Overzicht
kerkdiensten
Algemene
informatie
kerkdiensten
Oppas en
kinder-
nevendienst
Kerkdienst
beluisteren
Catechese
Gespreks-
groepen
Senioren-
werk
Liturgie-
commissie

Welkom op de site van de Gereformeerde wijkgemeente Harskamp (PKN).


De liturgie gaat door
Vieren in tijden van corona

Vanaf zondag 15 maart wordt op NPO2 om 9.20 uur een korte meditatie uitgezonden.
Voorganger is ds. René de Reuver, scriba van de PKN.
De diensten worden uitgezonden vanuit de kapel van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk.
Dit ter vervanging van de kerkdiensten die zondag niet door gaan. Deze uitzending wordt verzorgd door de EO.
Klik hier voor meer informatie.

Hieronder een overzicht van de kerkdiensten:

15 Maart t/m 31 mei AFGELAST i.v.m. Corona-maatregelen
7 Juni 10.00 uur Ds. T. Volgenant-Beima, Koffiedrinken
Kindernevendienst God vernieuwt zijn verbond met Israël ( Exodus 24:1-8 )
14 Juni 10.00 uur Ds. A. Pilkes van Delft, Heilig Avondmaal
Kindernevendienst De ark in de tabernakel ( Exodus 25:10-22 en 26:31-37 )
21 Juni 10.00 uur Ds. J.P. Koning,
Kindernevendienst Israël maakt een gouden kalf ( Exodus 32 )
28 Juni 10.00 uur Ds. Dhr. J. Kroon,
Kindernevendienst God toont zijn heiligheid ( Exodus 33:12-23 en 40:34-38 )
5 Juli 10.00 uur Ds. J.P.E. Breure, Koffiedrinken
Kindernevendienst Jezus geeft ons rust ( Matteüs 11-25-30 )
12 Juli 10.00 uur Ds. J.P. Koning,
Kindernevendienst Gelijkenis van de ingezaaide akker ( Matteüs 13:1-9 )
19 Juli 10.00 uur Ds. O. Doorn,
Kindernevendienst Gelijkenis van het onkruid tussen het koren ( Matteüs 13:24-36 )
26 Juli 10.00 uur Ds. E.S.A. van Buuren,
Kindernevendienst Gelijkenissen van parel en sleepnet ( Matteüs 13: 44-52 )
2 Augustus 10.00 uur Ds. T. Volgenant-Beima, Koffiedrinken
Kindernevendienst Jezus voedt vijfduizend man ( Matteüs 14:13-21 )
9 Augustus 10.00 uur Ds. K. Dijk,
Kindernevendienst Jezus in de storm op het meer ( Matteüs 14:22-33 )
16 Augustus 10.00 uur Ds. E.S.A. van Buuren,
Kindernevendienst Een Kanaänitische vrouw gelooft in Jezus ( Matteüs 15:21-28 )
23 Augustus 10.00 uur Ds. O. Doorn,
Kindernevendienst David verslaat Goliat ( 1 Samuël 17 )
30 Augustus 10.00 uur Ds. K. Santing,
Kindernevendienst Saul wordt bang voor David ( 1 Samuël 18 )
6 September 10.00 uur Ds. T. Volgenant-Beima, Koffiedrinken
Kindernevendienst David moet vluchten voor Saul ( 1 Samuël 19 )
13 September 10.00 uur Ds. H.K. Wolters, Heilig Avondmaal
Kindernevendienst David en Jonatan ( 1 Samuël 20 )
20 September 10.00 uur Ds. A. Pilkes van Delft,
Kindernevendienst David geholpen door Abimelech ( 1 Samuël 21 )
27 September 10.00 uur Dhr. J. Kroon,
Kindernevendienst David neemt geewn wraak ( 1 Samuël 24 )
4 Oktober 10.00 uur Ds. W.v. Iperen, Koffiedrinken
Kindernevendienst David, Nabal en Abigaïl ( 1 Samuël 25 )
11 Oktober 10.00 uur Ds. J. Visser-Sonneveldt,
Kindernevendienst Saul gedood door de Filistijnen ( 1 Samuël 31 )
18 Oktober 10.00 uur Ds. T. Volgenant-Beima,
Kindernevendienst De ander vergeven omdat God jou vergeeft ( Mt. 18:21-35 )
25 Oktober 10.00 uur Ds. E.S.A. van Buuren,
Kindernevendienst De rijke jongeman ( Mt. 19:16-30 )
1 November 10.00 uur Ds. K. Santing, Koffiedrinken
Kindernevendienst Twee heel verschillende zonen ( Mt. 21:28-32 )
4 November 19.30 uur Ds. O. Doorn, Dankdag
Kindernevendienst Iedereen krijgt een rechtvaardig loon ( Mt. 20:1-16 )
8 November 10.00 uur Ds. T. Volgenant-Beima,
Kindernevendienst Pachters van een wijngaard weigeren de pacht te betalen ( Mt. 21:33-46 )
15 November 10.00 uur Ds. O. Doorn, Heilig Avondmaal
Kindernevendienst Wijze en dwaze meisjes wachten op de bruidegom ( Mt. 25:1-13 )
22 November 10.00 uur Ds. T. Volgenant-Beima, afsluiting Kerkelijk jaar
Kindernevendienst Wie hoort bij de Mensenzoon? ( Mt. 25:31-46 )
29 November 10.00 uur Ds. J. Visser-Solleveldt, 1ste Advent
Kindernevendienst Een engel bij Zacharias ( Lucas 1:5-25 )
6 December 10.00 uur Ds. A. Pilkes, 2de Advent
Kindernevendienst Een engel bij Maria ( Lucas 1:26-38 )
13 December 10.00 uur Ds. K. Dijk, 3de Advent
Kindernevendienst Een engel bij Jozef ( Matteüs 1:18-25 )
20 December 10.00 uur Ds. Dhr. J.Kroon, 4de Advent
Kindernevendienst Jezus is grootser dan de engelen ( Hebreeën 1:1-7 en 13-14 (Extra tekst Joh. 1:14) )
24 December 19.30 uur Gezinskerstviering
Geen kindernevendienst
25 December 10.00 uur Ds. T. Volgenant-Beima, 1e Kerstdag
Kindernevendienst Engelen in Betlehem ( Lucas 2:1-14 )
27 December 10.00 uur Ds. P.van Veen,
Kindernevendienst Jezus’ vlucht naar Egypte ( Matteüs 2:13-23 )
31 December 19.30 uur Ds. K.Dijk, oudejaarsdienst
Kindernevendienst ( )
`

Test1 maart - Jezus veegt het tempelplein schoon
Na de intocht ging Jezus de tempel binnen. Daar waren een aantal mensen dieren aan het verkopen. Er stonden geitjes aan een touw en duiven in een kooitje. Het leek wel een markt in plaats van een tempel. Jezus joeg iedereen weg die daar iets kocht of verkocht. Ook gooide Hij de tafels van de geldwisselaars en de stoelen van de duivenverkopers omver. Hij riep: ‘Haal dit allemaal weg! Er staat geschreven in de Boeken: “Mijn huis zal een huis van gebed zijn voor alle mensen.” Maar u, u hebt er een rovershol van gemaakt!’ De mensen vluchten allemaal weg en lieten hun spullen staan. Toen kwam er in de tempel blinden en verlamden naar Jezus toe. Jezus genas hen en de kinderen zongen Jezus toe: ‘Hosanna voor de Zoon van David.” Zo wordt de tempel de woning van de heilige God.
Stoffen en stofzuigen, de stoep vegen, kleren wassen, ramen zemen, een schoon bed. Dat moet regelmatig gebeuren. Anders wordt alles vies en vol vlekken. Dat is niet fijn en mooi. In het bijbelverhaal zien we Jezus ook schoonmaken. Nee, Hij veegt niet in de tempel en maakt geen tafels schoon. Jezus jaagt mensen weg die duiven en andere offerdieren verkopen. En mensen die geld wisselen. Jezus wil niet dat het huis van God wordt gebruikt om handel te drijven en winst te maken. Je offerdier daar kunnen kopen en je geld daar kunnen wisselen voor tempelgeld is misschien wel handig. Maar daar is het niet voor bedoeld. Daar is het niet het belangrijkste wat jij leuk vindt, maar wat God graag wil. De tempel is een plaats om te bidden, om naar God te luisteren en met Hem te praten. In Gods huis is het rustig, daar ben je eerbiedig.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.8 maart - Boze Farizeeën en een dankbare vrouw
De hogepriesters en de oudsten zitten bij elkaar in het paleis. Ze zijn het zat. Wat die Jezus allemaal doet kan niet. Ze beramen een plan om Jezus door middel van een list gevangen te nemen en hem te doden. ‘Maar niet tijdens het Pesach feest,’ zeiden ze, ‘want dan komt het volk in opstand.’
Jezus is samen met zijn leerlingen aan het eten in het huis van Simon. Hij zegt tegen hen: ‘Over twee dagen is het zoals jullie weten, Pesach. Dan wordt de Mensenzoon uitgeleverd om gekruisigd te worden.’ Dan komt er een vrouw naar Jezus toe. Ze had een flesje met zeer kostbare olie bij zich en goot die uit over zijn hoofd. De leerlingen ergerden zich toen ze dit zagen en zeiden: ‘Wat een verspilling! Die olie had duur verkocht kunnen worden, dan hadden we het geld aan de armen kunnen geven.’ Jezus hoorde het en zei: ‘Waarom vallen jullie deze vrouw lastig? Zij heeft iets goeds voor mij gedaan. Want de armen zijn altijd bij jullie, maar ik zal niet altijd bij jullie zijn. Door die olie over mij uit te gieten, heeft ze mijn lichaam voorbereid op het graf.’ Judas trok zijn conclusie: ‘Als Jezus dit goedvindt, kan Hij de Messias nooit zijn.’ Hij besloot de hogepriesters en oudsten te helpen zijn Meester gevangen te nemen. Hij ging naar ze toe: ‘Wat krijg ik van u als ik hem aan u uitlever? De leerling wordt een vijand; zijn liefde slaat om in haat.
Een vrouw loopt zomaar binnen in het huis van Simon om Jezus te zalven. Iedereen mag weten dat Hij heel veel voor haar betekent. Jezus waardeert dat; ze hoeft zich voor haar liefde niet te schamen. Maar juist door dit gebaar knapt er iets bij Judas. Hij is het niet eens met hoe Jezus hierop reageert. Zijn liefde slaat om in haat en besluit de hogepriesters te helpen. Liefde en haat kunnen dichtbij elkaar liggen.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.15 maart - Jezus veroordeeld door de Joodse Raad
Soms lieg je wel eens. Waarom doe je dat? Om ergens onderuit te komen. Of omdat je het niet eens bent met de waarheid.
Jezus is gevangen genomen door de schriftgeleerden. Ze brachten Hem bij de leden van het Sanhedrin. Petrus was Jezus gevolgd. Hij wilde weten wat er ging gebeuren met Hem en ging tussen de knechten zitten zodat hij niet opviel. De hogepriesters en oudsten probeerden een reden te bedenken waarom ze Jezus ter dood wilden veroordelen. Ze kenden de Schriften, maar wilden niet geloven dat die over deze Jezus gingen. Vele valse getuigen melden zich. Ze maken Jezus zwart, maar niemand verteld hetzelfde verhaal. Daar kunnen de Joodse leiders niets mee. De hogepriester stond op en vroeg Jezus: ‘Waarom antwoordt u niet? U hoort toch wat deze getuigen zeggen?’ Maar Jezus bleef zwijgen. De hogepriester zei: ‘Zeg ons of u de Messias bent, de Zoon van God.’ Jezus antwoordde: ‘U zegt het.’ Dit maakte de hogepriester woest. Hij scheurde zijn kleren en riep uit: ‘Hij heeft God gelasterd(beledigd)! Waarvoor hebben we nog getuigen nodig! Nu hebt u met eigen oren gehoord hoe hij God lastert. Wat denkt u?’ Ze antwoorden: ‘Hij is schuldig en verdient de doodstraf! Daarop begonnen de mensen Jezus in het gezicht te spuwen en te slaan.
Het Sanhedrin beweert dat Jezus God lastert/beledigd, dat Hij dingen over God zegt die niet kloppen. De Schriften maken duidelijk dat Jezus gelijk heeft, maar de priesters proberen met valse getuigenissen de waarheid weg te drukken. De woorden van God worden verdraaid. Dat is nu godslastering. Jezus zelf zegt de waarheid.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.22 maart - Pilatus spreekt geen recht
De volgende ochtend werd Jezus naar Pilatus gebracht. Want de Joden mogen Jezus niet zelf ter dood brengen. Hun oordeel moet overgenomen worden door de Romeinen overheid. Pilatus moet aan de hand van de Romeinse wet toetsen wat de misdaad van Jezus is. Onpartijdig en onbevooroordeeld moet hij recht spreken. De mensen schreeuwden allemaal beschuldigingen naar Jezus. Maar Hij reageerde er niet één keer op. Daarop zei Pilatus tegen Jezus: ‘Hoort u niet wat deze getuigen allemaal tegen u inbrengen?’ Maar Jezus antwoordde niet. Toen stelde Pilatus hem de vraag: ‘Bent u de koning van de Joden?’ Jezus zei: ‘U zegt het.’ Pilatus moet even denken. Hij moet kiezen: recht of onrecht, een betrouwbare of onbetrouwbare overheid. Hij durfde de wetten niet uit te voeren, want dan komt Jezus vrij en zijn priesters boos op hem. Hij wil hen te vriend houden. Hij is bang voor de schreeuwende mensen. Dat zegt hij: ‘Doen jullie maar wat je wilt!’ De mensen juichten. Jezus werd terug in de gevangenis gegooid om later gekruisigd te worden.
Pilatus denkt meer aan zichzelf dan aan het Romeinse recht; hij kiest niet. Geen keuze is ook een keuze. Wat een slechte rechter! Jezus wordt mede door de slappe Pilatus gekruisigd.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.29 maart - Jezus aan het kruis bespot
Jezus is veroordeeld tot de doodstraf. Dit betekende in die tijd dat je gekruisigd werd. Dit gebeurde op Golgotha. Jezus werd aan het kruis gehangen. Terwijl Jezus daar hing, verdeelde de mensen zijn kleren en bewaakte hem. Boven Jezus hing een bordje. ‘Dit is Jezus, de koning van de Joden.’ Daarna werden er naast hem twee misdadigers gekruisigd, de een links van hem en de ander rechts. De voorbijgangers keken hoofdschuddend toe en zeiden spottend: ‘Als jij de Zoon van God bent, red jezelf dan maar en kom van dat kruis af!’ Ook de hogepriesters, de schriftgeleerden en de oudsten maakten gemene opmerkingen: ‘Anderen heeft hij gered, maar zichzelf redden kan hij niet. Hij is toch de koning van Israël, laat hij dan nu van het kruis afkomen, dan zullen we hem geloven. Hij vertrouwt toch op God, waarom redt Hij Hem dan niet. Hij heeft immers gezegd: ‘Ik ben de Zoon van God.’
Spottende opmerkingen kunnen je van binnen heel erg raken. Je vergeet ze niet. En je wilt het liefst terugschelden of die ander een klap verkopen. Jezus doet dat niet. Hij zwijgt en Hij verdraagt het. Want Gods nieuwe wereld komt doordat Hij lijdt en sterft en gehoorzaam is aan zijn Vader. Dat weet en gelooft Jezus.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.