Overzicht
kerkdiensten
Algemene
informatie
kerkdiensten
Oppas en
kinder-
nevendienst
Kerkdienst
beluisteren
Catechese
Gespreks-
groepen
Senioren-
werk
Liturgie-
commissie

Welkom op de site van de Gereformeerde wijkgemeente Harskamp (PKN).

Klik hier voor foto's van de paaschallenge van de catechesegroep.

Welkom op Alpha

We nodigen je uit om op maandag 11 maart op de open avond van Alpha te komen. Je hoort dan meer en je bent vrij om te besluiten of je mee wilt doen!

alpha.png
Wat is Alpha? Met anderen op zoek gaan naar de zin van het leven. Je ontmoet nieuwe mensen. Je eet met elkaar en je praat met elkaar over het christelijk geloof. Wat houdt dat geloof in? Leidt God mijn leven? Wie is Jezus? Waarom bidden we? Misschien heb je vragen over je geloof of over je leven en wil je er graag met anderen over in gesprek. Dat kan bij Alpha. Het is leerzaam, persoonlijk en gezellig.

Hoe werkt het? Alpha duurt 8 avonden. Om 18:30 uur beginnen we met samen in een ongedwongen sfeer te eten. Daarna volgt het thema, bijvoorbeeld: “Hoe kun je zeker zijn van je geloof?" Na de inleiding of een Alpha film over dit onderwerp praten we er met elkaar over door in een kleine groep. Wees welkom!
Wil je deze nieuwe uitdaging aangaan? Je bent van harte welkom. Misschien is het leuk om samen te gaan met familie, vriend(in), collega.

Wanneer en Waar? Maandagavond van 18.30 uur – 21.30 uur
Op 11 en 25 maart, 8 en 15 april, 6, 13, 20 en 27 mei.
Alpha wordt gehouden in de Gereformeerde Kerk, Beatrixlaan 2 te Harskamp. Welkom!!
Meer weten: mail predikant@gereformeerdekerkharskamp.nl
of bel: 055 - 5331731

Hieronder een overzicht van de kerkdiensten:

31 mrt 10. 00 uur ds. T. Volgenant-Beijma
Dienst met catechisanten
Thema: “Op reis”
De dienst wordt gebeamerd.
Muzikale medewerking door Wieke, Berthilde en Willize.
kindernevendienst: Pilatus en Herodes (nadruk op Barabbas) ( Lucas 23:1-25 ) toelichting
7 apr 10. 00 uur ds. O. Doorn,
kindernevendienst: Simon van Cyrene ( Lucas 23:26-32 ) toelichting
14 apr 10. 00 uur ds. E.S.A. van Buuren ,
kindernevendienst: Jezus gestorven en begraven ( Lucas 23:33-53 ) toelichting
19 apr 19. 30 uur ds. E. Egberts, Goede Vrijdag
geen kindernevendienst
21 apr 10. 00 uur ds. T. Volgenant-Beijma, Pasen
kindernevendienst: Jezus is opgewekt ( Lc. 24:1-10 ) toelichting
28 apr 10. 00 uur ds. H.K. Wolters,
kindernevendienst: Abram door God geroepen ( Genesis 12 ) toelichting
5 Mei 10. 00 uur ds. J.P. Koning, Koffiedrinken
kindernevendienst: Abram en Lot gaan uit elkaar ( Genesis 13 )
12 Mei 10,00 uur ds. D. de Jong ,
kindernevendienst: Abram bevrijdt Lot ( Genesis 14 )
19 Mei 10. 00 uur ds. T. Volgenant-Beijma,
kindernevendienst: God sluit een verbond met Abram ( Genesis 15 )
26 Mei 10. 00 uur ds. J.P. Koning,
kindernevendienst: Een andere Trooster dan Jezus ( Johannes 14:15-31 )
30 Mei 9. 00 uur ds. E.S.A. van Buuren , Hemelvaartsdag
kindernevendienst: Een vruchtbaar leven door Jezus ( Johannes 15:1-8 )
2 jun 10. 00 uur ds. Dhr J. Kroon,
kindernevendienst: Gehaat vanwege Jezus ( Johannes 15:18-27 )
9 jun 10. 00 uur ds. T. Volgenant-Beijma, Pinksteren
kindernevendienst: Getuigen van Jezus ( Johannes 20:19-23/Hand. 2 )
16 jun 10. 00 uur ds. A. Pilkes-van Delft, Heilig Avondmaal
kindernevendienst: Opnieuw geboren (nadruk vs. 1-16) ( Johannes 3:1-21 )
23 jun 10. 00 uur ds. J.P. Koning,
kindernevendienst: De demonen verliezen de strijd ( Lucas 8:26-39 )
30 jun 10. 00 uur ds. DSTP. de Jong,
kindernevendienst: Jezus volgen ( Lucas 9:51-62 )
7 jul 10. 00 uur ds. T. Volgenant-Beijma, Overstapdienst en koffiedrinken
kindernevendienst: Jezus stuurt 72 leerlingen op pad ( Lucas 10:1-20 )
14 jul 10. 00 uur ds. J. P. Koning,
kindernevendienst: Gelijkenis van de barmhartige Samaritaan ( Lucas 10:25-37 )
21 jul 10. 00 uur ds. Dhr J. Kroon,
kindernevendienst: Jezus bij Marta en Maria ( Lucas 10:38-42 )
28 jul 10. 00 uur ds. K. Dijk,
kindernevendienst: Bidden tot een liefdevolle God ( Lucas 11:1-13 )
4 aug 10. 00 uur ds. T. Volgenant-Beijma, Koffiedrinken
kindernevendienst: Echte rijkdom ( Lucas 12:13-21 )
11 aug 10. 00 uur ds. T. Werner,
kindernevendienst: Een geloof dat groeien kan ( Kolossenzen 1:1-14 )
18 aug 10. 00 uur ds. O. Doorn,
kindernevendienst: Lijden voor Christus ( Kolossenzen 1:24-2:3 )
25 aug 10. 00 uur ds. K. Dijk,
kindernevendienst: Met Christus gestorven en opgestaan ( Kolossenzen 2:6-12 en 3:1-4 )
1 sep 10. 00 uur ds. T. Volgenant-Beijma, Koffiedrinken
kindernevendienst: Een nieuw leven door Christus ( Kolossenzen 3:5-17 )
8 sep 10. 00 uur ds. H.K. Wolters, Heilig Avondmaal
kindernevendienst: Christen zijn in een niet-christelijke wereld ( Kolossenzen 3:18-4:6 )
15 sep 10. 00 uur ds. A. Haaima,
kindernevendienst: De geboorte van Samuël ( 1 Samuël 1:1-2:10 )
22 sep 10. 00 uur ds. G.J.M. Baalbergen,
kindernevendienst: Eli’s zonen leven slecht ( 1 Samuël 2:11-36 )
29 sep 10. 00 uur ds. T. Volgenant-Beijma, Startzondag
kindernevendienst: De HEER roept Samuël ( 1 Samuël 3 )
6 okt 10. 00 uur ds. E. Egberts, Koffiedrinken
kindernevendienst: De Filistijnen veroveren de ark van de HEER ( 1 Samuël 4 )
13 okt 10. 00 uur ds. A. Pilkes-van Delft,
kindernevendienst: De Ark bij de Filistijnen ( 1 Samuël 5 )
20 okt 10. 00 uur ds. T. Volgenant-Beijma,
kindernevendienst: De Ark komt terug naar Israël ( 1 Samuël 6 )
27 okt 10. 00 uur ds. F.W. Kuipers,
kindernevendienst: Saul gezalfd tot koning ( 1 Samuël 9-10 )
3 nov 10. 00 uur ds. Dhr J. Kroon, Koffiedrinken
kindernevendienst: Saul bevrijdt Jabes ( 1 Samuël 11 )
6 nov 19. 30 uur ds. O. Doorn, Dankdag
kindernevendienst: Een dankbare gemeente in Christus ( 2 Johannes )
10 nov 10. 00 uur ds. P. 'tHoen,
kindernevendienst: Saul wordt ongehoorzaam ( 1 Samuël 13 )
17 nov 10. 00 uur ds. K. Santing, Heilig Avondmaal
kindernevendienst: Jonatan vertrouwt o0p de HEER ( 1 Samuël 14 )
24 nov 10. 00 uur ds. T. Volgenant-Beijma, afsluiting Kerkelijk jaar
kindernevendienst: David gezalfd tot koning ( 1 Samuël 16 )
1 dec 10. 00 uur ds. K. Santing, 1ste Advent/Koffiedrinken
kindernevendienst: Het volk van de HEER ( Micha 2:6-13 )
8 dec 10. 00 uur ds. K. Dijk, 2de Advent
kindernevendienst: De HEER is koning op de Sion ( Micha 4:1-8 )
15 dec 10. 00 uur ds. Dhr. van Riezen, 3de Advent
kindernevendienst: De gerechtigheid van de HEER ( Micha 6:1-8 )
22 dec 10. 00 uur ds. E.S.A. van Buuren , 4de Advent
kindernevendienst: Gods trouw aan zondige mensem ( Micha 7:1-7 en 18-20 )
24 dec 18. 30 uur ds. T. Volgenant-Beijma, Kinderkerstfeest
geen kindernevendienst
25 dec 10. 00 uur ds. T. Volgenant-Beijma, 1e Kerstdag
kindernevendienst: De Messias komt ( Micha 5:1-4en Lucas 2:1-7 )
29 dec 10. 00 uur ds. O. Doorn,
kindernevendienst: Simeon en Hanna ontmoeten Jezus ( Lucas 2:33-40 )
31 dec 19. 30 uur drs. T. Werner, oudejaarsdienst
geen kindernevendienst
`


3 maart - Gelijkenis van de verloren zoon
Iedereen wil naar de verhalen luisteren van Jezus. Maar zowel de Farizeeën als de schriftgeleerden zeiden morrend tegen elkaar: ‘Die man ontvangt zondaars en eet met hen.’ Daarop vertelde Jezus hen een gelijkenis: Iemand had twee zonen. De jongste van hen zei tegen zijn vader: ‘Vader, mag ik vast mijn deel van de erfenis.’ De vader verdeelde zijn geld en spullen. Een paar dagen later vertrok zijn jongste zoon. Hij feestte erop los en gaf al zijn geld uit. Al gauw was zijn geld op. Toen kwam er een zware hongersnood in het land en om aan geld te komen ging hij werken. Hij mocht de varkens gaan hoeden, maar nog steeds had hij honger. Op een dag zei hij tegen zichzelf: ‘De knechten van mijn vader hebben het nog beter dan dat ik het nu heb. Ik ga terug naar mijn vader en zeg tegen hem: ‘Vader, ik ben niet goed bezig geweest en ik ben het niet waard om nog uw zoon te zijn. Mag ik alsjeblieft als knecht voor u werken?’’ De jongen ging terug naar huis en toen zijn vader zag dat hij eraan kwam rende hij op hem af en pakte hem stevig vast. De jongen zei tegen zijn vader: ‘Ik ben niet goed bezig geweest. Ik ben het niet waard om uw zoon te zijn.’ Maar de vader was zo blij dat hij zijn zoon terug had dat hij zijn grootste kalf liet slachten en organiseerde een feest.
De andere zoon die op het land aan het werk was hoorde via zijn knechten wat er op hun erf aan de hand was en ging woedend naar zijn vader: ‘Al jarenlang werk ik hard voor u en ik ben nooit ongehoorzaam geweest. En nu komt mijn broertje terug en wordt er een feestmaal voor hem georganiseerd terwijl hij al zijn geld heeft uitgegeven! En ik heb nog nooit een feestmaal gekregen.’ Zijn vader zei tegen hem: ‘Mijn jongen, jij bent altijd bij me, en alles wat van mijn is, is van jou. Maar we moeten wel feest vieren, want je broer was verloren en is teruggevonden.’
De vader in de gelijkenis is God. Hij is een van zijn kinderen kwijt. Mensen kunnen niet zonder God; dat heeft de jongen in het buitenland zonder geld en eten goed door. Het is een afgang, maar … Dan blijkt de vader niet boos te zijn op hem. Hij is blij. Geen straf, maar een feest. God is blij met mensen die het verkeerd deden, maar terug willen komen naar Hem.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.31 maart - Pilatus en Herodes
Jezus wordt naar Pilatus gebracht die uitspraak moet doen of Jezus schuldig is. ‘We hebben vastgesteld dat deze man ons volk van het rechte pad afbrengt en de mensen ervan weerhoudt belastingen aan de keizer te betalen en dat hij van zichzelf zegt de messiaanse koning te zijn.’ Pilatus vraagt aan Jezus: ‘Bent u de koning van de Joden?’ ‘U zegt het’, zei Jezus. ‘Ik vind niets waaraan deze man schuldig is.’ zei Pilatus. Maar de mensen bleven volhouden en roepen dat Jezus gestraft moet worden. Toen besefte Pilatus dat Jezus uit Galilea komt en dat dit onder het gezag van Herodes valt. En dus stuurde hij de mensen met Jezus naar Herodes. Herodes was blij Jezus te zien, want hij had veel over hem gehoord en wilde het nu zelf met eigen ogen zien, maar op alle vragen die hij stelde gaf Jezus geen antwoord. Hier kon Herodes niets mee en hij stuurde hem weer terug naar Pilatus. Pilatus probeert de mensen te overtuigen dat hij niets kan vinden waarom Jezus de doodstraf verdient. Dus zegt hij: ‘Ik weet niet waarvoor ik hem moet veroordelen dus ik laat hem daarom vrij.’ Maar de mensen waren het er niet mee eens. Ze schreeuwde: ‘Weg met hem! Laat Barabbas vrij!’ Want hij was verplicht om op elk pesachfeest één gevangene vrij te laten. Pilatus wilde dit helemaal niet. Hij mocht Jezus wel, maar de mensen bleven schreeuwen: ‘Kruisig hem, kruisig hem!’ Pilatus probeert het nog eens. ‘Wat voor kwaad heeft die man dan gedaan?’ Maar de mensen blijven roepen dat Jezus gekruisigd moet worden. Uiteindelijk besluit Pilatus naar de mensen te luisteren en laat Barabbas, die vast zat voor moord, vrij en Jezus, die alleen maar goede dingen heeft gedaan, wordt meenomen om te worden gekruisigd. Wat oneerlijk!

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.7 april - Simon van Cyrene
Vorige week hebben we gelezen over Jezus die veroordeeld werd. Jezus is nu op weg naar de plaats waar hij gekruisigd zal worden. Hij moet een hoge heuvel op en zijn eigen kruis dragen. Dat kruis is heel zwaar en Jezus vind het heel vermoeiend. Hij kan niet meer. Toevallig komt Simon er voorbij lopen. De soldaten spreken hem aan. ‘Hier komen, jij, draag dat kruis eens achter Jezus aan.’ Simon heeft geen keus en draagt het kruis de berg op. Een grote menigte mensen loopt achter Jezus aan. Samen met Jezus werden nog twee andere mensen veroordeeld.
Je moet je kamer opruimen of je moet je moeder helpen. Je moet rekenen of topo leren. Dingen die moeten zijn niet leuk. Je had misschien andere plannen, je had liever leukere dingen gedaan. Maar als je kamer weer opgeruimd is of je hebt een goed cijfer, dan denk je: toch goed dat het gebeurd is. Simon moet het kruis van Jezus dragen. Misschien heeft hij geprotesteerd, gezegd dat hij geen tijd had. Hij was in ieder geval veel later thuis of in de tempel om te bidden en te offeren. De Bijbel zegt dat het dragen van het kruis iets moois heeft betekend. De vrouw en zonen van Simon zijn in Jezus gaan geloven en hebben veel werk gedaan voor Hem. Ze deden het graag, niet omdat het moest. Jezus had zoveel voor hen gedaan, nu konden zij iets terug doen. Toch goed dat Simon gedwongen werd het kruis te dragen.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.14 april – Jezus geeft zijn leven
Aangekomen op de heuvel wordt Jezus samen met twee misdadigers gekruisigd. De mensen die erom staan schreeuwen: ‘Anderen heeft hij gered; laat hij nu zichzelf redden als hij de messias van God is!’ De soldaten zitten Jezus te pesten en bieden hem zure wijn aan terwijl ze zeiden: ‘Als je de koning van de Joden bent, red jezelf dan!’ Boven Jezus hebben ze een bordje opgehangen met de tekst: ‘Dit is de koning van de Joden’. Eén van de gekruisigde misdadigers zegt spottend tegen Jezus: ‘Jij bent toch de messias? Red jezelf dan en ons erbij!’ Maar de andere misdadiger wijst hem terecht: ‘Heb jij dan zelfs geen ontzag voor God nu je dezelfde straf krijgt? Wij hebben onze straf verdiend. Maar die man heeft niets fout gedaan.’ Jezus zei tegen deze man: ‘Ik verzeker je: nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn.’
Toen werd het heel donker en Jezus spreekt tot God. Daarna sterft Jezus. De mensen die eromheen stonden gaan weer naar huis. Maar een man die Josef heette vroeg aan Pilatus om het lichaam van Jezus. Hij wikkelde Jezus in een linnendoek en legde hem in een graf.
Jezus heeft de doodstraf gekregen. Het lijkt erop dat de vijanden van Jezus hebben gewonnen. Ze hebben hun zin; Jezus kan niet meer over God vertellen en laten zien hoe Hij de mensen gelukkig maakt. Jezus heeft niet waargemaakt wat zij hoopten: verlossing, vrijheid. Dat lijkt allemaal zo, maar door Jezus’ dood heen geeft Hij ons geluk voor altijd. Het is niet over en uit met Jezus. Hij verloor zijn leven niet. Hij gaf het. Jezus heeft nu juist gewonnen. Alleen kunnen we dat in dit verhaal nog niet zien.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.21 april - Jezus is opgewekt
Een paar dagen later gaan een aantal vrouwen met geurige olie en balsem naar het graf van Jezus. In de verte zien ze al dat de steen is weggerold. Vlug lopen ze naar het graf en gaan naar binnen, maar Jezus ligt er niet meer. De vrouwen zijn helemaal van streek. ‘Hoe kan dit? Waar is Jezus?’ Dan staan er plotseling twee mannen in stralende gewaden bij hen. De vrouwen schrikken ervan en doen hun handen voor de ogen. Maar de mannen zeiden tegen hen: ‘Waarom zoekt u de levende onder de doden? Hij is hier niet, hij is uit de dood opgewekt. Herinnert u niet wat hij gezegd heeft toen hij nog in Galilea was: de Mensenzoon moest worden uitgeleverd aan zondaars en moest gekruisigd worden en op de derde dag opstaan.’ Toen herinnerden de vrouwen de woorden. Ze keerden terug naar huis en vertelden de elf leerlingen van Jezus en alle andere mensen die ze tegenkwamen wat er gebeurd was.
Ook wij mogen het weer horen op Pasen: Jezus leeft. God de Vader heeft zijn liefde laten overwinnen. En iedereen die gelooft in Jezus krijgt een nieuw leven voor altijd. Eerst hier op aarde en daarna bij God in zijn huis.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.28 april - Abram door God geroepen
De Heer zei tegen Abram: ‘Trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten, en ga naar het land dat ik je zal wijzen. Abram ging uit Charan weg, zoals de Heer hem had opgedragen. Hij nam zijn vrouw Sarai mee en Lot, de zoon van zijn broer, en ook al zijn bezittingen en zijn slaven en slavinnen. Zo gingen ze op weg naar Kanaän. Toen ze daar waren aangekomen zei God tegen hem: ‘Ik zal dit land aan jouw nakomelingen geven.’ Toen bouwde Abram op die plaats een altaar voor de Heer en trok verder. Naar een tijdje breekt er hongersnood uit. Abram vlucht naar Egypte zonder dat God hem het had opgedragen. Vlak voor de grens van Egypte zegt hij tegen zijn vrouw: ‘Luister, ik weet heel goed dat jij een mooie vrouw bent. Als de Egyptenaren je zien, dan zullen ze jou in leven laten, maar mij zullen ze doden. Zeg daarom dat jij mijn zuster bent, dan kom ik er dankzij jou misschien goed vanaf en loopt mijn leven geen gevaar.’ En zo gebeurde het. De vrouw van Abram werd naar het paleis gebracht en Abram werd door de farao overladen met geschenken. Hij kreeg schapen en geiten, runderen, ezels, kamelen en slaven en slavinnen. God vond het niet goed wat er gebeurde en er kwamen zware plagen bij de farao en zijn hof. De farao zei tegen Abram: Wat heeft u mij aangedaan? Waarom hebt u niet verteld dat dit uw vrouw is? Waarom hebt u gezegd dat ze uw zuster is? Nu heb ik haar tot vrouw genomen. Hier is uw vrouw weer, neem haar mee en verdwijn!’ En zo werd Abram samen met zijn vrouw het land uit gezet.
De Heer vraagt Abram naar een onbekend land te gaan. Hij moet alles achterlaten. En dat alles voor een belofte: Ik maak je tot een groot volk, ga steeds met je mee en zal je tot een zegen maken voor velen om je heen. Abram vertrouwt de Heer en gaat. Dat het best moeilijk was zien we als hij in Egypte is. Abram is bang voor de farao en vertrouwt niet op de bescherming van de Heer.
Je geloof is niet altijd even sterk. Maar als je volhoudt, lukt het steeds beter God te vertrouwen. Hij doet echt wat Hij zegt, Hij bedriegt je nooit.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.