Overzicht
kerkdiensten
Algemene
informatie
kerkdiensten
Oppas en
kinder-
nevendienst
Kerkdienst
beluisteren
Catechese
Gespreks-
groepen
Senioren-
werk
Liturgie-
commissie

Welkom op de site van de Gereformeerde wijkgemeente Harskamp (PKN).

Vakantieperiode oppas- en kindernevendienst.
Op de zondagen 21 juli t/m 1 september is er geen kindernevendienst voor de kinderen.
Wel is er op deze zondagen oppas aanwezig zodat de jongste kinderen hiernaar toe gebracht kunnen worden.
Er kan altijd overlegd worden met degene die die zondag oppast of oudere kinderen bij de oppas mogen blijven!

Klik hier voor de foto's van het uitje van de senioren op van 17 mei 2019 naar het Papiermuseum in Beekbergen .

Hieronder een overzicht van de kerkdiensten:

7 jul 10. 00 uur ds. T. Volgenant-Beijma, Overstapdienst en koffiedrinken
kindernevendienst: Jezus stuurt 72 leerlingen op pad ( Lucas 10:1-20 ) toelichting
14 jul 10. 00 uur ds. J. P. Koning,
kindernevendienst: Gelijkenis van de barmhartige Samaritaan ( Lucas 10:25-37 ) toelichting
21 jul 10. 00 uur ds. Dhr J. Kroon,
Geen kindernevendienst
28 jul 10. 00 uur ds. K. Dijk,
Geen kindernevendienst
4 aug 10. 00 uur ds. T. Volgenant-Beijma, Koffiedrinken
Geen kindernevendienst
11 aug 10. 00 uur ds. T. Werner,
Geen kindernevendienst
18 aug 10. 00 uur ds. O. Doorn,
Geen kindernevendienst
25 aug 10. 00 uur ds. K. Dijk,
Geen kindernevendienst
1 sep 10. 00 uur ds. T. Volgenant-Beijma, Koffiedrinken
Geen kindernevendienst
8 sep 10. 00 uur ds. H.K. Wolters, Heilig Avondmaal
kindernevendienst: Christen zijn in een niet-christelijke wereld ( Kolossenzen 3:18-4:6 )
15 sep 10. 00 uur ds. A. Haaima,
kindernevendienst: De geboorte van Samuël ( 1 Samuël 1:1-2:10 )
22 sep 10. 00 uur ds. G.J.M. Baalbergen,
kindernevendienst: Eli’s zonen leven slecht ( 1 Samuël 2:11-36 )
29 sep 10. 00 uur ds. T. Volgenant-Beijma, Startzondag
kindernevendienst: De HEER roept Samuël ( 1 Samuël 3 )
6 okt 10. 00 uur ds. E. Egberts, Koffiedrinken
kindernevendienst: De Filistijnen veroveren de ark van de HEER ( 1 Samuël 4 )
13 okt 10. 00 uur ds. A. Pilkes-van Delft,
kindernevendienst: De Ark bij de Filistijnen ( 1 Samuël 5 )
20 okt 10. 00 uur ds. T. Volgenant-Beijma,
kindernevendienst: De Ark komt terug naar Israël ( 1 Samuël 6 )
27 okt 10. 00 uur ds. F.W. Kuipers,
kindernevendienst: Saul gezalfd tot koning ( 1 Samuël 9-10 )
3 nov 10. 00 uur ds. Dhr J. Kroon, Koffiedrinken
kindernevendienst: Saul bevrijdt Jabes ( 1 Samuël 11 )
6 nov 19. 30 uur ds. O. Doorn, Dankdag
kindernevendienst: Een dankbare gemeente in Christus ( 2 Johannes )
10 nov 10. 00 uur ds. P. 'tHoen,
kindernevendienst: Saul wordt ongehoorzaam ( 1 Samuël 13 )
17 nov 10. 00 uur ds. K. Santing, Heilig Avondmaal
kindernevendienst: Jonatan vertrouwt o0p de HEER ( 1 Samuël 14 )
24 nov 10. 00 uur ds. T. Volgenant-Beijma, afsluiting Kerkelijk jaar
kindernevendienst: David gezalfd tot koning ( 1 Samuël 16 )
1 dec 10. 00 uur ds. K. Santing, 1ste Advent/Koffiedrinken
kindernevendienst: Het volk van de HEER ( Micha 2:6-13 )
8 dec 10. 00 uur ds. K. Dijk, 2de Advent
kindernevendienst: De HEER is koning op de Sion ( Micha 4:1-8 )
15 dec 10. 00 uur ds. Dhr. van Riezen, 3de Advent
kindernevendienst: De gerechtigheid van de HEER ( Micha 6:1-8 )
22 dec 10. 00 uur ds. E.S.A. van Buuren , 4de Advent
kindernevendienst: Gods trouw aan zondige mensem ( Micha 7:1-7 en 18-20 )
24 dec 18. 30 uur ds. T. Volgenant-Beijma, Kinderkerstfeest
geen kindernevendienst
25 dec 10. 00 uur ds. T. Volgenant-Beijma, 1e Kerstdag
kindernevendienst: De Messias komt ( Micha 5:1-4en Lucas 2:1-7 )
29 dec 10. 00 uur ds. O. Doorn,
kindernevendienst: Simeon en Hanna ontmoeten Jezus ( Lucas 2:33-40 )
31 dec 19. 30 uur drs. T. Werner, oudejaarsdienst
geen kindernevendienst
`


9 jun - Getuigen van Jezus
Toen het Pinksterfeest/oogstfeest was zaten de leerlingen van Jezus bij elkaar. Plotseling begon het binnen te waaien en iedereen kreeg een vlammetje boven zijn hoofd. Iedereen die dat had kreeg de heilige Geest en begon met harde stem over God te spreken in allemaal verschillende talen. Mensen die buiten waren hoorden dit en gingen kijken en waren verbaasd over wat er gebeurde. Ze zeiden tegen elkaar: ‘Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? Wat heeft dit toch te betekenen?’ Maar sommigen zeiden spottend: ‘Ze zullen wel dronken zijn.’
De discipelen voelen zich veranderen. Het is alsof Jezus zelf weer bij hen is. Hun hart is vol van Hem. Ze moeten over de betekenis van zijn leven en sterven vertellen. Iedereen moet het weten. De Heilige Geest is de Geest van de levende Heer! Wat een feest! Ook nu komen duizenden mensen bij elkaar. Ze geloven en laten zich dopen en zijn met God verbonden. Zo ontstond de eerste gemeente.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.16 juni - Opnieuw geboren
Midden in de nacht komt er een Farizeeër (Nikodemus) naar Jezus toe. Overdag durft hij niet te gaan. Dan zijn er te veel mensen bij Jezus. Want zijn collega’s zijn het niet eens met hoe Jezus de schriften uitlegt. Maar Nikodemus is geïnteresseerd in Jezus’ woorden. Nikodemus heeft naar Jezus geluisterd. Hij verwondert zich erover hoe Jezus over God en het geloof in Hem spreekt. Maar hij heeft nog veel vragen. Aan de ene kant is hij enthousiast; het klinkt zo mooi en eenvoudig. Aan de andere kant gaat Jezus dwars tegen de Joodse leiders in. Hij spreekt niet allereerst over wetten en regels, maar over liefde tot God. Hij gelooft dat Jezus een knecht van God is. ‘Dat moet wel’, zegt hij ‘want daardoor kunt U al die wonderen doen, maar wat is Uw geheim?’ Jezus antwoordt: ‘Nikodemus, jij kent de Schriften goed, maar je leest over het geheim heen. Het geheim is geloven in de Verlosser die in de Schriften wordt beloofd. Ik heb geen geheim, Ik ben het geheim. Als je in Mij als Verlosser gelooft, leer je God te zien zoals Ik vertel en laat zien. Dan zal Hij je als het ware opnieuw geboren laten worden en een heel nieuw leven geven.’

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.23 juni - De demonen verliezen de strijd
Jezus is in de buurt van Galilea als een man op hem afstapt. De man is ziek (bezeten door demonen). De demonen (stemmen) zorgen ervoor dat de man vreemde en gevaarlijke dingen gaat doen. En hij kan daar geen nee tegen zeggen, hij moet ze gehoorzamen. Daardoor wil niemand bij hem in de buurt komen, draagt hij geen kleren meer en woont niet meer in een huis maar ergens in de rotsen. De man valt voor Jezus neer en de demonen in zeiden: ‘Ik smeek je, doe me geen pijn!’ Want ze wisten dat Jezus de demonen wou verdrijven. Op de berghelling liep een kudde varkens te grazen. Jezus zei tegen de demonen: ‘Weg hier, trek in de varkens!’ Dit deden ze. Toen de demonen in de varkens waren getrokken, werd de kudde helemaal gek. Ze stormde de helling af het meer in en verdronken. De man was genezen en de mensen die het gezien hadden waren allemaal overdonderd door wat ze gezien hadden. Jezus ging weer op weg en zei tegen de man: ‘Ga terug naar huis en vertel alles wat God voor u heeft gedaan.’ Hij ging op weg en maakte overal in de stad bekend wat Jezus voor hem had gedaan. Hij kan weer zelf denken, zelf kiezen voor een fijn leven. Allemaal omdat Jezus sterker is dan iedere boze geest.
Als je gevangen zit, kun je niet doen wat je wil. Je cel zit op slot en je komt er alleen uit als jouw bewaker het goed vindt. Hij beperkt jouw vrijheid. Er zijn ook zieke mensen die bijna nergens meer aan kunnen denken. Ze kunnen niet meer blij zijn met de mensen om hen heen, met hun werk of andere fijne dingen, want ze zijn ziek. Niets is meer belangrijk behalve datgene waardoor ze ziek zijn. Maar Jezus is sterker dan dat en Hij wil je vrij maken.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.30 jun - Jezus volgen
Wie over Jezus leest, ontdekt dat Hij iedere keer weer onderweg is. Hij is zelden thuis, maar vertelt overal waar Hij maar kan over het Koninkrijk dat komt. Hij vertelt over de Schriften, doet wonderen om te bewijzen dat het echt waar is. Het is een reis met een belangrijk doel. Soms is Hij ergens niet welkom; mensen sturen Hem direct weg. Dan kan Hij ook niet spreken over zijn Vader in de hemel en de mensen uitnodigen om Hem te volgen en een nieuw leven van God te krijgen.
Jezus doet dit allemaal met zijn twaalf discipelen. Voor hen moet dit ook avontuurlijk en interessant zijn geweest. Geen dag was hetzelfde. Ze maakten de wonderlijkste dingen mee. Tegelijkertijd moesten ze er ook veel voor opofferen. Sommigen laten hun vrouw en kinderen, omdat Jezus hen heeft geroepen. Soms kom je in gevaarlijke situaties, zeker als de haat tegen Jezus toeneemt. Dan is het leerling-zijn moeilijk en pijnlijk. Ze hebben ervoor gekozen om Jezus te volgen, maar vragen zich ook wel eens af. Is het wel verstandig geweest?
Zou jij dat durven: Jezus volgen en blijven volgen, overal en altijd?

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.7 juli - Jezus stuurt 72 leerlingen op pad
Als je op reis of op vakantie gaat neem je vaak veel mee in je tas of koffer. Maar niet alles dat je thuis hebt. Dat zou te veel zijn, dat kun je niet meedragen. Je neemt mee wat je echt nodig hebt. Zoals een pyjama en schone kleren, maar ook je tandenborstel, een kam.
Jezus stuurt 72 mensen (volgelingen van Jezus) op reis om over Hem te vertellen en de wonderen van Gods Koninkrijk te laten zien. Ze mogen helemaal niets meenemen. Geen tas, geen kleren, geen geld, helemaal niets. Ze nemen alleen de verhalen over Jezus mee en de wonderen die ze gezien hebben. Dat mogen ze onderweg vertellen en uitdelen. Jezus belooft dat God ervoor zal zorgen dat de mensen die ze ontmoeten hen eten en onderdak zullen geven. Ze moeten erop vertrouwen dat Gods woorden en wonderen genoeg zijn om de mensen die ze ontmoeten te overtuigen van God liefde. Wat spannend! Ze komen allemaal als winnaars terug. Sommige mensen willen niet luisteren en zijn onvriendelijk, maar anderen zijn enthousiast en gastvrij.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.14 jul - De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan
Er komt een wetgeleerde naar Jezus toe en vraagt: ‘Wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? Jezus antwoordde: ‘Wat staat er in de wet geschreven?’ De wetgeleerde antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.’ ‘U hebt juist geantwoord, zei Jezus, doe dat en u zult leven.’ Maar de wetgeleerde vroeg: ‘Wie is mijn naaste?’ Toen vertelde Jezus hem het volgende: ‘Er was eens iemand die onderweg werd overvallen door rovers en lieten hem voor halfdood achter. Toevallig kwam er een priester langs, maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog om hem heen. Er kwam ook een Leviet (die werkt ook in Gods tempel) langs, maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog om hem heen. Een Samaritaan echter (hier gaan Israëlieten liever niet mee om), die op reis was, kreeg medelijden en ging naar de man toe. Hij goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een herberg waar hij voor hem zorgde. De volgende ochtend gaf hij twee denarie aan de eigenaar en zei: ‘Zorg voor hem, en als u meer kosten moet maken, zal ik u die op mijn terugreis vergoeden. Wie van deze drie is volgens u de naaste van het slachtoffer geworden?’ De wetgeleerde zei: ‘De man die medelijden heeft getoond. Toen zei Jezus: ‘Doet u dan voortaan net zo.’
De Samaritaan vergeet zijn eigen belangen en helpt. Dat kost tijd en geld, maar wat maakt dat uit. Iemand is in nood en redt het niet alleen. Dan help je. God wil dat we bereid zijn iedereen te helpen, wie hij of zij ook is.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.