Overzicht
kerkdiensten
Algemene
informatie
kerkdiensten
Oppas en
kinder-
nevendienst
Kerkdienst
beluisteren
Catechese
Gespreks-
groepen
Senioren-
werk
Liturgie-
commissie

Welkom op de site van de Gereformeerde wijkgemeente Harskamp (PKN).Klik hier voor meer informatie over de Actie Kerkbalans 2021.


Siloam, het kinderproject van de kindernevendienst.
Klik hier voor het filmpje van Siloam, het kinderproject van de kindernevendienst.


Kerkdiensten
We hebben een aantal diensten met beeld uitgezonden, maar vanaf aanstaande zondag kunt u weer een kerkdienst beluisteren.
Dat kan via kerkdienst gemist.
Klik hier om naar kerkdienst gemist te gaan.


Kindernevendienst
Voor de kinderen een kindernevendienst-filmpje van Vertel het Maar.
Klik hier om naar het kindermoment op YouTube te gaan.


Collecteren
Omdat collecteren nog steeds erg belangrijk is om samen kerk te kunnen zijn, willen we u graag wijzen op de mogelijkheid om toch uw gaven te kunnen geven. U kunt dit doen door een bedrag over te maken op het onderstaande IBAN-nummer:

NL11 INGB 0000 8675 84 t.n.v. Protestantse Gemeente Ede.

Bij de omschrijving kunt u aangeven per collecte welk bedrag u voor de verschillende doelen wilt geven en geef daarbij ook uw wijk aan. De collectedoelen worden altijd in het kerkblad aangegeven.
Natuurlijk blijven giften voor de kindercollecte en de wijkkas ook erg welkom.


Hieronder een overzicht van de kerkdiensten met de gemaakte afspraken:

24 januari 10.00 uur
Digitale dienst geleid door Ds. Tineke Volgenant-Beima, te beluisteren via http://kerkdienstgemist.nl/assets/333199.
Klik hier voor de toelichting van de kindernevendienst.
31 januari 10.00 uur
Digitale dienst geleid door Ds. A. Gilles uit Ede, te beluisteren via http://kerkdienstgemist.nl/assets/333199.
Klik hier voor de toelichting van de kindernevendienst.
7 februari 10.00 uur
Digitale dienst geleid door Ds. O. Doorn uit Nijkerk, te beluisteren via http://kerkdienstgemist.nl/assets/333199.
Klik hier voor de toelichting van de kindernevendienst.
14 februari 10.00 uur Ds. T.Volgenant-Beima uit Ugchelen,
Kindernevendienst Ik ben het water dat leven geeft ( Johannes 4:1-30 ) toelichting
21 februari 10.00 uur Ds. G.Baalbergen uit Bennekom,
Kindernevendienst Ik ben het brood dat leven geeft ( Johannes 6:32-40 ) toelichting
28 februari 10.00 uur Ds. K.Dijk uit Duiven,
Kindernevendienst Ik ben het licht voor de wereld ( Johannes 8:12-20 ) toelichting
7 maart 10.00 uur Ds. T.Volgenant-Beima uit Ugchelen, Koffiedrinken
Kindernevendienst Ik ben de goede Herder ( Johannes 10:11-21 )
10 maart 19.30 uur Ds. O.Doorn uit Nijkerk, Biddag
Geen kindernevendienst
14 maart 10.00 uur Ds. F.Kuipers uit Nunspeet,
Kindernevendienst Ik ben de weg, de waarheid en het leven ( Johannes 14:1-13 )
21 maart 10.00 uur Ds. T.Volgenant-Beima uit Ugchelen,
Kindernevendienst Ik ben de ware wijnstok ( Johannes 15:1-8 )
28 maart 10.00 uur Ds. H.K.Wolters uit Barneveld, Heilig Avondmaal
Kindernevendienst Ik ben de opstanding en het leven ( Johannes 11 )
2 april 19.30 uur Ds. O.Doorn uit Nijkerk, Goede Vrijdag
Geen kindernevendienst
4 april 10.00 uur Ds. T.Volgenant-Beima uit Ugchelen, Pasen
Kindernevendienst Jezus opgewekt uit de dood ( Johannes 20:1-18 )
11 april 10.00 uur Ds. O.Doorn uit Nijkerk,
Kindernevendienst Tomas ontmoet Jezus ( Johannes 20:24-31 )
18 april 10.00 uur Ds. T.Volgenant-Beima uit Ugchelen,
Kindernevendienst Een maaltijd met de levende Heer ( Johannes 21:1-14 )
25 april 10.00 uur Dhr. J.Kroon uit Barneveld,
Kindernevendienst Petrus mag apostel van Christus zijn ( Johannes 21:15-23 )
2 mei 10.00 uur Ds. J Koning uit Reeuwijk, Koffiedrinken
Kindernevendienst Petrus zit gevangen, maar wordt bevrijd ( Handelingen 12:5-19 )
9 mei 10.00 uur Ds,A.Pilkes-van Delft uit Rhenen,
Kindernevendienst De hemelvaart van Elia ( 2 Koningen 2:1-18 )
13 mei 9.00 uur Ds. P.t'Hoen uit Ede, Hemelvaartsdag
Kindernevendienst Jezus gaat naar de hemel, maar komt eens terug ( Johannes 16:16-24 )
16 mei 10.00 uur Ds. T.P.de Jong uit Ede,
Kindernevendienst Jezus bidt voor ons ( Johannes 17:1-13 )
23 mei 10.00 uur Ds. K.Dijk uit Duiven, Pinksteren
Kindernevendienst De Geest vervult gelovigen ( Handelingen 2:1-13 )
30 mei 10.00 uur Ds. T.Volgenant-Beima uit Ugchelen,
Kindernevendienst De geboorte van Ismaël ( Genesis 16 )
6 juni 10.00 uur Ds. J Koning uit Reeuwijk, Koffiedrinken
Kindernevendienst Verbond tussen God en Abraham ( Genesis 17 )
13 juni 10.00 uur Ds. W.van Iperen uit Barneveld, Heilig Avondmaal
Kindernevendienst God belooft opnieuw Abram een zoon ( Genesis 18:1-15 )
20 juni 10.00 uur Ds. T.Volgenant-Beima uit Ugchelen,
Kindernevendienst Abraham bidt voor Sodom en Gomorra ( Genesis 18:16-33 )
27 juni 10.00 uur Ds. J Koning uit Reeuwijk,
Kindernevendienst Lot wordt gered uit Sodom ( Genesis 19 )
4 juli 10.00 uur Dhr .J.Kroon uit Barneveld, Koffiedrinken
Kindernevendienst Volhouden in je geloof ( Jakobus 1:1-2 en 12-18 )
11 juli 10.00 uur Ds. T.Volgenant-Beima uit Ugchelen,
Kindernevendienst Wat je gelooft moet je doen ( Jakobus 1:19-27 )
18 juli 10.00 uur Ds. J Koning uit Reeuwijk,
Kindernevendienst Let goed op wat je zegt ( Jakobus 3:1-12 en 4:11- 12 )
25 juli 10.00 uur Dhr. A.Vaartjes uit Amerongen,
Kindernevendienst Afhankelijk van God ( Jakobus 4:13-17 en 5:12 )
1 augustus 10.00 uur Ds. T.Beima-Volgenant uit Ugchelen, Koffiedrinken
Kindernevendienst Ik hou van de Bruidegom ( Hooglied 1:1-8 )
8 augustus 10.00 uur Kapt. J.van Dijk uit Veenendaal,
Kindernevendienst De Bruidegom komt terug ( Hooglied 2:8-17 )
15 augustus 10.00 uur Ds. A.Haaima uit Ermelo,
Kindernevendienst De Bruidegom is niet hier ( Hooglied 3:1-11 )
22 augustus 10.00 uur Dhr. C.Hoogendoorn uit Amersfoort,
Kindernevendienst De Bruidegom houdt van ons ( Hooglied 4:16-5:1 )
29 augustus 10.00 uur Ds. K.Dijk uit Duiven,
Kindernevendienst Isaak wordt geboren ( Genesis 21:1-7 )
5 september 10.00 uur Ds. T.Volgenant-Beima uit Ugchelen, Koffiedrinken
Kindernevendienst Hagar en Ismaël weggestuur d ( Genesis 21:8-21 )
12 september 10.00 uur Ds. F.Kuipers uit Nunspeet, Heilig Avondmaal
Kindernevendienst Abrahams geloof op de proef gesteld ( Genesis 22 )
19 september 10.00 uur Ds. H.K.Wolters uit Barneveld,
Kindernevendienst Isaak krijgt Rebekka als vrouw ( Genesis 24 )
26 september 10.00 uur Ds. D. de Jong uit Voorthuizen,
Kindernevendienst Jakob en Ezau ( Genesis 25:19-34 )
3 oktober 10.00 uur Ds. C.Oosterveen uit Barneveld, Koffiedrinken
Kindernevendienst Jakob bedriegt zijn vader ( Genesis 27:1-40 )
10 oktober 10.00 uur Dhr. J.Kroon uit Barneveld,
Kindernevendienst Jakob vlucht naar Charan ( Genesis 27:41-28:22 )
17 oktober 10.00 uur Dhr. C.Hoogendoorn uit Amersfoort,
Kindernevendienst Het visioen van de paarden ( Zacharia 1:7-17 )
24 oktober 10.00 uur Ds. H.K.Wolters uit Barneveld,
Kindernevendienst Het visioen van horens en de smeden ( Zacharia 2:1-5 )
31 oktober 10.00 uur Ds. T.Volgenant-Beima uit Ugchelen,
Kindernevendienst Het visioen van de hogepriester ( Zacharia 3:1-10 )
3 november 19.30 uur Ds. O.Doorn uit Nijkerk, Dankdag
Geen kindernevendienst
7 november 10.00 uur Ds. T.Volgenant-Beima uit Ugchelen, Koffiedrinken
Kindernevendienst Het visioen van de vrouw in het meelvat ( Zacharia 5:5-11 )
14 november 10.00 uur Ds. F.Kuipers uit Nunspeet, Heilig Avondmaal
Kindernevendienst Het visioen van de strijdwagens ( Zacharia 6:1-8 )
21 november 10.00 uur Ds. T.Volgenant-Beima uit Ugchelen, afsluiting Kerkelijk jaar
Kindernevendienst De tempel wordt herbouwd ( Zacharia 6:9-15 )
28 november 10.00 uur Ds. O.Doorn uit Nijkerk, 1ste Advent
Kindernevendienst Ruth komt in Kanaän ( Ruth 1 )
5 december 10.00 uur Dhr. J.Kroon uit Barneveld, 2de Advent
Kindernevendienst Ruth en Boaz ontmoeten elkaar ( Ruth 2 )
12 december 10.00 uur Dhr. C.Hoogendoorn uit Amersfoort, 3de Advent
Kindernevendienst Ruth zoekt Gods hulp ( Ruth 3 )
19 december 10.00 uur Ds. K.Dijk uit Duiven, 4de Advent
Kindernevendienst God zegent Ruth en Boaz ( Ruth 4 )
23 december 19.30 uur Ds. T.Volgenant-Beima uit Ugchelen, kinderkerstfeest
Kindernevendienst De grote Zoon van Ruth geboren ( Lucas 2:1-20 )
25 december 10.00 uur Ds. T.Volgenant-Beima uit Ugchelen, 1e Kerstdag
Kindernevendienst o_57 ( t_57 )
31 december 10.00 uur Kapt. J.van Dijk uit Veenendaal, oudejaarsdienst
Kindernevendienst o_58 ( t_58 )--->


03 januari – Johannes de Doper
Toen je klein was, ben je gedoopt. Dit hebben jouw ouders gedaan. Hierbij beloofden ze, dat ze jou alles over de Here God zouden vertellen. Maar toen Jezus net op aarde was, ging dat anders. Johannes die voor Jezus geboren is, heeft een taak gekregen. Hij moet gaan vertellen over de Messias die komt. De bevrijder. Hun redder. Jezus. En dat deed hij. Veel mensen gingen hem geloven en daarom lieten ze zich dopen. Johannes doopte de mensen door ze onder te dompelen in de rivier de Jordaan. Dat betekende dat alles wat ze verkeerd hadden gedaan, werd weggewassen en dat ze zich hadden voorgenomen voortaan een beter mens te worden en Gods geboden te gehoorzamen.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.10 januari – Jezus doet een wonder
Jezus was met zijn eerste leerlingen en ging op sabbat naar de synagoge. Hij vertelde de mensen daar over God. De mensen waren diep onder de indruk. In de synagoge was ook een man die een gemeen stemmetje in zijn hoofd had. Dat zorgde ervoor dat die man niet meer gewoon kon leven. De man schreeuwde: ‘Wat hebben wij met jou te maken Jezus van Nazaret? Ben je gekomen om ons te vernietigen? Ik weet wel wie je bent, de heilige van God.’ Eigenlijk zei de man dit niet, maar de stem in zijn hoofd. Daarom sprak Jezus hem streng toe: ‘Zwijg en ga uit hem weg!’ De man begon te schudden en het stemmetje verdween uit de man. Hij was weer beter. Iedereen was verbijsterd over dit wonder dat Jezus had verricht. Het nieuws verspreidde zich algauw overal in Galilea.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.17 januari – Jezus helpt mensen door Gods kracht
Vorige week maakte Jezus iemand beter. Vandaag is Jezus druk bezig. Van de ochtend tot de avond is Hij aan het werk. Hij praat met mensen over God. Er komen ook veel mensen naar Hem toe, die allerlei ziekten hebben en beter willen worden.
Jezus lijkt op een dokter. Maar nog belangrijker vindt Hij het vertellen over God, overal waar Hij komt. Daarom blijft hij niet in Kafarnaüm, maar gaat naar andere plaatsen ‘om het goede nieuws te brengen’. Zijn grote doel is dat mensen het Koninkrijk van God leren kennen, dat ze helemaal op Hem vertrouwen. Dit werk is heel vermoeiend. Daarom zoekt Jezus regelmatig de stilte op om te bidden/praten met zijn Vader. Zo krijgt hij kracht om verder te gaan.

24 januari – Dankzij Jezus niet meer buitengesloten
Als je een besmettelijke ziekte hebt is het goed om in quarantaine te gaan. Zo besmet je anderen niet. Een paar dagen of een paar weken. Best moeilijk, maar echt nodig. Maar daarna is iedereen blij dat het weer gewoon is. Soms sluiten volwassenen of kinderen iemand buiten. Omdat ze hem/haar niet aardig vinden of omdat hij/zij zei iets doet wat jij gek vindt of een gekke trui draagt. Die redenen stellen niets voor. Maar het gebeurt wel.
Jezus ontmoet vandaag iemand die wordt buitengesloten. Niet voor even, maar voor de rest van zijn leven. Omdat hij huidvraat, een besmettelijke ziekte, heeft. Als hij genezen is, is hij Jezus zo dankbaar dat hij het overal verteld. Ook al heeft Jezus gevraagd om dat niet te doen. Want Jezus is bang dat de mensen Hem alleen als wonderdokter zien. Maar dat is niet het doel van Jezus.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.31 januari – Een verlamde en vier gelovige vrienden
Als je totaal verlamd ben kun je niet bewegen. Je kunt niet lopen, je armen bewegen. Anderen moeten je helpen met eten. Als je ergens heen wilt moet iemand je brengen. Stel je het eens voor! Dan word je misschien ook wel een beetje verlamd vanbinnen. Je wordt er verdrietig van en ziet het soms even niet zitten. Maar gelukkig kun je dan met iemand erover praten. Die het begrijpt en dat geeft je weer een beetje hoop. Dit gebeurt ook vandaag.
Jezus was weer terug in Kafarnaüm en geneest daar een man die verlamd is. Zijn vrienden brengen hem door een gat in het dak. Jezus zegt bij zijn genezing: ‘Uw zonden worden u vergeven.’ Hierdoor krijgt hij weer hoop. Hoop vanbinnen. Hij mag op God vertrouwen. Hij laat je nooit los en je mag altijd bij hem terugkomen. En daarna gaat Jezus ook nog verder. Hij geneest hem van buiten. De man kan weer lopen.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.7 februari - Aren plukken op zondag/ Nood breekt wet
Mag je door rood rijden? Nee, maar een ziekenauto met zwaailichten en sirene wel, want de gewfonde moet snel naar het ziekenhuis. Mag je de ruit in de deur van de buren inslaan? Nee, maar als je buurvrouw erg gevallen is, ze kan niet opstaan en niemand de sleutel heeft, dan moet het om haar te helpen. Het probleem oplossen en iets goeds doen voor een ander is belangrijker dan de regel dat het niet mag. Vandaag hebben de Farizeeën kritiek op Jezus’ leerlingen. Ze plukken aren op zondag. Dat is volgens hun werken. En dat mag niet op zondag. Jezus verteld dat het geen probleem is, omdat...
Klik hier om terug te keren naar het overzicht.14 februari - Ik ben het water dat leven geeft
Zonder water kun je niet leven. Stromend (levend) water is veel beter voor je als stilstaand (dood) water. Jezus vergelijkt zichzelf vandaag met een bron van bijzonder drinkwater. Wie dat drinkt, krijgt nooit meer dorst.
Klik hier om terug te keren naar het overzicht.21 februari - Ik ben het brood dat leven geeft
Je kent vast wel het verhaal van de vijf broden en twee vissen. Jezus brak het en er was genoeg voor vijfduizend mensen en nog was er heel veel over. Een wonder. Jezus legt vandaag uit dat hij het brood is.
Klik hier om terug te keren naar het overzicht.28 februari - Ik ben het licht voor de wereld
In een kamer zonder ramen is het donker; zonder lamp kun je daar niets zien. Maar ook al zie genoeg en heb je genoeg licht. Je moet wel goed uitkijken. Je kunt nog vallen, uitglijden of struikelen. Ook zijn er nog andere gevaren. Je kunt slechte dingen zeggen of doen, waardoor anderen pijn of verdriet hebben. Jezus wil je helpen door jouw licht te zijn. Hij wil je de juiste weg wijzen.
Klik hier om terug te keren naar het overzicht.