Overzicht
kerkdiensten
Algemene
informatie
Oppas en
kindernevendienst
Kerkdienst
beluisteren of
terugluisteren

Welkom op de site van de Gereformeerde wijkgemeente Harskamp (PKN).
2017dankdagvoedselbank.jpg
liturgisch bloemstuk dankdag
liturgisch bloemstuk 500 jaar reformatie
Gewoon een wonder (Henk Posthouwer)

onze schepper is hier
in 't ruisen van de wind
in de wolken hemelhoog

in de gang van de seizoenen
in het groeien en vergaan
in de belofte dat 't leven

dat steeds sterft in de aarde
immer stralend wederkeert
'n allerdaags wonderHieronder een overzicht van de kerkdiensten:

Dienst Voorganger,
bijzonderheden
Kindernevendienst (methode "Vertel Het Maar")
26 nov 10.00 uur Ds.T.Volgenant-Beijma
afsluiting Kerkelijk jaar
Koffiedrinken
Tekst: Lucas 21:25-33
Onderwerp: Wees waakzaam
toelichting
.
3 dec 10.00 uur Ds.P.t'Hoen
1ste Advent
Tekst: Jona 1
Onderwerp: Jona vlucht voor Gods opdracht
toelichting
.
10 dec 10.00 uur Ds.K.Dijk
2de Advent
Tekst: Jona 2
Onderwerp: Jona wordt gered

.
17 dec 10.00 uur Ds.E.Overeem
3de Advent
Tekst: Jona 3
Onderwerp: Jona voert zijn opdracht uit

.
24 dec 10.00 uur Mw. L. Klomp-Oosterhof Tekst: Jona 4
Onderwerp: Jona en de wonderboom

.
24 dec 18.30 uur Kinderkerstfeest Geen kindernevendienst
.
25 dec 10.00 uur Ds.T.Volgenant-Beijma
1e Kerstdag
Tekst: Lucas 2:1-20
Onderwerp: Jezus wordt geboren

.
31 dec 10.00 uur Dhr J.Kroon
Tekst: Matteüs 12:38-45
Onderwerp: Jezus is meer dan Jona

.
7 jan 2018
10.00 uur
T.Volgenant-Beijma
nieuwjaarswensen
Tekst: Marcus 1:9-13
Onderwerp: Jezus wordt gedoopt en verzocht

.
14 jan 10.00 uur K.Dijk
Tekst: Marcus 1:32-39
Onderwerp: Jezus bidt

.
21 jan 10.00 uur A.Pilkes -van Delft
Heilig Avondmaal
Tekst: Marcus 2:13-17
Onderwerp: Jezus roept Levi

.
28 jan 10.00 uur O.Doorn
Tekst: Marcus 3:1-6
Onderwerp: Jezus geneest een verschrompelde hand

.
4 feb 10.00 uur T.Volgenant-Beijma
Koffiedrinken
Tekst: Marcus 4:26-34
Onderwerp: Jezus predikt het Koninkrijk

.
11 feb 10.00 uur F.Kuipers
Tekst: Johannes 1:1-18
Onderwerp: Jezus brengt goedheid en waarheid

.
18 feb 10.00 uur K.Santing
Tekst: Marcus 6:14-29
Onderwerp: De dood van Johannes de Doper

.
25 feb 10.00 uur A.Haaima
Tekst: Marcus 9:2-10
Onderwerp: Jezus verheerlijkt op de berg

.
4 mrt 10.00 uur T.Volgenant-Beijma
Koffiedrinken
Tekst: Johannes 2:13-22
Onderwerp: Jezus reinigt de tempel

.
11 mrt 10.00 uur O.Doorn
Tekst: Johannes 6:1-15
Onderwerp: Jezus geeft duizenden mensen te eten

.
14 mrt 19,30 uur K.Santing
Biddag
Tekst:
Onderwerp:

.
18 mrt 10.00 uur R.van Riezen
Tekst: Johannes 12:20-33
Onderwerp: Jezus legt zijn sterven uit

.
25 mrt 10.00 uur A.Pilkes -van Delft
Heilig Avondmaal
Tekst: Johannes 12:12-19
Onderwerp: Jezus trekt als koning Jeruzalem binnen

.
30 mrt 19.30 uur E.H.Egberts
Goede Vrijdag
Tekst:
Onderwerp:

.
1 apr 10.00 uur T.Volgenant-Beijma
1e Paasdag
Tekst: Johannes 20:1-10 Genesis 1:1-5
Onderwerp: Het wordt licht: Jezus leeft

.
8 apr 10.00 uur F.Kuipers
Tekst: Genesis 2:4b-25
Onderwerp: De mens in Gods schepping

.
15 apr 10.00 uur K.Dijk
Tekst: Genesis 3: 1-14
Onderwerp: De eerste zonde

.
22 apr 10.00 uur T.Volgenant-Beijma
Tekst: Genesis 4:1-16
Onderwerp: Kaïn en Abel

.
29 apr 10.00 uur J.Visser-Sonneveld
Tekst: Genesis 6:5-22
Onderwerp: Gods opdracht aan Noach

.
6 mei 10.00 uur H.Wolters
Koffiedrinken
Tekst: Genesis 8:1-9:17
Onderwerp: Gods verbond met de mens

.
10 mei 9.00 uur E.S.A.van Buuren
Hemelvaartsdag
Tekst:
Onderwerp:

.
13 mei 10.00 uur J.Kroon
Tekst: Genesis 11:1-10
Onderwerp: Spraakverwarring in Babel

.
20 mei 10.00 uur J.P.Koning
Pinksteren
Tekst: Handelingen 2
Onderwerp: Spreken over God

.
27 meu 10.00 uur T.Volgenant-Beijma
Tekst: Job 1
Onderwerp: Job verliest alles

.
3 jun 10.00 uur D.de Jong
Tekst: Job 2
Onderwerp: Jobs vrienden zitten stil bij hem

.
10 jun 10.00 uur J.P,Koning
Tekst: Job 3
Onderwerp: Job vervloekt zijn geboortedag

.
17 jun 10.00 uur T.Volgenant-Beijma
Heilig Avondmaal
Tekst: Job 40
Onderwerp: Job tot de orde geroepen

.
24 jun 10.00 uur dhr. J. Lotterman
Tekst: Job 42
Onderwerp: Job doet boete en wordt gezegend

.
1 jul 10.00 uur T.Volgenant-Beijma
Koffiedrinken
Tekst: Efeziërs 1:1-14
Onderwerp: Dankbare kinderen van God

.
8 jul 10.00 uur J.P.Koning
Tekst: Efeziërs 1:15-23
Onderwerp: Gods kerk

.
15 jul 10.00 uur K.Santing
Tekst: Efeziërs 2:1-10
Onderwerp: We leven in CHristus

.
22 jul 10.00 uur E.S.A.van Buuren
Tekst: Efeziërs 2:11-22
Onderwerp: Israël en de volken samen in Christus

.
29 jul 10.00 uur J.P.Koning
Tekst: Efeziërs 3:14-21
Onderwerp: God doet meer dan wij kunnen bidden

.
5 aug 10.00 uur T.Volgenant-Beijma
Koffiedrinken
Tekst: Efeziërs 4:17-32
Onderwerp: Leven voor Christus

.
12 aug 10.00 uur A.Haaima
Tekst: Efeziërs 6:10-20
Onderwerp: Gods wapens voor ons

.
19 aug 10.00 uur K.Dijk
Tekst: Daniël 1
Onderwerp: Gelovige vrienden ver weg van huis

.
26 aug 10.00 uur H.Wolters
Tekst: Daniël 2
Onderwerp: De droom van Nebukadnessar

.
2 sep 10.00 uur T.Volgenant-Beijma
Koffiedrinken
Tekst: Daniël 3
Onderwerp: Nebukadnessar wil aanbeden worden

.
9 sep 10.00 uur A.Pilkes -van Delft
Heilig Avondmaal
Tekst: Daniël 4
Onderwerp: Nebukadnessar verstoten door de mensen

.
16 sep 10.00 uur R.van Riezen
Tekst: Daniël 5
Onderwerp: Feest tot de ondergang

.
23 sep 10.00 uur H.Wolters
Tekst: Daniël 6
Onderwerp: Daniël blijft bidden

.
30 sep 10.00 uur T.Volgenant-Beijma
Startzondag
Tekst: Daniël 7:1-14
Onderwerp: Visioen van de vier dieren

.
7 okt 10.00 uur J.Kroon
Koffiedrinken
Tekst: Openbaring 1:9-20
Onderwerp: Ik ben de eerste en de laatste

.
14 okt 10.00 uur A.Pilkes -van Delft
Tekst: Openbaring 5:6-14
Onderwerp: Christus opent de boekrol

.
21 okt 10.00 uur T.Volgenant-Beijma
Tekst: Openbaring 7:9-17
Onderwerp: Christus brengt de gelovigen Thuis

.
28 okt 10.00 uur E.S.A.van Buuren
Tekst: Openbaring 10:1-11
Onderwerp: De geopende boekrol

.
4 nov 10.00 uur O.Doorn
Koffiedrinken
Tekst: Openbaring 12:1-18
Onderwerp: De satan bedreigt Jezus en zijn kerk

.
7 nov 19.30 uur E.H.Egberts
Dankdag
Tekst:
Onderwerp:

.
11 nov 10.00 uur W.v .Iperen
Tekst: Openbaring 18
Onderwerp: Babel gestraft voor haar zonde

.
18 nov 10.00 uur K.Dijk
Heilig Avondmaal
Tekst: Openbaring 19:1-10
Onderwerp: God eren bij het bruiloftsmaal

.
25 nov 10.00 uur T.Volgenant-Beijma
afsluiting Kerkelijk jaar
Tekst: Openbaring 21:1-21
Onderwerp: Gods nieuwe schepping

.
2 dec 10.00 uur K.Santing
1ste Advent/Koffiedrinken
Tekst: Lucas 1:5-25
Onderwerp: Aankondiging van de geboorte van Johannes

.
9 dec 10.00 uur J.Visser-Sonneveld
2de Advent
Tekst: Lucas 1:26-38
Onderwerp: Aankondiging van de geboorte van Jezus

.
16 dec 10.00 uur H.Wolters
3de Advent
Tekst: Lucas 1:39-56
Onderwerp: Maria bij Elisabet

.
23 dec 10.00 uur A.Pilkes -van Delft
4de Advent
Tekst: Lucas 1:57-80
Onderwerp: De geboorte van Johannes

.
24 dec 18.30 uur T.Volgenant-Beijma
Kinderkerstfeest
Tekst:
Onderwerp:

.
25 dec 10.00 uur T.Volgenant-Beijma
1e Kerstdag
Tekst: Lucas 2:1-20
Onderwerp: De geboorte van Jezus

.
30 dec 10.00 uur T.Werner
Tekst: Lucas 2: 21-40
Onderwerp: Simeon en Hanna ontmoeten hun Redder

.
31 dec 19.30 uur T.Werner
oudejaarsdienst
Tekst:
Onderwerp:

.


1 oktober - De jongen uit Naïn
Jezus is met zijn leerlingen op weg en iedereen komt naar Hem toe om naar zijn verhalen te luisteren. Jezus ging naar een stad die Naïn heet. Toen hij de poort van de stad naderde, werd er net een overleden iemand naar buiten gedragen, de enige zoon van een weduwe. Een groot aantal mensen vergezelde haar. Toen de Heer haar zag, had hij het met haar te doen en zei: ‘Huil maar niet meer.’ Jezus kwam dichterbij en zei: ‘Jongeman, ik zeg je: sta op!’ De jongen deed zijn ogen open en begon te spreken. Iedereen was verbaasd van dit wonder en loofden God. Iedereen in heel Judea en daarbuiten kreeg te horen wat er gebeurd was.
De wonderen die Jezus doet maken veel indruk. Toen, maar nu nog. Iemand die overleden is wordt ineens weer levend alleen omdat Jezus zegt Sta op. Wat een wonder! Wat bijzonder!

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.8 oktober - Tien melaatsen worden rein
Jezus is op weg naar Jeruzalem. In een dorp komen tien mensen met huidvraat naar Jezus toe. Ze blijven op een afstand van Jezus staan en roepen: ‘Jezus, meester, heb medelijden met ons!’ Toen Jezus hen zag zei hij tegen hen: ‘Ga u aan de priester laten zien.’ Terwijl ze gingen werden ze genezen van de huidvraat. Een van hen, die zag dat hij genezen was, keerde terug en loofde God. Hij viel neer aan Jezus voeten om hem te danken. Het was een Samaritaan. Toen zei Jezus: ‘Zijn er niet tien genezen? Waar zijn de negen anderen? Wilde niemand anders terugkomen om God eer te bewijzen dan alleen deze vreemdeling?’ Hij zei tegen de Samaritaan: ‘Sta op en ga. Uw geloof heeft u gered.’
Jezus heeft tien met huidvraat genezen. Een heel besmettelijke ziekte. En wie bedankt Hem: de enige niet-Jood, een Samaritaan. Raar hè? Zouden de anderen hem niet dankbaar zijn. Het is een groot cadeau wat Jezus hen geeft. Ze kunnen weer gewoon leven en hoeven niet meer bang te zijn dat ze iemand besmetten. Zij denken ‘God helpt ons toch altijd?’ Jezus is teleurgesteld. Ze horen te geloven in Hem en Hem te bedanken. God is nu eenmaal goed. Gods zegen is nooit gewoon, die blijft een verrassing, iets om verwonderd over te zijn. Dan is er maar één goede reactie: Dank u, Heer.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.15 oktober - Volhouden bij de rechter
Jezus vertelde zijn leerlingen een gelijkenis over de noodzaak om altijd te bidden en niet op te geven. ‘Er was eens een rechter in een stad die geen ontzag had voor God en zich niets aantrok wat de mensen zeiden. Er woonde ook een weduwe in die stad, die steeds weer naar hem toe ging met het verzoek: Wil je me helpen met het meningsverschil dat ik heb met mijn tegenstander?’ Maar lange tijd wilde hij dat niet doen. Ten slotte zei hij bij zichzelf: Ook al heb ik geen ontzag voor God en trek ik mij niets van anderen mensen aan, toch zal ik die weduwe helpen omdat ze me last bezorgt. Anders blijft ze eindeloos bij me komen en vliegt ze me nog aan.’
Jezus zegt: God lijkt op die rechter. Je mag Hem vragen: Heer, wilt U mij helpen? Bij alles waarmee je het moeilijk hebt. Iedere dag weer. En God zal helpen, niet om van het gezeur af te zijn, maar omdat Hij van je houdt. Natuurlijk geeft God niet altijd precies wat wij vragen en helpt Hij soms anders dan wij denken, maar belangrijk is: blijf bidden.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.22 oktober - Jezus geneest een verlamde
Jezus komt met de boot aan in Kafarnaüm. Daar probeerden een paar mensen een verlamde bij hem te brengen die op een draagbed lag. Bij het zien van hun geloof zei Jezus tegen de verlamde: ‘Wees gerust, uw zonden worden u vergeven.’ Daarop zeiden enkele schriftgeleerden bij zichzelf: Dit mag hij helemaal niet zeggen, Hij is God niet! Jezus wist wat de schriftgeleerden dachten en zei: ‘Waarom hebt u zulke boosaardige gedachten? Wat is gemakkelijker, te zeggen: ‘Uw zonden worden u vergeven’ of: ‘Sta op en loop’? Ik zal u laten zien dat de Mensenzoon op aarde zonden mag vergeven.’ Toen zei Jezus tegen de verlamde: ‘Sta op, pak uw bed en ga naar huis.’ En hij stond op en ging naar huis. De mensen die er omheen stonden konden het niet geloven. Maar waren heel blij dat Jezus dit gedaan had. De mensen in Kafarnaüm hebben meerdere genezingen van Jezus gezien. Dat wekt verwachtingen. Zodra Jezus uit het schip stapt, brengen ze hem een verlamde man. Het kost moeite, maar diegene die hem dragen geloven in Jezus. Jezus is daar blij mee. Maar hij leert hun ook dat gezondheid niet het belangrijkste is. Het gaat om eerbied voor God. Jezus geeft eerst genezing van binnen (hij krijgt vergeving van zijn zonden) in zijn hart krijgt de verlamde man nieuwe hoop en kracht en daarna van buiten (hij kan weer lopen) als teken dat Jezus die macht heeft en dat God ook aandacht heeft voor ons lichaam.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.29 oktober - De gelijkenis van het bruiloftsmaal
De leerlingen van Jezus zaten samen met Jezus bij elkaar. Hij vertelde hun een gelijkenis: ‘Het is met het koninkrijk van de hemel als met een koning die een bruiloftsfeest gaf voor zijn zoon. Hij stuurde zijn dienaren erop uit om de bruiloftsgasten uit te nodigen, maar die wilden niet komen. De koning probeerde het nog eens en stuurde andere dienaren op pad met de opdracht: ‘Zeg tegen de genodigden: ‘Ik heb een feestmaal bereid. Alles staat klaar, kom dus naar de bruiloft!’’ Maar de mensen deden net of ze hen niet gehoord hadden. Sommige namen zelfs de dienaren gevangen en waren niet heel aardig voor ze. De koning werd heel kwaad toen hij dit hoorde. Hij zei: ‘Deze gasten zijn het niet waard om te komen. Ga naar de toegangswegen van de stad en nodig iedereen uit die je tegenkomt.’ De dienaren gingen de straat op en zo vulde de bruiloftszaal met gasten voor de maaltijd. Toen de koning zag wie er allemaal waren gekomen zag hij ook iemand zitten die niet zijn mooiste pak had aangetrokken. Hierop liet de koning de man eruit zetten want hij had zich niet goed voorbereid.’
Gek hè, worden de mensen uitgenodigd voor een feest, hebben ze geen tijd. Ze hebben belangrijkere dingen te doen. En die man die wel is gekomen wordt er zomaar uitgezet. Hij wil wel bij het feest zijn, maar zonder feestkleding van de koning. Hij vindt zijn eigen kleren goed genoeg. Jezus zegt hiermee dat we allemaal uitgenodigd worden door God, maar dan moet je er wel wat voor doen. Je moet leven zoals hij dat wil. En niet straks, maar nu.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.5 november - Jezus ontmoet Zacheüs
Jezus ging naar Jericho en trok door de stad. Er was daar een man die Zacheüs heette, een rijke hoofdtollenaar. Hij wilde Jezus zien, om te weten te komen wat voor iemand het was, maar het lukte hem niet want er waren zoveel mensen en hij was niet zo groot. Daarom liep hij snel vooruit en klom in een vijgenboom om Jezus te kunnen zien wanneer hij voorbij kwam. Toen Jezus langskwam, keek hij naar boven en zei: ‘Zacheüs, kom vlug naar beneden, mag ik jouw gast zijn vandaag? Zacheüs klom uit de boom en nam Jezus mee naar zijn huis. De mensen die dit zagen zeiden tegen elkaar: ‘Hij is het huis van een zondig mens binnengegaan om een slaapplaats te vinden.’ Maar Zacheüs zei tegen de Heer: ‘Kijk de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen, en als ik iemand iets heb afgenomen dan vergoed ik het viervoudig.’ En zo hoorde Zacheüs ook bij God.
Mensen kunnen zich verstoppen voor andere mensen. Zacheüs doet dat, omdat de mensen hem niet mogen. Hij is immers de tollenaar die hen te veel belasting laat betalen en daarvan zelf beter wordt. De ontmoeting met Jezus maakt zoveel indruk op Zacheüs, dat hij zijn leven volledig omgooit. Hij wil niet meer oneerlijk zijn, maar volledig gericht op God. En dan is Zacheüs’ eenzaamheid ook voorbij, want hij heeft weer oog en hart voor de ander.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.12 november - De gelijkenis van de wijnbouwers
Jezus is in de tempel waar hij ze een gelijkenis vertelde: ‘Een man legde een wijngaard aan en verhuurde die aan wijnbouwers, waarna hij voor een geruime tijd op reis ging. Na verloop van tijd stuurde hij een knecht naar de wijnbouwers, die het deel van de oogst dat de eigenaar kreeg in ontvangst moest nemen. Maar de wijnbouwers wilden dit niet hebben en ze stuurden hem weer weg. Daarna stuurde hij een andere knecht. Ook die werd niet goed behandeld en ook hij kwam met lege handen terug. Toen zei de eigenaar: ‘Wat moet ik doen? Ik zal mijn geliefde zoon naar hen toe sturen, voor hem zullen ze toch wel ontzag hebben.’ Toen de wijnbouwers hem zagen, overlegde ze met elkaar en zeiden: ‘Dat is de erfgenaam! Laten we hem doden, dan is de erfenis voor ons.’ En ze gooiden hem de wijngaard uit en doodden hem.’ Toen vroeg Jezus aan de mensen die naar hem zaten te luisteren: ‘Wat zal de eigenaar van de wijngaard nu met hen doen? Hij komt zelf, doodt de wijnbouwers en geeft de wijngaard aan anderen.’ Toen de mensen dit hoorden, zeiden ze: ‘Dat nooit!’ Maar Jezus keek hen aan en liet weten dat het wel zo gebeurde.
De eigenaar van de wijngaard lijkt eindeloos geduld te hebben. Het heeft te maken met opstandige werknemers! Ze doen hem vreselijke dingen aan en toch wacht hij steeds met ingrijpen. Ze lijken zijn wijngaard over te nemen. Laat de eigenaar dat gebeuren? Hij heeft heel lang geduld met hen, maar er komt een einde aan… Dan straft hij hen en kiest nieuwe werkers uit, die wel op tijd de vruchten aan hem geven.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.19 november - Belasting betalen
Jezus wordt een vraag gesteld: ‘Meester, we weten dat wat u zegt en ons leert juist is en dat u spreekt zonder iemand voor te trekken, en dat u in alle eerlijkheid les geeft over de weg van God. Welnu, is het toegestaan belasting te betalen aan de keizer of niet?’ Maar Jezus wist dat hij moest oppassen hoe hij antwoordde om niet iemand boos te krijgen en antwoordde: ‘Laat mij eens een muntstuk zien. Van wie zijn de afbeelding en het opschrift op deze munt?’ ‘Van de keizer,’ antwoordden ze. Daarop zei Jezus tegen hen: ‘Geef wat van de keizer is aan de keizer, en geef aan God wat God toebehoort.’ Dit was een antwoord waar de Farizeeën geen raad mee wisten en ze konden Jezus niet betrappen op een uitspraak die niet volgens de wet mocht. Dus hielden ze maar stil.
Belangrijke mensen: een koning of president. Op een plaatje zie je hoe belangrijk ze zijn. Hun kleren zijn echt koninklijk. Zou jij er zo uit willen zien? Zou je koning of koningin willen zijn? Dan ben je wel belangrijk. Er staan foto’s in de krant en jouw hoofd staat op de geldstukken.
Jezus zegt: In Israël is de keizer van Rome het belangrijkst. Zijn hoofd staat op het geld. Maar er is iemand nog belangrijker. Dat is de Here God. Naar Hem moet iedereen luisteren. Op Jezus moeten we lijken in ons doen en laten.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.26 november - Wees waakzaam
Het is vandaag de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Vandaag worden alle mensen die het afgelopen jaar zijn overleden opgenoemd en herdacht. Deze mensen zijn bij God in de hemel. Eens zullen wij God ook zien. Jezus beschrijft in de bijbel wat er gebeurd als dat zo is. ‘Dan zullen er tekenen zijn aan de zon en de maan en de sterren, en op aarde zullen de mensen beven van angst voor het gebulder en het geweld van de zee; (In de zee zijn dan zulke hoge golven dat je er niet meer kan varen met een bootje en dat je moet oppassen dat er niks overstroomt.) de mensen weten niet meer wat ze moeten doen en wat er met de wereld gaat gebeuren, zo angstig zijn ze.’ Enge woorden. Jezus legt uit hoe we ernaar moeten kijken. ‘Kijk naar de vijgenboom en al de andere bomen. Als je ziet dat ze uitlopen, weet je dat de zomer er aan komt.’ Zo moet je ook weten, wanneer je die enge dingen ziet gebeuren, dat het koninkrijk van God eraan komt. Dan wordt alles nieuw.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.3 december - Jona vlucht voor Gods opdracht
God zei tegen Jona: Maak je gereed en ga naar Nineve. Je moet de mensen daar waarschuwen dat ze verkeerd bezig zijn. Jona ging op pad, maar ging niet naar Nineve. Hij vluchtte, weg van de Heer. Hij vond een schip dat naar Tarsis ging varen en ging aan boord. Toen kwam er een hevige storm. De zeelieden waren doodsbang en bidden tot hun eigen god om hulp. Ook gooiden ze de lading in zee. Maar het hielp allemaal niets. Jona die in het ruim van het schip was, lag lekker te slapen en merkte niks van de storm. Ondertussen overlegden de zeelieden: ‘Wie zijn schuld is het dan we in deze storm terecht zijn gekomen?’ De zeelieden kwamen op Jona uit. ‘Vertel ons: Hoe komt het dat deze ramp ons treft? Wat doe je hier aan boord? Waar kom je vandaan? Uit welk land kom je? Bij welk volk hoor je?’ Jona antwoordde: ‘Ik ben een Hebreeër en ik vereer de Heer, de God van de hemel, de God die de zee en het land gemaakt heeft.’ De mannen werden doodsbang en toen ze van hem hoorden dat hij niet naar de opdracht van God had geluisterd, zeiden ze tegen hem: ‘Wat moeten we met je doen, zodat de zee weer rustig wordt?’ Hij antwoordde: ‘Gooi me in zee, dan zal de storm gaan liggen. Want ik weet dat het mijn schuld is.’ De mannen probeerden nog naar land te roeien, maar dat lukte hun niet. Toen riepen ze tot de Heer: ‘Ach Heer laat ons toch niet vergaan als wij deze man in het water gooien.’ Toen tilden ze Jona op en gooiden hem in zee, en de storm ging liggen. De mannen werden bang voor God en ze brachten Hem een offer.
God houdt van Nineve en wil de inwoners een nieuwe kans geven, maar Jona vindt dat niet meer nodig. God is veel te lief voor hen vind hij. Eigenlijk houdt Jona te weinig van de inwoners van Nineve. Maar God vraagt toch Hem en onze naasten lief te hebben? Dan moet Jona gewoon gaan, omdat God dat vraagt.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.