 Samuël 14 )
24 nov 10. 00 uur ds. T. Volgenant-Beijma, afsluiting Kerkelijk jaar
kindernevendienst: David gezalfd tot koning ( 1 Samuël 16 )
1 dec 10. 00 uur ds. K. Santing, 1ste Advent/Koffiedrinken
kindernevendienst: Het volk van de HEER ( Micha 2:6-13 )
8 dec 10. 00 uur ds. K. Dijk, 2de Advent
kindernevendienst: De HEER is koning op de Sion ( Micha 4:1-8 )
15 dec 10. 00 uur ds. Dhr. van Riezen, 3de Advent
kindernevendienst: De gerechtigheid van de HEER ( Micha 6:1-8 )
22 dec 10. 00 uur ds. E.S.A. van Buuren , 4de Advent
kindernevendienst: Gods trouw aan zondige mensem ( Micha 7:1-7 en 18-20 )
24 dec 18. 30 uur ds. T. Volgenant-Beijma, Kinderkerstfeest
geen kindernevendienst
25 dec 10. 00 uur ds. T. Volgenant-Beijma, 1e Kerstdag
kindernevendienst: De Messias komt ( Micha 5:1-4en Lucas 2:1-7 )
29 dec 10. 00 uur ds. O. Doorn,
kindernevendienst: Simeon en Hanna ontmoeten Jezus ( Lucas 2:33-40 )
31 dec 19. 30 uur drs. T. Werner, oudejaarsdienst
geen kindernevendienst
`


19 mei - God sluit een verbond met Abram
Abram is verdrietig. Hij is al best oud en nog steeds heeft hij geen zoon gekregen. Hierdoor kan hij wat hij allemaal gekregen heeft niet aan iemand doorgeven. Maar dan belooft God hem dat hij een zoon zal krijgen en dat zo zijn familie groot zal zijn als het aantal sterren in de hemel. Abram denkt: ‘Als God het belooft, dan is het waar. Hij doet wat hij zegt. Daarom wil ik altijd van God blijven houden en Hem gehoorzamen zijn.’ Allebei krijgen ze iets en moeten ze iets doen. Ze gaan een verbond aan; een afspraak tussen God en Abram. In die tijd was het gebruikelijk dat als je een belofte met iemand aan ging dat je dan een aantal dieren doormidden sneed en dat je daar dan samen tussendoor gaat. Abram doet dat ook. Hij dood een aantal dieren en snijd die doormidden. Alleen gaat het nu even anders. Wanneer God Abram in slaap laat vallen laat God een vuur tussen de dieren heen gaan. Daardoor zegt God: ‘Ik wil jou een zoon en dit land beloven. Ik hoop dat jij jouw belofte nakomt. Maar zelfs als dat niet altijd lukt, doe Ik toch wat Ik beloofd heb.’ Zoveel houd God van Abram.
God wil onze Vader zijn en voor ons zorgen. Hij vraagt van ons ook van Hem te houden. Gods liefde gaat voor alles. Hij is trouw, ook al zijn wij ontrouw en doen we Hem soms verdriet.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.26 mei - God blijft bij ons
Jezus vertelt zijn vrienden dat Hij naar zijn Vader in de hemel gaat. Ze schrikken: ‘Hoe moet het nu verder? Geloven in God kunnen ze niet zonder Jezus. Dat lukt niet.’ Jezus zegt: ‘Blijf veel van Mij houden en blijf doen wat Ik jullie heb geleerd. Daarin verandert niets. Ook God verandert niet: Via Mij liet God zien wie Hij is en wat Hij wil doen. Alleen doet Hij dat niet meer via Mij (lichamelijk aanwezig), maar door Gods Geest in jullie gelovige hart en verstand. Vanuit de hemel geef Ik door de Geest Zijn woorden aan jullie door, van een afstand en toch eindeloos dichtbij. Gods nabijheid wordt niet minder, maar anders. Dus wees niet bang.’
Eigenlijk verteld Jezus hier al een beetje wat er gaat gebeuren met Hemelvaart en Pinksteren. Dan zal Jezus naar de hemel gaan en de Heilige Geest komt in ons hart wonen.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.2 jun - Gehaat vanwege Jezus
Jezus waarschuwt zijn leerlingen dat geloven niet alleen maar mooi is. Het lijkt prachtig om te weten dat God jou redt en je schuld vergeeft. Dat je voor altijd zijn kind mag zijn. Dat wil toch iedereen? ‘Nee’, zegt Jezus. ‘Kijk maar naar Mij. De Joodse leiders willen Mij uit de weg ruimen, anderen maken Mij het leven moeilijk. Straks gaan jullie over Mij vertellen over heel de aarde. Veel mensen zullen luisteren. Maar er zal ook verzet zijn; de wereld zal ook jullie haten. De wereld betekent: de mensen die Jezus kennen, die weten wat Hij zegt en doet, maar niet zo willen leven. Zij willen niet horen dat de Bijbel en de kerk belangrijker zijn, dat je daar veel moois leert en krijgt, omdat ze hun manier van leven niet willen veranderen. Ze denken niet vanuit God/Jezus, maar vanuit zichzelf. Ze willen koste wat het kost vasthouden aan hun eigen ideeën en opvattingen, ook al gaan die voorbij aan Gods reddende liefde. Ze vinden God te veeleisend. En daarvan vangen christenen de klappen op door gemene dingen te doen: schelden en jullie pijn doen. Toch moet je laten zien en horen dat je van Jezus houdt. Wees goed voor alle mensen.’

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.9 jun - Getuigen van Jezus
Toen het Pinksterfeest/oogstfeest was zaten de leerlingen van Jezus bij elkaar. Plotseling begon het binnen te waaien en iedereen kreeg een vlammetje boven zijn hoofd. Iedereen die dat had kreeg de heilige Geest en begon met harde stem over God te spreken in allemaal verschillende talen. Mensen die buiten waren hoorden dit en gingen kijken en waren verbaasd over wat er gebeurde. Ze zeiden tegen elkaar: ‘Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? Wat heeft dit toch te betekenen?’ Maar sommigen zeiden spottend: ‘Ze zullen wel dronken zijn.’
De discipelen voelen zich veranderen. Het is alsof Jezus zelf weer bij hen is. Hun hart is vol van Hem. Ze moeten over de betekenis van zijn leven en sterven vertellen. Iedereen moet het weten. De Heilige Geest is de Geest van de levende Heer! Wat een feest! Ook nu komen duizenden mensen bij elkaar. Ze geloven en laten zich dopen en zijn met God verbonden. Zo ontstond de eerste gemeente.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.